Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организационных вопросах деятельности Фонда социального страхования Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 27.06.1998 № 972
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 1998 р. N 972

Київ

Про організаційні питання діяльності Фонду соціального страхування України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 31 серпня 1998 року N 1351
,
 від 26 лютого 2000 року N 402

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 958)

Відповідно до статті 3 Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити за погодженням з профспілковими об'єднаннями Положення про Фонд соціального страхування України та Положення про Наглядову раду Фонду соціального страхування України, що додаються.

2. Дозволити виконавчій дирекції Фонду соціального страхування мати двох заступників, у тому числі одного першого.

3. Установити, що:

Абзац другий пункту 3 виключено. 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 р. N 1351) 

утримання технічних інспекторів праці профспілок за рахунок коштів Фонду соціального страхування буде здійснюватися до 1 січня 1999 року.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно із
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 р. N 1351) 

4. Міністерству фінансів з урахуванням рішень профспілкових об'єднань та об'єднань роботодавців у місячний термін внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо персонального складу Наглядової ради Фонду соціального страхування.

5. Фонду соціального страхування за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством праці та соціальної політики і Національним банком у місячний термін затвердити Інструкцію про порядок надходження, обліку та витрачання збору на обов'язкове соціальне страхування.

(пункт 5 в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.98 р. N 1351) 

6. Здійснення державного нагляду у сфері обов'язкового державного соціального страхування покласти на Міністерство праці та соціальної політики, а в частині цільового використання коштів обов'язкового державного соціального страхування - на органи Міністерства фінансів відповідно до законодавства.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 р. N 1351) 

Контроль за реєстрацією страхувальників, правильним нарахуванням, своєчасною сплатою та повним перерахуванням збору на обов'язкове соціальне страхування, крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, здійснюється органами Фонду соціального страхування разом з органами державної податкової служби.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2000 р. N 402)

7. Фонду соціального страхування, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої нормативні акти у відповідність з цією постановою.

8. Ця постанова діє до законодавчого врегулювання відносин, що виникають за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР і Ради Федерації незалежних профспілок України від 11 лютого 1991 р. N 25 "Про управління соціальним страхуванням в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1991 р., N 2, ст. 10).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 1998 р. N 972
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1998 р. N 1351)

ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд соціального страхування України

1. Фонд соціального страхування (далі - Фонд) є єдиним органом, який у межах наданих йому повноважень здійснює керівництво та управління обов'язковим державним соціальним страхуванням.

Збір на обов'язкове соціальне страхування, крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, сплачується платниками цього збору і зараховується на спеціальні реєстраційні банківські рахунки з обліку коштів соціального страхування, відкриті органам Державного казначейства. 

(абзац другий пункту 1 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2000 р. N 402)

2. Основними завданнями Фонду є:

1) забезпечення надходження та акумуляція збору на обов'язкове соціальне страхування та інших коштів, призначених для фінансування видатків на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, інших видів допомоги, встановлених законодавством, а також на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей;

2) контроль за цільовим використанням коштів, що знаходяться на рахунку Фонду;

3) здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення виплати допомоги по соціальному страхуванню, оплати витрат на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей.

3. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про обов'язкове державне соціальне страхування, за своєчасним і повним надходженням збору на обов'язкове соціальне страхування, а також за цільовим і правильним витрачанням коштів, що сплачуються на рахунок Фонду;

2) веде єдиний облік та реєстрацію платників збору на обов'язкове соціальне страхування, організовує роботу з обліку та звітності щодо коштів Фонду, вживає заходів до вдосконалення цієї роботи;

3) розробляє і затверджує бюджет Фонду, складає звіт про його виконання;

4) забезпечує діяльність органів управління Фонду (в тому числі господарську), проводить ревізії та перевірки коштів Фонду, за результатами яких вживає відповідних заходів;

5) розробляє разом з Мінфіном, Мінекономіки, Мінпраці пропозиції про розмір збору на обов'язкове соціальне страхування і подає їх на розгляд Кабінетові Міністрів України;

6) забезпечує реалізацію заходів щодо санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників і членів їх сімей;

7) видає у межах своєї компетенції положення, інструкції, роз'яснення, методичні рекомендації з питань обліку платників збору на обов'язкове соціальне страхування, нарахування та сплати ними цього збору, використання, ведення обліку та звітності щодо коштів Фонду;

8) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів управління Фонду, працівників підприємств, установ і організацій, які безпосередньо займаються питаннями соціального страхування, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

9) забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизоване оброблення інформації; організовує роботу, спрямовану на створення єдиного банку даних про платників збору на обов'язкове соціальне страхування до Фонду;

10) бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавних програм соціального розвитку;

11) бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про обов'язкове державне соціальне страхування, а також розроблення проектів відповідних нормативних актів;

12) взаємодіє у питаннях, що належать до його компетенції, з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями;

13) здійснює на договірних засадах співробітництво з відповідними організаціями інших країн з питань, що належать до компетенції Фонду;

14) інформує щоквартально громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.

