Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы создания и функционирования национальной сети международных транспортных коридоров в Украине

КМ Украины
Постановление КМ от 20.03.1998 № 346
редакция действует с 03.08.2005

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 1998 р. N 346

Київ

Про затвердження Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 липня 2002 року N 878
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 29 жовтня 2003 року N 1688
,
 від 25 серпня 2004 року N 1118
,
 від 3 серпня 2005 року N 710

З метою забезпечення створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні (далі - Програма), що додається.

2. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство транспорту.

3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час розроблення проектів державного бюджету та програм економічного і соціального розвитку на відповідні роки передбачати цільове фінансування реалізації Програми з державного бюджету виходячи з реальних можливостей.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 34

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 1998 р. N 346

Програма
створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні

Ця Програма передбачає комплекс першочергових заходів, спрямованих на розбудову міжнародних транспортних коридорів на період до 2005 року і розвиток усіх видів транспорту, за винятком повітряного і трубопровідного.

Обсяг виконання дослідних робіт, проектів, інвестиційних вкладень у транспортно-дорожньому комплексі надзвичайно великий, оскільки перехід на ринкові відносини ставить перед транспортом принципово нові завдання і вимагає змін, орієнтовні інвестиції для здійснення яких становлять понад 100 млрд. гривень.

Виходячи з обмежених можливостей державного бюджету та інших джерел фінансування до Програми включено тільки першочергові заходи, здійснення яких закладає основи створення міжнародних транспортних коридорів (далі - транспортні коридори) на території України.

У Програмі ці заходи згруповані у п'ять розділів:

визначення вантажо- і пасажиропотоків на транспортних коридорах;

законодавча та нормативно-правова база розбудови транспортних коридорів;

організація і технологія роботи транспортних систем (оптимізація транспортних процесів);

пропуск транспорту в пунктах пропуску на державному кордоні;

розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти).

Головними напрямами розвитку транспортних коридорів визначені:

поетапний перехід на засади міжнародної транспортної політики, прийнятої Європейською Комісією;

впровадження прийнятих Україною положень європейських меморандумів, протоколів, угод щодо створення транспортних коридорів;

залучення до участі у створенні мережі транспортних коридорів вітчизняних і зарубіжних структур усіх форм власності;

перехід на ринкові основи функціонування транспортно-дорожнього комплексу, елементами яких є приватизація державних підприємств, демонополізація, конкуренція тощо.

Згідно з Концепцією створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 821, передбачаються два варіанти розбудови транспортних коридорів на території України, включених як складова частина до мережі міжнародних транспортних коридорів:

реконструкція і модернізація існуючої мережі;

спорудження нової транспортної мережі з повним комплексом інфраструктури згідно з міжнародними стандартами.

Розбудова та функціонування транспортних коридорів за існуючими напрямками забезпечується відповідними підприємствами, підпорядкованими Мінтрансу.

Абзац дев'ятнадцятий вступної частини виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1118)

Спорудження нової транспортної мережі здійснюється на конкурсних засадах переважно із залученням недержавних коштів, насамперед приватного капіталу, включаючи іноземний, під контролем і за участю держави, яка створює умови для залучення капіталу, гарантує його повернення та додатковий прибуток, готує відповідну законодавчу та правову базу.

Нові автомобільні дороги передаються в користування акціонерам, які вклали кошти в їх будівництво, на термін не менший достатнього для окупності вкладених капіталів і одержання додаткового прибутку. Для цього передбачається запровадження плати за проїзд зазначеними автомобільними дорогами.

Визначення вантажо- і пасажиропотоків на транспортних коридорах

Програмою передбачено виконання дослідних робіт з визначення шляхів і тенденцій економічного розвитку України і зарубіжних регіонів, що формують перевезення транспортними коридорами, з прогнозуванням обсягів і напрямків перевезень по кожному, окремо взятому транспортному коридору.

Одним з визначальних питань у залученні транспортних потоків на територію України є ефективно діюча, пристосована до постійних змін міжнародних вимог тарифна політика та система інших зборів і платежів за міжнародні перевезення. Тарифні правила та умови, система інших зборів і платежів, що діють нині в Україні, не повною мірою відповідають цим вимогам.

Незважаючи на низькі загальні тарифи на перевезення, кінцеві транспортні витрати у зв'язку з обтяженням їх додатковими сплатами досить високі і значною мірою відштовхують споживачів транспортної продукції.

Програмою передбачені роботи з удосконалення тарифної політики на всіх видах транспорту, в тому числі у разі їх взаємодії між собою і застосування наскрізних тарифів.

