Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга окружающей среды

КМ Украины
Постановление КМ от 30.03.1998 № 391

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 1998 р. N 391

Київ

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 вересня 1999 року N 1763
,
від 16 травня 2001 року N 528
,
 від 15 травня 2003 року N 717
,
від 21 червня 2004 року N 792
,
 від 25 травня 2006 року N 754
,
 від 31 серпня 2011 року N 911
,
 від 18 липня 2012 року N 657
,
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
 від 17 жовтня 2012 року N 991
,
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 7 серпня 2013 року N 748
,
від 27 травня 2015 року N 379
,
від 18 жовтня 2017 року N 797

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про державну систему моніторингу довкілля (додається).

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству агропромислового комплексу, Державному комітету лісового господарства, Державному комітету по водному господарству, Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітету по гідрометеорології, Державному агентству земельних ресурсів, Державному комітету у справах будівництва, архітектури та житлової політики за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки у тримісячний термін привести відомчі нормативні акти у відповідність з Положенням про державну систему моніторингу довкілля, затвердженим цією постановою.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 25.05.2006 р. N 754
,
 від 10.10.2012 р. N 930)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р. N 785 "Про затвердження Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 38).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 391

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

(У тексті Положення слова "Гідрометком", "Держкомгеології" та "Мінекобезпеки" в усіх відмінках замінено словом "Мінекоресурсів", слова "Мінагропром" та "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках - відповідно словами "Мінагрополітики" та "органами виконавчої влади", слова "Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України" - словом "Держкомзв'язку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року N 528)

(У тексті Положення слово "Держбуд" замінено словом "Держжитлокомунгосп" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року N 717)

(У тексті Положення слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінено словом "Держземагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

(У тексті Положення слова "Держкомлісгосп", "Держводгосп", "Держжитлокомунгосп", "НКАУ", "Держкомзв'язку", "Держстандарт" і "органи на місцях" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Держлісагентство", "Держводагентство", "Мінрегіон", "ДКА", "Державна служба зв'язку та захисту інформації", "Мінекономрозвитку" і "територіальні органи (у разі їх утворення)" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року N 991)

(У тексті Положення слово "МНС" замінено словом "ДСНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 380)

(У тексті Положення слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року N 379)

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Державна система моніторингу довкілля (далі - система моніторингу) - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Це Положення визначає порядок створення та функціонування такої системи в Україні.

Система моніторингу є складовою частиною національної інформаційної інфраструктури, сумісної з аналогічними системами інших країн.

2. Система моніторингу - це відкрита інформаційна система, пріоритетами функціонування якої є захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.

3. Створення і функціонування системи моніторингу з метою інтеграції екологічних інформаційних систем, що охоплюють певні території, грунтується на принципах:

узгодженості нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення, сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення її складових частин;

систематичності спостережень за станом довкілля та техногенними об'єктами, що впливають на нього;

своєчасності отримання, комплексності оброблення та використання екологічної інформації, що надходить і зберігається в системі моніторингу;

об'єктивності первинної, аналітичної і прогнозної екологічної інформації та оперативності її доведення до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації, населення України, заінтересованих міжнародних установ та світового співтовариства.

4. Моніторинг довкілля здійснюється Мінагрополітики, Мінприроди, ДАЗВ, Держгеонадрами, Мінрегіоном, ДКА, а також ДСНС, Держсанепідслужбою, Держлісагентством, Держводагентством, Держгеокадастром та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763
,
 від 16.05.2001 р. N 528
,
 від 21.06.2004 р. N 792
,
 від 25.05.2006 р. N 754
,
 від 31.08.2011 р. N 911
,
 від 18.07.2012 р. N 657
,
 від 17.10.2012 р. N 991
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

5. Фінансування робіт із створення і функціонування системи моніторингу та її складових частин здійснюється відповідно до порядку фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах згідно із законодавством.

Покриття певної частини витрат на створення і функціонування складових частин і компонентів системи моніторингу може здійснюватися за рахунок інноваційних фондів у межах коштів, передбачених на природоохоронні заходи, міжнародних грантів та інших джерел фінансування.

ОСНОВНА МЕТА І ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

6. Система моніторингу спрямована на:

підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля;

підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;

підвищення якості обгрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх здійснення;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

7. Основними завданнями суб'єктів системи моніторингу є:

довгострокові систематичні спостереження за станом довкілля;

аналіз екологічного стану довкілля та прогнозування його змін;

інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

інформаційне обслуговування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також забезпечення екологічною інформацією населення країни і міжнародних організацій.

