Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной регистрации уставов территориальных общин

КМ Украины
Постановление КМ от 27.07.1998 № 1150
редакция действует с 06.09.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 1998 р. N 1150

Київ

Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2004 року N 834
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
від 23 серпня 2016 року N 553

Відповідно до статті 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. N 1150

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію статутів територіальних громад

Це Положення визначає умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (далі - реєстрація статуту).

1. Реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва) здійснюється відповідними головними територіальними управліннями юстиції, статуту територіальної громади м. Києва - Мін'юстом за заявою встановленого зразка (додаток 1).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. N 834
,
 від 20.10.2011 р. N 1109
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

11. Прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг.

(Положення доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

2. Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

а) статут територіальної громади села, селища, міста (далі - статут) у двох примірниках;

б) рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту;

в) протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.

г) підпункт "г" пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

Документи, що подаються для реєстрації статуту, мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства та цього Положення.

Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не має права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та цим Положенням або оформлених інакше, ніж визначено у цьому Положенні.

Орган, що здійснює реєстрацію статуту, в разі потреби перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

4. Заява про реєстрацію статуту розглядається в місячний термін.

5. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію статуту або відмову в його реєстрації.

6. У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка (додаток 2).

Відомості про це вносяться до реєстру статутів територіальних громад (далі - реєстр), який ведеться органом, що здійснює реєстрацію статутів, за встановленою формою (додаток 3).

Відомості про реєстрацію статуту орган, що її здійснив, в десятиденний термін подає відповідному органу державної статистики.

7. Підставою для відмови в реєстрації статуту може бути його невідповідність Конституції та законам України.

Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про відмову в реєстрації статуту надсилає таке рішення до центру надання адміністративних послуг, що здійснював прийняття відповідних документів, для видачі його заявникові.

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

8. Рішення про відмову в реєстрації статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Скасування реєстрації статуту здійснюється органом, що його зареєстрував:

а) у разі подання письмової заяви про це сільського, селищного, міського голови за наявності відповідного рішення представницького органу місцевого самоврядування;

б) на підставі рішення суду.

Скасування реєстрації статуту здійснюється шляхом виключення його з реєстру, про що в десятиденний термін повідомляється представницький орган місцевого самоврядування та відповідний орган державної статистики.

10. Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту.

Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту.

11. У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади для видачі дубліката свідоцтва подаються:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

а) заява про видачу дубліката, підписана сільським, селищним, міським головою;

б) рішення представницького органу місцевого самоврядування про звернення до органу, що здійснив реєстрацію статуту, щодо видачі дубліката свідоцтва;

в) підтвердження опублікування в засобах масової інформації оголошення про втрату свідоцтва.

г) підпункт "г" пункту 2 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

 

Начальнику ___________________________
                           (найменування органу, що
______________________________________
                     здійснює реєстрацію, прізвище та
______________________________________
                                          ініціали)

ЗАЯВА*

_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування представницького органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________
подає на державну реєстрацію статут територіальної громади ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування села, селища, міста)

Статут затверджено ____________________________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік, найменування представницького органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова

______________________________
            (сільський, селищний, міський)

____________________
(підпис)

____________
* Заява оформлюється на бланку сільської, селищної, міської ради із зазначенням відповідних вихідних реквізитів.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

 

_____________________________________
(найменування органу, що здійснює державну
реєстрацію)

СВІДОЦТВО N _______

Видане ______________________________________________________________________________
                                                (найменування представницького органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________
про державну реєстрацію статуту територіальної громади ____________________________________
                                                                                                                                                                      (відомості, що
_____________________________________________________________________________________
                                                            вносяться до реєстру статутів територіальних громад)
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________
                 (посада, прізвище та ініціали посадової
                       особи, що здійснює реєстрацію)
_______________________________________

                                                                    М. П.

"___" ____________ 199_ р.

_____________________
(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

РЕЄСТР
статутів територіальних громад

N
п/п

Дата надходження документів

Найменування представницького органу місцевого самоврядування, який затвердив статут

Дата прийняття рішення про затвердження статуту

Номер свідоцтва про державну реєстрацію статуту

Виключено

Дата видачі свідоцтва про реєстрацію статуту

Підпис посадової особи, яка отримала свідоцтво

Дата прийняття рішення про скасування реєстрації статуту і виключення його з реєстру

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

____________ 

Опрос