Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной регистрации уставов территориальных общин

КМ Украины
Постановление КМ от 27.07.1998 № 1150
редакция действует с 27.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 1998 р. N 1150

Київ

Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2004 року N 834
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
від 23 серпня 2016 року N 553
,
від 18 грудня 2019 року N 1058

Відповідно до статті 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. N 1150

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію статутів територіальних громад

Це Положення визначає умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, в тому числі статутів об'єднаних територіальних громад, утворених згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (далі - реєстрація статуту).

(абзац із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

1. Реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва), в тому числі статутів об'єднаних територіальних громад, утворених згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", здійснюється відповідними територіальними органами Мін'юсту, а статуту територіальної громади м. Києва - Мін'юстом за заявою встановленого зразка (додаток 1).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. N 834
,
 від 20.10.2011 р. N 1109
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553
,
від 18.12.2019 р. N 1058)

11. Прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг або шляхом подання їх до відповідних територіальних органів Мін'юсту.

(Положення доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553
,
пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

2. Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:

а) статут територіальної громади (далі - статут) у двох примірниках та на електронних носіях;

б) копія рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту, оформлена відповідно до законодавства;

в) витяг з протоколу пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування щодо затвердження статуту.

Документи, що подаються для реєстрації статуту, повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства та цього Положення.

Сторінки статуту прошиваються і пронумеровуються. Статут завіряється на звороті останньої сторінки підписом сільського, селищного, міського голови і скріплюється печаткою представницького органу місцевого самоврядування.

Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не має права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та цим Положенням або оформлених інакше, ніж визначено законодавством та цим Положенням.

Орган, що здійснює реєстрацію статуту, перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

4. Заява про реєстрацію статуту та подані з нею документи розглядаються у 30-денний термін.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

5. За результатами розгляду заяви та документів здійснюється реєстрація статуту або надається обґрунтована відмова в його реєстрації.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

6. У разі реєстрації статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка (додаток 2).

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

Відомості про це вносяться до реєстру статутів територіальних громад (далі - реєстр), який ведеться органом, що здійснює реєстрацію статутів, за встановленою формою (додаток 3) та оприлюднюються на офіційному веб-порталі цього органу.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

Відомості про реєстрацію статуту орган, що її здійснив, в десятиденний термін подає відповідному органу державної статистики.

7. Підставою для відмови в реєстрації статуту може бути невідповідність поданих документів Конституції та законам України.

Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про відмову в його реєстрації інформує про таке рішення заявника.

До листа органу, що здійснив реєстрацію статуту, про відмову в його реєстрації додається правове обґрунтування щодо невідповідності статуту або окремих його положень Конституції та законам України.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з  постановою
Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2019 р. N 1058)

8. Рішення про відмову в реєстрації статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Скасування реєстрації статуту здійснюється органом, що його зареєстрував:

а) у разі подання письмової заяви про це сільського, селищного, міського голови за наявності відповідного рішення представницького органу місцевого самоврядування;

б) на підставі рішення суду.

Скасування реєстрації статуту здійснюється шляхом виключення його з реєстру, про що в десятиденний термін повідомляється представницький орган місцевого самоврядування та відповідний орган державної статистики.

10. Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту.

Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту.

11. У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади для видачі дубліката свідоцтва подаються:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

а) заява про видачу дубліката, підписана сільським, селищним, міським головою;

б) рішення представницького органу місцевого самоврядування про звернення до органу, що здійснив реєстрацію статуту, щодо видачі дубліката свідоцтва;

в) підтвердження опублікування в засобах масової інформації оголошення про втрату свідоцтва.

г) підпункт "г" пункту 2 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

 

Начальнику ___________________________
                           (найменування органу, що
______________________________________
                     здійснює реєстрацію, прізвище та
______________________________________
                                          ініціали)

ЗАЯВА*

_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування представницького органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________
подає на державну реєстрацію статут територіальної громади ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування села, селища, міста, об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад")

Статут затверджено ____________________________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік, найменування представницького органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова

______________________________
            (сільський, селищний, міський)

____________________
(підпис)

____________
* Заява оформлюється на бланку сільської, селищної, міської ради із зазначенням відповідних вихідних реквізитів.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109,
від 18.12.2019 р. N 1058)

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

 

_____________________________________
(найменування органу, що здійснює державну
реєстрацію)

СВІДОЦТВО N _______

Видане ______________________________________________________________________________
                                                (найменування представницького органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________
про державну реєстрацію статуту територіальної громади ____________________________________
                                                                                                                                                                      (відомості, що
_____________________________________________________________________________________
                                                            вносяться до реєстру статутів територіальних громад)
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________
                 (посада, прізвище та ініціали посадової
                       особи, що здійснює реєстрацію)
_______________________________________

                                                                    М. П.

"___" ____________ 199_ р.

_____________________
(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад

РЕЄСТР
статутів територіальних громад

N
п/п

Дата надходження документів

Найменування представницького органу місцевого самоврядування, який затвердив статут

Дата прийняття рішення про затвердження статуту

Номер свідоцтва про державну реєстрацію статуту

Виключено

Дата видачі свідоцтва про реєстрацію статуту

Підпис посадової особи, яка отримала свідоцтво

Дата прийняття рішення про скасування реєстрації статуту і виключення його з реєстру

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

____________ 

Опрос