Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка изъятия денежной наличности у плательщика налогов, имеющего налоговую задолженность

КМ Украины
Постановление КМ от 22.06.1998 № 940
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 червня 1998 р. N 940

Київ
 

Про затвердження Порядку вилучення
готівки у платника податків, який має
податкову заборгованість

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 квітня 2006 року N 421)

На виконання статті 10 Указу Президента України від 4 березня 1998 р. N 167 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 67

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 1998 р. N 940

ПОРЯДОК
вилучення готівки у платника податків,
який має податкову заборгованість

1. Процес вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість, полягає в примусовому позбавленні юридичної особи (крім установ банків), її філіалів, відділень та інших відокремлених підрозділів, які не мають статусу юридичної особи, чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності (далі - суб'єкт підприємницької діяльності) у разі відсутності коштів на її основному поточному рахунку можливості користуватися (розпоряджатися) наявною готівкою. Вилучена готівка вноситься на основний поточний рахунок суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку або перераховується на цей рахунок через підприємство зв'язку.

2. Обов'язки щодо вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість, у разі відсутності коштів на його основному поточному рахунку покладаються на службову особу органу державної податкової служби, яка має посвідчення на право разового вилучення готівки за формою згідно з додатком 1. Це посвідчення пред'являється керівнику або особі, яка його заміщує, а у разі їх відсутності на момент вилучення готівки - матеріально-відповідальній особі суб'єкта підприємницької діяльності - платника податків, який має податкову заборгованість.

3. Вилучення і перевезення готівки проводиться в установленому порядку з обов'язковим залученням працівників податкової міліції.

4. Вилученню у платника податків, який має податкову заборгованість, підлягає готівка, що знаходиться за місцем провадження підприємницької діяльності у грошовому ящику, сейфі або скриньці електронного контрольно-касового апарата, а також у касах підприємств (за винятком коштів, отриманих з установ банків на виплату заробітної плати, відрядних витрат, грошової допомоги, розрахункових грошей у разі звільнення, а також купюр і розмінних монет для видачі здачі громадянам у розмірі, визначеному Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні).

Не підлягає вилученню виручка, отримана від реалізації підприємствами торгівлі сільськогосподарської продукції та продовольства, придбаних у вітчизняних товаровиробників, а також товарів, що надійшли на комісію або консигнацію.

5. Під час вилучення готівки службові особи органу державної податкової служби у присутності матеріально-відповідальної особи платника податків, який має податкову заборгованість, перераховують наявні кошти, перевіряють відповідність виявленої суми готівки показникам лічильника електронного контрольно-касового апарата (комп'ютерної системи), даним касової книги та бухгалтерського обліку.

У разі коли сума готівки у платника податків перевищує суму заборгованості, службові особи державної податкової служби вилучають готівку тільки на суму заборгованості.

6. Службові особи державної податкової служби, що проводять вилучення готівки, складають акт вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість, за формою згідно з додатком 2.

Перший примірник акта залишається в органі державної податкової служби, другий - видається під розписку керівнику або особі, яка його заміщує, а у разі їх відсутності на момент вилучення готівки - матеріально-відповідальній особі платника податків, який має податкову заборгованість, і підшивається до його касових документів.

7. Вилучена у платника податків, який має податкову заборгованість, готівка в той же день (у разі проведення вилучення у вечірній чи нічний час - не пізніше наступного робочого дня) вноситься органом державної податкової служби, яким вилучено готівку, до установи будь-якого банку для перерахування на основний рахунок платника податків (у порядку, визначеному Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою Національним банком).

Якщо з поважних причин неможливо здати вилучену готівку до установи банку в день її вилучення, кошти повинні зберігатися в органі державної податкової служби в інкасаторській сумці до наступного робочого дня за умови її обов'язкового опломбування особистим пломбіратором службової особи державної податкової служби.