Законодавча та нормативно-правова база розбудови транспортних коридорів

Для забезпечення створення і функціонування мережі транспортних коридорів, організації перевезень на них у міжнародній практиці існує значна кількість нормативно-правових актів, технічних документів, конвенцій, вимог, стандартів тощо. Україна погодила тільки частину цих документів (близько 20 з 50 головних) при загальній кількості їх декілька сотень. У Програмі передбачена підготовка відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, вивчення і аналіз діючих міжнародних актів, їх адаптація до умов України.

Організація і технологія роботи транспортних систем (оптимізація транспортних процесів)

Міжнародна транспортна мережа України і діючі системи перевезень в умовах перебудови економіки вимагають принципових змін в експлуатаційно-технологічній діяльності, а також заміни технічних засобів і обладнання.

Головні вимоги у цих питаннях такі:

максимальне зниження собівартості перевезень;

переоцінка критеріїв підходу до визначення ефективності перевезень, перехід від об'ємних показників роботи транспорту до фінансово-економічних;

забезпечення достатньої швидкості руху транспорту і доставки пасажирів і вантажів;

забезпечення збереження вантажів під час перевезення;

підвищення якості послуг на транспорті.

У Програмі передбачено здійснення як науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок з цих питань, так і ряду інвестиційних проектів і організаційних заходів.

Пропуск транспорту в пунктах пропуску на державному кордоні

Питання прискореного пропуску транспорту в пунктах пропуску на державному кордоні - одне з найскладніших у міжнародних перевезеннях. В Україні реалізується цільова Комплексна програма розбудови державного кордону України, затверджена Указом Президента України від 16 грудня 1993 р. N 596. Для подальшого прискореного пропуску транспортних засобів через пункти пропуску необхідно створити нову інфраструктуру пунктів пропуску на державному кордоні відповідно до міжнародних стандартів. На маршрутах проходження транспортних коридорів розміщено 12 автомобільних, 11 залізничних та 3 пункти пропуску, що розташовані в морських та річкових портах. Серед пунктів пропуску для автомобільного сполучення тільки пункт "Краківець" (транспортний коридор N 3), побудований у 1997 році, відповідає міжнародним стандартам. Інші пункти пропуску потребують значної реконструкції та будівництва нової інфраструктури.

У Програмі передбачено проведення додаткових робіт, спрямованих на поліпшення умов перетину кордонів у міжнародному сполученні.

Розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти)

Цей розділ Програми визначає адреси і обсяги інвестиційних вкладень у розбудову транспортних коридорів і споруд на них. Там, де вже визначена доцільність і можливість спорудження нових об'єктів або реконструкції чи підвищення техніко-економічних (споживчих) характеристик існуючих, Програмою передбачені конкретні адреси і обсяги робіт.

В основному ці роботи передбачаються на існуючих об'єктах транспортних коридорів.

На об'єктах, визначених для будівництва на нових напрямках, у разі необхідності Програмою передбачено здійснення попередніх розрахунків, виконання техніко-економічних обгрунтувань або підготовчих робіт для них. З метою майбутнього розміщення автомагістралей та їх споруд необхідно заздалегідь визначити напрямки їх прокладання та зарезервувати земельні ділянки відповідно до плану забудови, залишивши ці ділянки у державній власності без права передачі у приватну власність.

У Програмі передбачається пріоритетна розбудова коридорів N 3, 5, 9, а також коридору Балтійське море - Чорне море (Гданськ - Одеса). Обсяги робіт визначені з урахуванням можливостей інвестування відповідних галузей транспортно-дорожнього комплексу.

Загальна вартість намічених Програмою робіт становить 3013,73 млн. гривень. За рахунок державного бюджету передбачено виділити 1168,82 млн. гривень, у тому числі понад 1 млрд. гривень з коштів дорожнього фонду, віднесеного до державного та місцевих бюджетів. Обсяг капітальних вкладень, які передбачаються на розбудову транспортних коридорів, становить близько 3 млрд. гривень. На науково-дослідні, проектно-конструкторські та організаційно-технологічні розробки передбачено 13,89 млн. гривень.

Внаслідок реалізації Програми очікується підвищення економічних показників роботи залізничного, морського і автомобільного транспорту, збільшення обсягу вантажо- і пасажироперевезень, у тому числі за рахунок транзиту через територію України, підвищення рівня якості праці і послуг на транспортних коридорах. Зростуть валютні надходження до країни. Вже на цьому початковому етапі розбудови транспортних коридорів передбачається збільшення робочих місць на 15-20 тисяч.

Зростання прибутку від транзитних перевезень на залізничному транспорті очікується в межах 23 - 25 відсотків. Прибуток морських портів зросте на 51 відсоток.

