Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Порядок согласования с Кабинетом Министров Украины приватизации объектов государственной собственности

КМ Украины
Постановление КМ от 04.06.1998 № 803
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 1998 р. N 803

Київ

Про внесення змін і доповнень до Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України приватизації об'єктів державної власності

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 травня 2018 року N 386)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни і доповнення до Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України приватизації об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. N 1035, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 25

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 1997 р. N 1035
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 4 червня 1998 р. N 803)

ПОРЯДОК
погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств

Цей Порядок регулює процедуру погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів державної власності (далі - об'єкти) та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ).

Рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій приймається після створення ВАТ.

I. Погодження з Кабінетом Міністрів
України умов приватизації

1. Державний орган приватизації у 5-денний термін з дня одержання від комісії з приватизації об'єкта відповідних документів (з дня прийняття рішення про продаж акцій ВАТ, створених шляхом корпоратизації) надсилає копії проекту плану приватизації (плану розміщення акцій) об'єкта органові, уповноваженому управляти державним майном об'єкта, що підлягає приватизації.

Орган, уповноважений управляти державним майном об'єкта, у 10-денний термін з дня одержання документів надсилає державному органові приватизації свої висновки щодо умов приватизації об'єкта.

2. Фонд державного майна у 10-денний термін з дня одержання від комісії з приватизації об'єкта необхідних документів підприємств, що приватизуються, подає Кабінетові Міністрів України копії таких документів:

проекту плану приватизації (плану розміщення акцій);

акта оцінки цілісного майнового комплексу;

висновків органу, уповноваженого управляти державним майном об'єкта, щодо умов приватизації;

висновків Антимонопольного комітету щодо умов приватизації підприємств-монополістів на загальнодержавному ринку відповідних товарів, визнаних такими в установленому порядку.

Антимонопольний комітет у 10-денний термін з дня одержання відповідних документів надсилає державному органу приватизації свої висновки щодо умов приватизації об'єкта.

Порядок надання висновків Антимонопольного комітету встановлюється спільно Фондом державного майна та Антимонопольним комітетом.

3. Рішення про погодження умов приватизації об'єкта приймається віце-прем'єр-міністром України відповідно до розподілу функціональних обов'язків. У разі наявності розбіжностей щодо умов приватизації з боку органів, зазначених в абзаці другому пункту 1 та абзаці п'ятому пункту 2 розділу I цього Порядку, приймається відповідне рішення у формі розпорядження Кабінету Міністрів України.

4. Зміни до планів приватизації (планів розміщення акцій) об'єктів, якщо це стосується зміни способу розміщення та кількості акцій до їх реалізації, погоджуються з Кабінетом Міністрів України.

Рішення про внесення змін до плану приватизації (плану розміщення акцій) об'єкта щодо реалізації акцій, які не були продані будь-яким з передбачених планом способів, приймаються державним органом приватизації.

5. Термін погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації об'єктів становить 15 календарних днів з дня подання Фондом державного майна відповідних документів.

6. Державний орган приватизації у 10-денний термін з дня погодження умов приватизації затверджує план приватизації (план розміщення акцій) об'єкта.

II. Закріплення у державній власності
пакетів акцій ВАТ

7. Рішення про закріплення пакету акцій, що тимчасово залишаються у державній власності, а також про достроковий продаж зазначеного пакету акцій чи його частини приймається у формі розпорядження Кабінету Міністрів України.

8. Закріплення пакету акцій у державній власності здійснюється у порядку, що передбачає подання до Фонду державного майна органом, уповноваженим управляти майном відповідного державного підприємства до прийняття рішення про його приватизацію, обгрунтування доцільності закріплення у державній власності відповідного пакету акцій.

Обгрунтування повинно містити інформацію про цілі тимчасового закріплення пакету акцій та методи їх досягнення за умови закріплення у державній власності пакету акцій.

Фонд державного майна може відмовити у закріпленні пакету акцій ВАТ у державній власності у разі, коли визначені в обгрунтуванні цілі передбачають втручання у господарську діяльність товариства або можлива реалізація їх через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ, або якщо ці цілі не можуть бути досягнуті через механізм корпоративного управління, про що Фонд державного майна інформує Кабінет Міністрів України.

9. Фонд державного майна у 5-денний термін після державної реєстрації випуску акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, або після затвердження планів розміщення акцій ВАТ, створених шляхом корпоратизації, пакети акцій яких передбачається закріпити у державній власності, готує проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України про закріплення у державній власності пакетів акцій.

10. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про закріплення у державній власності пакету акцій погоджується органом, уповноваженим управляти майном, у 5-денний термін з дня отримання проекту.

11. Якщо умови приватизації ВАТ раніше не погоджувалися Кабінетом Міністрів України, то до Кабінету Міністрів України подаються документи, зазначені в пункті 2 розділу I цього Порядку.

В окремих випадках Кабінет Міністрів України може додатково затребувати інші матеріали.

У разі наявності з боку Кабінету Міністрів України зауважень щодо розміру пакету акцій, який тимчасово залишається у державній власності, Фонд державного майна в 10-денний термін вносить відповідні зміни до плану приватизації (плану розміщення акцій) об'єкта.

12. Рішення про закріплення в державній власності пакету акцій ВАТ приймається Кабінетом Міністрів України у формі розпорядження у 15-денний термін з дня відповідного подання Фондом державного майна проекту розпорядження.

13. Державний орган приватизації у 10-денний термін з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про закріплення у державній власності пакету акцій вносить до плану приватизації (плану розміщення акцій) об'єкта відповідні зміни щодо терміну закріплення пакету акцій.

____________

Опрос