Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов граждан

КМ Украины
Постановление КМ от 07.05.1998 № 663
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 1998 р. N 663

Київ

Про затвердження Порядку
проведення індексації грошових доходів громадян

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 1998 року N 2034
,
від 21 липня 1999 року N 1321

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1078)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 2, ст. 2) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок проведення індексації грошових доходів громадян (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 663

ПОРЯДОК
проведення індексації грошових доходів громадян

1. Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, який обчислюється з наростаючим підсумком у разі, коли він перевищив 105 відсотків (величину порога індексації). Базою для обчислення індексу споживчих цін є січень 1998 року.

2. Індексації підлягають грошові доходи, які одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру:

пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсій, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат);

соціальна допомога (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо);

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника;

грошова компенсація при поновленні на роботі;

інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

3. Не підлягають індексації:

доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності, якщо інше не передбачено законодавством України;

грошові доходи громадян, що мають цільовий і разовий характер, такі як: одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, наданих підприємствами, винагорода за підсумками роботи за рік, тимчасовим творчим колективам та інші.

4. Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах трикратної величини вартості межі малозабезпеченості.

При цьому частина доходу, що не перевищує вартісну величину межі малозабезпеченості, індексується повністю. Доход в частині, яка більше одного розміру вартісної величини межі малозабезпеченості, але не перевищує подвійну величину вартості межі малозабезпеченості індексується в розмірі 80 відсотків. Доход в частині, яка більше подвійного розміру вартісної величини межі малозабезпеченості, але не більше трикратної величини вартості межі малозабезпеченості індексується в розмірі 70 відсотків. Частина грошового доходу, що перевищує трикратну величину вартості межі малозабезпеченості, індексації не підлягає.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат добутку доходу, що підлягає індексації, та величини приросту індексу споживчих цін, зменшеного на величину порогу індексації та поділеного на 100 відсотків.

(абзац третій пункту 4 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 21.12.98 р. N 2034)

Приклад обчислення суми індексації грошових доходів громадян наведений у додатку 1.

5. Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Обчислення індексу споживчих цін для здійснення подальшої індексації грошових доходів громадян починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив 105 відсотків. Для здійснення індексації грошових доходів громадян застосовується індекс споживчих цін, зменшений на величину порогу індексації.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України  від 21.12.98 р. N 2034)

Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації, зменшений на величину порогу індексації, наведено у додатку 2.

(абзац третій пункту 5  в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.12.98 р. N 2034)

У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, соціальної допомоги та стипендії місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів громадян. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. 

(абзац четвертий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.07.99 р. N 1321)

У разі коли підвищення розміру мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, соціальної допомоги та стипендії не супроводжується підвищенням грошових доходів громадян, що підлягають індексації, передбачених пунктом 2 цього Порядку, або коли це підвищення не перевищує гарантії, встановленої Законом України "Про індексацію грошових доходів населення", грошові доходи індексуються на загальних підставах, передбачених пунктами 1 і 4 цього Порядку.

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21.07.99 р. N 1321)

6. Виплати сум індексації доходів здійснюються:

1) працівникам госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, а також студентам та учням-стипендіатам підприємств, установ і організацій - підприємствами, установами і організаціями за рахунок:

у частині індексації заробітної плати - власних коштів з дотриманням діючих співвідношень в оплаті праці;

у частині індексації стипендій - прибутку;

у частині індексації допомоги по тимчасовій непрацездатності - коштів Фонду соціального страхування;

у частині індексації виплат державної допомоги сім'ям з дітьми - коштів відповідних бюджетів, з яких провадиться зазначена допомога.

У разі коли доход, що виплачується одним підприємством, установою, організацією, формується з різних джерел і не встановлена черговість їх індексації, то сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частці в загальному доході;

2) працівникам організацій та установ, які фінансуються чи дотуються з державного або місцевих бюджетів, - за місцем роботи (служби) за рахунок коштів відповідного бюджету;

3) працівникам структурних підрозділів бюджетних установ, які утримуються за рахунок залучених позабюджетних коштів, - за рахунок цих коштів;

4) пенсіонерам і особам, які одержують державну допомогу, - за місцем одержання пенсії або допомоги за рахунок тих джерел, з яких вони виплачуються.