Середньорічний економічний ефект від поліпшення умов руху на автомобільних дорогах становитиме понад 230 млн. гривень. Окупність капітальних вкладень у розбудову автомобільних доріг становитиме 6 - 7 років, залізниць 8 - 10 років.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток
до Програми створення та функціонування
національної мережі міжнародних
транспортних коридорів в Україні

 

 

 

Завдання та етапи виконання
Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні

(У тексті додатка до Програми слово "Держкомкордон" замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

*****************************************************************************************************************************************
*                       *           *    *    Прогнозні обсяги фінансування, тис. гривень    *
*                       *           *    ************************************************************
*                       *           *    *    всього    *       у тому числі      *
*                       *           *    ************************************************************
*                       *  Відповідальні за * Термін *     *     *   науково-   *  капітальні  *
*    Завдання та етапи виконання     *   виконання та  * вико- *     *     *   дослідні   *  вкладення   *
*         Програми          *    головні    * нання *державний*  інші  *   роботи   *         *
*                       *   виконавці   *    * бюджет * джерела ***************************************
*                       *           *    *     *     *державний* інші  *державний* інші  *
*                       *           *    *     *     * бюджет *джерела * бюджет *джерела *
*                       *           *    *     *     *     *    *     *    *
*****************************************************************************************************************************************
 1.   Визначення вантажо- і         Мінтранс        1998 -  260    550    260   550   -    -
     пасажиропотоків на транспортних    Мінекономіки      2002
     коридорах*              МЗЕЗторг
                        Держмитслужба
 
 1.1.  Провести дослідження існуючого    Мінтранс        1998   100    150    100   150   -    -
     стану і зробити прогноз розвитку   інститут
     міжрегіональних економічних зв'язків "Укрдіпродор"
     в Україні, зовнішньоекономічних    Рада по вивченню
     зв'язків, а також оцінити обсяги   продуктивних сил
     внутрішньодержавних та експортно-   (РВПС)
     імпортний перевезень на
     перспективний період
 
 
 1.2.  Дослідити міжнародні економічні    Мінтранс        1998 -  50     100    50    100   -    -
     зв'язки і напрямки та обсяги     РВПС          1999
     транспортних потоків у        ВАТ "Інститут
     міжнародній торгівлі; підготувати   (Центр) комплексних
     пропозиції щодо їх залучення до    транспортних проблем"
     транспортних коридорів в Україні   (ІКТП-Центр)
 
 1.3.  Проаналізувати існуючий стан     Мінтранс        - " -   50     100    50    100   -    -
     справ і підготувати нормативні    Укрзалізниця
     документи щодо тарифів        Державний департамент
     (включаючи наскрізні тарифи) за    автомобільного
     напрямками проходження        транспорту (ДДАТ)
     транспортних коридорів        Державний департамент
                        морського і річкового
                        транспорту
                        України (ДДМРТУ)
                        Київський інститут
                        залізничного
                        транспорту (КІЗТ)
                        Товариство з обмеженою
                        відповідальністю
                        (ТОВ) "Трансполіс"
 
 1.4.  Проаналізувати стан справляння    Мінтранс        1998   60     -     60    -    -    -
     зборів з перевізників під час     Укрзалізниця
     перевезення вантажів територією    ДДАТ
     України та підготувати положення   ДДМРТУ
     щодо впорядкування їх ставок     Укравтодор
                        ІКТП-Центр
 
 1.5.  Удосконалити систему взаємо-     Укрзалізниця      1999 -   -     200    -    200   -    -
     розрахунків під час міжнародних    ДДМРТУ         2002
     перевезень вантажів і пасажирів між  Укравтодор
     учасниками перевізного процесу    ДДАТ
                        інститут
                        "ДержавтотрансНДІ-
                        проект"
 
 2.   Законодавча та нормативно-      Мінтранс        1998 -  300    1030    300   1030   -    -
     правова база розбудови        Мінекономіки      2005
     транспортних коридорів        Мін'юст
                        Мінфін
                        Мінекобезпеки
                        Національне
                        агентство з
                        питань розвитку
                        та європейської
                        інтеграції
                        Держкомзем
 
 2.1.  Розглянути міжнародні документи    Укрзалізниця      1998 -  40     60     40    60    -    -
     (конвенції, угоди та інші нормативні ДДМРТУ         1999
     акти) з питань розвитку та      Укравтодор
     функціонування транспорту, прийняті  ДДАТ
     Європейською економічною комісією   ІКТП-Центр
     ООН та Європейським співтовариством.
     Розробити пропозиції щодо
     приєднання України до виконання
     вимог зазначених документів
 