8. Моніторинг довкілля здійснюють:

Мінприроди - водних об'єктів у межах природоохоронних територій (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); ґрунтів на природоохоронних територіях (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); державного екологічного картування території України для оцінки його стану та його змін під впливом господарської діяльності; наземних і морських екосистем (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); видів рослинного і тваринного світу, що перебувають під загрозою зникнення, та видів, що перебувають під особливою охороною;

(абзац другий пункту 8 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 25.05.2006 р. N 754
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Абзац третій пункту 8 виключено 

(пункт 8 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - дванадцятим
,
 абзац третій пункту 8 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 754)

ДСНС (на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень) - атмосферного повітря та опадів (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів, транскордонне перенесення ЗР); снігового покриву; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); ґрунтів різного призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней, паводків, снігових лавин, селів;

ДАЗВ (у зоні відчуження і відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення) - атмосферного повітря (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); поверхневих і підземних вод (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); наземних і водних екосистем (біоіндикаторні визначення); ґрунтів і ландшафтів (вміст ЗР, радіонуклідів, просторове поширення); джерел викидів в атмосферу (вміст ЗР, обсяги викидів); джерел скидів стічних вод (вміст ЗР, обсяги скидів); об'єктів зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів (вміст радіонуклідів, радіаційна обстановка);

(абзац четвертий пункту 8 замінено двома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим
)

Держсанепідслужба (у місцях проживання і відпочинку населення, у тому числі на природних територіях курортів) - атмосферного повітря (вміст шкідливих хімічних речовин); поверхневих вод суші і питної води (хімічні, бактеріологічні, радіологічні, вірусологічні визначення); морських вод, мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи лиманів та озер (хімічні, бактеріологічні, радіологічні, вірусологічні визначення); грунтів (вміст пестицидів, важких металів, бактеріологічні, вірусологічні визначення, наявність яєць геогельмінтів); фізичних факторів (шум, електромагнітні поля, радіація, вібрація тощо);

(абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528,
 від 07.08.2013 р. N 748)

Мінагрополітики - грунтів сільськогосподарського використання (радіологічні, агрохімічні та токсикологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів); сільськогосподарських рослин і продуктів з них (токсикологічні та радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів); сільськогосподарських тварин і продуктів з них (зоотехнічні, токсикологічні та радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів); поверхневих вод сільськогосподарського призначення (токсикологічні та радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів);

Держлісагентство - грунтів земель лісового фонду (радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів); лісової рослинності (стан, продуктивність, пошкодження біотичними та абіотичними чинниками, біорізноманіття, радіологічні визначення); мисливської фауни (видові, кількісні та просторові характеристики);

(абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Абзац дев'ятий пункту 8 виключено

(абзац дев'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528)

Держводагентство - поверхневих вод у місцях розташування основних водозаборів - джерел питного водопостачання та комплексного призначення, на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об'єктах, на водогосподарських системах міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, у зонах впливу атомних електростанцій і у водних об'єктах на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню (гідрохімічні та радіологічні показники); зрошуваних та осушуваних земель (глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів); підтоплення сільських, селищних населених пунктів, прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій);

(абзац десятий пункту 8 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528,
 від 07.08.2013 р. N 748)

Абзац одинадцятий пункту 8 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528)

Держгеокадастр - грунтів і ландшафтів (вміст ЗР, прояви ерозійних та інших екзогенних процесів, просторове забруднення земель об'єктами промислового і сільськогосподарського виробництва); зрошуваних і осушених земель (вторинне підтоплення і засолення тощо); берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ, лиманів, заток, гідротехнічних споруд (динаміка змін, ушкодження земельних ресурсів);

(абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Мінрегіон - питної води централізованих систем водопостачання (вміст ЗР, обсяги споживання); стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд (вміст ЗР, обсяги надходження); зелених насаджень у містах і селищах міського типу (ступінь пошкодження ентомошкідниками, фітозахворюваннями тощо); підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня грунтових вод);

Держгеонадра - підземних вод (ресурси, використання, рівень та хімічний склад); ендогенних та екзогенних процесів (видові і просторові характеристики, активність прояву); геофізичних полів (фонові та аномальні визначення); геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів і сполук);

