Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 сентября 1993 г. N 819

КМ Украины
Постановление КМ от 16.06.1998 № 889

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 червня 1998 р. N 889

Київ

Про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1993 р. N 819

З метою стабілізації діяльності та розвитку цивільної авіації в Україні, підвищення ефективності використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, а також на виконання зобов'язань України, передбачених Конвенцією про Міжнародну цивільну авіацію, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни і доповнення до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819 (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 48), із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 421, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 1998 року.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 34

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1993 р. N 819
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1998 р. N 889)

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність
та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

1. Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (далі - Фонд) створюється при Державній авіаційній адміністрації України (Укравіація) з метою фінансування заходів щодо забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні відповідно до вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та участі України у міжнародних авіаційних організаціях.

Укравіація складає окремий кошторис Фонду і подає Державній податковій адміністрації в установленому порядку податкову звітність про використання коштів Фонду.

2. Фонд утворюється за рахунок:

державних зборів за сертифікацію, реєстрацію і перереєстрацію повітряних суден, аеродромів, сертифікацію авіаційного персоналу та експлуатантів авіаційної техніки, сертифікацію юридичних і фізичних осіб, які виконують роботи, пов'язані з розробленням, виготовленням, ремонтом і технічним обслуговуванням авіаційної техніки, за видачу дозволів на бортові радіостанції тощо; державних зборів за видачу дозволів на використання комерційних прав (далі - державні збори), розмір яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;

інших надходжень згідно з умовами законодавства України.

3. На рахунок Фонду зараховується також плата за видачу ліцензій на здійснення міжнародних повітряних перевезень та виконання авіаційно-хімічних робіт (далі - плата).

4. Державні збори та плата сплачуються юридичними і фізичними особами (далі - суб'єкти авіаційної діяльності) у розмірах згідно з додатком.

Державні збори за сертифікацію суб'єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху, включаючи їх відповідні технічні засоби, справляються у розмірі одного відсотка суми плати за одержані аеронавігаційні послуги.

Не справляються державні збори за використання комерційних прав з українських та іноземних авіаперевізників у разі виконання ними:

перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

гуманітарних авіаперевезень в(з) Україну згідно з актами Кабінету Міністрів України;

польотів, пов'язаних із забезпеченням робіт з ліквідації стихійного лиха, санітарних авіарейсів, авіаційних та інших подій (у тому числі перевезень вантажу "200").

5. Збори та плата справляються: під час подання заяви, якщо це передбачено додатком до цього Положення, - на день подання заяви; за видачу документа (свідоцтва, сертифіката, ліцензії тощо) - на день видачі відповідного документа. Укравіація може залучати акредитованих нею осіб для надання державних послуг із сертифікації, реєстрації, видачі ліцензій тощо (далі - офіційні дії).

6. У разі відмови суб'єктові авіаційної діяльності по суті його заяви частина державного збору та (або) плати, сплачена під час подання заяви, не повертається. Не підлягають поверненню також суми державних зборів за видачу дозволу на використання комерційних прав, крім випадків, передбачених законодавством України.

7. Якщо термін дії документа (свідоцтва, сертифіката, ліцензії тощо), виданого суб'єктові авіаційної діяльності, перевищує шість місяців, Укравіація може розстрочити сплату збору та (або) плати на період дії документа.

8. У разі коригування державного збору за одержання дозволу на використання комерційних прав залежно від відсотка вартості послуг державний збір під час видачі дозволу справляється з урахуванням очікуваної вартості послуг і коригується відповідно до звіту за визначений період користування комерційними правами згідно з дозволом, а також на момент закінчення терміну його дії, і становить не менше розрахункової суми збору.

9. Юридичні та фізичні особи можуть робити добровільні внески до Фонду, розмір яких не обмежується, а також визначати цільове використання зазначених коштів у межах його кошторису.

10. Укравіація кожного 20 числа місяця, що настає за звітним, перераховує 20 відсотків сум коштів, що надійшли на рахунок Фонду за звітний період з джерел, зазначених у пункті 2 цього Положення, до державного бюджету на розділ 1 "Доходи бюджету", підрозділ V "Неподаткові надходження" за функціональним кодом 24060300 - "Інші надходження".

Плата, що надійшла на рахунок Фонду за видачу ліцензій на здійснення міжнародних повітряних перевезень та виконання авіаційно-хімічних робіт, перераховується до державного бюджету.