 2.2.  Провести аналітичний огляд чинних   Укрзалізниця      1998 -  50     150    50    150   -    -
     законодавчих та інших нормативно-   ДДАТ          2005
     правових актів з питань створення і  Укравтодор
     функціонування транспортних      ДДМРТУ
     коридорів, підготувати відповідні   інститут
     пропозиції              "ДержавтотрансНДІ-
                        проект"
 (пункт 2.2 втратив чинність в частині, що
        стосується дорожнього господарства згідно
        з постановою Кабінету Міністрів України 
              від 03.08.2005 р. N 710)
 2.3.  Підготувати перелік і розробити    Укрзалізниця      1999 -  50     200    50    200   -    -
     законодавчі та інші нормативно-    ДДМРТУ         2005
     правові акти щодо методів стимулю-  Укравтодор
     вання вітчизняних та іноземних    ДДАТ
     інвесторів, які залучаються до    інститут
     розбудови та облаштування       "ДержавтотрансНДІ-
     транспортних коридорів        проект"
 (пункт 2.3 втратив чинність в частині, що
       стосується дорожнього господарства згідно
       з постановою Кабінету Міністрів України 
              від 03.08.2005 р. N 710)
 2.4.  Доопрацювати подані та підготувати
     проекти Законів України:
     Про концесію на будівництво та    Укравтодор       1998    -     -     -    -    -    -
     експлуатацію автомобільних доріг
     (доопрацювання);
      Про резервування земель під     Укравтодор       1998    -     20     -    20    -    -
     реконструкцію існуючих та       Укрзалізниця
     прокладання нових транспортних
     коридорів (доповнення Земельного
     кодексу України);
      Про концесії на залізничному    Укрзалізниця      1999    -     20     -    20    -    -
     транспорті;
      Про морські порти;         ДДМРТУ         - " -   -     40     -    40    -    -
      Про транспортно-експедиційну    Укрзалізниця      1998 -   -     80     -    80    -    -
     діяльність;              ДДАТ          1999
                        ДДМРТУ
      Про транзит товарів територією   Мінтранс        1998   20     -     20    -    -    -
     України;               МЗЕЗторг
                        Мін'юст
      Про вільні економічні зони у межах Мінтранс        1999   20     20     20    20    -    -
     транспортних коридорів        Мін'юст
                        МЗЕЗторг
 
 2.5.  Підготувати Правила регулювання    Мінтранс        1999 -   -     100    -    100   -    -
     взаємовідносин між учасниками     Укрзалізниця      2000
     транспортного процесу на терміналах  ДДМРТУ
     та у морських транспортних вузлах   ДДАТ
                        інститут
                        "ПівденНДІМФ"
 
 2.6.  Підготувати Правила міжнародних    ДДАТ          1999    -     70     -    70    -    -
     перевезень вантажів автомобільним   інститут
     транспортом              "ДержавтотрансНДІ-
                        проект"
 
 2.7.  Скоригувати Правила перевезень    Укрзалізниця      1999 -   -     100    -    100   -    -
     великовагових, великогабаритних і   ДДАТ          2000
     небезпечних вантажів на транспорті  Укравтодор
                        інститут
                        "ДержавтотрансНДІ-
                        проект"
 
 2.8.  Підготувати нормативні документи з  ДДМРТУ         1998 -   -     70     -    70    -    -
     метою забезпечення надійності     інститут        2000
     об'єктів системи річкових       "Річтранспроект"
     судноплавних шляхів у мережі
     транспортних коридорів
 
 2.9.  Розробити Коментар до Кодексу     ДДМРТУ         2000    -     100    -    100   -    -
     торговельного мореплавства України  інститут
                        "ПівденНДІМФ"
 
 2.10.  Підготувати методичні рекомендації  Мінтранс        1998   30     -     30    -    -    -
     щодо оцінки ефективності       ІКТП-Центр
     інвестиційних проектів створення
     міжнародних транспортних коридорів
     в Україні та їх відбору для
     фінансування
 
 2.11.  Підготувати проект договору,     Мінтранс        - " -   20     -     20    -    -    -
     узгоджений з Польською Стороною,   Мін'юст
     між Україною і Республікою Польща
     про надання коридорові Гданськ -
     Одеса (Балтійське море - Чорне море)
     статусу міждержавного
 
 2.12.  Підготувати пропозиції, узгоджені з  Мінтранс        1998 -  50     -     50    -    -    -
     Польською Стороною, щодо прийняття  Мін'юст        1999
     законодавчих та інших нормативно-   Мінекономіки
     правових актів з метою розбудови і
     функціонування транспортного
     коридору Гданськ - Одеса (Балтійське
     море - Чорне море)
 
