Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке лицензирования предпринимательской деятельности

КМ Украины
Постановление КМ от 03.07.1998 № 1020
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 1998 р. N 1020

Київ

Про порядок ліцензування підприємницької діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 9 жовтня 1998 року N 1611,
від 26 жовтня 1998 року N 1693,
від 10 грудня 1998 року N 1954,
 від 4 січня 1999 року N 6,
 від 6 січня 1999 року N 22,
від 14 квітня 1999 року N 592,
від 22 липня 1999 року N 1340
,
 від 18 жовтня 1999 року N 1910
,
 від 24 квітня 2000 року N 691
,
 від 21 червня 2000 року N 1002
,
 від 3 серпня 2000 року N 1212

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 листопада 2000 року N 1698)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності;

перелік органів, які видають ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності.

2. Установити, що тимчасово, до прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів України, застосовуються раніше встановлені нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України розміри плати за видачу ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності.

3. Ліцензійній палаті за поданням уповноважених на видачу ліцензій органів виконавчої влади у двомісячний термін:

подати на затвердження Кабінету Міністрів України розміри та порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності;

затвердити інструкції про умови і правила провадження певних видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням (за винятком тих, які відповідно до законодавства затверджуються іншими органами);

подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою.

4. Ліцензійній палаті подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення органу, який видаватиме ліцензії на проведення довірчих та інших операцій з майном довірителя (вкладника).

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
А. ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 25

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 1998 р. N 1020

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліцензування підприємницької діяльності

1. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення, зупинення, анулювання та поновлення дії ліцензій, обліку виданих ліцензій. 

Це Положення не поширюється на види діяльності, ліцензування яких належить до компетенції НКРЕ.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України
від 04.01.99 р. N 6,
від 06.01.99 р. N 22)

2. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає до органу, що видає ліцензії, заяву за формою згідно з додатком 1.

3. У заяві зазначаються:

відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;

вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;

термін дії ліцензії.

4. До заяви додаються такі документи: підприємцями-громадянами - копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.

5. Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі протягом не більш як 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів. У разі необхідності проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження певного виду підприємницької діяльності.

6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені видавати ліцензії, можуть делегувати це право своїм місцевим органам.

Ліцензія видається за формою додатка 2 і є документом суворої звітності. Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого тиражування.

7. У ліцензії зазначаються:

найменування та ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

вид діяльності, на яку видається ліцензія;

місце провадження діяльності;

особливі умови та правила провадження даного виду діяльності;

номер реєстрації ліцензії;

дата видачі і термін дії ліцензії.

Ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу ліцензій посадової особи і печаткою органу, що її видав.

Якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає ліцензуванню, провадиться у кількох територіально відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у ліцензії зазначаються їх адреси.

Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не менше ніж на три роки і може бути продовжений за заявою суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі.

Ліцензія видається не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про її видачу за умови подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за її видачу.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості провадження заявником певного виду підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яка видається заявнику у письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви, зазначаються підстави відмови.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Продовження дії ліцензії провадиться у порядку, встановленому для її отримання.

9. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це орган, який видав ліцензію, з поданням заяви на видачу дубліката ліцензії за формою додатка 3.

Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у 5-денний термін після подання відповідної заяви.

На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.

У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі порушення терміну подання заяви про видачу дубліката або виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві про видачу дубліката ліцензії, із зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.

У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається заявнику в письмовій формі у 5-денний термін після подання відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.

Відмова органів, уповноважених на видачу ліцензій, у видачі дубліката може бути оскаржена в судовому порядку.

10. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:

місцезнаходження, а також найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією);

відомостей, зазначених у ліцензії, виданій підприємцю - громадянину.

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати заяву на переоформлення ліцензії органові, який видав ліцензію, за формою додатка 4.

До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені зміни.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у порядку, встановленому для її видачі. До проведення цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.

Переоформлена ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу ліцензій посадовою особою і печаткою органу, що її переоформив.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.

Відмова органів, уповноважених на видачу ліцензії, у її переоформленні може бути оскаржена в судовому порядку.

11. Розмір плати за видачу і переоформлення ліцензії та порядок її зарахування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

12. Орган, який видає ліцензії, має право зупинити дію ліцензії у разі:

порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов;

невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, який видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійних умов.

У разі своєчасного усунення порушень, що привели до зупинення дії ліцензії, орган, який видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.