4. Органи управління Фонду мають право:

1) одержувати від підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, інформацію та документи, що стосуються нарахування і сплати збору на обов'язкове соціальне страхування, перевіряти правильність складання цих документів та використання зазначених коштів, а також одержувати відомості про платників збору на обов'язкове соціальне страхування та стан його сплати від державної податкової адміністрації;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях правильність призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, інших видів допомоги, встановлених законодавством, витрачання коштів Фонду відповідно до законодавства;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, усунення порушень законодавства щодо сплати збору на обов'язкове соціальне страхування і використання зазначених коштів, застосовувати до порушників санкції, передбачені законодавством.

5. Кошти Фонду не входять до складу Державного бюджету України і формуються за рахунок:

а) збору на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття), який сплачують на рахунок Фонду:

суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

філії, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених у абзаці другому цього підпункту платників збору, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади;

б) надходжень за путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;

в) добровільних внесків підприємств, установ, організацій і фізичних осіб;

г) інших надходжень.

6. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси, члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо, сплачують збір на обов'язкове соціальне страхування на рахунок Фонду на добровільних засадах.

7. Кошти Фонду використовуються тільки за цільовим призначенням і вилученню не підлягають.

Головним розпорядником коштів соціального страхування, крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, є Фонд. Розпорядниками коштів соціального страхування нижчого рівня є відділення Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та всеукраїнські галузеві профспілки і профспілкові об'єднання, зазначені у пункті 3 цієї постанови. 

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2000 р. N 402)

8. Кошти Фонду спрямовуються на:

1) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, а також на поховання;

2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей;

3) повне або часткове фінансування дитячих оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студентських оздоровчо-спортивних таборів і позашкільне обслуговування, часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, що перебувають у віданні професійних спілок;

4) створення резерву коштів для забезпечення виплат та надання послуг працюючим особам;

5) покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням обов'язкового державного соціального страхування, утримання правових і технічних інспекторів праці.

9. Органами управління Фонду є правління та виконавча дирекція Фонду, а також правління відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та виконавчі дирекції відділень Фонду.

10. Правління Фонду діє на громадських засадах.

11. До складу правління Фонду делегуються з вирішальним голосом по одному представнику від галузевих профспілок і профспілкових об'єднань, які мають статус всеукраїнських, голови правлінь відділень Фонду та 4 представники від держави (Мінфіну, Мінпраці, Мінекономіки, Мін'юсту) і 1 представник від об'єднань роботодавців.

Порядок делегування до складу правління Фонду від галузевих профспілок, профспілкових об'єднань і роботодавців приймається самостійно кожною із сторін.

Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з дорадчим голосом.

Правління Фонду очолює голова, який обирається на цю посаду на трирічний термін. Обрання голови провадиться на закритому засіданні членів правління Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більш як 50 відсотків загальної кількості членів правління Фонду.

12. Правління Фонду:

1) визначає перспективні та поточні завдання Фонду;

2) затверджує положення про виконавчу дирекцію Фонду та його відділення;

3) розглядає кандидатури та затверджує на посадах керівника виконавчої дирекції Фонду, його заступників, а також керівників виконавчих дирекцій відділень Фонду за поданням правлінь відповідних відділень Фонду;

4) затверджує структуру органів Фонду, чисельність їх працівників, довірених лікарів та правових інспекторів праці. За погодженням з Мінфіном встановлює граничну чисельність працівників, які фінансуються за рахунок коштів Фонду;

5) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та його відділень;

6) розглядає і затверджує бюджет Фонду та його відділень, інших підвідомчих підрозділів, розроблення проекту яких здійснюється з урахуванням встановленої Верховною Радою України ставки збору на обов'язкове соціальне страхування, даних Мінекономіки про фонд заробітної плати та відомостей про фактичні витрати, здійснені Фондом, а також звіт про виконання бюджету;

7) затверджує за погодженням з Мінфіном, Мінпраці та Національним банком порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду;

8) визначає порядок використання коштів Фонду, в тому числі на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників і членів їх сімей;

9) затверджує план розподілу путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників і членів їх сімей, а також встановлює та контролює ціни на зазначені путівки;

10) у межах своєї компетенції затверджує необхідні положення та інструкції, регламент роботи правління Фонду, в якому визначає також права та обов'язки його голови;

11) приймає рішення з інших питань діяльності Фонду.