У разі коли пенсія і встановлені до неї надбавки, доплати, підвищення до пенсій, додаткова пенсія, компенсаційна виплата, державна грошова допомога фінансуються з різних джерел, то сума від індексації виплачується за рахунок відповідного джерела фінансування кожної із зазначених виплат, пропорційно його частці в загальній сумі виплачуваної пенсії;

5) студентам вищих, учням середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, аспірантам, клінічним ординаторам, докторантам тощо, які одержують стипендії за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, - за місцем навчання за рахунок коштів відповідних бюджетів;

6) працівникам громадських організацій - за рахунок власних коштів цих організацій;

7) громадянам, які зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні, які одержують матеріальну допомогу в період професійної підготовки та перепідготовки чи допомогу по безробіттю, - за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.

Державна допомога індексується окремо незалежно від розміру інших одержуваних доходів.

7. Особі, яка працює за сумісництвом, з основного місця роботи видається за її вимогою довідка про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація додаткових доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує трикратної величини вартості межі малозабезпеченості з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.

Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи, та доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.

8. Працюючим студентам і учням денних відділень, якщо заробітна плата виплачується не за місцем навчання, навчальні заклади на їхню вимогу видають довідку про розмір одержуваної стипендії. На підставі цієї довідки провадиться індексація заробітної плати за місцем роботи студентів і учнів у межах суми, якої не вистачає до трикратної величини вартості межі малозабезпеченості з урахуванням одержаної стипендії.

9. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії провадиться після індексації суми оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, в якій зазначається розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації.

В усіх випадках загальний доход працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати трикратну величину вартості межі малозабезпеченості.

Підприємства, установи та організації зобов'язані у місячний термін після офіційного опублікування індексу споживчих цін подавати в орган, який призначає і виплачує пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації.

У разі звільнення пенсіонера з роботи власником або уповноваженим ним органом подається відповідна довідка в орган, який призначає і виплачує пенсію, для проведення індексації пенсії згідно з цим Порядком. При цьому розмір пенсії для виплати після звільнення з роботи визначається відповідно до цього Порядку без урахування індексації заробітної плати виходячи із величини індексу споживчих цін за період роботи. Приклад обчислення суми індексації доходу працюючого пенсіонера наведений у додатку 3.

10. Додаткові витрати, пов'язані з індексацією грошових доходів громадян, відображуються у складі витрат, до яких відносяться основні виплати, що індексуються.

11. Спори з питань індексації грошових доходів, не вирішені протягом місяця за місцем виплат, підлягають розгляду в судовому порядку.

12. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надаються Мінпраці та Мінфіном.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1
до Порядку проведення індексації
грошових доходів громадян

 

 

 

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів громадян

***********************************************************************************
*      Показники        * Одиниця  *      Варіанти      *
*                  * виміру  *********************************
*                  *      *  I *  II *  III * IV  *
***********************************************************************************
*1. Доход за місяць         *гривень   * 60  * 120  * 160  *250  *
*                  *      *   *    *    *    *
*2. Частина доходу, яка підлягає   *      *   *    *    *    *
*  індексації в межах трикратної  *      *   *    *    *    *
*  величини вартості межі      *      *   *    *    *    *
*  малозабезпеченості (73,7 х 3)  *-"-     * 60  * 120  * 160  *221,1 *
*                  *      *   *    *    *    *
*3. Величина порогу індексації   *відсотків  * 105,2* 105,2 * 105,2 * 105,2 *
*                  *      *   *    *    *    *
*4. Величина приросту індексу    *      *   *    *    *    *
*  споживчих цін          *      *   *    *    *    *
*  (рядок 3 - 100 відсотків)    *-"-     * 5,2 * 5,2 * 5,2  * 5,2  *
*                  *      *   *    *    *    *
*5. Частина доходу, що       *      *   *    *    *    *
*  індексується у розмірі     *      *   *    *    *    *
*  100 відсотків (до 73,7 гривні) *гривень   * 60 * 73,7 * 73,7  * 73,7 *
*                  *      *   *    *    *    *
*6. Частина доходу, що       *      *   *    *    *    *
*  індексується у розмірі     *      *   *    *    *    *
*  80 відсотків          *      *   *    *    *    *
*  (від 73,7 до 73,7 х 2)     *-"-     * -  * 46,3 * 73,7  * 73,7 *
*                  *      *   *    *    *    *
*7. Частина доходу, що       *      *   *    *    *    *
*  індексується у розмірі 70    *      *   *    *    *    *
*  відсотків            *      *   *    *    *    *
*  (рядок 2 - рядок 5 - рядок 6)  *-"-     * -  * -  * 12,6  * 73,7 *
*                  *      *   *    *    *    *
*8. Сума доходу, яка отримується  *      *   *    *    *    *
*  від 100-відсоткової індексації *      *   *    *    *    *
*  (рядок 5 х рядок 4): 100    *-"-     * 3,12* 3,83 * 3,83 * 3,83 *
*                  *      *   *    *    *    *
*9. Сума доходу, яка отримується  *      *   *    *    *    *
*  від 80-відсоткової індексації  *      *   *    *    *    *
*  (рядок 6 х 0,8 х рядок 4) : 100 *-"-     * -  * 1,93 * 3,06 * 3,06 *
*                  *      *   *    *    *    *
*10. Сума доходу, яка отримується  *      *   *    *    *    *
*  від 70-відсоткової індексації  *      *   *    *    *    *
*  (рядок 7 х 0,7 х рядок 4) : 100 *-"-     * -  * -  * 0,46 * 2,68 *
*                  *      *   *    *    *    *
*11. Сума              *      *   *    *    *    *
*  індексації           *-"-     * 3,1 * 5,76 * 7,35 * 9,57 *
*  (рядок 8 + рядок 9 + рядок 10) *      *   *    *    *    *
***********************************************************************************