Орган, який видав ліцензію, має право анулювати ліцензію у разі:

виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;

повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності у 5-денний термін.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного рішення.

Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку.

13. Орган, який видає ліцензії, веде книгу їх обліку за формою додатка 5.

Діловодство з питань ліцензування здійснюється органом, що видає ліцензії, окремо по кожну суб'єкту підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний номер ліцензії. У справі вміщуються всі документи, подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а також відомості про суб'єкта підприємницької діяльності.

Орган, який видає ліцензії, веде реєстр виданих ліцензій, до якого вносить такі відомості:

ідентифікаційний код - для юридичної особи;

ідентифікаційний номер - для фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів;

найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові підприємця - громадянина;

код території, місцезнаходження - для юридичної особи, місце проживання - для фізичної особи, факс, телефон;

місце провадження діяльності (повна адреса);

код і найменування підпорядкованості (для суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади);

код і найменування організаційно-правової форми юридичної особи;

код і найменування виду діяльності;

номер ліцензії, дата видачі та термін її дії;

дату, номер рішення, причину зупинення, продовження, анулювання ліцензії.

Після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі її анулювання матеріали передаються на зберігання в установленому законодавством порядку.

На базі реєстрів, що ведуться органами, які видають ліцензії, створюється Єдиний ліцензійний реєстр, до якого надсилається електронна інформація про видані (зупинені, продовжені, анульовані) ліцензії та зміни у відомостях про відповідних суб'єктів підприємницької діяльності.

14. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов здійснюється органом, який видає ліцензії, та Ліцензійною палатою.

Контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій здійснює Ліцензійна палата.

У разі виявлення порушень контролюючий орган приймає рішення відповідно до своїх повноважень.

Періодичність та обсяг проведення контролю встановлює орган, який видає ліцензії, та Ліцензійна палата.

Інструкції про умови і правила провадження певних видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням, затверджуються Ліцензійною палатою за поданням органів, які видають ліцензії.

15. Відповідно до законодавства:

орган, який видає ліцензії, несе відповідальність за недотримання порядку їх видачі, а також за достовірність і повноту інформації про видані ліцензії і відомості про відповідних суб'єктів підприємницької діяльності;

заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, викладених у заяві на видачу ліцензії та у доданих до неї документах.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 1998 р. N 1020

ПЕРЕЛІК
органів, які видають ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності

*********************************************************************************
*    Вид підприємницької діяльності,    *  Орган, який видає ліцензії *
*      що підлягає ліцензуванню      *                *
*********************************************************************************
 Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ    Держкомгеології
 корисних копалин
 Виготовлення і реалізація:          
 спеціальних засобів,              МВС
 заряджених речовинами сльозоточивої та
 дратівної дії, індивідуального захисту, активної
 оборони і засобів для виконання спеціальних
 операцій і оперативно-розшукових заходів (крім
 спеціальних технічних засобів для зняття
 інформації з каналів зв'язку, інших засобів
 негласного отримання інформації)
 
 спеціальних технічних засобів для зняття    СБУ 
 інформації з каналів зв'язку, іншх засобів
 негласного отримання інформації
              (абзац другий переліку в редакції 
              постанови Кабінету Міністрів України 
                    від 09.10.98 р. N 1611)
 Виробництво, ремонт і реалізація спортивної,  МВС
 мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів
 до неї, а також холодної зброї, пневматичної
 зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
 польоту кулі понад 100 метрів за секунду;
 створення та утримання стрілецьких тирів,
 стрільбищ, мисливських стендів
 
 Надання послуг, пов'язаних з охороною      - " -
 державної, крім об'єктів, пов'язаних з охороною
 окремих особливо важливих об'єктів права
 державної власності, перелік яких визначається
 в установленому Кабінетом Міністрів України
 порядку, та іншої власності, а також з охороною
 громадян
 
 Надання послуг і виконання робіт        Головне управління пожежної
 протипожежного призначення           охорони МВС
 