 2.13.  Визначити вплив транспортних     Мінтранс        1999   20     -     20    -    -    -
     коридорів на соціально-економічний  РВПС
     стан прилеглих територій
 
 3.   Організація і технологія роботи    Мінтранс        1998 -  490    1565    490   1565   -    -
     транспортних систем (оптимізація   Мінекономіки      2005
     транспортних процесів)        МЗЕЗторг
                        Держмитслужба
                        Адміністрація 
                        Держприкордонслужби
 3.1.  Підготувати нормативні положення   Мінтранс        1998   40     -     40    -    -    -
     щодо раціонального використання та  ІКТП-Центр
     взаємодії різних видів транспорту в
     межах транспортних коридорів
 
 3.2.  Провести дослідження і підготувати  Мінтранс        1999   80     -     80    -    -    -
     методичні вказівки щодо формування  МЗЕЗторг
     мережі та організаційних структур
     транспортного забезпечення
     зовнішньоекономічної діяльності
     країни
 
 3.3.  Проаналізувати розвиток та      Мінтранс        1998 -  150    -     150   -    -    -
     організацію роботи міжнародних    МЗЕЗторг        2002
     нагромаджувально-розподільних     ІКТП-Центр
     (торгівельних) транспортно-складських
     центрів та підготувати нормативні
     положення щодо їх формування та
     розвитку в межах міжнародних
     транспортних коридорів
 
 3.4.  Здійснити заходи щодо організації   Укрзалізниця      1999 -  60     240    60    240   -    -
     інтермодальних (комбінованих)     ДДМРТУ         2005
     перевезень транспортними       ДДАТ
     коридорами; контейнерних і      ТОВ "Трансполіс"
     контрейлерних перевезень,       КІЗТ
     обгрунтування їх маршрутів, місць
     розміщення і потужності транспортно-
     складських комплексів і терміналів
     обслуговування контейнерних і
     контрейлерних перевезень
 
 3.5.  Провести дослідження та підготувати  Мінтранс        1998 -  150    -     150   -    -    -
     пропозиції щодо формування      Мінекономіки      1999
     вільних економічних зон на базі    МЗЕЗторг
     прикордонних та морських опорних   Держмитслужба
     транспортно-складських комплексів   Адміністрація 
                        Держприкордонслужби
 Національне
                        агентство з
                        питань розвитку
                        та європейської
                        інтеграції
                        ІКТП-Центр
                        НДІекономіки
                        ТОВ "Трансполіс"
 
 3.6.  Розробити Концепцію створення і    Мінтранс        - " -   -     50     -    50    -    -
     розвитку інформаційної системи    КІЗТ
     транспортних коридорів на базі
     обчислювальних мереж видів
     транспорту і дорожнього комплексу
 
 3.7.  Розробити систему оперативно-     ДДАТ          1999 -   -     400    -    400   -    -
     диспетчерського зв'язку під час    інститут        2005
     автомобільних перевезень       "ДержавтотрансНДІ-
     транспортними коридорами       проект"
 
 3.8.  Розробити єдину інформаційну     ДДМРТУ         1998 -   -     240    -    240   -    -
     мережу, системи зв'язку і засобів   інститут        2005
     передачі інформації учасникам     "Чорномор-
     транспортного процесу в морських   НДІпроект"
     транспортних вузлах
 
 3.9.  Провести дослідження і підготувати  Укрзалізниця      1999    -     45     -    45    -    -
     пропозиції щодо підвищення швидкості КІЗТ
     руху поїздів (пасажирських - до 160
     км/год, вантажних - до 120 км/год)
     на напрямку Фастів - Дніпропетровськ
     (коридор Європа - Азія)
 
 3.10.  Підготувати пропозиції щодо      Укрзалізниця      - " -   -     60     -    60    -    -
     удосконалення технології роботи    Держмитслужба
     залізниць на напрямках проходження  Адміністрація
 транспортних коридорів та в пунктах  Держприкордонслужби
 пропуску через державний кордон ТОВ "Трансполіс"
 3.11.  Удосконалити систему організації   Укрзалізниця      1998 -   -     350    -    350   -    -
     вагонопотоків, планів формування   КІЗТ          2002
     поїздів, завантаження сортувальних  ТОВ "Трансполіс"
     станцій з розробленням програмного
     забезпечення на базі нової економіко-
     технологічної моделі
 
 3.12.  Розробити рекомендації щодо         - " -      1999    -     60     -    60    -    -
     організації перевезень
     спеціалізованими поїздами
     транспортними коридорами
 
