Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

КМ Украины
Постановление КМ от 16.02.1998 № 174
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 лютого 1998 р. N 174

Київ

Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 1999 року N 1763
,
 від 21 жовтня 1999 року N 1943
,
 від 12 квітня 2000 року N 638
,
 від 27 липня 2001 року N 920
,
 від 29 січня 2003 року N 130
,
від 12 березня 2003 року N 315
,
від 29 жовтня 2003 року N 1694
,
 від 13 липня 2005 року N 579
,
 від 19 серпня 2006 року N 1217
,
 від 30 січня 2008 року N 31
,
від 19 травня 2010 року N 350
,
 від 23 лютого 2011 року N 135
,
 від 12 березня 2012 року N 230
,
 від 18 липня 2012 року N 657
,
 від 27 березня 2013 року N 262

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 січня 2015 року N 18)

З метою вдосконалення роботи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) та її загальний склад, що додаються.

2. Установити, що:

інформаційне та методичне забезпечення роботи Комісії здійснює Державна служба з надзвичайних ситуацій;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135,
 від 27.03.2013 р. N 262)

головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України, який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

(абзац третій пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. N 638
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2005 р. N 579,
 від 19.08.2006 р. N 1217
,
 від 30.01.2008 р. N 31
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. N 230
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2013 р. N 262)

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести положення про регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у відповідність з цим Положенням.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України:

від 21 лютого 1996 р. N 237 "Про Постійну урядову комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 229);

від 24 жовтня 1996 р. N 1285 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. N 237" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 536);

від 16 жовтня 1997 р. N 1147 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1285".

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. N 31,
 від 23.02.2011 р. N 135
,
 від 12.03.2012 р. N 230)

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 

Інд. 33

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1998 р. N 174

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

(У тексті Положення слова "єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" замінено словами "єдиної державної системи цивільного захисту" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року N 262)

1. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання виникненню і реагування на надзвичайні ситуації.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 262)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943
,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2000 р. N 638)

участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки;

організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій національного і регіонального масштабів, у тому числі з транскордонним впливом.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденної діяльності:

готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення прав і обов'язків у цій сфері центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо створення або припинення діяльності підприємств незалежно від форми власності, що використовують складні та небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), і подає відповідні пропозиції з цих питань;

сприяє розвитку гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту населення, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;

здійснює методичне керівництво і контроль за роботою комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та за їх підготовкою до дій у надзвичайних ситуаціях;

здійснює співробітництво з відповідними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у межах зобов'язань України згідно з міжнародними договорами за дорученням Кабінету Міністрів України;

здійснює заходи щодо профілактики інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації цих захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

(підпункт "а" пункту 4 доповнено абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2001 р. N 920)

б) у режимі підвищеної готовності:

вживає заходів до активізації роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, перебігом епідемій інфекційних захворювань і спалахів інфекційних захворювань, масових харчових отруєнь населення, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

(абзац другий підпункту "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2001 р. N 920)

організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного функціонування господарських об'єктів незалежно від форми власності;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного та регіонального рівнів;

(абзац четвертий підпункту "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135)

в) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських, міжнародних організацій щодо надання допомоги населенню;

організовує роботу, пов'язану з локалізацією або ліквідацією надзвичайних ситуацій державного рівня, у тому числі з транскордонним впливом;

(абзац третій підпункту "в" пункту 4 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135)

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування, використовуючи наявні матеріально-технічні, продовольчі та інші ресурси і запаси;

взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації, що виникла в Україні;

визначає межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб'єктам господарської діяльності і населенню внаслідок надзвичайних ситуацій державного рівня;

(абзац шостий підпункту "в" пункту 4 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135)

організовує постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації державного рівня, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглій до них території;

(абзац сьомий підпункту "в" пункту 4 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135)

вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію Президентові України і Кабінетові Міністрів України щодо вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію державного рівня та причини її виникнення.

(абзац восьмий підпункту "в" пункту 4 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135)

(пункт 4 із змінами, внесеними постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.99 р. N 1943
,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2000 р. N 638)

5. Комісії надається право:

застосовувати без попереднього узгодження з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади сили і засоби, призначені виконувати завдання із запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них (крім запасів державного матеріального резерву);

заслуховувати керівників (представників) центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;

залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у разі потреби, всі функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

(абзац п'ятий пункту 5 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. N 638)

розглядати матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні надзвичайної ситуації.

6. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням один із заступників. Голова Комісії і його заступники призначаються рішенням Кабінету Міністрів України.

Загальний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України, персональний - визначається головою Комісії.

Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

Голова Комісії має право:

залучати для ліквідації або запобігання виникненню надзвичайної ситуації будь-які транспортні, рятувальні, відбудовчі, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції Президенту України і Прем'єр-міністру України про заохочення (нагородження) осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідацію їх наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої повноваження своїм заступникам.

7. Робочим органом Комісії, що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є секретаріат Комісії.

Роботою секретаріату керує відповідальний секретар. Склад та загальна чисельність працівників секретаріату визначається головою Комісії.

(абзац другий пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. N 1694)

8. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного разу на три місяці. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх її членів і оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем Комісії.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. N 31)

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади.

9. До виконання завдань Комісії можуть залучатися у встановленому порядку спеціалісти різного фаху виходячи з характеру та складності вирішуваних питань. Члени робочих груп Комісії можуть працювати в них на договірній основі відповідно до законодавства.

10. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Оплата праці членів Комісії під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в умовах загрози для життя і здоров'я регулюється окремими постановами Кабінету Міністрів України у кожному конкретному випадку.

11. Члени Комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи у Комісії, забезпечуються позачерговим міжміським телефонним і телеграфним зв'язком.

12. Транспортне забезпечення членів Комісії у повсякденній діяльності і під час надзвичайних ситуацій здійснюється за рахунок центральних та місцевих органів виконавчої влади, які вони представляють, а під час роботи в зоні надзвичайної ситуації - спеціально призначеним транспортом формувань, що виконують завдання з ліквідації її наслідків.

13. Організація побутового забезпечення членів Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на державні адміністрації, території яких знаходяться в межах цієї зони.

Члени Комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, якщо цього вимагають обставини, забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту за рахунок ДСНС.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 262)

14. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
  

СКЛАД
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Віце-прем'єр-міністр України, який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, - голова Комісії

Голова ДСНС - перший заступник голови Комісії

Перший заступник Міністра оборони - заступник голови Комісії

Перший заступник Міністра екології та природних ресурсів - заступник голови Комісії

Перший заступник Міністра охорони здоров'я

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник Міністра промислової політики

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра фінансів

Голова Держсанепідслужби

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Голови ДКА

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Заступник голови Федерації професійних спілок (за згодою)

Президент Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. N 1763,
 від 21.10.99 р. N 1943,
 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2000 р. N 638
,
від 27.07.2001 р. N 920
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 130
,
 в редакції
постанов Кабінету
Міністрів України від 12.03.2003 р. N 315
,
від 29.10.2003 р. N 1694
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2005 р. N 579
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.08.2006 р. N 1217
,
 від 30.01.2008 р. N 31
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 р. N 350
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.02.2011 р. N 135
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. N 230,
 від 18.07.2012 р. N 657
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2013 р. N 262)

____________ 
 

Опрос