 Виготовлення та оптова реалізація лікарських  Держкоммедбіопром
 засобів
 Діяльність підприємств-виробників, пов'язана з  Комітет медичної та
 обігом (крім ввезення в Україну, вивезення з  мікробіологічної промисловості
 України) наркотичних засобів, психотропних
 речовин, включених до переліку наркотичних
 засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з
 обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає
 ліцензуванню, а також прекурсорів, зазначених у
 списку N 1 таблиці IV цього переліку
 (абзац сьомий в редакції постанови Кабінету
                 Міністрів України від 22.07.99 р. N 1340)
 Виготовлення і реалізація особливо небезпечних Мінпромполітики
 хімічних речовин за переліком, визначеним
 Кабінетом Міністрів України
 
 Видобування дорогоцінних металів і       - " -
 дорогоцінних каменів
 
 Здійснення операцій з металобрухтом       - " -
 кольорових та чорних металів
 
 Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного Мінпромполітики
 транспорту (аміакопроводів)
 Діяльність підприємств-виробників, пов'язана з Мінпромполітики
 обігом (крім ввезення в Україну та вивезення з
 України) прекурсорів, включених до списку N 2
 таблиці IV переліку наркотичних засобів,
 психотропних речовин і прекурсорів, з обігом
 яких пов'язана діяльність, що підлягає
 ліцензуванню
 (абзац дванадцятий в редакції постанови Кабінету
                  Міністрів України від 22.07.99 р. N 1340)
 Виготовлення спирту етилового, коньячного,   Мінфін
 плодового,   виноградного,    горілки,
 лікеро-горілчаних виробів, міцних напоїв,
 напівфабрикатів     лікеро-горілчаного
 виробництва  (соків,  морсів,  настоїв,
 спиртових  консервантів),  виноматеріалів,
 вина,  вермуту,  шампанського,  коньяку,
 бренді, соків плодово-ягідних зброджених,
 спиртованих,     зброджено-спиртованих,
 слабоалкогольних тихих та газованих напоїв,
 виготовлених  з  використанням  спирту
 етилового,  коньячного,  плодового  та
 виноградного з вмістом спирту етилового від
 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць, спирту
 етилового технічного, пива та  тютюнових
 виробів
              (абзац тринадцятий в редакції 
           постанови Кабінету Міністрів України 
                 від 26.10.98 р. N 1693,
           із змінами, внесеними згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 21.06.2000 р. N 1002)
 Оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним  Мінфін
 і  плодовим,  алкогольними  напоями  та
 тютюновими виробами
         (абзац чотирнадцятий переліку в редакції
           постанови Кабінету Міністрів України 
                 від 26.10.98 р. N 1693,
           із змінами, внесеними згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 21.06.2000 р. N 1002)
 Експорт, імпорт спирту етилового, коньячного  МЗЕЗторг за
 і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових  погодженням з
 виробів,  роздрібна торгівля алкогольними  Мінфіном
 напоями та тютюновими виробами
 (абзац п'ятнадцятий переліку в редакції
           постанови Кабінету Міністрів України 
                 від 26.10.98 р. N 1693,
           із змінами, внесеними згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 21.06.2000 р. N 1002)
 Виготовлення ветеринарних медикаментів і    Державний департамент
 препаратів                   ветеринарної медицини
                         Мінагропрому
 
 Ветеринарна практика              Республіканське управління
                         державної ветеринарної медицини
                         Ради міністрів Автономної
                         Республіки Крим, управління
                         державної ветеринарної медицини
                         обласних, Київської та
                         Севастопольської міських
                         державних адміністрацій
 
 Переробка і зберігання донорської крові та   МОЗ
 її компонентів, реалізація їх і
 виготовлених з них препаратів
 
 Роздрібна реалізація лікарських засобів     - " -
 
 Медична практика                - " -
 
 Медична практика закладів охорони здоров'я   Міністерство охорони здоров'я
 комунальної форми власності           Автономної Республіки Крим,
                         управління охорони здоров'я
                         обласних, Київської та
                         Севастопольської міських
                         державних адміністрацій
 Діяльність, пов'язана з обігом (використання,   Комітет з контролю
 зберігання, перевезення, пересилання, торгівля,  за наркотиками
 ввезення в Україну та вивезення з України)
 наркотичних засобів, психотропних речовин і
 прекурсорів, включених до переліку наркотичних
 засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з
 обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає
 ліцензуванню, крім обігу наркотичних засобів,
 психотропних речовин і прекурсорів, що
 здійснюють підприємства-виробники
 (абзац двадцять другий в редакції постанови
            Кабінету Міністрів України від 22.07.99 р. N 1340)
 Судово-експертна діяльність           Мін'юст
 