 3.13.  Розробити типові технології      ДДАТ          1998 -   -     120    -    120   -    -
     організації і управління       Держмитслужба     2000
     міжнародними  перевезеннями     інститут
     автомобільним транспортом       "ДержавтотрансНДІ-
     в Україні               проект"
 
 4.   Пропуск транспорту в пунктах     Мінтранс        1998 -  2100    221060   100   60    2000   221000
     пропуску на державному кордоні    Держмитслужба     2005
                        Адміністрація 
                        Держприкордонслужби
 4.1.  Проаналізувати пропускну       Мінтранс        1998 -  100    -     100   -    -    -
     спроможність пунктів пропуску на   Держмитслужба     1999
     державному кордоні у межах      Адміністрація
 транспортних коридорів, рівень    Держприкордонслужби
 обслуговування під час перетину РВПС
 державного кордону та розробити
     нормативні вимоги до них
 
 4.2.  Підготувати пропозиції щодо      Укрзалізниця      1999 -   -     60     -    60    -    -
     удосконалення роботи прикордонних              2000
     залізничних станцій Чоп, Ковель,
     Ягодин, Батєво, Мостиська, Хутір-
     Михайлівський
 
 4.3.  Пункт 4.3 втратив чинність
 4.4.  Здійснити розбудову пунктів      Держмитслужба     1999 -   -     220000   -    -    -    220000
     пропуску автомобілів у межах                 2005
     транспортних коридорів
 
 5.   Розбудова транспортних        Мінтранс        1998 -  1165670  1620710  -    660   1165670 1620050
     коридорів (інвестиційні проекти)   Мінфін         2005         50300                 50300
                        Мінекономіки                 екю                  екю
                        Національне
                        агентство з
                        питань розвитку
                        та європейської
                        інтеграції
 
 5.1.  Залізничні транспортні коридори
 
 5.1.1. Здійснити електрифікацію залізниці  Укрзалізниця      1998    -     105000   -    -    -    105000
     на напрямку Красне-Жмеринка
     (коридор N 3)
 
 5.1.2. Відновити та модернізувати
     залізничну інфраструктуру
     на напрямках:
     Львів - Жмеринка - Київ (коридор     - " -       - " -   -     70000   -    -    -    70000
     N 3);
     Чоп-Львів (коридор N 5);         - " -       2000 -   -     89000   -    -    -    89000
                                   2005
     Жмеринка - Одеса (коридор N 9);      - " -       - " -   -     76000   -    -    -    76000
     Київ - Зернове (коридор N 9);     Укрзалізниця      2000 -   -     48000   -    -    -    48000
                                   2005
     Ніжин - Чернігів - Горностаївка      - " -       - " -   -     9500   -    -    -    9500
     (коридор N 9);
     Ягодин - Ковель - Здолбунів -       - " -       - " -   -     109000   -    -    -    109000
     Козятин (коридор Балтика - Чорне
     море)
 
 5.1.3. Провести дослідження та підготувати
     пропозиції щодо відновлення та
     модернізації транспортних коридорів
     (залізничне сполучення):
     Мостиська - Львів - Київ (через      - " -       1998 -   -     205    -    205   -    -
     Жмеринку) (коридор N 3);                   1999
     Чоп - Львів (коридор N 5);        - " -       - " -   -     135    -    135   -    -
     Горностаївка - Ніжин - Київ -       - " -       1998 -   -     320    -    320   -    -
     Жмеринка - Одеса (коридор N 9)                2000
 
 5.1.4. Розпочати будівництво тунелю на      - " -       2000 -   -     256000   -    -    -    256000
     ділянці Бескид - Скотарське (коридор             2005
     N 5)
 
 5.1.5. Модернізувати телекомунікаційні    Укрзалізниця      1999 -   -     70000   -    -    -    70000
     системи на напрямку Захід - Схід               2000
     (коридори N 3, 5, 9)
 
 5.1.6. Обладнати контейнерні термінали      - " -       1998 -   -     11500   -    -    -    11500
     вантажопідйомною технікою                  2000
 
 5.1.7. Підготувати інвестиційні проекти з   Укрзалізниця     1998
     питань розбудови транспортних     Національне
     коридорів із залученням коштів     агентство з
     Світового банку і Європейського банку питань розвитку
     реконструкції і розвитку, у тому    та європейської
     числі проект розвитку українських   інтеграції
     залізничних шляхів (загальний обсяг -
     200 млн. екю, в тому числі позика
     Європейського банку реконструкції і
     розвитку - 150 млн. екю)
 
