Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации персонифицированного учета сведений в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования

КМ Украины
Постановление КМ от 04.06.1998 № 794

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 1998 р. N 794

Про затвердження Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2001 року N 1498
,
 від 12 грудня 2002 року N 1854

На виконання Указу Президента України від 4 травня 1998 р. N 401 "Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (додається).

2. Пенсійному фонду разом із Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством фінансів та Державною податковою адміністрацією забезпечити з 1 жовтня 1998 р. впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

3. Установити, що починаючи з 1 липня 2002 р. обчислення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" здійснюється із заробітку особи за період роботи після 1 липня 2000 р. за даними системи персоніфікованого обліку.

(постанову доповнено пунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1498) 

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1998 р. N 794

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

1. Персоніфікований облік полягає в збиранні, обробленні, систематизації та зберіганні передбачених законодавством про пенсійне забезпечення відомостей про фізичних осіб, що пов'язані з визначенням права на виплати з Пенсійного фонду та їх розмір за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням (далі - відомості про фізичних осіб).

2. Основні завдання персоніфікованого обліку:

створення єдиного державного автоматизованого банку відомостей про фізичних осіб;

сприяння розвитку заінтересованості фізичних осіб у внесенні платежів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - пенсійне страхування) та створення умов для їхнього контролю за сплатою цих платежів;

сприяння створенню умов для більш повного надходження платежів на пенсійне страхування;

створення інформаційних передумов для визначення розміру виплат за пенсійним страхуванням залежно від тривалості страхового стажу та особистого внеску фізичної особи у формування коштів цього страхування;

забезпечення відповідно до законодавства захисту відомостей про фізичних осіб;

інформаційне забезпечення завдань прогнозування та планування у системі пенсійного страхування.

3. В основі персоніфікованого обліку лежить обов'язковість використання індивідуального ідентифікаційного номера даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

4. Персоніфікований облік здійснюється відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, законодавства про обов'язкове державне пенсійне страхування, цього Положення.

5. Персоніфікований облік здійснює Пенсійний фонд та його органи на місцях (далі - уповноважений орган).

6. Уповноважений орган з додержанням вимог статті 23 Закону України "Про інформацію" має право:

своєчасно одержувати в установленому порядку від фізичних осіб та роботодавців відомості, передбачені пунктом 1 цього Положення;

проводити у роботодавців перевірку достовірності поданих відомостей про фізичних осіб, зокрема перевірку фінансових та інших документів, що підтверджують зазначені відомості;

у встановленому порядку притягати до відповідальності осіб, винних у порушенні строків подання відомостей, а також подання неправдивих відомостей про фізичних осіб;

видавати у межах своєї компетенції нормативні акти та здійснювати роз'яснення з питань організації персоніфікованого обліку, а також інші права, що випливають із завдань персоніфікованого обліку.

7. Уповноважений орган:

створює і забезпечує функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про фізичних осіб та з цією метою організовує збирання, оброблення, систематизацію і зберігання відомостей про фізичних осіб;

забезпечує автоматизоване використання відомостей про фізичних осіб для визначення права на виплати за пенсійним страхуванням та розміру цих виплат;

надає фізичним особам відомості про них, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а у разі їх зміни, несвоєчасного надходження страхового збору (внесків), перегляду розміру виплачуваної пенсії, її індексації, зміни умов надання соціальних послуг чи перегляду питання про можливості їх надання - інформує письмово у встановлені строки застраховану особу;

надає роботодавцям допомогу в організації підготовки відомостей про фізичних осіб.

8. Уповноважений орган виконує функції щодо організації персоніфікованого обліку в тісній взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державної податкової адміністрації, фінансовими органами, банківськими установами.

9. Роботодавці мають право доповнювати та уточнювати подані до уповноваженого органу відомості про фізичну особу відповідно до законодавства.

10. Роботодавці зобов'язані:

в установленому порядку подавати уповноваженому органу достовірні відомості про фізичних осіб, які працюють у них;

надавати на вимогу фізичної особи копії документів з відомостями про неї стосовно персоніфікованого обліку.