 

 

 

  

Додаток 2
до Порядку проведення індексації
грошових доходів громадян
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 21 грудня 1998 р. N 2034) 

ПРИКЛАД
обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

(відсотків)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 3
до Порядку проведення індексації
грошових доходів громадян

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів
працюючих пенсіонерів

************************************************************************************
*      Показники        * Одиниця  *       Варіанти      *
*                  * виміру  **********************************
*                  *      *  I  *  II *  III * IV  *
************************************************************************************
*1. Заробітна плата         *гривень   * 60  * 120 * 160  * 250  *
*                  *      *    *    *    *    *
*1.1. Заробітна плата, яка підлягає *      *    *    *    *    *
*індексації             *-"-     * 60  * 120 * 160  * 221,1 *
*                  *      *    *    *    *    *
*2. Пенсія              *-"-     * 100 * 50  * 80  * 150  *
*                  *      *    *    *    *    *
*3. Частина доходу, яка підлягає   *      *    *    *    *    *
*індексації в межах трикратної    *      *    *    *    *    *
*величини вартості межі       *      *    *    *    *    *
*малозабезпеченості (73,7 х 3)    *-"-     * 160 * 170 * 221,1 * 221,1 *
*                  *      *    *    *    *    *
*4. Величина порогу індексації    *відсотків  * 105,2 * 105,2 * 105,2 * 105,2 *
*                  *      *    *    *    *    *
*5. Величина приросту індексу    *      *    *    *    *    *
*споживчих цін            *      *    *    *    *    *
*(рядок 4 - 100 відсотків)      *-"-     * 5,2 * 5,2 * 5,2  * 5,2  *
*                  *      *    *    *    *    *
*6. Індексація заробітної плати за  *      *    *    *    *    *
*місцем роботи            *      *    *    *    *    *
*                  *      *    *    *    *    *
*6.1. Частина заробітної плати, що  *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 100     *      *    *    *    *    *
*відсотків (до 73,7 гривні)     *гривень   * 60  * 73,7 * 73,7 * 73,7 *
*                  *      *    *    *    *    *
*6.2. Сума індексації (рядок 6.1 х  *      *    *    *    *    *
*рядок 5) : 100           *-"-     * 3,12 * 3,83 * 3,83 * 3,83 *
*                  *      *    *    *    *    *
*6.3. Частина заробітної плати, що  *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 80 відсотків *      *    *    *    *    *
*(від 73,7 до 73,7 х 2)       *-"-     *  -  * 46,3 * 73,7 * 73,7 *
*                  *      *    *    *    *    *
*6.4. Сума індексації        *      *    *    *    *    *
*(рядок 6.3 х рядок 5 х 0,8) : 100  *-"-     *  -  * 1,93 * 3,06 * 3,06 *
*                  *      *    *    *    *    *
*6.5. Частина заробітної плати, що  *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 70 відсотків *      *    *    *    *    *
*(рядок 1.1 - рядок 6.1 - рядок 6.3) *-"-     *  -  * -  * 12,6 * 73,7 *
*                  *      *    *    *    *    *
*6.6. Сума індексації        *      *    *    *    *    *
*(рядок 6.5 х рядок 5 х 0,7) : 100  *-"-     *  -  * -  * 0,46 * 2,68 *
*                  *      *    *    *    *    *
*6.7. Сума індексації заробітної   *      *    *    *    *    *
*плати (рядок 6.2 + рядок 6.4 +   *      *    *    *    *    *
*рядок 6.6)             *гривень   * 3,12 * 5,76 * 7,35 * 9,57 *
*                  *      *    *    *    *    *
*7. Індексація пенсії        *      *    *    *    *    *
*                  *      *    *    *    *    *
*7.1. Частина пенсії, що       *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 100     *      *    *    *    *    *
