Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Межведомственной комиссии по вопросам проведения консервации основных производственных фондов предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства

КМ Украины
Постановление КМ от 30.12.1997 № 1498
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 1997 р. N 1498

Київ

Про Міжвідомчу комісію з питань проведення консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 1999 року N 684
,
 від 17 серпня 1999 року N 1506
,
 від 28 лютого 2001 року N 186

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 142)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити склад Міжвідомчої комісії з питань проведення консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та Положення про неї (додаються).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань проведення консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

ДУБИНА
Олег Вікторович 

- Віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики, голова Комісії 

ПАДАЛКО
Віктор Григорович 

- перший заступник Голови Держпромполітики, заступник голови Комісії 

КОНДРАШОВ
Микола Миколайович 

- начальник управління Держпромполітики, відповідальний секретар Комісії 

БАУЛІН
Сергій Олексійович 

- начальник департаменту Мінфіну 

ВАСИЛЬЄВ
Вадим Валерійович 

- заступник Голови Фонду державного майна 

ГУРСЬКИЙ
Дмитро Сергійович 

- начальник департаменту Мінекоресурсів 

КРУТЬ
Олександр Анатолійович 

- заступник Міністра палива та енергетики 

ОВЧАРЕНКО
Петро Павлович 

- перший заступник Міністра праці та соціальної політики 

РУДОБАБА
Павло Олександрович 

- заступник начальника управління Мінекономіки. 

(Склад із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. N 684,
від 17.08.1999 р. N 1506)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 1997 р. N 1498

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань проведення консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

1. Міжвідомча комісія з питань проведення консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (далі - Міжвідомча комісія), є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. У своїй роботі Міжвідомча комісія взаємодіє з Фондом державного майна, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, їх об'єднаннями, установами і організаціями.

4. На Міжвідомчу комісію покладається:

узгодження прийнятих підприємствами рішень щодо консервації та розконсервації (дострокової розконсервації) основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (далі - основні фонди підприємств), у випадках, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1183;

подання Мінфіну та Мінекономіки пропозицій про включення витрат на консервацію (розконсервацію) основних фондів підприємств до проекту державного бюджету на планований рік (у разі коли джерелом фінансування зазначених витрат є кошти державного бюджету).

5. Міжвідомча комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та документи, а від Держкомстату - статистичні дані для виконання покладених на неї завдань;

залучати спеціалістів міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

6. Головою Міжвідомчої комісії є Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень. 

(абзац перший пункту 6 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. N 186)

Голова Міжвідомчої комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

7. Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Голова Міжвідомчої комісії у разі потреби може вносити зміни до її складу.

8. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення про проведення засідання приймає голова Міжвідомчої комісії, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Міжвідомчої комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

9. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Міжвідомчої комісії є вирішальним.

10. Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом, який підписується головою Міжвідомчої комісії, за відсутності голови Міжвідомчої комісії - його заступником.

11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії здійснює Мінпромполітики.

_____________ 
 

Опрос