11. Кошти Фонду використовуються на:

утримання апарату інспекції з безпеки польотів, служб авіаційної безпеки, сертифікації експлуатантів та підтримання льотної придатності повітряних суден, льотної служби, придбання обладнання, приладів, оренду приміщень, фінансування робіт з розслідування авіаційних пригод, забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів, інші витрати, передбачені кошторисом;

фінансування витрат на участь України у міжнародних авіаційних організаціях, забезпечення підписання міжнародних договорів України про повітряне сполучення та зовнішню діяльність, розроблення авіаційних правил, стандартів і технологій.

12. Використання коштів Фонду здійснюється на підставі та в межах квартальних кошторисів, затверджених Міністром транспорту за поданням Укравіації та погодженням з Мінфіном. Кошти Фонду не можуть використовуватися на цілі, не передбачені кошторисом. Суми перевищення витрат, передбачених кошторисом, підлягають заліку у наступний за звітним період за рахунок зменшення його витрат.

13. Кошти Фонду, не використані протягом поточного року, включаються до кошторису наступного року.

14. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюється Мінфіном, Мінтрансом, Укравіацією та Державною податковою адміністрацією.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток
до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889

Розміри державних зборів та плати за надання
державних послуг із сертифікації, реєстрації, ліцензування тощо

  Державні послуги

Розміри державного збору та плати (з розрахунку встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць або в доларах США)

під час подання заяви

за видачу документа (свідоцтва, сертифіката, ліцензії тощо)

додаткові показники коригування розмірів державного збору та плати

I. Розроблення авіаційної техніки

1. Сертифікація типу повітряного судна:

а) дирижабль, повітряна куля, мотодельтаплан, дельтаплан, планер, мотопланер
 
 
 

 
 
 
 

5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1000 доларів
США з іноземного заявника
 
 

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт,
забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.

Для іноземних заявників у сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіант, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

б) повітряне судно злітною масою до 750 кг
 
 
 

 
 
 
 

9 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 2000 доларів
США з іноземного заявника
 
 

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт,
забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.

Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

в) повітряне судно злітною масою у межах від 750 до 5700 кг

 

13 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 7000 доларів
США з іноземного заявника

- " -

г) повітряне судно перехідної категорії злітною масою у межах від 5700 до 8600 кг
 
 
 

 
 
 
 

17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 15000 доларів США з іноземного
заявника
 
 

у розмірі державного збору не * враховано витрати на проведення * дослідних, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертних
бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.

Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

д) повітряне судно злітною масою у межах від 5700 до 100000 кг

 
 

45 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 32500 доларів
США з іноземного заявника

- " -

е) повітряне судно злітною масою
понад 100000 кг

 
 
 

95 неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць або 65000 доларів
США з іноземного заявника

- " -

2. Сертифікація типу авіаційних двигунів:
 
 

 
 
 

 
 
 

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.

Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

а) поршневі

 

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 3000 доларів
США з іноземного заявника

- " -

б) газотурбінні

 

20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 6500 доларів
США з іноземного заявника

- " -

3. Допуск до експлуатації повітряного судна аматорської конструкції

 

1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.

Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифікату типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

4. Інші послуги, що надаються під час сертифікації типу авіаційної техніки з видачею відповідних документів

 

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 100 доларів
США з іноземного заявника

- " -

Примітка.

Експлуатант або власник повітряного судна має право сплатити державний збір за надання державних послуг із сертифікації типу авіаційної техніки за заявника у зазначеному розмірі. 

Якщо інші юридичні або фізичні особи розпочинають експлуатацію даного типу повітряного судна, 20 відсотків державних зборів, що сплачуються цими особами за виконання офіційних дій, перераховується як компенсація експлуатанту або власнику повітряного судна, який сплатив державний збір за сертифікацію даного типу повітряного судна. Сумарна компенсація не може перевищувати 80 відсотків суми державних зборів, сплачених експлуатантом або власником повітряного судна за сертифікацію типу авіаційної техніки.  

II. Експлуатація авіаційної техніки

1. Сертифікація екземпляра цивільного повітряного судна:

 

 

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення інспектування повітряного судна, передбачені відповідними авіаційними правилами.

