Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации договоров лизинга

КМ Украины
Постановление КМ от 16.06.1998 № 913
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 червня 1998 р. N 913

Київ
 

Про затвердження Порядку реєстрації
договорів лізингу

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2004 року N 571)

З метою здійснення контролю за використанням державного майна та коштів, а також виконанням договорів лізингу, за якими надано державні гарантії, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок реєстрації договорів лізингу (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 25

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1998 р. N 913

ПОРЯДОК
реєстрації договорів лізингу

1. Згідно із цим Порядком реєстрації підлягають договори лізингу у разі, коли об'єктом лізингу є державне майно або договір пайового лізингу передбачає залучення державних коштів чи для забезпечення виконання договору лізингу надаються державні гарантії.

2. Реєстрацію договору лізингу проводять безоплатно міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, в управлінні яких перебуває державне майно, що є об'єктом лізингу, або вони є розпорядниками державних коштів, що залучаються за договором пайового лізингу, чи надають державні гарантії для забезпечення виконання договору лізингу (далі - орган реєстрації).

3. Для реєстрації договору лізингу лізингодавець подає до органу реєстрації такі документи:

заяву;

копію договору лізингу;

копію гарантійного зобов'язання (якщо для виконання договору лізингу надаються державні гарантії);

довідку розрахунку вартості майна, що передається за договором лізингу.

Заява на реєстрацію договору лізингу повинна містити відомості про об'єкт лізингу, лізингодавця і лізингоодержувача із зазначенням:

для юридичних осіб - найменування, юридичної адреси, телефону, ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

для фізичних осіб - прізвища, імені та по батькові, адреси постійного місця проживання, ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

4. За результатами розгляду поданих документів орган реєстрації приймає рішення про реєстрацію договору лізингу або про відмову в його реєстрації.

5. У разі реєстрації договору лізингу дані про нього вносяться до журналу реєстрації за формою згідно з додатком.

6. Про реєстрацію договору лізингу посадова особа органу реєстрації на титулі договору робить відмітку із зазначенням назви цього органу, номера та дати реєстрації. Відмітка засвідчується підписом посадової особи та печаткою органу реєстрації.

7. Незареєстрований договір лізингу є недійсним у випадках, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

8. Підставою для відмови у реєстрації договору лізингу може бути:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства та цього Положення;

наявність у поданих документах недостовірних даних.

9. Про відмову у реєстрації договору лізингу заявник інформується у письмовій формі (з обгрунтуванням причини) у 5-денний термін після прийняття такого рішення.

10. Контроль за виконанням договорів пайового лізингу у разі залучення державних коштів або виконанням договорів лізингу, за якими надано державні гарантії, здійснюється відповідно до законодавства.

11. Орган реєстрації має право звернутися до лізингодавця із запитом щодо стану виконання договору лізингу, а у разі потреби вимагати надання звіту про наслідки фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням договору лізингу.

12. По закінченні терміну дії договору лізингу або у разі припинення його дії з інших причин лізингодавець подає до органу реєстрації відповідну інформацію, про що робиться відмітка в журналі реєстрації договорів лізингу.

 

 

 

 

 
 

Додаток
до Порядку реєстрації договорів лізингу

Журнал реєстрації договорів лізингу

N п/п

Дата реєстрації

Номер реєстрації договору

Назва підприємства (фінансової установи), що передає у користування об'єкт лізингу (лізингодавець), ідентифікаційний код

Назва підприємства або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, який одержує у користування об'єкт лізингу (лізингоодержувач)

Назва продавця лізингового майна

Термін, на який укладено договір лізингу

Назва гаранта (фінансової установи), номер і дата гарантійного зобов'язання

Вартість державного майна, що передається в лізинг, або розмір паю чи гарантії

Відомості про виконання договору

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Опрос