11. Фізична особа має право:

ознайомлюватися з відомостями про неї, внесеними до системи персоніфікованого обліку;

у разі незгоди з відомостями, внесеними до системи персоніфікованого обліку, звертатися до уповноваженого органу із заявою про їх виправлення;

вимагати від роботодавців повного та своєчасного подання до уповноваженого органу відомостей стосовно персоніфікованого обліку.

12. Фізична особа для отримання в майбутньому виплат з Пенсійного фонду:

повідомляє під час приймання її на роботу свій ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і відомості, які вносяться до системи персоніфікованого обліку;

повідомляє уповноважений орган та роботодавця про зміни у відомостях про неї стосовно персоніфікованого обліку;

подає уповноваженому органу або роботодавцю документи, які підтверджують відомості про себе, що мають бути внесені до системи персоніфікованого обліку.

13. Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять в установленому порядку від:

інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

Державної податкової адміністрації;

роботодавців;

фізичних осіб;

державних органів реєстрації актів цивільного стану про громадян, які померли;

(абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1854)

державної служби зайнятості;

інших підприємств, установ та організацій.

14. Відомості про фізичних осіб збираються і зберігаються у документальній та електронній формі уповноваженим органом у встановленому порядку протягом життя фізичної особи та зберігаються також впродовж 75 років після її смерті.

Забороняється розголошувати без згоди фізичної особи відомості про неї стосовно персоніфікованого обліку, крім випадків, передбачених законом.

15. Спори, що виникають з питань правовідносин, пов'язаних з персоніфікованим обліком, розв'язуються за згодою сторін, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

16. На кожну фізичну особу відкривається персональна облікова картка, в якій використовується постійний індивідуальний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Персональна облікова картка фізичної особи повинна мати таку структуру:

1) частина персональної облікової картки, де зберігаються анкетні дані про фізичну особу:

ідентифікаційний номер;

прізвище, ім'я та по батькові;

дата народження;

місце народження;

стать;

адреса постійного місця проживання;

серія і номер документа, з якого взято відомості до персональної облікової картки;

громадянство;

номер домашнього телефону (за згодою);

2) частина персональної облікової картки, що відображає сплату страхового збору (внесків) та стаж роботи фізичної особи:

ідентифікаційний номер роботодавця;

рік, за який внесено відомості;

тривалість трудової або іншої діяльності, яка зараховується до стажу роботи;

сума заробітку (доходу), на який нараховується страховий збір (внески) на пенсійне страхування (помісячно);

розмір страхового збору (внесків) на пенсійне страхування за відповідний місяць;

відомості, які підтверджують наявність особливих умов праці, які дають право на пенсію на пільгових умовах;

3) частина персональної облікової картки, що відображає нарахування, сплату пенсії фізичній особі та надані їй соціальні послуги:

дата, з якої призначено пенсію;

місяць нарахування (перерахування, індексації) пенсії;

вид трудової або іншої діяльності, яка зараховується до стажу;

заробіток (доход) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії;

пільги, які враховуються під час призначення пенсії;

розмір пенсії для виплати;

запис про членів сім'ї, які перебувають на утриманні фізичної особи;

підстави для надання соціальних послуг (для кожного виду послуг окремо);

дата, з якої відкривається можливість надання соціальної послуги;

відмітка про надання соціальної послуги;

4) частина, що відображає технологічну інформацію, необхідну для ведення персоніфікованого обліку.

У разі зміни законодавства стосовно пенсійного страхування накопичені раніше відомості про фізичних осіб зберігаються в персональній обліковій картці незмінними, а для обліку нових чи модифікованих відомостей вноситься необхідний комплекс змін до функціонуючої інформаційної технології персоніфікованого обліку.

У персональній обліковій картці одночасно накопичуються відомості про фізичних осіб від кожного роботодавця, де працювала особа, з урахуванням усіх фактів її трудової міграції та роботи за сумісництвом.

У разі виїзду особи на проживання за межі України відомості про неї передаються до органів пенсійного забезпечення за місцем її постійного проживання згідно з міжнародними договорами України.

17. Використання та зберігання відомостей про фізичних осіб здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Положенням.

18. Порядок надходження відомостей про фізичних осіб від роботодавців до системи персоніфікованого обліку визначається Пенсійним фондом.

____________ 

Опрос