 5.2.  Автомобільні транспортні
     коридори (що реконструюються)**
 
 5.2.1. Пункт 5.2.1 втратив чинність
 5.2.2. Пункт 5.2.2 втратив чинність
 5.2.3. Пункт 5.2.3 втратив чинність
 5.2.4. Пункт 5.2.4 втратив чинність
 5.2.5. Здійснити будівництво мостового    Укравтодор       1998 -  3000    3000    -    -    3000   3000
     переходу через річку Західний Буг у  Національне      2000         екю                  екю
     рамках реалізації програми      агентство з
     прикордонного співробітництва     питань розвитку
     TACIS із залученням коштів      та європейської
     Європейського Союзу (коридор     інтеграції
     Балтійське море - Чорне море)     Волинська
                        облдерж-
                        адміністрація
 
 5.2.6. Розробити схеми розміщення
     комплексних пунктів сервісу на
     автомобільних дорогах транспортних
     коридорів:
     дорога Київ - Львів - Краковець    Укравтодор       1998   90     -     -    -    90    -
     (Чоп) (коридори N 3 і N 5);      ДДАТ
                        інститут
                        "Укрдіпродор"
     дорога Нові Яриловичі - Чернігів -    - " -        - " -   80     -     -    -    80    -
     Кіпті (Бачівськ) - Київ - Одеса
     (коридор N 9)
 
 5.2.7. Пункт 5.2.7 втратив чинність
 5.2.8. Пункт 5.2.8 втратив чинність
 5.2.9. Підготувати інвестиційні проекти з  Мінтранс        1998
     питань розбудови транспортних     Національне
     коридорів із залученням коштів    агентство з
     Світового банку і Європейського    питань розвитку
     банку реконструкції і розвитку,    та європейської
     у тому числі             інтеграції
     проект розвитку автодоріг України,
     (загальний обсяг - 304 млн. доларів
     США, в тому числі позика Світового
     банку - 200 млн. доларів США)
 
 5.2.10. Розробити і провести на одному з   ДДАТ          1998 -   -     600    -    -    -    600
     транспортних коридорів дослідні    інститут        2005
     випробування автоматизованої     "ДержавтотрансНДІ-
     системи взаєморозрахунків за     проект"
     міжнародні автомобільні перевезення
     та надання сервісних послуг
     перевізникам
 
 5.3.  Автомобільні транспортні
     коридори (намічені для
     будівництва)
 
 5.3.1. Розробити техніко-економічні      Укравтодор
     обгрунтування інвестицій       інститут
     автомобільних доріг на напрямках:   "Укрдіпродор"
     Краковець - Львів - Тернопіль -               1998 -   -     900    -    -    -    900
     Хмельницький - Вінниця - Київ                2000
     (коридор N 3);             
 Косини - Івано-Франківськ -        - " -       - " -   -     600    -    -    -    600
     Тернопіль - Підгайці (коридор N 5)
 
 5.3.2. Виконати передпроектні роботи до   Укравтодор       1998 -
     техніко-економічних обгрунтувань   інститут        2000
     автомобільних доріг на напрямках:   "Укрдіпродор"
 коридор Балтійське море - Чорне      - " -       - " -   -     1200    -    -    -    1200
     море: Ягодин - Ковель - Луцьк -
     Хмельницький - Балта - Одеса;
     коридор Європа - Азія: на ділянці     - " -       - " -   -     1500    -    -    -    1500
     Вінниця - Кіровоград -
     Дніпропетровськ - Донецьк -
     Ізварине;
     коридор Північ-Південь: Харків -     - " -       - " -   -     750    -    -    -    750
     Полтава - Кременчук - Кіровоград -
     Одеса;
     коридор Євроазіатський: Одеса -      - " -       - " -   -     850    -    -    -    850
     Миколаїв - Херсон - Джанкой - Керч
 
 5.3.3. Розробити проектну документацію на  Укравтодор       1999 -   -    4500    -    -    -    4500
     будівництво автомобільної дороги на  інститут        2002
     ділянці Київ - Вінниця (коридор    "Укрдіпродор"
     N 3)
 5.4.  Морський транспорт
 
 5.4.1. Здійснити будівництво нових і
     реконструкцію існуючих об'єктів
     морського транспорту (коридори
     N 9; Балтійське море - Чорне море):
 
