Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверки соблюдения требований нормативных документов и нормативов исчисления стоимости строительства объектов, сооружаемых с привлечением бюджетных средств, а также средств государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, кредитов, предоставленных под государственные гарантии

КМ Украины
Постановление КМ от 03.08.1998 № 1210
редакция действует с 16.08.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 1998 р. N 1210

Київ

Про затвердження Порядку проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 серпня 2000 року N 1231
,
 від 25 липня 2012 року N 663
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 6 серпня 2014 року N 320

Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

1. Затвердити Порядок проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

2. Абзац перший пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 07.08.2000 р. N 1231)

Абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

3. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 43

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. N 1210

ПОРЯДОК
проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

(У тексті Порядку слова "Держбуд", "Держцінбудінспекція" в усіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року N 663)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Мінрегіоном перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії (далі - перевірка).

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
 від 06.08.2014 р. N 320)

2. Перевірці підлягають замовники будівництва, а також у разі потреби інші учасники інвестиційної діяльності - проектно-вишукувальні, підрядні організації, підприємства, установи, організації та інші суб'єкти господарювання, що надають відповідні послуги. Перевірка проводиться на об'єктах нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту за окремим планом.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

3. Для проведення перевірки Мінрегіон:

1) формує план перевірки;

2) утворює у разі потреби комісію для проведення перевірки (далі - комісія);

3) організовує роботу комісії і здійснює методичне керівництво та нормативне забезпечення проведення перевірки.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

4. Мінрегіон має право:

одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію про переліки об'єктів будівництва, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, обсяги фінансування таких об'єктів, строки їх прийняття в експлуатацію, найменування і місцезнаходження замовників;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

абзац третій пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

направляти в разі потреби відповідні матеріали до органів державної податкової служби, прокурору чи органу досудового розслідування.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

5. Мінрегіон, виконуючи покладені функції, взаємодіє з відповідними контрольними органами.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663)

6. До складу комісій, що утворюються наказом Мінрегіону для проведення перевірки на конкретних об'єктах, включаються працівники Мінрегіону, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (у разі потреби), а також фахівці науково-дослідних, проектних та підрядних організацій за згодою їх керівників. Головою комісії призначається працівник Мінрегіону. Для роботи з комісією замовник і підприємство, яке перевіряється, направляють своїх уповноважених представників.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

7. Пункт 7 виключено

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

8. Комісія має право на:

1) безперешкодний доступ на об'єкт, що перевіряється;

2) одержання від замовника та підприємства, яке перевіряється, нормативної, проектно-кошторисної документації, документів первинного, бухгалтерського обліків тощо, необхідних для виконання покладених на неї функцій;

3) безоплатне одержання від виробників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, продукцію яких придбано підприємством, яке перевіряється, та автотранспортних підприємств, що надавали йому послуги, а також органів державної статистики даних:

про вартість матеріальних ресурсів (послуг) з її обгрунтуванням, калькуляцією тощо;

статистичної звітності з капітального будівництва;

4) одержання від посадових і матеріально відповідальних осіб письмових пояснень з питань, що виникають у ході перевірок.

9. За результатами перевірки готуються рекомендації за формою, затвердженою Мінрегіоном, із зазначенням основних порушень порядку ціноутворення, що діяв на момент проведення розрахунків за виконані будівельні роботи, та розміру завищення вартості будівництва, що підлягає усуненню. Рекомендації надаються уповноваженій особі замовника або надсилаються замовнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 320)

10. У разі незгоди з фактами, зазначеними у рекомендаціях, замовник має право в місячний строк подати Мінрегіону письмові пояснення з підтверджуючими документами. У разі незгоди з рішенням Мінрегіону, прийнятим після розгляду пояснень та поданих документів, спірні питання вирішуються у встановленому законодавством порядку. Заперечення та пояснення не дають права на припинення виконання вимог Мінрегіону.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 663,
 від 06.08.2014 р. N 320)

____________

Опрос