встановлення придатності до польотів
екземпляра повітряного судна та видача
відповідного посвідчення про придатність
до польотів (крім стандартного посвідчення)

 
 
 
 

n*0,3*Mmax
___________
12
 

n - кількість місяців, на які
встановлюється придатність до польотів
Mmax - максимальна злітна вага
повітряного судна в тоннах

встановлення придатності до польотів
екземпляра повітряного судна та видача
стандартного посвідчення про придатність до польотів

 
 
 

40 відсотків суми зборів
за встановлення
придатності до польотів

 
 
 

підтвердження придатності до польотів екземпляра повітряного судна та продовження відповідного посвідчення про
придатність до польотів

 
 

n*0,2*Mmax
___________ 12
 

n - кількість місяців, на які встановлюється придатність до польотів, Mmax - максимальна злітна маса
повітряного судна в тоннах

встановлення льотної придатності
повітряного судна, що експортується, та видача експортного посвідчення про придатність до польотів

 
 

300 відсотків суми зборів
за встановлення придатності до польотів

 
 

визнання дійсним сертифіката льотної
придатності цивільного повітряного судна
іноземної реєстрації та видача відповідного свідоцтва

 
 
 

100 відсотків суми зборів
за встановлення
придатності до польотів

 
 
 

видача посвідчення про придатність повітряного судна за шумом на місцевості

 

5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

видача дублікатів документів

 

50 відсотків збору за виконання відповідної послуги

 

видача дозволу на бортові радіостанції

 

5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

інші послуги під час сертифікації
екземплярів повітряних суден

 
 

2 неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

 
 

2. Реєстрація, перереєстрація екземпляра цивільного повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

 

 

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення огляду повітряного судна, передбачені відповідними правилами

Реєстрація повітряного судна у реєстрі цивільних повітряних суден
України та видача реєстраційного посвідчення:

 
 

 
 

у разі тимчасової реєстрації повітряного судна протягом одного року
більше одного разу державні збори сплачуються тільки під час першої реєстрації один раз на рік

а) власником якого є юридична чи фізична особа України;

 

0,017 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць за кожні 100 кг максимальної злітної маси повітряного судна, але не більше 22

 

б) власником якого є іноземна
юридична чи фізична особа.

 

4 долари США за кожні100 кг максимальної злітної маси повітряного судна, але не менше 70 доларів США і не більше 4000 доларівСША

 

Перереєстрація повітряного судна у разі зміни власника цивільного повітряного судна або в інших випадках, передбачених авіаційними правилами, та видача реєстраційного посвідчення:

а) якщо новий власник є юридичною
або фізичною особою України;

 
 

50 відсотків суми збору
за реєстрацію повітряного судна

 
 

б) якщо новий власник є іноземною
юридичною або фізичною особою.

 
 

4 долари США за кожні
100 кг максимальної злітної маси повітряного судна, але не менше 70 доларів США і не більше 4000 доларів США

 
 

Виключення цивільного повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України та видача свідоцтва про виключення з реєстру для реєстрації в іншій державі

 

200 відсотків суми збору за реєстрацію повітряного судна

в усіх інших випадках виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України, передбачених Правилами реєстрації повітряних суден, збори не сплачуються

Надання державного та реєстраційного знаків та видача відповідного повідомлення

 

0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

 

Реєстрація адреси повітряного судна
(S-mode) та видача відповідного посвідчення

 
 

3 неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

 
 

Надання реєстраційних знаків на замовлення заявника (за наявності технічної можливості) для:

а) юридичної чи фізичної особи
України;

 
 

200 відсотків суми зборуза реєстрацію повітряного судна

 
 

б) іноземної юридичної чи фізичної
особи.

 
 

100 відсотків суми зборуза реєстрацію повітряного судна

 
 

Видача дублікатів документів

 

50 відсотків збору за виконання відповідної послуги

 

Інші послуги, що надаються під час реєстрації екземплярів повітряних суден

 

1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць

 

3. Сертифікація експлуатанта авіаційної техніки, суб'єктів забезпечення його діяльності:

 

 

У разі здійснення експлуатантом періодичного технічного обслуговування додаються збори за сертифікацію суб'єктів технічного обслуговування.

а) сертифікація суб'єктів льотної експлуатації авіаційної техніки, які не виконують періодичного технічного обслуговування:
 

 
 

 
 

Якщо експлуатант має повітряні судна різної злітної маси, збір за сертифікацію справляється як для літаків з більшою злітною масою.