*відсотків (73,7 - рядок 6.1)    *-"-     * 13,7 * -  * -   * -   *
*                  *      *    *    *    *    *
*7.2. Сума індексації (рядок 7.1 х  *      *    *    *    *    *
*рядок 5) : 100           *-"-     * 0,71 * -  * -   * -   *
*                  *      *    *    *    *    *
*7.3. Частина пенсії, що       *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 80 відсотків *      *    *    *    *    *
*(73,7 - рядок 6.3). Якщо дані в   *      *    *    *    *    *
*рядку 6.3 дорівнюють 0, індексації *      *    *    *    *    *
*підлягає сума в рядку 3 у межах   *      *    *    *    *    *
*від 73,7 до 73,7 х 2        *-"-     * 73,7 * 27,4 * -   * -   *
*                  *      *    *    *    *    *
*7.4. Сума індексації        *      *    *    *    *    *
*(рядок 7.3 х рядок 5 х 0,8) : 100  *-"-     * 3,06 * 1,14 * -   * -   *
*                  *      *    *    *    *    *
*7.5. Частина пенсії, що       *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 70 відсотків *      *    *    *    *    *
*(73,7 - рядок 6.5). Якщо дані в   *      *    *    *    *    *
*рядку 6.5 дорівнюють 0, індексації *      *    *    *    *    *
*підлягає сума в рядку 3 у межах   *      *    *    *    *    *
*від 73,7 х 2 до 73,7 х 3      *-"-     * 12,6 * 22,6 * 61,1 * -   *
*                  *      *    *    *    *    *
*7.6. Сума індексації        *      *    *    *    *    *
*(рядок 7.5 х рядок 5 х 0,7) : 100  *-"-     * 0,46 * 0,82 * 2,24 * -   *
*                  *      *    *    *    *    *
*7.7. Сума індексації пенсії (рядок *      *    *    *    *    *
*7.2 + рядок 7.4 + рядок 7.6)    *-"-     * 4,23 * 1,96 * 2,24 * -   *
*                  *      *    *    *    *    *
*8. Сума пенсії (рядок 2 +      *      *    *    *    *    *
*рядок 7.7)             *-"-     * 104,23* 51,96* 82,24 * 150  *
*                  *      *    *    *    *    *
*9. Розрахунок пенсії після     *      *    *    *    *    *
*звільнення пенсіонера з роботи   *      *    *    *    *    *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.1. Частина пенсії, що       *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 100     *      *    *    *    *    *
*відсотків (до 73,7 гривні)     *-"-     * 73,7 *  50 * 73,7 * 73,7 *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.2. Сума індексації        *      *    *    *    *    *
*(рядок 9.1 х рядок 5) : 100     *-"-     * 3,83 * 2,60 * 3,83 * 3,83 *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.3. Частина пенсії, що       *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 80 відсотків *      *    *    *    *    *
*(від 73,7 до 73,7 х 2)       *гривень   * 26,3 *  - * 6,3  * 73,7 *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.4. Сума індексації        *      *    *    *    *    *
*(рядок 9.3 х рядок 5 х 0,8) : 100  *-"-     * 1,09 *  - * 0,26 * 3,06 *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.5. Частина пенсії, що       *      *    *    *    *    *
*індексується у розмірі 70 відсотків *      *    *    *    *    *
*(від 73,7 до 73,7 х 2)       *-"-     * -  *  - * -   * 2,60 *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.6. Сума індексації        *      *    *    *    *    *
*(рядок 9.5 х рядок 5 х 0,7) : 100  *-"-     * -  *  - * -   * 0,09 *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.7. Сума індексації пенсії     *      *    *    *    *    *
*(рядок 9.2 + рядок 9.4 + рядок 9.6) *-"-     * 4,92 * 2,60 * 4,09 * 6,98 *
*                  *      *    *    *    *    *
*9.8. Розмір пенсії для виплати   *      *    *    *    *    *
*(рядок 2 + рядок 9.7)        *-"-     * 104,92* 52,60* 84,09 * 156,98*
************************************************************************************

____________ 
 
 

Опрос