 Юридична практика                - " -
 
 Аудиторська діяльність             Аудиторська палата
 
 Діяльність, пов'язана з використанням      Мінекобезпеки
 радіоактивних відходів, джерел іонізуючого
 випромінювання, перевезенням ядерних
 матеріалів та радіоактивних речовин
 
 Проектування, будівництво та експлуатація    - " -
 об'єктів атомної енергетики, а також надання
 послуг з їх обслуговування
 Внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів  Мінтранс
 та вантажів залізничним транспортом; міжнародні 
 перевезення пасажирів та вантажів автомобільним 
 (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським 
 транспортом; надання за переліком, який 
 визначається Кабінетом Міністрів України, 
 спеціалізованих послуг транспортних терміналів, 
 портів, аеропортів; надання послуг з 
 користування залізничними коліями та визначеними
 згідно з переліком Кабінетом Міністрів України
 іншими об'єктами інфраструктури залізничного
 транспорту загального користування; 
 (абзац двадцять восьмий переліку в редакції 
                 постанови Кабінету Міністрів України 
                         від 06.01.99 р. N 22)
 Агентування морського торгівельного флоту    - " -
 
 Виконання авіаційно-хімічних робіт       - " -
 
 Виконання аерофотознімань            Укргеодезкартографія
 
 Виконання топографо-геодезичних і        - " -
 картографічних робіт, кадастрових знімань
 
 Страхова діяльність               Мінфін
           (абзац тридцять третій із змінами, внесеними згідно з постановою
           Кабінету Міністрів України від 21.06.2000 р. N 1002)
 Надання послуг телефонного зв'язку (крім    Держкомзв'язку
 відомчих об'єктів), технічне обслуговування
 мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в
 межах промислової експлуатації
 
 Пересилання грошових переказів, листів вагою  - " -
 до 20 грамів, поштових карток
 
 Використання радіочастот            - " -
 
 Діяльність, пов'язана з розробленням,      Департамент спеціальних
 виготовленням, ввезенням, вивезенням,      телекомунікаційних систем та
 реалізацією та використанням засобів      захисту інформації СБУ
 криптографічного та технічного захисту
 інформації, а також з наданням послуг із
 криптографічного та технічного захисту
 інформації
 
 Надання послуг для здобуття освіти з видачею  Міносвіти
 спеціального документа державного зразка
 (підготовка спеціалістів різних рівнів
 кваліфікації)
 
 Надання послуг для здобуття освіти з видачею  Рада міністрів Автономної
 спеціального документа державного зразка    Республіки Крим, обласні,
 (загальна середня освіта)            Київська та Севастопольська
                         міські державні адміністрації
 
 Діяльність, пов'язана з організацією іноземного Держкомтуризм
 та зарубіжного туризму
 
 Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного Держнафтогазпром
 транспорту (нафтогазового комплексу)
 
 Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного Держводгосп
 транспорту меліоративних систем
 
 Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного Держбуд
 транспорту (житлово-комунального господарства), 
 централізоване водопостачання, водовідведення 
 та централізоване постачання теплової енергії; 
 виробництво теплової енергії (крім випадків, 
 коли вона використовується виключно для 
 внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що 
 перевищують рівень, який встановлюється умовами
 і правилами здійснення підприємницької 
 діяльності з виробництва теплової енергії 
 ліцензійними умовами) 
 (абзац сорок третій переліку в редакції 
                 постанови Кабінету Міністрів України 
                         від 06.01.99 р. N 22)
 Будівельна діяльність (окремі види проектних  Держбуд, Держнафтогазпром, органи 
 та будівельно-монтажних робіт, інженерних    містобудування та архітектури 
 пошуків для будівництва, надання        Ради міністрів Автономної 
 інжинірингових та інших послуг, які потребують Республіки Крим, обласних, 
 відповідної атестації виконавця за переліком,  Київської та Севастопольської міських
 визначеним Кабінетом Міністрів України)     державних адміністрацій
 (абзац сорок четвертий переліку із змінами, 
          внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України 
                           від 10.12.98 р. N 1954)
 Посередництво у працевлаштуванні за кордоном  Державний центр зайнятості
                         Мінпраці
 
 Створення та утримання гральних закладів,    районні, районні у містах Києві
 організація азартних ігор            та Севастополі державні
                         адміністрації, виконавчі органи
                         міських, районних у містах Рад
 
