Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внедрении механизма адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза

КМ Украины
Постановление КМ от 12.06.1998 № 852
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 1998 р. N 852

Київ

Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 1998 року N 1666
,
 від 24 квітня 1999 року N 694
,
 від 23 квітня 2001 року N 367
,
 від 9 серпня 2001 року N 1006
,
 від 15 травня 2003 року N 716

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 березня 2004 року N 417)

З метою належного організаційного забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та Україною від 14 червня 1994 р. Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Покласти на Міністерство юстиції координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

2. Для забезпечення координації та взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у процесі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу створити при Міністерстві юстиції Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в складі згідно з додатком.

3. Установити, що головою Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є за посадою Міністр юстиції України.

Дозволити голові Ради вносити у разі потреби зміни до її складу.

4. Міністерству юстиції до 20 серпня 1998 р. внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

5. Затвердити перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додається).

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 15.05.2003 р. N 716)

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 52

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1998 р. N 852

Склад
Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

СТАНІК           - Міністр юстиції, голова Ради
Сюзанна Романівна
 
БУТЕЙКО          - перший заступник Міністра закордонних
Антон Денисович       справ, заступник голови Ради
 
БОГАТИРЬОВА        - заступник Міністра охорони здоров'я
Раїса Василівна
 
БУРЯК           - перший заступник голови
Леонід Васильович      Держспоживзахисту
 
ВАСИЛЬЧЕНКО        - заступник Міністра охорони
Василь Васильович      навколишнього природного середовища
               та ядерної безпеки
 
ЄГОРОВ           - перший заступник Голови Держмитслужби
Олександр Борисович
 
ЖЕНЖЕРА          - перший заступник голови
Віктор Леонідович      Держкомзв'язку
 
ІГНАЩЕНКО         - перший заступник Голови Національного
Володимир Анатолійович    агентства з питань розвитку та
               європейської інтеграції
 
КОСТЮЧЕНКО         - перший заступник Міністра транспорту
Леонід Михайлович
 
КРИВОШЕЄВА         - начальник відділу систематизації
Ніна Володимирівна      законодавства і реєстрації
               нормативних актів юридичного
               департаменту Національного банку
               (за згодою)
 
ЛИТВИН           - заступник Міністра фінансів
Андрій Володимирович
 
ЛУТАК           - заступник голови Укрстрахнагляду
Микола Дмитрович
 
МЕЛЬНИЧЕНКО        - заступник Голови Антимонопольного
Олександр Іванович      комітету
 
ОСТАПЧУК          - заступник голови Держкомстату
Юрій Михайлович
 
ПРИСТАЙКО         - заступник Голови СБУ
Володимир Ілліч
 
РОМАШКО          - член Державної комісії з цінних
Олексій Юрійович       паперів та фондового ринку
 
РУБАН           - перший заступник голови Держстандарту
Юрій Григорович
 
СЕРВІНСЬКИЙ        - начальник юридичного управління
Андрій Юрійович       МЗЕЗторгу
 
ЧЕРНОВ           - заступник директора Державного 
Анатолій Петрович департаменту ядерної енергетики Мінпаливенерго
 ШЕВЧУК           - перший заступник Міністра економіки
Василь Якович
 
ШИТРЯ           - заступник Голови Державної
Олексій Іванович       податкової адміністрації
 
ШТАНЬКО          - заступник Міністра внутрішніх справ
Олександр Федорович
 
ЯРОШОВЕЦЬ         - заступник Міністра агропромислового
Василь Степанович      комплексу.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 367)

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ТОЛСТОУХОВ

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1998 р. N 852

ПЕРЕЛІК
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

*****************************************************************************
*  Акти законодавства  *   Міністерства, інші центральні органи   *
*             *         виконавчої влади        *
*****************************************************************************
 Про митну справу      Держмитслужба, Мінекономіки, Держкомстат,
              Мін'юст, Антимонопольний комітет, МЗЕЗторг
 Держпідприємництва
              (абзац перший із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про організаційно-правові Мін'юст, Мінекономіки, Антимонопольний комітет,
 форми юридичних осіб,   Мінфін, Держпідприємництва, Державна комісія з 
 створення, діяльність та цінних паперів та фондового ринку, МЗС за 
 припинення діяльності   участю Національного банку та Фонду державного 
 юридичних осіб       майна 
 (абзац другий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про банківську справу   Мін'юст, МЗС, Антимонопольний комітет за участю
              Національного банку
 
