Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности

КМ Украины
Постановление КМ от 25.05.1998 № 740
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 1998 р. N 740

Київ

Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 1999 року N 747
,
від 1 жовтня 1999 року N 1824
,
 від 16 березня 2000 року N 501
,
 від 24 жовтня 2001 року N 1383
,
 від 27 грудня 2001 року N 1758
,
 від 11 жовтня 2002 року N 1510
,
 від 4 червня 2003 року N 871

Постанова втратила чинність з 1 липня 2004 року
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 листопада 2003 року N 1821)

На виконання статті 8 Закону України "Про підприємництво" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (далі - Положення), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити виготовлення бланків документів, передбачених Положенням;

вжити заходів до забезпечення органів державної реєстрації фінансовими й матеріально-технічними ресурсами;

вирішити питання щодо розміщення та укомплектування кадрами цих органів;

забезпечити неухильне виконання органами державної реєстрації вимог Положення.

3. Державному комітетові статистики та Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

визначити порядок передачі і застосування органами державної реєстрації ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

забезпечити до 1 липня 1998 р. проведення нарад фахівців органів державної статистики та державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з питань практичної реалізації вимог Положення.

4. Державному комітетові статистики, Державній податковій адміністрації, Пенсійному фонду, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Положенням.

5. Покласти на:

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва методичне забезпечення органів державної реєстрації з питань проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

органи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щомісячне подання Ліцензійній палаті за встановленою нею формою інформації про стан державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

6. Установити такі розміри плати:

за державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності (реєстраційний збір): для громадян-підприємців - 1,5, для юридичних осіб - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності - потрійний розмір відповідного реєстраційного збору;

за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності - 30 відсотків реєстраційного збору;

за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - 10 відсотків реєстраційного збору.

Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності у зв'язку із зміною законодавства проводиться безоплатно, якщо інше не передбачено законом.

7. Установити, що кошти, одержані від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, зараховуються у розмірах:

70 відсотків - до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта підприємницької діяльності, що реєструється;

30 відсотків - до державного бюджету для покриття витрат, пов'язаних з державною реєстрацією, в тому числі веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

8. Установити, що орган державної реєстрації сплачує заявнику 20 відсотків реєстраційного збору за кожний прострочений день державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, але не більше розміру внесеної заявником плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

9. Суб'єкти підприємницької діяльності, державна реєстрація яких проведена до 29 квітня 1994 р. і які не мають свідоцтва про державну реєстрацію, а також ті, що одержали такі свідоцтва до 29 квітня 1994 р., повинні одержати (обміняти) його в органі державної реєстрації, в якому вони перебувають на обліку.

Заміна та одержання свідоцтва про державну реєстрацію відповідно до цього пункту проводиться на підставі документів, що засвідчують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. При цьому за видачу свідоцтва про державну реєстрацію до 1 липня 1998 р. сплачується 20 відсотків реєстраційного збору, після 1 липня 1998 р. - у розмірі 100 відсотків цього збору.

Установити, що з 1 липня 1998 р. органами державної податкової служби та органами державної статистики не приймаються квартальні звіти від суб'єктів підприємницької діяльності, що не одержали (не обміняли) свідоцтва про державну реєстрацію згідно з цим пунктом.

10. Ліцензійній палаті протягом шести місяців проаналізувати досвід роботи органів державної реєстрації і підготувати методичні матеріали щодо проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

11. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. N 276 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та про реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 210);

підпункт 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р. N 386 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 15 березня 1995 р. N 226 "Про реформування системи державної підтримки підприємництва";

постанову Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. N 125 "Про внесення змін і доповнень до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 196);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. N 406 "Про плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 289);

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. N 1011 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. N 276 та від 17 травня 1994 р. N 316" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 466);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р. N 908 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. N 406".

12. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 25

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. N 740

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

(У тексті Положення слова "арбітражного суду" замінено словами "господарського суду" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1510)

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок державної реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, за винятком окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності, для яких законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації, а також порядок скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Забороняється реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, у найменуваннях яких використовуються повні або скорочені найменування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідні від цих найменувань, а також найменування, тотожні найменуванням інших суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб чи об'єднань громадян, внесених до відповідних реєстрів.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 р. N 1383)

Орган державної реєстрації дає змогу попередньо здійснити перевірку заявленого найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на тотожність найменуванню вже зареєстрованого суб'єкта, внесеного до відповідних реєстрів.