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (на території Автономної Республіки Крим) - джерел промислових викидів в атмосферу (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); поверхневих вод (гідрохімічні та гідробіологічні визначення, вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); джерел скидання стічних вод (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); водних об'єктів у межах природоохоронних територій (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); ґрунтів різного призначення, зокрема на природоохоронних територіях (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів та сполук); радіаційної обстановки (в пунктах стаціонарної мережі); геофізичних полів (фонові та аномальні дослідження); стихійних і небезпечних природних явищ - ендогенних та екзогенних геологічних процесів (їх видові і просторові характеристики, активність прояву), повеней, паводків, снігових лавин, селів (у районах спостережних станцій); звалищ промислових і побутових відходів (склад відходів, вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів), а також проводять державне еколого-геологічне картування території Автономної Республіки Крим для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності; наземних екосистем (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів);

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

ДКА - стану територій за даними дистанційного зондування Землі (відстеження теплових аномалій, паводкової та повеневої обстановки, льодової обстановки); сейсмічної обстановки та інших геофізичних явищ на території України та всієї Земної кулі; радіаційної обстановки в пунктах дислокації підрозділів спеціального контролю; космічної обстановки в навколоземному просторі (визначення місця падіння космічних апаратів, ракетоносіїв та їх частин).

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

9. Суб'єкти системи моніторингу забезпечують вдосконалення підпорядкованих їм мереж спостережень за станом довкілля, уніфікацію методик спостережень і лабораторних аналізів, приладів і систем контролю, створення банків даних для їх багатоцільового колективного використання з допомогою єдиної комп'ютерної мережі, яка забезпечує автономне і спільне функціонування складових цієї системи та взаємозв'язок з іншими інформаційними системами, які діють в Україні і за кордоном.

10. Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану довкілля, зобов'язані здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або узагальнену інформацію для її комплексного оброблення, з цією метою між суб'єктами системи моніторингу та постачальником інформації укладається угода, яка підлягає реєстрації в Мінприроди.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 17.10.2012 р. N 991)

ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

11. Система моніторингу грунтується на використанні існуючих організаційних структур суб'єктів моніторингу і функціонує на основі єдиного нормативного, організаційного, методологічного і метрологічного забезпечення, об'єднання складових частин та уніфікованих компонентів цієї системи.

12. Організаційна інтеграція суб'єктів системи моніторингу здійснюється Мінприроди, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища на основі:

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

загальнодержавної і регіональних (місцевих) програм моніторингу довкілля, що складаються з програм відповідних рівнів, поданих суб'єктами системи моніторингу;

укладених між усіма суб'єктами системи моніторингу угод про спільну діяльність під час здійснення моніторингу довкілля на відповідному рівні.

До складу виконавців зазначених програм суб'єкти системи моніторингу можуть залучати підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Суб'єкти системи моніторингу - центральні органи виконавчої влади погоджують з Мінприроди розроблені ними проекти нормативно-правових актів та нормативних документів з питань проведення моніторингу довкілля. 

(пункт 12 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528
,
 абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792)

Організаційна інтеграція суб'єктів системи моніторингу на території Автономної Республіки Крим здійснюється органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

13. Методологічне забезпечення об'єднання складових частин і компонентів системи моніторингу здійснюється на основі:

єдиної науково-методичної бази щодо вимірювання параметрів і визначення показників стану довкілля, біоти і джерел антропогенного впливу на них;

впровадження уніфікованих методів аналізу і прогнозування властивостей довкілля, комп'ютеризації процесів діяльності та інформаційної комунікації;

загальних правил створення і ведення розподілених баз та банків даних і знань, картування і картографування екологічної інформації, стандартних технологій з використанням географічних інформаційних систем.

Методологічне забезпечення об'єднання складових частин і компонентів системи моніторингу покладається на Мінприроди із залученням суб'єктів цієї системи, а також Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, ДКА, Державної служби зв'язку та захисту інформації та інших.

(абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 17.10.2012 р. N 991)

14. Метрологічне забезпечення об'єднання складових частин і компонентів системи моніторингу здійснюється на основі:

єдиної науково-технічної політики щодо стандартизації, метрології та сертифікації обладнання засобів вимірювальної техніки;

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

єдиної нормативно-методичної бази, що забезпечує достовірність і порівнянність вимірювань і результатів оброблення екологічної інформації в усіх складових частинах цієї системи.

15. Метрологічне забезпечення державної системи моніторингу довкілля, її складових частин і компонентів покладається на суб'єктів цієї системи.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

16. Суб'єкти системи моніторингу, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності повинні здійснювати:

розроблення і узгодження з Мінприроди, ДСНС та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища планів здійснення заходів з метою спостереження за станом екологічно небезпечних об'єктів, запобігання екологічно небезпечній виробничій, господарській та іншій діяльності;

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 07.08.2013 р. N 748)

захист зареєстрованих у системі моніторингу постів (пунктів, станцій) спостережень за об'єктами довкілля від пошкодження та несанкціонованого перенесення;

виділення в установленому порядку земельних ділянок під влаштування нових постів спостережень на підставі затверджених програм удосконалення і розвитку складових частин системи моніторингу.