 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, Держкомспорт
 перелік видів якої затверджується Кабінетом
 Міністрів України
 
 Здійснення операцій з металобрухтом       Мінфін
 дорогоцінних металів і дорогоцінним камінням
 (крім їх видобутку), виготовлення і реалізація
 виробів з їх використанням
 
 Виготовлення та ввезення бланків цінних     Мінфін
 паперів, документів суворого обліку і знаків
 поштової оплати, а також матеріалів та
 напівфабрикатів для їх виробництва
 
 Наукові дослідження, пов'язані із створенням і НКАУ
 використанням космічної техніки та технологій
 (крім ракет-носіїв)
 
 Розроблення, випробування, виробництво та    - " -
 експлуатація космічних апаратів та їх складових
 частин, наземної космічної інфраструктури та її
 складових частин, обладнання, яке входить до
 складу космічного сегмента супутникових
 систем, за винятком систем телерадіомовлення
 
 Передавання, отримання, розповсюдження та    - " -
 використання даних з космічних об'єктів (крім
 питань, віднесених до компетенції Національної
 ради з питань телебачення і радіомовлення)
 
 Надання інших космічних послуг за переліком,  - " -
 затвердженим Кабінетом Міністрів України
 Виробництво електричної енергії в обсягах,   НКРЕ 
 що перевищують рівень, який встановлюється 
 умовами та правилами здійснення підприємницької
 діяльності з виробництва електричної енергії 
 (ліцензійними умовами), передача та постачання 
 електроенергії; зберігання природного газу в 
 обсягах, що перевищують рівень, який 
 встановлюється умовами та правилами здійснення 
 підприємницької діяльності зі зберігання 
 природного газу (ліцензійними умовами); 
 постачання природного газу; транспортування 
 нафти та нафтопродуктів магістральними 
 трубопроводами; транспортування природного і 
 нафтового газу трубопроводами 
 (абзац п'ятдесят четвертий переліку в редакції 
                 постанови Кабінету Міністрів України 
                         від 06.01.99 р. N 22)
 Виготовлення і реалізація вибухових речовин    Держнаглядохоронпраці
          (перелік доповнено абзацом п'ятдесят п'ятим згідно з  
                 постановою Кабінету Міністрів України 
                         від 14.04.99 р. N 592) 
 Діяльність, пов'язана з обігом (крім ввезення  Мінагропром
 в Україну, вивезення з України, виготовлення,
 вироблення та розподілу) наркотичних засобів
 рослинного походження, включених до таблиці і
 переліку наркотичних засобів, психотропних
 речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана
 діяльність, що підлягає ліцензуванню
        (Перелік доповнено абзацом п'ятдесят шостим згідно з
                постановою Кабінету Міністрів України
                від 22.07.99 р. N 1340)
 Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників  Міністерство  
 майна, керуючих санацією, ліквідаторів)      економіки
 (Перелік доповнено абзацом п'ятдесят сьомим згідно з 
                постановою Кабінету Міністрів України
                від 18.10.99 р. N 1910,
          із змінами, внесеними згідно з постановою
          Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. N 691)
 Здійснення операцій у сфері поводження з      Міністерство
 небезпечними відходами              екології та природних
                         ресурсів  
 (Перелік доповнено абзацом п'ятдесят восьомим згідно з
         постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 р. N 1212)
 Діяльність, пов'язана із збиранням та      Міністерство 
 заготівлею окремих видів відходів як       екології та природних 
 вторинної сировини, перелік яких визначається  ресурсів
 Кабінетом Міністрів України
 (Перелік доповнено абзацом п'ятдесят дев'ятим згідно з
         постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 р. N 1212)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1
до Положення про порядок ліцензування
підприємницької діяльності

ЗАЯВА
на видачу ліцензії

Заявник __________________________________________________________
       (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
__________________________________________________________________
    номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
 
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
розрахунковий рахунок N ___________________ в ____________________
__________________________________________________________________
         (найменування кредитної установи)
 
валютний рахунок N _____________________ в _______________________
__________________________________________________________________
         (найменування кредитної установи)
__________________________________________________________________
 
просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:
 
1) _______________________________________________________________
 
2) _______________________________________________________________
 
3) _______________________________________________________________
 
Термін дії ліцензії ______________________________________________
__________________________________________________________________
 
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження
підприємницької діяльності  ознайомлений  і  зобов'язуюсь  їх
виконувати.
 