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 р. N 1383)

Орган державної реєстрації може зарезервувати терміном на 1 місяць (для відкритих акціонерних товариств - на 9 місяців) найменування суб'єкта підприємницької діяльності, яке включається в окремий перелік зарезервованих найменувань та враховується під час перевірки на тотожність поряд з найменуванням вже зареєстрованих суб'єктів. Перелік зарезервованих найменувань є складовою частиною Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Положення про порядок резервування найменувань суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб затверджується Держпідприємництвом.

(пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 р. N 1383)

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

3. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

а) установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства:

рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію (додаток 1 до цього Положення);

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

4. Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

5. Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.

Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС.

У разі коли власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

6. Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", підписуються засновником, прошиваються і пронумеровуються.

7. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.

Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

8. Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених в установленому порядку.

9. Фізична особа (заявник), яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку за зразком згідно з додатком 2 до цього Положення, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, дві фотокартки, довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред'являє документ, що посвідчує особу.

10. Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності заповнюється особисто заявником. Орган державної реєстрації надає заявникові у разі потреби безоплатну допомогу в заповненні реєстраційної картки, перевіряє відповідність наведених у ній відомостей поданим документам. Оформлений оригінал реєстраційної картки зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей та комплектності пакета документів формує реєстраційну справу суб'єкта підприємницької діяльності і фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі (надіслання) довідки, яка підписується представником органу державної реєстрації, відповідальним за прийняття документів, і засвідчується штампом цього органу.

Орган державної реєстрації несе відповідальність за комплектність та зберігання реєстраційної справи.

За наявності всіх документів, зазначених у цьому Положенні, орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності (автоматизованої системи збирання, накопичення, обробки та оперативного надання інформації про суб'єкти підприємницької діяльності) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи (додаток 3 до цього Положення), який надається органу державної реєстрації органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (додаток 4 до цього Положення).

11. Порядок надання органами державної статистики органам державної реєстрації ідентифікаційних кодів регулюється Держкомстатом за погодженням з Держпідприємництвом.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

12. Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

13. Орган державної реєстрації подає:

у п'ятиденний термін з дня державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності до органу державної статистики та органу державної податкової служби, а також Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг у разі державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, який провадить діяльність страхового брокера - копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію, до органів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування - інформаційне повідомлення (додаток 5 чи додаток 6 до цього Положення);

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 29.04.99 р. N 747,
 від 04.06.2003 р. N 871)

у п'ятиденний термін по закінченні календарного місяця до органу державної статистики - відомості про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб (додаток 7 до цього Положення).

14. Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік у органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи).

Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів, не повинен перевищувати двох днів.

15. Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і додаткового погодження не потребують, а також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.

Протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи.

16. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

17. Органу державної реєстрації (для проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності), органу державної податкової служби (для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік), органу внутрішніх справ (для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів) забороняється вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені цим Положенням.

18. Підрозділи суб'єкта підприємницької діяльності - філії (відділення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації.

Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити про створення та ліквідацію зазначених підрозділів за місцем своєї державної реєстрації шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності.

Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денний термін подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених підрозділів відповідному органу державної статистики та органу державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів (додаток 8 до цього Положення).

19. Орган державної реєстрації веде облік суб'єктів підприємницької діяльності починаючи з дати державної реєстрації або дати взяття їх на облік органом державної реєстрації за новим місцезнаходженням відповідно до цього Положення.

Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

20. У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності, а також форми власності суб'єкт підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов'язаний подати документи для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни у друкованих засобах масової інформації.

21. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

22. Орган державної реєстрації зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності надіслати до органу державної статистики та органу державної податкової служби копії реєстраційної картки з внесеними змінами, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування - інформаційне повідомлення.

У разі перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, що визначається правонаступником підприємства, приватизованого як цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності на зазначений об'єкт.

У разі перереєстрації оригінали раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів повертаються до органу державної реєстрації.

Внесення змін (доповнень) до установчих документів

23. Зміни (доповнення) в установчих документах суб'єкта підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у 5-денний термін з дня надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів.

Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих додатків або шляхом викладення установчих документів у новій редакції з додержанням вимог, визначених цим Положенням. На титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору робиться відмітка про внесення змін (доповнень), а на титульних аркушах додатків до установчих документів про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів. У разі подання установчих документів у новій редакції на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

24. У разі внесення до установчих документів змін (доповнень) разом із зміною назви, організаційно-правової форми або форми власності суб'єкта підприємницької діяльності проводиться його перереєстрація в порядку, передбаченому цим Положенням.

Якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення), які не потребують перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до органу державної реєстрації по два оригінали та по одній копії документів, завірених в установленому порядку, в яких наведено зазначені зміни (доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної картки.

У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) суб'єкта підприємницької діяльності, подаються оформлені згідно з вимогами законодавства документи, що засвідчують:

добровільний вихід юридичної особи із складу засновників (учасників) - подається копія рішення засновника, а фізичної особи - нотаріально засвідчена заява;

примусове виключення засновників (учасників) - рішення уповноваженого на це органу.

Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених змін (доповнень).

25. У разі зміни прізвища, ім'я чи по батькові підприємець-громадянин в 10-денний термін з моменту настання зазначеної зміни зобов'язаний подати до органу державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними змінами, документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я чи по батькові, одну фотокартку та документ, що підтверджує внесення плати, яка справляється в розмірі, передбаченому для видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію.

Орган державної реєстрації в 5-денний термін з дня одержання зазначених документів повинен провести заміну свідоцтва про державну реєстрацію та сповістити про це органи державної податкової служби, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування в порядку, передбаченому пунктом 13 цього Положення.

Зміна суб'єктом підприємницької діяльності місцезнаходження
(місця проживання)

26. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 7-денний термін з моменту настання такої зміни подати до органу державної реєстрації:

реєстраційну картку з внесеними змінами;

оригінал свідоцтва про державну реєстрацію для внесення відповідних змін.

Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду (господарського суду) з позовом про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

27. Орган державної реєстрації, на обліку у якого перебуває суб'єкт підприємницької діяльності:

вносить зміни до оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, зазначаючи дату внесення зміни та його нове місцезнаходження (місце проживання). Внесені відомості засвідчуються підписом посадової особи і печаткою органу державної реєстрації. Відповідна інформація вноситься і до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності;

протягом п'яти робочих днів з дня одержання повідомлення про зміну місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта підприємницької діяльності сповіщає про це шляхом подання інформаційного повідомлення (додаток 5 чи 6 до цього Положення) органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта підприємницької діяльності.

28. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта підприємницької діяльності, пов'язаної із зміною адміністративного району (міста), суб'єкт підприємницької діяльності у 7-денний термін подає до органу державної реєстрації, на обліку в якому він перебуває, заяву та копію документа, що засвідчує зміну місцезнаходження (місця проживання). Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів надсилає рекомендованим листом реєстраційну картку та реєстраційну справу органові державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) цього суб'єкта підприємницької діяльності.

Суб'єкт підприємницької діяльності для взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) зобов'язаний у 30-денний термін з дня зняття з обліку в органі державної реєстрації за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) подати до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну картку з внесеними змінами та оригінал свідоцтва для внесення в нього відповідних змін.

Орган державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта підприємницької діяльності у 5-денний термін з дня отримання документів подає до органів державної статистики та державної податкової служби завірені копії реєстраційної картки, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування - інформаційне повідомлення (додаток 5 чи додаток 6 до цього Положення).

У разі коли в 30-денний термін з дня зняття з обліку в органі державної реєстрації за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) заявник не звернувся до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання), цей орган вправі звернутися до суду (господарського суду) з позовом про скасування державної реєстрації.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію

29. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності видається його дублікат.

30. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органу державної реєстрації подаються:

заява про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію;

підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва про державну реєстрацію із зазначенням ідентифікаційного коду чи ідентифікаційного номера;

документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката.

31. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви повинен видати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

32. У разі втрати (знищення тощо) оригіналів установчих документів засновник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням про зняття копій з оригіналів, які зберігаються в цьому органі.

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності

33. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації за заявою власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органів, а також на підставі рішення господарського суду у разі:

визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів;

провадження діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;

несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження;

визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);

неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи здійснюється органом державної реєстрації за заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (господарського суду) у разі:

провадження діяльності, що суперечить законодавству;

несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого постійного або тимчасового місця проживання;

неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.

34. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності після проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності і подання до органу державної реєстрації таких документів:

заяви (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу чи рішення господарського суду у випадках, передбачених законодавством;

акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженого органом, що призначив ліквідаційну комісію;

довідки аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;

довідки установ банків про закриття рахунків;

довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;

підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію суб'єкта підприємницької діяльності;

довідки архіву про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню;

довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів;

оригіналів установчих документів (статут, установчий договір);

свідоцтва про державну реєстрацію.

Інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями додатково надсилаються повідомлення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

(пункт 34 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 01.10.99 р. N 1824)

Акціонерними товариствами, що зареєстрували випуск акцій, додатково подається оригінал або нотаріально засвідчена копія розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

(пункт 34 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

35. У разі ліквідації акціонерного товариства на підставі рішення вищого органу акціонерного товариства, суду або господарського суду, а також у зв'язку з припиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його реорганізації у разі, коли жоден із правонаступників товариства, що підлягає реорганізації, не є акціонерним товариством, реєстрація випусків акцій скасовується у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(Положення доповнено новим пунктом 35 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758,
 у зв'язку з цим пункти 35 - 38 вважати відповідно пунктами 36 - 39)

36. Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта підприємницької діяльності статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

37. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи здійснюється шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності на підставі таких документів:

особистої заяви підприємця-громадянина або рішення суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством;

довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;

довідки установ банків про закриття рахунків;

довідки органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;

оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію.

38. Орган державної реєстрації у 10-денний термін повідомляє відповідні органи державної податкової служби та державної статистики про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (додаток 9 чи додаток 10 до цього Положення).

39. Реєстраційна справа суб'єкта підприємницької діяльності, державну реєстрацію якого скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої державної архівної установи в установленому порядку.

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 1
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи

      реєстрація - перереєстрація - внесення змін
           (необхідне підкреслити)
********************************************************************************************
* 1 * Ідентифікаційний код * 2 *  Організаційно-правова форма              *
*  *            *  * _______________________________________________________ *
********************************************************************************************
* 3 *               Найменування українською мовою              *
*  * ___________________________________________________________________________________ *
*  * ___________________________________________________________________________________ *
********************************************************************************************
* 4 *               Найменування російською мовою              *
*  * ___________________________________________________________________________________ *
*  * ___________________________________________________________________________________ *
********************************************************************************************
*                 Місцезнаходження                     *
**************************************************************************         *
** 5 * Поштовий індекс  * 6 *   Область     *  Район     *         *
**  * ****************** *  *           *         *         *
**************************************************************************         *
**Місто (село), район міста *                      *         *
**************************************************************************         *
**************************************************************************         *
** 7 *     Вулиця       *  Будинок   * Корпус * Квартира*         *
********************************************************************************************
* Телефон * 8 *      *      *  Телефакс * 9 *                *
********************************************************************************************
*Керівник *10 *Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників   *
*     *  * податків та інших обов'язкових платежів ******************************  *
*     *  *                     ******************************  *
*     *  *__________________________________________________________________________ *
*     *  *        (прізвище, ім'я, та по батькові)              *
********************************************************************************************
*11 * Форма власності   * 12 *      Орган управління                *
********************************************************************************************
*Ознака особи: юридична - 1, без права юридичної особи - 2           * 13 *   *
********************************************************************************************
*Кількість відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень тощо,   * 14 *   *
*перелік яких наводиться в додатку)                       *  *   *
********************************************************************************************
*Форма фінансування: бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок членських    * 15 *   *
*внесків - 3, змішана - 9                            *  *   *
********************************************************************************************
*   Статутний фонд - усього   * 16 *                         *
********************************************************************************************
        Головна організація (підприємство)                     *
********************************************************************************************
* 18 *  Країна    * 19 *  Ідентифікаційний код * 20 *   Місцезнаходження     *
*  *        *  *   *****************  *  * _____________________________ *
*  *        *  *   *****************  *  * _____________________________ *
********************************************************************************************
*   Найменування  * 21 *______________________________________________________________ *
********************************************************************************************
* 22 * Ідентифікаційний код *****************                       *
*  * та найменування    *****************                       *
*  * органу державної реєстрації                             *
*  * ___________________________________________________________________________________ *
********************************************************************************************
*Дата  * 23 *        *Номер реєстраційної справи    * 24 *           *
********************************************************************************************
 
 
Зворотний бік реєстраційної картки
 
              Засновники
*************************************************************************************************************************
*   Назва   *Ідентифікаційний код*Найменування або прізвище, ім'я* Місцезнаходження * Номер  *Внесок до *Грошова *
*   країни  *або ідентифікаційний*  та по батькові засновника  *         *телефону *статутного *одиниця *
*        *   номер     *                *         *     * фонду  *     *
*************************************************************************************************************************
* 25 *     * 26 *        * 27 *             * 28 *       * 29 *  * 30 *   * 31 *  *
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
 