17. Інфраструктура системи моніторингу, її складові частини, системоутворюючі та уніфіковані компоненти створюються на підставі відповідних технічних завдань і проектів, затверджених у встановленому порядку.

Абзац другий пункту 17 виключено

(абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Прийняті проектні рішення реалізуються в межах щорічних заходів загальнодержавної і регіональних (місцевих) програм екологічного моніторингу довкілля в межах природоохоронних заходів.

(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

18. Взаємовідносини суб'єктів системи моніторингу грунтуються на:

взаємній інформаційній підтримці рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

координації дій під час планування, організації та проведення спільних заходів з екологічного моніторингу довкілля, виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

ефективному використанні наявних організаційних структур, засобів спостережень за об'єктами довкілля та комп'ютеризації процесів діяльності;

сприянні найбільш ефективному розв'язанню спільних завдань моніторингу довкілля та екологічної безпеки;

відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність переданої інформації;

колективному використанні інформаційних ресурсів та комунікаційних засобів;

безкоштовному інформаційному обміні.

19. Мінприроди разом з ДСНС, їх органи та інші суб'єкти системи моніторингу встановлюють спеціальні регламенти спостереження за екологічно небезпечними об'єктами, критерії визначення і втручання у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528,
від 21.06.2004 р. N 792)

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни, які мають об'єктивну інформацію про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, повинні надавати її Мінприроди, ДСНС та її територіальним органам, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, якщо така надзвичайна ситуація виникла на території Автономної Республіки Крим.

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

20. Попередження про виникнення або загрозу виникнення небезпечних метеорологічних і гідрологічних явищ, оцінювання їх розвитку покладається на ДСНС.

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911,
від 18.10.2017 р. N 797)

Функції з попередження про виникнення або загрозу виникнення екзогенних та ендогенних геологічних процесів, оцінювання їх розвитку покладаються на Держгеонадра.

(пункт 20 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

Абзац третій пункту 20 виключено

(абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 754
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763,
 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 528
,
 від 21.06.2004 р. N 792)

21. Пункт 21 виключено

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 25.05.2006 р. N 754
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

22. Оцінка впливу забруднення довкілля на стан здоров'я населення покладається на МОЗ та його територіальні органи (у разі їх утворення), які повинні своєчасно інформувати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про негативні тенденції або кризові зміни стану здоров'я населення внаслідок погіршення екологічної обстановки.

23. ДКА надає всім заінтересованим суб'єктам системи моніторингу архівну та поточну інформацію з дистанційного зондування Землі, а також методичну і технічну допомогу користувачам щодо інтерпретації та використання аерокосмічних даних.

24. Органи Держводагентства надають усім заінтересованим суб'єктам системи моніторингу інформацію про державний облік використання вод і скидання стічних вод водокористувачами.

25. Органи Мінагрополітики надають усім заінтересованим суб'єктам системи моніторингу інформацію про фізичні, геохімічні та біологічні зміни якості грунтів сільськогосподарського призначення.

26. Органи Держгеокадастру надають усім заінтересованим суб'єктам системи моніторингу інформацію про стан земельного фонду, структуру землекористування, трансформацію земель, заходи щодо запобігання негативним процесам і ліквідації їх наслідків.

261. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів надає заінтересованим суб'єктам системи моніторингу інформацію про стан довкілля на території Автономної Республіки Крим.

(Положення доповнено пунктом 261 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

27. Пункт 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

28. Право володіння, користування і розпорядження інформацією, одержаною під час виконання загальнодержавної і регіональних (місцевих) програм моніторингу довкілля, регламентується законодавством.

Інформація, що зберігається в системі моніторингу, використовується для прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і надається їм безкоштовно відповідно до затверджених регламентів інформаційного обслуговування користувачів системи моніторингу та її складових частин.

Спеціально підготовлена інформація на запит користувачів підлягає оплаті за домовленістю, якщо інше не передбачено нормативними актами або укладеними двосторонніми угодами про безкоштовні взаємовідносини постачальників і споживачів інформації.

(абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792,
 від 07.08.2013 р. N 748)

29. Мінприроди, ДСНС та їх територіальні органи (у разі їх утворення) здійснюють оперативне управління інформацією, одержаною на всіх рівнях функціонування системи моніторингу.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792)

____________

Опрос