Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении дополнительных видов денежного довольствия военнослужащих

КМ Украины
Постановление КМ от 06.04.1998 № 452
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 квітня 1998 р. N 452

Київ

Про упорядкування додаткових видів
грошового забезпечення військовослужбовців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1999 року N 1292
,
 від 18 жовтня 1999 року N 1920
,
 від 25 липня 2000 року N 1170
,
 від 20 грудня 2000 року N 1848
,
 від 28 лютого 2001 року N 182
,
 від 13 жовтня 2001 року N 1339
,
 від 13 березня 2002 року N 334
,
 від 24 лютого 2003 року N 251
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 6 вересня 2005 року N 869
,
 від 29 березня 2006 року N 386

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 листопада 2007 року N 1294)

(Дію цієї постанови поширено на військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2004 року N 1473)

(У тексті постанови та у додаткових видах грошового забезпечення військовослужбовців слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

Відповідно до статті 6 Указу Президента України від 4 жовтня 1996 р. N 923 "Про грошове забезпечення військовослужбовців" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (додаються).

2. Міністерству оборони, Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Головному управлінню Командувача Національної гвардії, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечити фінансування додаткових витрат грошового забезпечення в межах виділених асигнувань.

3. Адміністрації Державної прикордонної служби, Головному управлінню Командувача Національної гвардії в місячний термін за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів затвердити умови виплати та розміри надбавки за особливі умови служби (від 5 до 40 відсотків посадового окладу) військовослужбовцям, які проходять службу в Державній прикордонній службі та Національній гвардії.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

абзац другий підпункту "б" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. N 161 "Про грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України";

постанову Кабінету Міністрів України від 8 липня 1994 р. N 466 "Про доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1993 р. N 419".

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 69

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1998 р. N 452

 

 

 

ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення військовослужбовців

*****************************************************************************************************************
*   Вид грошового    *   Розмір    * Категорія військовослужбовців, найменування частин, підрозділів *
*   забезпечення    *         *                                 *
*****************************************************************************************************************
                       I. Щомісячні
 
 Підвищення посадового   від посадового   особи офіцерського складу, які займають посади льотчика-
 окладу за кваліфікацію   окладу       випробувача та штурмана-випробувача, виконують польоти за
                        методикою льотних випробувань і мають клас випробувача:
 
              20 відсотків    3 клас
              40 відсотків    2 клас
              60 відсотків    1 клас
 
                        офіцери і прапорщики льотно-випробувального складу (крім осіб
                        офіцерського складу, які займають посади льотчика-випробувача
                        та штурмана-випробувача), виконують польоти за методикою
                        льотних випробувань і мають клас випробувача:
 
              15 відсотків    3 клас
              25 відсотків    2 клас
              50 відсотків    1 клас
 
 Надбавка за кваліфікацію  від посадового   особи офіцерського складу (крім військових льотчиків і
              окладу       штурманів, військових льотчиків і штурманів інструкторського
                        складу), прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять
                        службу за контрактом, що мають клас:
 
              3 відсотки     2 клас
              5 відсотків    1 клас
              7 відсотків    клас майстра
 
                        особи офіцерського складу - військові льотчики і штурмани,
                        військові льотчики і штурмани інструкторського складу, які мають
                        клас:
 
              5 відсотків    2 клас
              8 відсотків    1 клас
              10 відсотків    клас снайпера
 
                        військовослужбовці строкової служби, які мають клас:
 
              5 відсотків    2 клас
              10 відсотків    1 клас
 
 Надбавка за        від посадового   особи офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і
 кваліфікаційну категорію  окладу       оперують хворих у військово-медичних закладах, частинах,
 військовослужбовцям              підрозділах-стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію:
 медичного і
 фармацевтичного складу
 
              10 відсотків    другу
              15 відсотків    першу
              20 відсотків    вищу
 
                        особи офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім
                        лікарів-хірургів, що оперують хворих у стаціонарах), провізорів,
                        що мають кваліфікаційну категорію:
 
              5 відсотків    другу
              10 відсотків    першу
              15 відсотків    вищу
 
                        прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять службу
                        за контрактом, що мають кваліфікаційну категорію:
 
