Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Комплексных мерах Кабинета Министров Украины по реализации государственной молодежной политики в Украине ("Молодежь Украины")

КМ Украины
Постановление КМ от 20.03.1998 № 348
редакция действует с 31.12.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 1998 р. N 348

Київ

Про Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні ("Молодь України")

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757

З метою реалізації державної молодіжної політики в Україні Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні ("Молодь України") (додається).

Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити своєчасне і якісне виконання зазначених заходів.

2. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді здійснювати координацію робіт, пов'язаних з реалізацією Комплексних заходів Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні ("Молодь України").

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

  

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28

  

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ("МОЛОДЬ УКРАЇНИ")

(У тексті Комплексних заходів слово "Мінсім'ямолодь" замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року N 1757)

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ

Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні ("Молодь України") (далі - Комплексні заходи ("Молодь України") розроблені з метою проведення цілісної молодіжної політики, визначеної Декларацією "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" та Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", іншими законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку молодіжних громадських організацій, сприяння їх роботі у розв'язанні проблем молоді.

Комплексні заходи ("Молодь України") визначають загальні принципи, головні напрями та основний зміст підтримки і захисту молоді, забезпечення духовно-культурного та фізичного її розвитку, формування морально-правової культури, становлення молодої сім'ї, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, державної підтримки розвитку молодіжного підприємництва тощо.

Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному підході до проведення молодіжної політики шляхом координації зусиль у справі захисту конституційних прав та поліпшення соціально-економічних умов життя молоді, розвитку її громадянської і трудової активності та формування духовної культури.

Основними завданнями Комплексних заходів ("Молодь України") є:

сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні;

сприяння реалізації творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення і самореалізації, формування морально-правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

захист молодих громадян від дискримінації з мотивів віку;

створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення молоді до соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства, подолання її соціально-політичної апатії;

забезпечення прав молодих громадян, сприяння їх підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді;

підтримка молодої сім'ї, талановитої та обдарованої молоді, молодіжних громадських організацій;

сприяння розвитку та поглибленню міжнародних молодіжних контактів.

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО РОЗВИТКУ І ЗДІЙСНЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Вивчити питання про вдосконалення законодавства України з питань молодіжної політики.

Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект Декларації про загальні засади державної політики в Україні стосовно сім'ї та жінок.

Вивчити питання про надання пільг учням, студентам, військовослужбовцям, дітям-сиротам, дітям з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам, вихованцям дитячих будинків, шкіл-інтернатів під час відвідування музеїв, виставок, театрів, кінотеатрів, фізкультурно-спортивних закладів.

Сприяти впровадженню пільг під час туристсько-екскурсійного обслуговування учнівської та студентської молоді.

РОЗВИТОК ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ

Сприяти створенню в установленому порядку недержавних служб зайнятості, що допомагатимуть у постійному і тимчасовому працевлаштуванні молоді.

Організувати у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, школах та професійно-технічних навчальних закладах роботу учнівських кооперативів з випуску товарів народного споживання і надання послуг з метою організації праці дітей та молоді у вільний від навчання час.

Вжити заходів до вдосконалення різнорівневої підготовки робітників, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів.

Розробити державний перелік професій для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ

Розробити галузеві, обласні, міські, районні програми патріотичного виховання молоді.

Розробити положення про проведення оглядів музеїв, про молодіжні клуби та клуби за інтересами, про шефські зв'язки між частинами Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії та регіонами України і трудовими колективами, громадськими організаціями, навчальними закладами та закладами культури.

Сприяти створенню та діяльності молодіжних військово-патріотичних об'єднань при військових частинах і військових навчальних закладах. Відновити роботу військово-патріотичних клубів, гуртків та пошукових загонів у навчальних закладах і за місцем проживання молоді.

Активізувати роботу з допризовною молоддю шляхом:

проведення спартакіад з військовоприкладних видів спорту;

залучення юнаків до проведення військово-патріотичних акцій, упорядкування військових кладовищ, допомоги ветеранам війни і праці;

розширення підготовки допризовної та призовної молоді в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України.

Проводити святкування героїчних дат, річниць Збройних Сил, місячники оборонно-масової та спортивної роботи.

Пропагувати проведення серед молоді заходів військово-патріотичного та громадянського спрямування.

Започаткувати на другій програмі українського радіо "Промінь" молодіжний канал, запровадити на радіо і телебаченні цикл передач про життя і творчість видатних українських мислителів, вчених, державних і культурних діячів та політиків.

Сприяти розвитку інфраструктури молодіжного туризму, створенню умов для широкого залучення молоді до опанування надбаннями національно-культурної спадщини України.

Забезпечити підтримку краєзнавчого туризму.

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД МОЛОДІ

Розробити і реалізувати комплексні плани профілактики правопорушень серед молоді. Особливу увагу при цьому приділяти поліпшенню виховної роботи з підлітками, групи ризику, залученню їх до навчання та праці.

Сприяти залученню молоді, схильної до скоєння правопорушень, до фізкультурно-спортивних, туристсько-краєзнавчих та інших заходів. Організовувати шефство фізкультурно-спортивних клубів, спортивних товариств, творчих об'єднань над молоддю та підлітками, схильними до девіантної поведінки.

Сприяти створенню цільових позабюджетних фондів для соціального захисту молоді та дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організовувати під час літніх канікул учнів роботу таборів праці та відпочинку, сприяти залученню до них дітей з неблагополучних сімей та підлітків, схильних до скоєння правопорушень.