У разі подовження терміну дії сертифіката справляється 50 відсотків від збору за сертифікацію.

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою до 5700кг;

66 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

Справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою від 5700 до 25000 кг;

137 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

14 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

- " -

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою від 25000 до 40000 кг;

207 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

19 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

- " -

для здійснення польотів на літаках
з максимальною злітною масою від 40000
до 60000 кг;

273
неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

28 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць

Справляється за кожний рік дії
сертифіката експлуатанта
 

для здійснення польотів на літаках
з максимальною злітною масою понад
60000 кг;

339
неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

38 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць

у разі подовження терміну дії
сертифіката справляється 50 відсотків від
збору за сертифікацію.

б) сертифікація суб'єктів технічного обслуговування авіаційної техніки, поточного ремонту та доробок авіаційної техніки:

 

 

Справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта

для літаків з максимальною злітноюмасою до 5700 кг:

- періодичне технічне обслуговування

50 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 800 доларів
США з іноземного заявника

 

- оперативне технічне обслуговування

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 800 доларів США з іноземного заявника

 

для літаків з максимальною злітною масою від 5700 до 25000 кг 

- періодичне технічне обслуговування

120
неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

20 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць або 1000 доларів США з іноземного заявника

 
 
 

- оперативне технічне обслуговування

24 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1000 доларів
США з іноземного заявника

 

для літаків з максимальною злітною
масою від 25000 до 40000 кг

 
 

 
 

 
 

- періодичне технічне обслуговування
 
 

150
неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

30 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць або 1200 доларів США з іноземного заявника

 
 
 

- оперативне технічне обслуговування
 

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць
 

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1200 доларів
США з іноземного заявника

 
 

для літаків з максимальною злітною масою від 40000 до 60000 кг

- періодичне технічне обслуговування
 
 

180
неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

40 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць або 1500 доларів США з іноземного заявника

 
 
 

- оперативне технічне обслуговування
 

36 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць
 

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1500 доларів
США з іноземного заявника

 
 

для літаків з максимальною злітною масою понад 60000 кг

- періодичне технічне обслуговування
 
 

200
неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

40 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць або 2000 доларів США з іноземного заявника

 
 
 

- оперативне технічне обслуговування
 

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць
 

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 2000 доларів
США з іноземного заявника

 
 

продовження строку дії сертифіката
 
 
 
 

 
 
 
 
 

n*сума
________
12
 
 

n - кількість місяців, на які
продовжується дія сертифіката;
сума - збори за продовження сертифіката.
У разі продовження терміну дії сертифіката експлуатанта справляється 50 відсотків збору за сертифікацію.
Справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта.

сертифікація льотно-випробувального підрозділу заводу

85 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

внесення доповнень та/або змін до Спеціальних експлуатаційних положень
та/або заявлених сертифікаційних документів

14 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

5 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

 
 

видача дубліката сертифіката

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

на час існування експлуатанта

відновлення дії сертифіката та/або його спеціального експлуатаційного положення після його дострокового припинення

 

 

30 відсотків від суми за сертифікати

Інші державні послуги

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

 

в) сертифікація суб'єктів комерційного обслуговування

207 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

19 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

г) сертифікація інших суб'єктів забезпечення авіаційної діяльності

104 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

д) сертифікація аеропортів:

 

 

у разі виконання аеропортом технічного обслуговування або інших видів робіт до суми сертифікації додається сума за сертифікацію додаткових видів робіт

- для внутрішніх польотів
 

150 неоподатковуваних мінімумів
доходів на місяць

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

 
 

- для міжнародних польотів
 

200 неоподатковуваних мінімумів
доходів на місяць

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

 
 

е) сертифікація суб'єктів забезпечення авіаційної безпеки
 

70 неоподатковуваних мінімумів
доходів на місяць

12 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта
 

є) сертифікація, реєстрація і погодження аеродрому та його обладнання:
 
 

експертиза заявки на сертифікацію
аеродрому та його обладнання

 
 

1 неоподатковува
ний мінімум доходів на місяць

3 урахуванням коефіцієнтів,
зазначених у примітці 3

сертифікація типу авіаційного аеродромного обладнання
 

8 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 520 доларів
США з іноземного заявника