              5 відсотків    другу
              10 відсотків    першу
              15 відсотків    вищу
 
 Доплата за науковий    від посадового   особи офіцерського складу, які займають посади, пов'язані з
 ступінь і вчене звання   окладу       педагогічною або науковою роботою і мають:
 
              15 відсотків    вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або
                        науковий ступінь кандидата наук
 
              25 відсотків    вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) та
                        науковий ступінь кандидата наук
 
              40 відсотків    вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук
 
              50 відсотків    вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук
 
                        особи офіцерського складу, які займають посади лікарів і мають:
 
              15 відсотків    науковий ступінь кандидата медичних або фармацевтичних наук
 40 відсотків    науковий ступінь доктора медичних або фармацевтичних наук
             (змінено згідно з постановою Кабінету
          Міністрів України від 20.12.2000 р. N 1848)
 військовослужбовці центрального апарата Міністерства оборони,
                        Служби безпеки, Адміністрації Державної прикордонної
 служби, Головного управління Командуючого
                        Національної гвардії та інших органів управління військових
                        формувань, військових комісаріатів, військових прокуратур і
                        мають:
 
              15 відсотків    науковий ступінь кандидата наук з відповідної спеціальності
 
              20 відсотків    науковий ступінь доктора наук з відповідної спеціальності
 
 Надбавка за знання     від посадового   військовослужбовці, які займають посади, пов'язані з необхідністю
 та використання іноземної окладу       знання та використання іноземної мови:
 мови
              5 відсотків    однієї європейської або угро-фінської
 10 відсотків    однієї східної
 
              20 відсотків    двох і більше європейських або угро-фінських
 25 відсотків    двох і більше, одна з яких східна
 (змінено згідно з постановою Кабінету
            Міністрів України від 20.12.2000 р. N 1848)
 Надбавка за роботу з    15 відсотків від  прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять службу
 особовим складом      посадового окладу за контрактом, що займають штатні посади старшини батальйону
                        (дивізіону), ескадрильї, роти, батареї, команди, взводу, а також
                        відповідного їм військового підрозділу зі штатною чисельністю
                        військовослужбовців строкової служби 20 осіб та більше
 
 Курсантська посадова    від посадового   курсанти (крім прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які
 надбавка          окладу       проходять службу за контрактом) вищих військово-навчальних та
                        військово-навчальних закладів з підготовки офіцерів, призначені
                        за стройовим розподілом на посади чи допущені до виконання
                        обов'язків за вакантними посадами:
 
              10 відсотків    командира відділення
 
              15 відсотків    заступника командира взводу (командира групи)
 
              20 відсотків    старшини роти (батареї), командира взводу
 
 Надбавка за охорону    від посадового   особи офіцерського складу, які додатково від основної посади
 таємниць у пресі      окладу       виконують функції з охорони таємниць у пресі в військових
                        частинах, штабах, інших військових закладах, де не видаються
                        штатні газети, але є типографії і проводиться видавнича
                        діяльність, залежно від річного обсягу видавничої діяльності
                        (кількість обліково-видавничих аркушів):
 
              3 відсотки     до 100
 
              5 відсотків    від 100 до 150
 
              7 відсотків    від 150 до 200
 
              10 відсотків    від 200 до 250
 
              12 відсотків    понад 250
 
 Підвищення посадового   від посадового   курсанти (крім прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які
 окладу за результатами   окладу       проходять службу за контрактом), що мають за результатами
 чергової екзаменаційної            екзаменаційної сесії оцінки:
 сесії
 
              50 відсотків    тільки відмінні ("5")
              25 відсотків    добрі та відмінні ("4" та "5")
 
Винагорода за бойове    від 10 до 25    військовослужбовці у частинах і підрозділах ракетних військ, у
чергування         відсотків     ППО, розвідувальних (спецпризначення) з'єднаннях, частинах і 
(бойову службу)       посадового     підрозділах, на прикордонних заставах, у складі екіпажів 
              окладу       літаків, вертольотів, кораблів і катерів Державної прикордонної
 служби за час бойового чергування (бойової служби) 
 (підрозділ в редакції постанови Кабінету
                 Міністрів України від 13.10.2001 р. N 1339)
 Винагорода за польоти   10 відсотків від  особи офіцерського складу, які проходять службу на посадах
 з палуби і посадку на   посадового окладу льотного складу та виконують польоти з палуби, посадку на
 палубу корабля (судна)            палубу корабля (судна) в кількості не менш як три польоти на
                        місяць
 