     порт Іллічівськ:           ДДМРТУ         1998    -     28000   -    -    -    28000
     комплекс перевантажування міндобрив  порт Іллічівськ
     на причалі N 19 (реконструкція);
     комплекс перевантажування цементу     - " -       1999 -   -     19000   -    -    -    19000
     на причалі N 21 (нове будівництво);             2005
     промстанція для відстою вагонів      - " -       - " -   -     2500    -    -    -    2500
     цементовозів і розв'язки
     вагонопотоків;
     комплекс перевантажування зерна на  ДДМРТУ         1999 -   -     93000   -    -    -    93000
     причалі N 17 (норе будівництво);   порт Іллічівськ    2005
     бункерувальна база (плав. Причал)     - " -       - " -   -     17000   -    -    -    17000
     (реконструкція);
 
     порт Одеса:              ДДМРТУ
     підхідний канал (реконструкція);   порт Одеса       - " -   -     25000   -    -    -    25000
     причал N 5-н (реконструкція);       - " -       - " -   -     21100   -    -    -    21100
     причал N 7-н (реконструкція);       - " -       - " -   -     25000   -    -    -    25000
     причали N 5-6 Карантинного молу.     - " -       - " -   -     9000    -    -    -    9000
     Комплекс перевантажування
     генеральних вантажів (реконструкція);
     причал N 29, включаючи причал, що     - " -       1999    -     15300   -    -    -    15300
     передається порту (реконструкція);
 
     порт Южний:
     комплекс перевантажування рідкої   ДДМРТУ         1999 -  -     75000   -    -    -    75000
     сірки на причалі N 15 (нове      порт Южний       2005
     будівництво);
     комплекс перевантажування       ДДМРТУ         1998   -     44000   -    -    -    44000
     міндобрив на причалах N 16-17     порт Южний
     (реконструкція);
     транспортний комплекс           - " -       1999 -  -     300000   -    -    -    300000
     перевантажування і складування                2005
     зернових вантажів на причалі N 8
     (нове будівництво);
     ділянка сортування вагонів,        - " -       2004 -  -     220    -    -    -    220
     обслуговування і ремонту рухомого              2005
     складу (нове будівництво);
 
     порт Миколаїв:
     комплекс перевантажування       ДДМРТУ         1999 -  -     1000    -    -    -    1000
     міндобрив на причалі N 13       порт Миколаїв     2000
     (реконструкція);
 
     порт Маріуполь:
     комплекс перевантажування       порт Маріуполь     - " -   -     26000   -    -    -    26000
     контейнерних вантажів на причалах
     N 15-16 (реконструкція);
     комплекс перевантажування зерна на     - " -       - " -   -     20000   -    -    -    20000
     причалі N 6а (реконструкція);
     вугільно-перевантажувальний      порт Маріуполь     1999 -   -     11000   -    -    -    11000
     комплекс (реконструкція)                   2000
 
 5.4.2. Реалізувати проект "Покращення    Мінтранс        1998 -   -     7300    -    -    -    7300
     поромної переправи Іллічівськ -    Національне      1999         екю                  екю
     Поті" (для з'єднання коридору N 9 і  агентство з
     коридору ТРАСЕКА) в рамках      питань розвитку
     програми TACIS            та європейської
                        інтеграції
 
 5.4.3. Здійснити будівництво нових
     об'єктів річкового транспорту
     (транспортний коридор N 7):
 
     порт Рені:              ДДМРТУ         - " -   -     5000    -    -    -    5000
     комплекс перевантажування       порт Рені
     міндобрив на причалах N 15, 16;
 
     судохідне русло Прорва на р. Дунай.  ДДМРТУ         1998 -  6000    -     -    -    6000   -
     Днопоглиблювальні роботи та                 1999
     випрямлення русла
 
 судноплавний шлях            - " -         2002 -   27900   110100   -    2000   27900  108100
     загального користування                     2005
     "Канал Дунай - Чорне море"
     на баровій частині гирла
     Новостамбульське
 
 5.5.  Проведення попередніх досліджень з  Мінтранс        - " -   -     30     -    -    -    30
     метою створення міжнародного     ТОВ "Трансполіс"
     транспортного коридору Європа - Азія
     у взаємодії з країнами, територією
     яких проходитиме коридор
 
 5.6.  Розробити пропозиції щодо         - " -       1998   10     -     10    -    -    -
     небюджетного фінансування робіт
     Програми створення та
     функціонування національної мережі
     міжнародних транспортних коридорів
     в Україні
 
 ____________
   * Головні виконавці робіт, зазначених у розділах 1 - 5,
визначаються, як правило, на конкурсних засадах.
 
   ** Роботи, зазначені у підрозділі 5.2, фінансуються за
рахунок державного та місцевих бюджетів.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 878,
 від 29.10.2003 р. N 1688
,
 від 25.08.2004 р. N 1118
,
 від 03.08.2005 р. N 710)

____________ 
 

Опрос