100 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 5200 доларів
США з іноземного заявника

У розмірі державного збору не враховані витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт,
забезпечення робіт експертних бригад, інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами

сертифікація аеродрому та його обладнання

 

105 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

видача первісного сертифіката
аеродрому та його обладнання

 
 

1 неоподатковуваний
мінімум доходів на місяць

 
 

видача повторного сертифіката
аеродрому та його обладнання

 
 

1 неоподатковуваний
мінімум доходів на місяць

 
 

тимчасове продовження терміну дії сертифіката аеродрому та його обладнання

 

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

видача дубліката сертифіката

 

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

 

погодження висновків про
забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів у разі наявності відхилень від норм придатності до експлуатації цивільних аеродромів

 
 

2 неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

 
 

підготовка та видача документів про
допуск аеродрому та (або) його елементів, обладнання до експлуатації

 
 

4 неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів,
зазначених у примітці 3

Інші офіційні дії під час сертифікації аеродромів

2 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

- " -

включення до державного реєстру
цивільних аеродромів України

 
 

0,5 неоподатковуваного
мінімуму доходів на місяць

 
 

оформлення і видача первісного свідоцтва про реєстрацію

 

2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

 

переоформлення і видача повторного свідоцтва про реєстрацію у зв'язку із змінами на аеродромі та (або) його обладнання

 

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

 

видача дубліката свідоцтва про реєстрацію або сертифікацію

 

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

виключення з реєстру аеродрому та (або) його обладнання

 

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

 

Інші державні послуги, що надаються під час реєстрації аеродрому
 

1,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць

1 неоподатковуваний мінімум доходів на
місяць

 
 

погодження передпроектних робіт у зв'язку з будівництвом (реконструкцією) аеродрому

 

2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

погодження передпроектних, проектних та будівельних робіт, пов'язаних з підвищенням пропускної спроможності аеропортів

 

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

- " -

погодження обладнання (переобладнання) аеродрому радіо-, світло-технічними засобами, засобами радіонавігації та управління повітряним рухом

 

3,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

- " -

погодження завдань на проектування
будівництва та (або) реконструкцію аеродромів

 
 

4 неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

- " -
 

погодження плану реконструкції аеродрому

 

8 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

- " -

погодження плану будівництва аеродрому

 

6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

- " -

погодження плану будівництва об'єкта
на прилеглій до аеродрому території

 
 

3 неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

- " -
 

погодження завдання на проектування будівництва або реконструкції на прилеглій до аеродрому території

 

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

- " -

погодження плану будівництва, гірничорозкривних та інших робіт на прилеглій до аеродрому території

 

1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

погодження проектів з денного та нічного маркірування аеродромних об'єктів

 

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

- " -

затвердження планів та технологій
аеропорту

 
 

8 неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

- " -
 

погодження експлуатації аеродрому
без обмежень

 
 

6 неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

- " -
 

погодження обмеженої експлуатації
аеродрому

 
 

12 неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

- " -
 

погодження здійснення старту, посадки повітряних суден поза дозволеними аеродромами

 

3 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

 

погодження використання обмеженої аеродромної зони, злітно-посадочної

10 неоподатковуваних мінімумів

 

 

площадки або навчального поля для планеризму, аероклубу, парашутування

доходів на місяць

 

 

Інші державні послуги, пов'язані з погодженнями
 

1,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на
місяць

 
 

4. Видача ліцензій:

на міжнародні перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом
 

107,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць

25,4 неоподатковуваного мінімуму доходів на
місяць

 
 

виконання авіаційно-хімічних робіт
 

35 неоподатковуваних мінімумів
доходів на місяць

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

 
 

Продовження терміну дії ліцензії:

на міжнародні перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом
 

53,8 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць

25,4 неоподатковуваного мінімуму доходів на
місяць

 
 

виконання авіаційно-хімічних робіт
 

17,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

 
 

5. Видача дозволів на експлуатацію повітряних ліній:

у межах України (в тому числі чартерні перевезення)
 

63,2 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць

25,4 неоподатковуваного мінімуму доходів на
місяць

державний збір збільшується з розрахунку за кожного пасажира, який
відлітає з аеропорту, на 0,5 доларів США та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває на 2,5 доларів США, що стягуються із споживача

міжнародних (за винятком чартерних перевезень)
 