 Морське грошове      від посадового   військовослужбовці плаваючого складу, які проходять службу на
 забезпечення        окладу       надводних кораблях, підводних човнах, суднах і зараховані у
                        кампанію, в управліннях їх з'єднань, що постійно розташовані на
                        кораблях, які перебувають у кампанії, а також
                        військовослужбовці неплаваючого складу, які направлені для
                        несення бойової служби або виконання службових завдань на
                        кораблі, підводні човни, судна ВМС, що перебувають у кампанії
 
              40 відсотків    за умови внутрішнього плавання
 
              60 відсотків    за умови закордонного плавання
 (підрозділ із змінами, внесеними згідно з постановою  
             Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 386)  
 Надбавка за проведення   від посадового   військовослужбовці, які займають штатні посади інспекторського
 ревізій і перевірок    окладу       (ревізорського) складу та постійно проводять ревізії фінансової та
 фінансової та                 господарської діяльності
 господарської діяльності  до 20 відсотків
 
 Надбавка за операторське  10 відсотків від  прапорщики, мічмани і військовослужбовці, які проходять службу
 обслуговування і      посадового окладу за контрактом, що займають посади водіїв, механіків-водіїв,
 збереження засобів ЗАЗ            механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними
                        засобами зв'язку
 
 Надбавка за особливі    від посадового   військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби)
 умови служби        окладу       наземного інженерно-технічного складу, які беруть участь у
              20 відсотків    підготовці та проведенні випробувань, забезпеченні безпеки
                        польотів за методикою льотних випробувань авіаційних
                        комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних
                        апаратів
 
              від 5 до 25    військовослужбовці, які займають посади у штатних військово-
              відсотків     медичних закладах, частинах і підрозділах з небезпечними для
                        здоров'я та важкими умовами служби
 
                        військовослужбовці, які проходять службу на посадах:
 
 від 5 до 40    в екіпажах бойових машин, літаків, вертольотів, надводних
              відсотків     кораблів (суден), підводних човнів, в управліннях з'єднань і
                        об'єднань надводних кораблів (суден), підводних човнів, наземних
                        авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків
                        та вертольотів, в аеромобільних військах, частинах спеціального
                        призначення, інших десантних частинах і підрозділах, служба в
                        яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом
                        постійного складу дисциплінарних військових частин,
                        розвідувальних центрів
                        спостерігачів з контролю за розкомплектуванням і знищенням
                        ядерних боєприпасів
 
 (змінено згідно з постановами Кабінету
                Міністрів України від 21.07.1999 р. N 1292,
 від 20.12.2000 р. N 1848,
 від 28.02.2001 р. N 182,
 від 24.02.2003 р. N 251)
 
              позицію виключено
 
 (зміненено згідно з постановою Кабінету   
                Міністрів України від 18.10.1999 р. N 1920,
 виключено згідно з постановою Кабінету 
                Міністрів України від 24.02.2003 р. N 251)
 
 від 10 до 60    військовослужбовці, які займають посади в протичумних закладах
              відсотків     або відділах, відділеннях, лабораторіях особливо небезпечних
                        інфекцій санітарно-епідеміологічних та
                        санітарно-протиепідеміологічних загонів
                        військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
                        служби), які займають посади:
 
              60 відсотків    льотно-випробувального складу, що входять до складу екіпажу
                        літальних апаратів і виконують польоти за методикою льотних
                        випробувань авіаційної техніки, озброєння, навігаційних
                        комплексів та іншого бортового і навісного обладнання
                        літальних апаратів в військово-медичних закладах, частинах і
                        підрозділах (лабораторіях), що працюють з вірусом СНІД
                        або забезпечують  діагностику,  лікування  і
                        безпосереднє обслуговування хворих на СНІД та інфікованих ВІЧ-
                        інфекцією
 
                        військовослужбовці, які залучаються для:
 
