Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дальнейшем упорядочении предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива

КМ Украины
Постановление КМ от 07.05.1998 № 626
редакция действует с 02.02.2000

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 1998 р. N 626

Київ

Про подальше упорядкування надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 лютого 2000 року N 211

(У назві та тексті постанови слова "твердого та пічного побутового (рідкого) палива" замінено словами "твердого та рідкого пічного побутового палива" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2000 р. N 211)

З метою подальшого удосконалення механізму надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050), що додаються.

2. Міністерству економіки, Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Державному комітету по земельних ресурсах, Державній податковій адміністрації у двомісячний термін підготувати та в установленому порядку подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо врахування у сукупному доході громадян під час призначення субсидій доходів від земельних ділянок, наданих їм для потреб садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, та від реалізації худоби і птиці диференційовано за регіонами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 839 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту населення в умовах реформування системи платежів за житлово-комунальні послуги".

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 24

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 626

 

 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

1. Абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення".

2. У пункті 6:

абзац перший після слів "наймачу" доповнити словами "державного та громадського житлового фонду";

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим і третім такого змісту:

"У разі смерті особи, зазначеної в абзаці першому цього пункту, на яку відкрито особовий рахунок, надання субсидії не припиняється за умови, що у житловому приміщенні (будинку) прописані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

До встановлення права власності на житло у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житла, власника (співвласника) житлового приміщення, на якого було відкрито особовий рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення (будинку) була в ньому прописана. Проте якщо протягом восьми місяців від дня відкриття спадщини не визначено в установленому порядку уповноваженого власника (співвласника) житла, власника (співвласника) житлового приміщення, надання субсидії припиняється".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим і шостим.

3. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Грошові доходи, передбачені пунктами 8 та 9 цього Положення, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані".

4. У пункті 12:

абзац перший доповнити такими словами: "за попередній календарний рік з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки";

абзац третій визнати таким, що втратив чинність;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"Якщо в складі прописаних у житловому приміщенні (будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за трьома і більше дітьми до 16 років, за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також допомоги по безробіттю) і мають право на отримання субсидії, у тому числі і на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу прописаних у житловому приміщенні (будинку) враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим;

останній абзац після слів "час навчання в яких зараховується до трудового стажу" доповнити словами "та осіб, які одержують соціальні виплати, зазначені в абзаці дев'ятому цього пункту, перебувають на обліку в центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, а також визнаних в установленому порядку безробітними" та після слів "або якщо" доповнити словом "середньомісячний".

5. У пункті 14:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу (електроенергії), що використовуються для індивідуального опалення, надається на опалювальний період починаючи з місяця звернення за її призначенням. Як виняток, за умови звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона надається на весь опалювальний період";

перше речення абзацу четвертого викласти у такій редакції:

"Якщо у житловому приміщенні (будинку) прописані і проживають тільки пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого підсобного господарства, пенсія та інші соціальні виплати, субсидія за бажанням призначається на дванадцять місяців";

в останньому абзаці останні два речення викласти у такій редакції: "У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, меншу від суми призначеної субсидії та обов'язкової частки плати в межах норм споживання, невикористані перераховані кошти повертаються (перераховуються) організаціями, що надають послуги, на рахунок відділів (управлінь) субсидій або зараховуються цими організаціями в рахунок фінансування призначених іншим отримувачам субсидій. У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії та обов'язкової частки плати в межах норм споживання, відділи (управління) субсидій перераховують розмір призначеної субсидії виходячи з вартості фактично спожитих послуг, але не більше від встановлених норм".

6. Друге речення абзацу першого пункту 20 викласти у такій редакції: "Сума повернутих коштів зараховується на рахунок відділів (управлінь) субсидій для подальшого їх перерахування надавачам послуг та використання на потреби відділів (управлінь) субсидій у порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, при цьому сума коштів на потреби відділів (управлінь) субсидій не повинна перевищувати п'ятнадцяти відсотків загальної суми повернутих коштів".
 
 
 

Опрос