 Про бухгалтерський облік, Мінфін, Державна податкова адміністрація,
 податки і збори      Мінекономіки, Державна комісія з цінних 
 (обов'язкові платежі)   паперів та фондового ринку, Мін'юст, МЗС 
 Держпідприємництва
              (абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про право інтелектуальної Державний комітет з питань науки та інтелектуальної
 власності          власності, Антимонопольний комітет, Держмитслужба, 
              Мін'юст, МЗС, Мінекономіки
              (абзац п'ятий в редакції постанови Кабінету 
               Міністрів України від 24.04.99 р. N 694)
 Про охорону праці     Держнаглядохоронпраці, Мінпраці,
              Комітет з питань стандартизації, метрології 
              та сертифікації,Держкомстат, Мін'юст, МЗС
              (абзац шостий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про фінансові послуги   Укрстрахнагляд, Мінфін, Державна комісія з
 цінних паперів та фондового ринку,
              Мінекономіки, МВС, Мін'юст, МЗС,
              Антимонопольний комітет за участю
              Національного банку та Фонду державного майна
 (абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про державні закупівлі   Мінекономіки, Мінагропром, Мінпромполітики,
              МЗЕЗторг, Мінпаливенерго, Мінфін, Мін'юст, МЗС,
              Антимонопольний комітет, Держпідприємництва
              (абзац восьмий із змінами, внесеними згідно з 
               постановами Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694,
               від 23.04.2001 р. N 367)
 Про охорону здоров'я та  МОЗ, Мінпраці, Держнаглядохоронпраці, Мін'юст,
 життя людей        МЗС, Комітет з питань стандартизації, метрології 
              та сертифікації
              (абзац дев'ятий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про охорону навколишнього Мінекоресурсів,  Держатомрегулювання,  МОЗ, 
 природного середовища та  Мінпаливенерго, Держстандарт,  Мін'юст,
 раціональне використання  Держкомлісгосп,  Держводгосп,  Держкомзем,
 природних ресурсів     Мінагрополітики
  (абзац десятий із змінами, внесеними згідно з 
               постановами Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694,
               від 23.04.2001 р. N 367,
              від 09.08.2001 р. N 1006)
 Про захист прав споживачів Держспоживзахист, Антимонопольний комітет,
              Мін'юст, Мінекономіки, МЗС, Комітет з питань 
              стандартизації, метрології та сертифікації, МОЗ, 
              Держпідприємництва
 (абзац одинадцятий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про технічні правила і   Комітет з питань стандартизації, метрології 
 стандарти         та сертифікації, Держбуд, Мін'юст, МЗС, 
              Держпідприємництва
 (абзац дванадцятий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про ядерну енергію     Мінпаливенерго, Держатомрегулювання,
 Мінекоресурсів,
  Мін'юст, МЗС
 (абзац тринадцятий із змінами, внесеними згідно з
               постановами Кабінету Міністрів України
               від 23.04.2001 р. N 367,
              від 09.08.2001 р. N 1006)
 Про транспорт       Мінтранс, Мін'юст, МЗС, МВС
 
 Про інвестиційну      Національне агентство з питань розвитку та
 діяльність         європейської інтеграції, Державний
              інвестиційний фонд, МЗЕЗторг, Мін'юст,
              Мінекономіки, Антимонопольний комітет
 
 Про боротьбу зі      Мін'юст, МВС, СБУ, МОЗ, Державна податкова
 злочинністю, в тому числі адміністрація, Держмитслужба, МЗС
 з наркобізнесом
 
 Про зв'язок        Державний комітет зв'язку та інформатизації, 
              Мін'юст, МЗС
              (абзац сімнадцятий із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про захист конкуренції   Антимонопольний комітет, Мін'юст,
              Мінекономіки, МЗС, Держпідприємництва
 (Перелік доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з
               постановою Кабінету Міністрів України
               від 21.10.98 р.N 1666,
 із змінами, внесеними згідно з 
               постановою Кабінету Міністрів України 
               від 24.04.99 р. N 694)
 Про підприємницьку     Держпідприємництва, Антимонопольний комітет, 
 діяльність         Мін'юст, Мінекономіки, Держспоживзахист
              (Перелік доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з постановою  
               Кабінету Міністрів України від 24.04.99 р. N 694) 

____________ 
 

Опрос