              100 відсотків   ліквідації епідемій і епізоотій туляремії, чуми, бруцельозу та
                        проведення робіт в центрі епідемій по ліквідації форми 30
                        (лікування, обслуговування і охорони в інфекційних госпіталях,
                        лікарнях, відділеннях, палатах)
 
 Підвищення посадового   15 відсотків від  військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ, які
 окладу за шкідливі умови  посадового окладу здійснюють конвоювання, охорону та нагляд засуджених і осіб,
 служби                    що знаходяться під вартою і хворі на туберкульоз, у порядку
                        запобіжних заходів за Переліком, який затверджується
                        Командуючим внутрішніми військами МВС
 
 Надбавка за службу у    25 відсотків від  військовослужбовці (крім строкової служби), які проходять
 високогірних місцевостях  посадового окладу службу на висоті 1500 метрів над рівнем моря і вище
 
 Винагорода за стрибки з  від мінімального  1. За стрибки з парашутом з літаків і вертольотів:
 парашутом         посадового окладу
              за первинною
              офіцерською
              посадою командира
              взводу
 
                        військовослужбовці строкової служби:
 
              4 - 6 відсотків  за 1 - 100 стрибки
              7 відсотків    за 101-й і наступні стрибки
 
                        особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани і
                        військовослужбовці, які проходять службу за контрактом (крім
                        тих, хто має звання інструктора парашутно-десантної підготовки):
 
              5 - 9 відсотків  за 1 - 100 стрибки
              10 відсотків    за 101-й і наступні стрибки
 
                        особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани і
                        військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, що
                        мають звання інструктора парашутно-десантної підготовки:
 
              9 - 10 відсотків  за 26 - 100 стрибки
              11 відсотків    за 101-й і наступні стрибки
 
                        військовослужбовці, які мають звання майстра парашутного
                        спорту, майстра міжнародного класу або заслуженого майстра
                        парашутного спорту:
 
              12 відсотків    за 201 - 1000 стрибки
              13 відсотків    за 1001-й і наступні стрибки
 
                        2. За ускладнений стрибок винагорода збільшується на:
 
              відсотки від норм за кожне ускладнення, але не більше ніж за два фактори
              пункту 1      ускладнення, а випусковому не більше ніж за три фактори
              2 відсотки     ускладнення
              4 відсотки     за катапультування і стрибок на воду
              від мінімального
              посадового окладу
              командира взводу
 
              20 відсотків    за десантування всередині техніки або разом з нею
              3 - 10 відсотків  додатково за експериментальні стрибки
 
 Винагорода за водолазні  розміри і порядок військовослужбовці
 роботи           виплати
              винагороди
              встановлюються
              Мінпраці за
              погодженням з
              Мінфіном
 
 Надбавка за безперервний  від посадового   військовослужбовці, які безпосередньо зайняті на шифрувальній
 стаж на шифрувальній    окладу       роботі, при безперервному стажі:
 роботі
              10 відсотків    від 1 до 3 років
              15 відсотків    від 3 до 5 років
              20 відсотків    понад 5 років
 
 Надбавка за спортивні   від посадового   військовослужбовці (крім військовослужбовців
 звання           окладу       строкової служби), які мають спортивні звання:
               20 відсотків    "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту"
               15 відсотків    "Майстер спорту міжнародного класу"
               10 відсотків    "Майстер спорту"
             (розділ І доповнено підрозділом згідно з постановою 
             Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 р. N 1170)
 Підрозділ виключено
 
 (розділ І доповнено підрозділом згідно з постановою
             Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. N 182,
 підрозділ виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 251)
 
Надбавка за почесні         від посадового   військовослужбовцям, які  мають
звання України, СРСР,     окладу            почесні звання: 
союзних республік          
СРСР                        
                   40 відсотків       "народний"    
                         20 відсотків      "заслужений" 
             (розділ І доповнено підрозділом згідно з постановою 
             Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 334) 
 II. Одноразові виплати
 
                        військовослужбовці, які прослужили не менше шести місяців на
 Одноразова допомога на   оклади грошового  строковій військовій службі і прийняті на військову службу як
 початкове обзаведення   утримання     прапорщики, мічмани або військовослужбовці за контрактом,
                        військовослужбовці, прийняті безпосередньо після закінчення
              1         строкової служби на військову службу як прапорщики, мічмани
                        або військовослужбовці за контрактом, прийняті на строк до 3-х
                        років включно
 