140,8 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць

400 доларів США за кожний маршрут
 

державний збір збільшується з розрахунку за кожного пасажира, який
відлітає з аеропортів України, на 2 долари США та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває, на 10 доларів США, що стягуються з споживача

6. Видача дозволів на виконання чартерних міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажу з України або в Україну

63,3 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

400 доларів США за кожний маршрут, але де більше 1600 доларів США

- " -

7. Видача дозволів на виконання польотів в інших державах
 
 

63,3 неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць
 

18,9 неоподатковуваного мінімуму доходів
на місяць та 1600
доларів США

під час видачі дозволу державний збір збільшується на 3 відсотки вартості
послуг згідно з угодою із замовником за
виконання авіаційних робіт та(або) перевезень в інших державах

8. Видача дозволів на виконання перевезень і авіаційних робіт на території

 

37,8 неоподатковуваного мінімуму доходів на

під час видачі дозволу державний збір збільшується на 5 відсотків від

України іноземним експлуатантом
 

 
 

місяць та 1600 доларів
США

вартості послуг згідно з угодою,
укладеною із замовником виконаних авіаційних робіт, або, якщо це пов'язано з виконанням перевезень, на розмір збору, що стягується з українських експлуатантів під час виконання аналогічних польотів

9. Справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропортів України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває, під час експлуатації повітряних ліній, що перетинають кордон України, та виконання чартерних міжнародних перевезень, які здійснюються іноземним експлуатантом

 

 

державний збір визначається з розрахунку за кожного пасажира, який відлітає з аеропортів України та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває, у розмірі, що дорівнює ставці збору, який справляється із споживача стосовно українських експлуатантів під час виконання аналогічних польотів

10. Видача інших видів дозволів, пов'язаних з наданням комерційних прав експлуатантам авіаційної техніки та суб'єктам їх забезпечення, у тому числі іноземним
 

 
 

37,8 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць та 1600 доларів США
 

під час видачі дозволу державний збір збільшується на 3 відсотки вартості послуг згідно з угодою, укладеною із замовником, наданих за рахунок використання комерційних прав суб'єктом авіаційної діяльності, зареєстрованим в Україні, та на 5 відсотків щодо іноземного суб'єкта, стосовно яких не існує домовленостей з країнами реєстрації іноземного суб'єкта.
Сплата державного збору за надання комерційних прав не звільняє від сплати інших державних зборів.

III. Виготовлення та/або ремонт авіаційної техніки

1. Сертифікація (схвалення) суб'єктів, які виготовляють та ремонтують авіаційну техніку
 
 

 
 
 

10 * К або 300 доларів США * К з іноземного заявника
 
 

у розмірі державного збору не враховані витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад, інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами
наведений розмір державного збору
відповідає коефіцієнту "1", зазначеному в примітці до розділу III

2. Продовження терміну дії сертифіката (свідоцтва) або поновлення дії сертифіката (свідоцтва) після його дострокового припинення

 

50 відсотків суми зборів, встановлених за сертифікацію (схвалення) суб'єктів

- " -

3. Інші державні послуги
 
 
 

 
 
 
 

25 відсотків
суми зборів, встановлених за сертифікацію
(схвалення) суб'єктів
 

у розмірі державного збору не
враховані витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад,
інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.
Приведений розмір державного збору відповідає коефіцієнту "1", зазначеному в примітці до розділу III.

Примітка.

Розміри державних зборів, зазначені у Розділі III, встановлюються залежно від спискової чисельності працюючих в організації на дату подання заявки.

Для цього застосовуються такі коефіцієнти: при чисельності до 100 осіб К = 1; при чисельності від 100 до 500 осіб К = 2; при чисельності від 500 до 1000 осіб К = 3; при чисельності понад 1000 осіб К = 4.

IV. Надання послуг суб'єктам авіаційної діяльності

Сертифікація суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень

22,8 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

90,0 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

державний збір збільшується на 1 відсоток розміру виручки від продажу авіаційних перевезень

V. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та сертифікація авіаційного персоналу

1. Сертифікація суб'єктів, що займаються підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації авіаційного персоналу:
 

 
 

 
 

у разі виконання початкової підготовки додатково справляється 50 відсотків збору за сертифікацію.
У разі продовження терміну дії сертифіката справляється 50 відсотків збору за сертифікацію.