13. Засідання правління Фонду проводиться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Правління правомочне приймати рішення за наявності не менше двох третин його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління.

14. Виконавча дирекція Фонду та виконавчі дирекції відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві створюються для забезпечення виконання рішень правління Фонду, правлінь відділень Фонду та розпорядчих функцій і діють на постійній основі.

15. Виконавча дирекція Фонду і виконавчі дирекції його відділень вирішують покладені на них завдання разом з профспілковими органами.

16. Фонд, його відділення в Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві, виконавча дирекція та виконавчі дирекції відділень Фонду Фонду є юридичними особами, мають печатку із своїм найменуванням.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2000 р. N 402)

17. Правління Фонду та виконавча дирекція Фонду знаходяться в м. Києві.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 1998 р. N 972

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду Фонду соціального страхування України

1. Наглядова рада Фонду соціального страхування (далі - Наглядова рада Фонду), яка діє відповідно до законодавства України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду соціального страхування (далі - Фонд). Наглядова рада Фонду діє на громадських засадах, а її члени не можуть бути одночасно членами правління зазначеного Фонду.

2. До Наглядової ради Фонду входять по 4 представники від держави, від галузевих профспілок і профспілкових об'єднань, які мають статус всеукраїнських, регіональних профспілкових об'єднань (далі - профспілки), що представляють інтереси застрахованих осіб, а також роботодавців.

Участь держави у Наглядовій раді Фонду здійснюється представниками Мінпраці, Мінфіну та Мінекономіки.

Члени Наглядової ради Фонду від профспілок та роботодавців визначаються кожною стороною окремо спільним рішенням профспілок та об'єднань роботодавців.

Порядок затвердження представників до Наглядової ради Фонду від профспілок і роботодавців приймаються самостійно кожною із сторін.

3. Персональний склад всієї Наглядової ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних міністерств, профспілок та об'єднань роботодавців.

Термін повноважень членів Наглядової ради Фонду становить 3 роки.

4. Роботу Наглядової ради Фонду очолює її голова, який обирається строком на 1 рік із складу її членів з поперемінним обранням на цю посаду представника від держави, профспілок та роботодавців.

5. Наглядова рада Фонду здійснює свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.

6. Наглядова рада Фонду:

1) заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з питань виконання завдань, покладених на Фонд, та цільового використання коштів Фонду;

2) заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції Фонду про підготовку та виконання бюджету Фонду, дає рекомендації з цих питань;

3) у разі виявлення грубих порушень у діяльності Фонду порушує питання щодо відповідності займаній посаді директора виконавчої дирекції Фонду та його заступників, керівників виконавчої дирекції відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві;

(підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 р. N 1351) 

4) у разі потреби вживає заходів до проведення аудиторської перевірки використання коштів та окремих напрямів роботи Фонду, його органів управління;

5) одержує необхідну інформацію про роботу Фонду;

6) узагальнює та готує пропозиції про удосконалення законодавства щодо функцій і завдань Фонду та надання ним соціальних виплат та послуг.

7. У разі прийняття Фондом рішень з порушенням законодавства Наглядова рада Фонду вказує на допущені порушення і встановлює термін для їх усунення.

У разі невиконання вимог Наглядової ради Фонду щодо усунення виявлених порушень нею ставиться питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно з законодавством.

8. Наглядова рада Фонду за власною ініціативою може вимагати скликання засідання правління Фонду соціального страхування з причин, які суттєво погіршують права громадян стосовно соціального страхування.

Якщо ця вимога не буде виконана, Наглядова рада Фонду може сама скликати і провести засідання правління Фонду.

9. Наглядова рада Фонду всіляко сприяє налагодженню і здійсненню інформаційного забезпечення та контактів між органами Фонду, платниками збору до нього та застрахованими особами.

10. Наглядова рада Фонду один раз на рік у I кварталі інформує Кабінет Міністрів України про свою діяльність у минулому році.

11. Засідання Наглядової ради Фонду проводяться не рідше одного разу на квартал. У разі потреби позачергові засідання можуть скликатися головою Наглядової ради Фонду або на вимогу однієї третини її членів, а також за рішенням правління Фонду.

12. Засідання Наглядової ради Фонду є правомочним за наявності не менше двох третин її складу. Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Наглядової ради Фонду. У разі рівності голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

13. У засіданні Наглядової ради Фонду з правом дорадчого голосу беруть участь голова правління Фонду, директор виконавчої дирекції Фонду або їх заступники.

14. Члени Наглядової ради Фонду можуть брати участь у засіданнях правління Фонду з правом дорадчого голосу.

15. Оформлення матеріалів засідання Наглядової ради Фонду та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду.

____________ 

Опрос