 
Картку заповнив(ла)
 
___________ ___________ ______________________ ________________ _________
 (дата)   (посада)  (прізвище та ініціали) (номер телефону) (підпис)
 
 
Перевірив(ла)
       _______________________________
       (посада, прізвище та ініціали)
 
       _______________________________  _________________
                          (підпис)
 
                           МП
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 2
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи

   Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів
   *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
   *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
Прізвище _________________________________________________________
 
Ім'я _____________________________________________________________
 
По батькові ______________________________________________________
 
Паспорт серія __________ номер____________________________________
__________________________________________________________________
            (ким і коли виданий)
 
Місце проживання__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
 
Картку заповнив __________________________________________________
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
 
 
Номер реєстраційної справи _______________________
 
Дата заповнення "___"___________ року        ________
                           (підпис)
 
                           МП
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 3
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

Державний Герб України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи

Найменування _____________________________________________________
            (повне та скорочене)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Організаційно-правова форма ______________________________________
__________________________________________________________________
 
Місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
               *****************
               *****************
 
Видане ___________________________________________________________
          (орган державної реєстрації)
__________________________________________________________________
 
Дата реєстрації "__"_________ ____ року,
 
про що зроблено запис "__"_________ ____ р. у журналі обліку
реєстраційних справ за N __________
 
Посадова особа органу державної реєстрації
___________________________________________
        (посада)
___________________________________________    ________
     (прізвище та ініціали)          (підпис)
 
                          МП
 
        Відомості про зміну місцезнаходження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 4
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

Державний Герб України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи

**************
*      *
*  місце  * ________________________________________________
*  для   *     (прізвище, ім'я та по батькові)
* фотокартки * ________________________________________________
*      *
************** ________________________________________________
 
   Ідентифікаційний номер суб'єкта підприємницької діяльності в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів
      *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
      *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
Місце проживання__________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Видане ___________________________________________________________
      (найменування органу державної реєстрації)
__________________________________________________________________
 
Дата реєстрації "__"_________ ____ року,
 
про що зроблено запис "__"_________ ____ р. у журналі обліку
реєстраційних справ за N _________
 
Посадова особа органу державної реєстрації
___________________________________________
        (посада)
___________________________________________    ________
     (прізвище та ініціали)          (підпис)
 
                          МП
 
        Відомості про зміну місцезнаходження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 5
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію - перереєстрацію (необхідне підкреслити) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи

********************************************************************************************
* 1 * Ідентифікаційний код * 2 *  Організаційно-правова форма              *
*  *            *  * ________________________________________________________ *
********************************************************************************************
* 3 *               Найменування українською мовою              *
*  * ____________________________________________________________________________________ *
*  * ____________________________________________________________________________________ *
********************************************************************************************
* 4 *               Найменування російською мовою              *
*  * ____________________________________________________________________________________ *
*  * ____________________________________________________________________________________ *
********************************************************************************************
*                 Місцезнаходження                     *
**************************************************************************         *
** 5 * Поштовий індекс  * 6 *   Область     *  Район     *         *
**  * ****************** *  *           *         *         *
**************************************************************************         *
**Місто (село), район міста *                      *         *
**************************************************************************         *
**************************************************************************         *
** 7 *     Вулиця       *  Будинок   * Корпус * Квартира*         *
********************************************************************************************
* Телефон * 8 *      *      *  Телефакс * 9 *                *
********************************************************************************************
*Керівник *10 *Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників   *
*     *  * податків та інших обов'язкових платежів ******************************  *
*     *  *                     ******************************  *
*     *  *__________________________________________________________________________ *
*     *  *        (прізвище, ім'я, та по батькові)              *
********************************************************************************************
********************************************************************************************
* 22 * Ідентифікаційний код *****************                       *
*  * та найменування    *****************                       *
*  * органу державної реєстрації                             *
*  * ___________________________________________________________________________________ *
*  * ___________________________________________________________________________________ *
********************************************************************************************
*Дата  * 23 *        *Номер реєстраційної справи    * 24 *           *
********************************************************************************************
 
  Посадова особа органу державної реєстрації
 
 
___________________________________   __________________
 (посада, прізвище, та ініціали)       (підпис)
 
"__"_____________ ___ року
                     МП
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 6
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію - перереєстрацію (необхідне підкреслити) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи

   Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів
      *** *** *** *** *** *** *** *** ***
      *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
Прізвище__________________________________________________________
 
Ім'я _____________________________________________________________
 
По батькові ______________________________________________________
 
Паспорт серія ___________ номер __________________________________
__________________________________________________________________
            (ким і коли виданий)
 
Місце проживання _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
           *** *** *** *** *** *** *** ***
Ідентифікаційний код *** *** *** *** *** *** *** ***
та найменування органу державної реєстрації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Номер реєстраційної справи ________________________
 
   Посадова особа органу державної реєстрації
_______________________________        ___________
 (посада, прізвище та ініціали)        (підпис)
 
"__"_________________ ________ року      МП
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 7
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про державну реєстрацію (перереєстрацію, внесення змін до установчих документів) суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб за період з ________________ по____________________

(подаються до органу державної статистики)

**************************************************************************************************************
* N *   Ідентифікаційний *   Назва суб'єкта   *    Місцезнаходження  *  Дата реєстрації    *
*п/п *      код     *             *              *  (перереєстрації,   *
*  *            *             *              *  внесення змін)    *
**************************************************************************************************************
* 1 *      2      *      3      *       4       *      5      *
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
 
Посадова особа органу державної реєстрації
__________________________________________
 (посада, прізвище та ініціали)
 
_________________________   ___________     "__"_________________ ________ року
                (підпис)
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 8
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про створення філій, відділень, представництв (без створення юридичної особи) суб'єктів підприємницької діяльності за період
з________________по__________________

(подаються до органів державної статистики та державної податкової служби)

**************************************************************************************************************************
*      Суб'єкт підприємницької діяльності        *Дані про філії, відділення, представництва (без створення *
*                               *юридичної особи)                     *
**************************************************************************************************************************
*  Ідентифікаційний  * Назва * Місцезнаходження * Номер  * Назва * Місцезнаходження * Номер  *  Дата     *
*     код      *    *          *телефону *    *          * телефону * створення    *
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
 
 
Посадова особа органу державної реєстрації
__________________________________________
   (посада, прізвище та ініціали)
 
_________________________   ___________     "__"_________________ ________ року
                (підпис)
 

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 9
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі
                  *** *** *** *** *** *** *** ***
підприємств та організацій України *** *** *** *** *** *** *** ***
 
Найменування суб'єкта ____________________________________________
 
Місцезнаходження суб'єкта_________________________________________
 
__________________________________________________________________
           *** *** *** *** *** *** *** ***
Ідентифікаційний код *** *** *** *** *** *** *** ***
та найменування органу, який скасував державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Дата скасування __________________________________
 
Номер рішення (наказу), протоколу тощо_______________________
           *** *** *** *** *** *** *** ***
Ідентифікаційний код *** *** *** *** *** *** *** ***
та назва суб'єкта підприємницької діяльності, до якого ввійшов
суб'єкт підприємництва, державну реєстрацію якого скасовано
   (заповнюється у разі реорганізації шляхом злиття двох і
більше юридичних осіб)
__________________________________________________________________
        (назва суб'єкта - правонаступника)
__________________________________________________________________
 
   Підстава для скасування: за заявою власника, за рішенням
господарського суду
 (необхідне підкреслити)
 
   Причина скасування:
   (необхідне підкреслити)
 
   визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству,
установчих документів;
 
   провадження діяльності, що суперечить установчим документам
та законодавству;
 
   несвоєчасне повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності
про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та
місцезнаходження;
 
   визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у
випадках, передбачених законодавством);
 
   неподання протягом року до органів державної податкової
служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності
згідно із законодавством.
 
   Посадова особа органу державної реєстрації
   __________________________________________
           (посада)
   __________________________________________  ____________
       (прізвище та ініціали)         (підпис)
 
                          МП

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

 

 

 

 

Зразок
 
 

Додаток 10
до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи

   Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів
     *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
     *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
Прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Місце проживання
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Найменування органу, який скасував державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Дата скасування __________________________________________________
 
Підстава для скасування (необхідне підкреслити):
 
   за заявою власника;
 
   за рішенням суду;
 
   за рішенням господарського суду.
 
Посадова особа органу державної реєстрації
__________________________________________
        (посада)
__________________________________________   ___________
     (прізвище та ініціали)         (підпис)
 
"___"_________________ ______ року         МП

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

_____________ 

 

Опрос