а) за курс підготовки авіаційного
персоналу (крім льотних курсів)
 

40 неоподатко
вуваних мінімумів
доходів на місяць

20 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць

Справляється за кожний рік дії
сертифіката
 

б) за курс підготовки льотного
персоналу
 

60 неоподатко
вуваних мінімумів
доходів на місяць

30 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць

Справляється за кожний рік дії
сертифіката
 

в) розгляд та затвердження програми підготовки персоналу (за кожну)

6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

 

г) внесення доповнень та/або змін до спеціальних положень щодо підготовки
сертифіката навчального закладу цивільної авіації

12 неоподатковуваних мінімумів
доходів на місяць

 
 

 
 

д) сертифікація тренажера для підготовки персоналу:
функціонального
 

 
35 неоподатковуваних мінімумів
доходів на місяць

 
15 неоподатковуваних мінімумів доходів на
місяць

 
справляється за кожний рік дії сертифіката
 

комплексного
 

52 неоподатковуваних мінімуми
доходів на місяць

22 неоподатковуваних мінімуми доходів на
місяць

- " -
 

е) видача дубліката сертифіката або спеціальних положень щодо підготовки персоналу

 

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

є) відновлення дії сертифіката після тимчасового припинення

 

 

30 відсотків суми за сертифікацію

ж) інші дії, пов'язані із:

сертифікацією навчальних закладів

6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

 

видачею або продовженням дозволу
на право навчання

1,2 неоподаткову
ваного мінімуму доходів на місяць

 
 

 
 

2. Видача свідоцтва авіаційному персоналу (дубліката)

 

1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

 

3. Визнання дійсним свідоцтва авіаційного персоналу, виданого в іноземній державі

3 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

2 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

 

4. Видача посвідчення члена екіпажу

6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

справляється за кожне посвідчення

5. Медична сертифікація авіаційного персоналу:

 

 

можуть використовуватися додаткові показники нарахування, пов'язані з витратами на утримання осіб, які проходять сертифікацію

а) медична сертифікація однієї особи:

віком до 36 років

 

20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

віком після 36 років

 

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

б) додаткова медична сертифікація
однієї особи з терміном дії 6 місяців

 
 

6 неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

 
 

в) профілактичний медичний огляд
однієї особи

 
 

4 неоподатковуваних
мінімуми доходів на місяць

 
 

6. Забезпечення необхідного рівня професійної підготовки льотного складу та аеронавігаційного забезпечення експлуатантів:
 

а) льотна перевірка команднольотного складу експлуатантів

 

17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

б) перевірка льотного складу експлуатантів щодо:

присвоєння та підтвердження метеомінімуму;

 

17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

допуску до видів робіт;

 

17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

виконання польотів на міжнародних повітряних лініях;

 

17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

класу кваліфікації льотного фахівця;

 

17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

 

польотів на нових типах повітряних
суден;

 
 

17 неоподатковуваних
мінімумів доходів на місяць

 
 

в) виконання лідирування екіпажів іноземних експлуатантів

 

180 доларів США

 

г) затвердження нормативних документів експлуатантів з:

 

 

 

підготовки льотного складу;

 

22 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

 

аеронавігаційної інформації;

 

44 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

 

інших дій.

 

22 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

 

Примітки:

1. Іноземні фізичні та юридичні особи сплачують державні збори, розмір ставок яких передбачений тільки в частинах офіційно встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, у вільно конвертованій валюті, виходячи із встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць, еквівалентного 600 доларам США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

2. Державний збір та плата в іноземній валюті справляються відповідно до законодавства.

3. Розміри державних зборів, наведених в підпункті (є) пункту 3 розділу II, визначені за офіційні дії для аеродромів класів А і Б з однією злітно-посадочною смугою (ЗПС).

Для аеродромів з двома ЗПС під час визначення розмірів державного збору застосовується коефіцієнт 1,6, для аеродромів з кількістю ЗПС більше двох - 2.

Для аеродромів класів В, Г, Д, Е, ЗАНГ і некласифікованих, в тому числі посадочних площадок, застосовуються коефіцієнти відповідно 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,45.

Для вертодромів та вертольотних площадок застосовуються державні збори, передбачені для аеродромів класу В з коефіцієнтом 0,6.

 

_____________ 

 
 
 

Опрос