Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке погашения предприятиями за счет продукции собственного производства реструктуризованой согласно Закону Украины "О списании и реструктуризации налоговой задолженности плательщиков налогов по состоянию на 31 марта 1997 года" задолженности по платежам в Фонд для осуществления мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения

КМ Украины
Постановление КМ от 30.12.1997 № 1499

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 1997 р. N 1499

Київ

Про порядок погашення підприємствами за рахунок продукції власного виробництва реструктуризованої згідно із Законом України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" заборгованості з платежів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

З метою забезпечення повного і своєчасного фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

підприємства, на які поширюється дія Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року", в разі відсутності у них коштів можуть погашати реструктуризовану заборгованість з платежів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення шляхом передачі продукції власного виробництва суб'єктам підприємницької діяльності, уповноваженим Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - уповноважені посередники), для наступної її реалізації;

відносини між Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і уповноваженими посередниками визначаються договорами.

2. Затвердити Порядок погашення підприємствами за рахунок продукції власного виробництва реструктуризованої згідно із Законом України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" заборгованості з платежів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти укладенню і виконанню договорів між підприємствами і уповноваженими посередниками, передбачених цією постановою.

4. Державній митній службі і Міністерству транспорту забезпечувати здійснення митного оформлення вантажів, призначених для погашення заборгованості з платежів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, і першочергове виділення рухомого складу для їх перевезення за поданням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 30 грудня 1997 р. N 1499

ПОРЯДОК
погашення підприємствами за рахунок продукції власного виробництва реструктуризованої згідно із Законом України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" заборгованості з платежів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

1. Підприємства, що мають реструктуризовану згідно із Законом України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" заборгованість з платежів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (далі - реструктуризована заборгованість перед Фондом) і не мають коштів для її погашення, можуть укладати договори з суб'єктами підприємницької діяльності, уповноваженими МНС (далі - уповноважені посередники), про передачу продукції власного виробництва (далі - продукція) для наступної реалізації з використанням отриманих коштів на погашення заборгованості перед Фондом. Цими договорами повинні визначатися номенклатура, кількість і вартість продукції за цінами, що склалися на момент укладення договору.

2. Уповноважені посередники організують проведення роботи, пов'язаної з погашенням підприємствами заборгованості перед Фондом на підставі договорів з МНС.

3. Передача продукції підприємством уповноваженому посереднику здійснюється на підставі акта приймання-передачі у порядку та у строк, визначений договором, що укладається між ними згідно з пунктом 1 цього Порядку (далі - договір), але, як правило, не пізніше 10 днів з дня його укладення. Акт складається у трьох примірниках - для підприємства, для уповноваженого посередника та для МНС.

Витрати, пов'язані з передачею, відвантаженням і доставкою продукції до пункту накопичення, що визначаються уповноваженим посередником, несе підприємство. Ця вимога повинна бути передбачена у договорі. В окремих випадках зазначені витрати можуть провадитися за рахунок уповноваженого посередника з їх наступним відшкодуванням підприємством (якщо це передбачено договором).

Передана для реалізації продукція може деякий час знаходитися на зберіганні безпосередньо у підприємства без внесення додаткової плати за її збереження (якщо це передбачено у договорі).

4. У договорі обов'язково передбачаються зобов'язання уповноваженого посередника щодо здійснення реалізації переданої підприємством продукції в строк, що не перевищує 45 днів, та можливість повернення не реалізованої уповноваженим посередником продукції підприємству.

У разі коли протягом зазначеного строку продукцію не буде реалізовано, уповноваженому посереднику згідно з договором нараховується пеня на суму його зобов'язань перед підприємством за період, що настає після визначеного строку, до дня реалізації продукції або повернення її підприємству.

5. Погашення реструктуризованої заборгованості перед Фондом здійснюється шляхом перерахування уповноваженим посередником до Фонду коштів, отриманих від реалізації продукції, не пізніше ніж протягом 3 днів після надходження виручки від реалізованої продукції на розрахунковий рахунок уповноваженого посередника.

Зазначені кошти перераховуються до державного бюджету на окремий рахунок Фонду, що відкривається з 1 січня 1998 р. згідно з бюджетною класифікацією.

6. Підставою для проведення заліків погашення заборгованості підприємства перед Фондом є підтвердження, що подається МНС Державному казначейству про перерахування коштів до Фонду по кожному конкретному підприємству.

7. Передача продукції підприємством для реалізації уповноваженому посереднику не звільняє це підприємство від сплати пені за несвоєчасне погашення заборгованості перед Фондом у випадках, визначених законом.
 
 
 

Опрос