              2         прийняті на строк понад 3-х років
 (підрозділ із змінами, внесеними згідно з постановою
             Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 р. N 869)
 Винагорода за тривалу і  місячний оклад   особи офіцерського складу, мічмани і військовослужбовці, які
 безперервну службу на   грошового     проходять службу за контрактом, що займають посади на
 кораблях, суднах і в    утримання     надводних кораблях, підводних човнах, самохідних і рейдових
 управліннях їх з'єднань            суднах, що знаходяться у строю, ремонтуються, будуються, а
                        також в управліннях їх з'єднань за перші повні три роки
                        безперервної служби та кожний наступний повний рік
                        безперервної служби
 
 Винагорода за       оклади грошового
 безперервну службу в    утримання
 аеромобільних військах,
 частинах спеціального
 призначення, десантних
 частинах і підрозділах
                        військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби),
                        які займають посади і здійснюють стрибки з парашутом у
                        стройових частинах, штабах аеромобільних військ, вищих
                        військово-навчальних закладах з підготовки офіцерів для
                        аеромобільних військ, в частинах спеціального призначення та
                        інших десантних частинах і підрозділах, залежно від строку
                        безперервної служби:
 
              0,5        за 3 роки
              1,0        за 5 років
              2,0        за 10 років та кожні наступні 5 років служби
 
 Винагорода за тривалу   оклади грошового  військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби)
 безперервну військову   утримання     в залежності від тривалості безперервної календарної військової
 службу                    служби:
 
              1         за 15 років служби
              1,5        за 20 років служби
              2         за 25 років служби
              2,5        за 30 років служби
              3         за 35 років служби і наступні кожні п'ять років служби
 
 Винагорода за розшук,   від мінімального  військовослужбовці залежно від характеру робіт і виду вибухових
 піднімання, розмінування  посадового окладу предметів
 та знешкодження      командира взводу
 вибухових предметів
              від 3 до 40
              відсотків
 
 Винагорода за тралення і  50 відсотків від  військовослужбовці екіпажів тральщиків, управлінь їх з'єднань за
 знешкодження мін      посадового окладу дні фактичного тралення
 
 Винагорода за дозаправку  10 відсотків від  військовослужбовці екіпажів літаків-заправників за кожну
 літаків у повітрі     посадового окладу дозаправку літаків у повітрі
 
 Винагорода за закінчення  оклади грошового  курсанти і слухачі вищих військово-навчальних закладів, які їх
 вищих військово-      утримання     закінчили:
 навчальних закладів
 
              2         з відзнакою і присудженням золотої медалі
 
              1         з відзнакою
 
 Винагорода за проведення  розміри і порядок випробувачі, які беруть участь у випробуваннях і дослідженнях
 випробувань і досліджень  виплати винагороди (експериментах): ведучий льотчик-випробувач, парашутист-
              встановлюються   випробувач (експериментатор), члени льотного екіпажу, водолази,
              Мінпраці за    науковий, науково-допоміжний, інженерно-технічний та медичний
              погодженням з   персонал, лікарі, інженери, техніки, лаборанти та інші
              Мінфіном      спеціалісти, що забезпечують проведення експериментів
 
 Одноразова грошова     2 місячних оклади особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани і
 винагорода за підтримання грошового     військовослужбовці, які проходять службу за контрактом та на
 високої бойової готовності утримання     протязі року сумлінно виконували службові обов'язки, не мали
 військ, зразкове               недоліків, порушень військової дисципліни
 виконання службових
 обов'язків і бездоганну
 дисципліну
 
 Матеріальна допомога    місячний оклад   особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани і
              грошового     військовослужбовці, які проходять службу за контрактом
              утримання
 
 Одноразова матеріальна   середньомісячна  військовослужбовці, звільнені з дійсної військової строкової
 допомога          заробітна плата,  служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах
 військовослужбовцям    яка одержувалась  і організаціях незалежно від форм власності і господарювання
 строкової служби      до призову, але не (виплати здійснюються військовими комісаріатами за місцем
              менше мінімальної проживання військовослужбовців)
              заробітної плати
 

 

____________ 
 

Опрос