Перелік документів, що додаються:
 
1) _______________________________________________________________
 
2) _______________________________________________________________
 
3) _______________________________________________________________
 
Підпис заявника __________________________________________________
 
"___"_____________199__р.
 
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199__ р. N ________
 
_______________________ _____________ __________________________
 (посада особи, яка    (підпис)   (ініціали та прізвище)
  прийняла заяву)
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 2
до Положення про порядок ліцензування
підприємницької діяльності

ЛІЦЕНЗІЯ N__ 

__________________________________________________________________
 (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
__________________________________________________________________
 
Видана ___________________________________________________________
       (найменування, місцезнаходження юридичної особи
__________________________________________________________________
         або прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
       громадянина-підприємця, місце проживання)
 
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
на право провадження підприємницької діяльності __________________
                           (вид)
__________________________________________________________________
 
місце провадження діяльності _____________________________________
__________________________________________________________________
    (адреса місця провадження підприємницької діяльності
__________________________________________________________________
     суб'єкта або адреси територіально відокремлених
__________________________________________________________________
 його підрозділів, за якими провадиться підприємницька діяльність)
 
Особливі умови та правила провадження даного виду діяльності _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Дата видачі "______" _____________ 199__р.
 
Термін дії ліцензії _________________________
 
_______________ ___________________ ____________________________
  (посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
   МП
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 3
до Положення про порядок ліцензування
підприємницької діяльності

ЗАЯВА
на отримання дубліката ліцензії

__________________________________________________________________
 (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
 
   Заявник _____________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце
              проживання)
 
   організаційно-правова форма _________________________________
 
   ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів ______________________________________
 
   ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
 
   вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію
__________________________________________________________________
 
   реєстраційний номер ліцензії ________________________________
 
   дата видачі ліцензії ________________________________________
 
   термін дії ліцензії _________________________________________
 
   просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ________________
                        (зазначити причину)
 
 
   Підпис заявника__________________________
 
   "____"____________199 __ р.
 
   Дата і номер реєстрації заяви "___"__________ 199__ р. N__
 
   Підпис особи, яка прийняла заяву ____________________________
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________ ________ ______________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 4
до Положення про порядок ліцензування
підприємницької діяльності

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

__________________________________________________________________
 (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
 
Заявник __________________________________________________________
       (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця,
__________________________________________________________________
             місце проживання)
 
місцезнаходження _________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
ідентифікаційний код _____________________________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
 
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
                       (зазначити причини)
__________________________________________________________________
 
Підпис заявника ________________________________________
 
"_____" ___________ 199__ р.
 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199__р. N ________
 
_______________________ _____________ __________________________
 (посада особи, яка    (підпис)   (ініціали та прізвище)
  прийняла заяву)
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 5
до Положення про порядок ліцензування
підприємницької діяльності

 

 

 

КНИГА
обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності

**********************************************************************************************************************************************
* N * Реєстра- *  Види  * Прізвище, * Юридична *  Орган  *Ідентифі- *  Орга- *Термін дії* Відмітка про продовження дії ліцензії *
* пп *  ційний * діяльно- * ім'я та по * адреса  * державної * каційний *нізаційно-* ліцензії *****************************************
*  *  номер  *сті, на які* батькові * суб'єкта * реєстрації, *код (іден-* правова *     * припинення * понов- * пере- * видачу *
*  *ліцензії та* видається *громадянина-* підпри- *дата і номер *тифікацій-*  форма *     *та анулюван-* лення * офор- * дублі- *
*  * дата її * ліцензія * підприємця *ємницької *свідоцтва про*  ний  *     *     * ня ліцензії* дії  * млення * ката *
*  *  видачі *      *або наймену-*діяльності,* державну  * номер  *     *     *      *ліцензії*ліцензії*ліцензії*
*  *      *      *  вання  * телефон * реєстрацію * платника *     *     *      *    *    *    *
*  *      *      * юридичної *      *       * податків *     *     *      *    *    *    *
*  *      *      *  особи  *      *       * та інших *     *     *      *    *    *    *
*  *      *      *      *      *       * обов'яз- *     *     *      *    *    *    *
*  *      *      *      *      *       * кових  *     *     *      *    *    *    *
*  *      *      *      *      *       * платежів)*     *     *      *    *    *    *
**********************************************************************************************************************************************

_____________ 
 
 

Опрос