Запровадити на Українському телебаченні постійно діючі рубрики "Закон і молодь", "Нове покоління" та на Українському радіо спеціальну програму з проблем юридичного всеобучу молоді "Громадянин".

Проводити всеукраїнські акції "Молодь проти злочинності та насильства" та "Даруймо радість дітям" за участю громадських організацій, засобів масової інформації, творчих колективів.

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ

Розробити міжгалузеву програму "Індустрія дозвілля та розваг молоді" з урахуванням національної специфіки і народних традицій.

Розвивати мережу обласних, міських та районних молодіжних центрів культурного відпочинку і естетичного виховання, центрів сімейно-побутової культури при молодіжних житлових комплексах, робітничих, студентських та учнівських гуртожитках. Створити у м. Києві Український молодіжний центр.

Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази клубів для роботи з молоддю за місцем проживання.

Створити молодіжні науково-популярні та освітні радіо- і телепрограми, в яких пропагувати доступні форми організації фізкультурно-оздоровчих занять з використанням найпростішого спортивного обладнання. Розгорнути виробництво відео- і кінофільмів методичного та просвітницького характеру на фізкультурно-оздоровчу і спортивну тематику для молоді, учнів та студентів.

Надавати підтримку фестивалям молодіжного кіно "Молодість" та "Пролог".

У рамках циклових дитячих та молодіжних програм Українського телебачення організувати дискусійні телепередачі "Кращі книги року", "Кращі книги для дітей", "З різних точок зору" тощо, в яких обговорювати кращі твори вітчизняних і зарубіжних письменників і поетів. Започаткувати телеконкурс для молоді "Інтелектуал року". Провести всеукраїнські конкурси на кращі українські радіо- і телепрограми для молоді.

Розширювати мережу спортивних клубів і секцій з національних видів спорту.

Відновити проведення дитячо-юнацьких спортивних турнірів "Шкіряний м'яч", "Золота шайба", "Біла тура", "Диво-шашки" та інших. Запровадити починаючи з 1998 року один раз у два роки проведення всеукраїнських фінальних змагань переможців цих турнірів.

Організовувати та проводити туристсько-спортивні заходи (зльоти, олімпіади, першості, чемпіонати, інші види змагань) на національному і регіональному рівнях для молоді та студентів.

Забезпечувати організацію туристських поїздів та автопоїздів для молоді, активізувати туристичні обміни молодіжними групами з метою навчання, стажування і ознайомлення з народними традиціями і культурою, обміни молодіжними спортивними командами.

Всебічно сприяти створенню фізкультурно-оздоровчих клубів і секцій на базі закладів освіти та позашкільних навчально-виховних закладів.

ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ТВОРЧОЇ ТА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Надавати організаційну, методичну, правову і фінансову підтримку молодіжним громадським організаціям, програми яких відповідають завданням державної молодіжної політики. Розробити положення про проведення конкурсу на кращий проект у сфері роботи з молоддю.

Створити у м. Києві Центр молодіжних організацій України.

З метою розроблення науково обгрунтованого механізму пошуку і розвитку обдарованих дітей та молоді:

розробити загальні та спеціальні методики для виявлення обдарованих дітей, програми для роботи з інтелектуально та творчо обдарованими дітьми та молоддю;

проводити конкурси, фестивалі, олімпіади та виставки, які пропагували б винахідницьку, конструкторську, мистецьку діяльність молоді;

сприяти проведенню всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких та пошукових робіт слухачів та членів малих академій наук.

Створити інформаційний банк даних "Обдарованість".

Створити міжвідомчу раду з проблем організації навчання і виховання обдарованих дітей та молоді.

Організовувати проведення виставок-ярмарків, конкурсів на кращий проект нових технічних і методичних засобів навчання, формування та розміщення замовлень на виробництво навчального приладдя, устаткування для роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

Запроваджувати на Українському телебаченні програми про обдаровану молодь.

ПОЛІПШЕННЯ СТАНОВИЩА МОЛОДОЇ СІМ'Ї ТА ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ

Розробити концепцію соціальної роботи з молодою сім'єю та підготовкою молоді до подружнього життя.

Сприяти створенню в установленому порядку недержавних психологічних консультацій для молоді, молодої сім'ї.

Активізувати діяльність мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для консультативної та інформаційної допомоги молодим сім'ям.

(абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

Організовувати та забезпечувати патронажне обслуговування сімей, які утримують молодих інвалідів.

МІЖНАРОДНІ МОЛОДІЖНІ КОНТАКТИ

Активізувати роботу в сфері міжнародного молодіжного співробітництва. Надавати практичну допомогу учасникам проектів міжнародного молодіжного співробітництва.

Організувати міжнародний студентський обмін.

Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо надання державних стипендій молоді, яка навчається в іноземних навчальних закладах в порядку міжнародного молодіжного студентського обміну.

Сприяти становленню та розвитку в Україні міжнародних молодіжних об'єднань, які ставлять за мету поглиблення інтеграції України в європейський та світовий простір.

Проводити міжнародні радіотелемости з молоддю української діаспори.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СПРИЯННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Створити загальнодержавну мережу оперативного інформаційного обміну з молодіжної тематики.

Забезпечити методичне та організаційне сприяння створенню мережі центрів інформації для молоді в регіонах України.

____________

Опрос