 

 

 

 

Зразок
 
 
 

Додаток 1
до Порядку вилучення готівки
у платника податків, який
має податкову заборгованість

 

 

 

 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
__________________________________________________________________
    (назва та адреса органу державної податкової служби)
__________________________________________________________________

  ПОСВІДЧЕННЯ 
на право разового вилучення готівки 
від _____________ 199__р. N ________   

 
   Відповідно до Указу Президента України від 4 березня 1998 р.
N 167 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з
бюджетами та державними цільовими фондами" та постанови Кабінету
Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 940 "Про затвердження
Порядку вилучення готівки у платника податків, який має податкову
заборгованість"
 
__________________________________________________________________
               (посада)
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові службової особи)
 
доручається проводити вилучення готівки у ________________________
                     (повна назва та юридична
__________________________________________________________________
      адреса суб'єкта підприємницької діяльності,
__________________________________________________________________
         код за ЄДРПОУ платника податків,
__________________________________________________________________
        який має податкову заборгованість)
__________________________________________________________________
  (назва і місцезнаходження об'єкта підприємницької діяльності,
__________________________________________________________________
          у якого вилучається готівка)
__________________________________________________________________
 
 
Дійсне до "____" _____________ 199__р.
 
Голова (начальник)
 
   МП
 

 

Зразок
 
 
 

Додаток 2
до Порядку вилучення готівки
у платника податків, який
має податкову заборгованість

 

 

 

 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
__________________________________________________________________
    (назва та адреса органу державної податкової служби)
__________________________________________________________________
 

         АКТ N _________
вилучення готівки у платника податків,
який має податкову заборгованість              
від "____ "________________ 199__ р.

 
   Відповідно до Указу Президента України від 4 березня 1998 р.
N 167 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з
бюджетами та державними цільовими фондами" та  на  підставі
посвідчень
__________________________________________________________________
            (номер і дата видачі)
__________________________________________________________________
 
виданих __________________________________________________________
          (орган державної податкової служби)
 
_____________________________________ нами _______________________
 
__________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім'я та по батькові службової особи
__________________________________________________________________
        органу державної податкової служби)
__________________________________________________________________
 
у присутності ____________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
         матеріально-відповідальної особи)
 
проведено вилучення готівки ______________________________________
             (повна назва та юридична адреса суб'єкта
__________________________________________________________________
  підприємницької діяльності, код за ЄДРПОУ платника податків,
__________________________________________________________________
        який має податкову заборгованість)
__________________________________________________________________
 (назва та місцезнаходження об'єкта підприємницької діяльності,
__________________________________________________________________
          у якого вилучається готівка)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
Вилучено готівки на загальну суму ________________________________
 
******************************************************************
*  Найменування купюри  *  Кількість   *    Сума    *
******************************************************************
*     1 грн.     *          *         *
******************************************************************
*     2 грн.     *          *         *
******************************************************************
*     5 грн.     *          *         *
******************************************************************
*     10 грн.     *          *         *
******************************************************************
*     20 грн.     *          *         *
******************************************************************
*     50 грн.     *          *         *
******************************************************************
*    100 грн.     *          *         *
******************************************************************
*   Розмінна монета   *          *         *
******************************************************************
*     1 коп.     *          *         *
******************************************************************
*     2 коп.     *          *         *
******************************************************************
*     5 коп.     *          *         *
******************************************************************
*     10 коп.     *          *         *
******************************************************************
*     25 коп.     *          *         *
******************************************************************
*     50 коп.     *          *         *
******************************************************************
*     1 грн.     *          *         *
******************************************************************
 
 
Залишок готівки  після  її  вилучення  в  межах  податкової
заборгованості становить ___________ грн. ____ коп.
 
Працівники, які проводили вилучення готівки:
_________________________________    _________________________
 (посада, прізвище та ініціали)          (підпис)
_________________________________    _________________________
 (посада, прізвище та ініціали)          (підпис)
_________________________________    _________________________
 (посада, прізвище та ініціали)          (підпис)
 
Матеріально-відповідальна особа
_________________________________    _________________________
  (прізвище та ініціали)            (підпис)
 
 
Акт складено у двох примірниках. Один примірник акта отримав(ла)
________________________________ _________________________________
      (підпис)           (розшифрування)
 

 
 
 

Опрос