Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения специальной проверки для предоставления физическим лицам допуска к выполнению особых работ на ядерных установках, с ядерными материалами, радиоактивными отходами, другими источниками ионизирующего излучения

КМ Украины
Постановление КМ от 25.12.1997 № 1471
редакция действует с 04.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 1997 р. N 1471

Київ

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1829,
від 11.10.2016 р. N 702)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 1006
,
 від 28 грудня 2001 року N 1794
,
 від 15 березня 2006 року N 284
,
 від 27 грудня 2006 року N 1829
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1071
,
від 11 жовтня 2016 року N 702
,
від 3 квітня 2019 року N 273

(У назві та тексті постанови слова "ядерних установках та з ядерними матеріалами" замінено словами "ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 284)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (додається).

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1829)

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
А. ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт
на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. N 702)

Загальна частина

1. Цей Порядок регулює відносини між фізичними і юридичними особами та державними органами, які відповідно до своїх повноважень забезпечують проведення спеціальної перевірки.

2. У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до законодавства, норм, правил і стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1829)

Встановлення категорій особливих робіт

3. Для джерел іонізуючого випромінювання першої та другої категорії установлюється друга категорія особливих робіт, для джерел іонізуючого випромінювання третьої та четвертої категорії - третя категорія особливих робіт, для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів з урахуванням категорії установлюється відповідно перша, друга або третя категорія особливих робіт. До особливих робіт належать:

(абзац перший пункту 3 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1829
,
від 11.10.2016 р. N 702)

ознайомлення з інформацією про фізичний захист з обмеженим доступом;

конструювання та проектування ядерних установок;

проектування конкретних систем фізичного захисту;

державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою та фізичним захистом;

проведення перевірки стану фізичного захисту;

відомчий контроль за фізичним захистом;

створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту;

охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

використання, зберігання, перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

поводження з радіоактивними відходами;

монтаж, налагодження, експлуатаційне використання, поточне утримання та ремонт основного обладнання ядерних установок, особливо важливих технічних елементів ядерних об'єктів, інженерних і технічних засобів охорони;

роботи, які неможливо виконати без доступу до місць, де діють обмеження.

4. З урахуванням зони обмеження доступу до ядерних установок та ядерних матеріалів встановлюються такі категорії особливих робіт:

перша - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах з правом доступу до місць розташування важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки;

друга - виконання робіт у внутрішніх або особливо важливих зонах без права доступу до місць розташування важливих технічних елементів та основного обладнання ядерної установки;

третя - виконання робіт у захищених зонах.

5. Без урахування зони обмеження доступу встановлюються такі категорії особливих робіт:

перша - керівництво підприємством, установою, організацією (далі - підприємство), де виконуються особливі роботи;

друга - роботи, пов'язані з оформленням документів для проведення спеціальної перевірки та надання допуску до виконання особливих робіт;

третя - інші роботи, виконання яких потребує доступу до конфіденційної інформації, а також виконання проектних робіт з фізичного захисту.

Надання допуску до виконання особливих робіт

6. Керівникам центральних органів виконавчої влади, підприємств, функції з управління та контроль за діяльністю яких здійснюються Кабінетом Міністрів України, допуск до виконання особливих робіт (далі - допуск) надається згідно з наказом Голови СБУ.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

Керівникам підприємств державної чи комунальної форми власності допуск надається після спеціальної перевірки, документи для проведення якої оформляються органами, до сфери управління яких належать підприємства. Допуск надається згідно з наказами керівників зазначених органів. Копії наказів надсилаються до Держатомрегулювання.

Абзац третій пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

Керівникам підприємств приватної форми власності, що провадять свою діяльність на умовах найму згідно з договорами про виконання особливих робіт, допуск може надаватися відповідно до наказів керівників підприємств, з якими укладаються такі договори. Копії наказів надсилаються до Держатомрегулювання. Документи для проведення спеціальної перевірки оформляються керівниками підприємств приватної форми власності.

Керівникам підприємств приватної форми власності, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, допуск надається Держатомрегулювання після проведення спеціальної перевірки. Документи для проведення спеціальної перевірки оформляються керівниками зазначених підприємств.

Керівникам та працівникам підприємств, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, та джерела іонізуючого випромінювання V категорії, допуск не надається.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1829
,
абзац шостий пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

Працівникам підприємства допуск надається згідно з наказом керівника підприємства або його заступників у разі наявності у них допуску до виконання особливих робіт.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

7. Категорії допусків повинні відповідати категоріям особливих робіт.

8. Фізичні особи, які мають допуск першої або другої категорії, можуть бути допущені до виконання особливих робіт відповідно другої або третьої категорії без додаткового проведення спеціальної перевірки.

Установлення нижчої категорії допуску здійснюється згідно з наказом керівника підприємства. При цьому в обліковій картці зазначаються дата і номер наказу та нова категорія допуску.

9. Для фізичної особи, яка направляється у відрядження для виконання особливих робіт, підставою для доступу до виконання робіт є копія наказу про надання допуску до виконання особливих робіт. У разі коли у відрядження направляється група осіб, складається їх список, який засвідчується підписом керівника підприємства. Зміни до списку вносяться в установленому порядку.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

Рішення про доступ до виконання особливих робіт приймає керівник підприємства, на яке відряджено працівників.

Виконання особливих робіт без допуску відповідної категорії забороняється.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

10. Фізичні особи, які не мають допуску, можуть перебувати у місцях, де виконуються особливі роботи, тільки у супроводі визначених керівником підприємства посадових осіб, які мають допуск відповідної категорії.

11. Допуск до виконання особливих робіт у радіоактивно забрудненій зоні обмеження доступу надається фізичним особам у разі:

проходження медичного обстеження;

ознайомлення із специфікою роботи в межах зазначеної зони;

наявності необхідних засобів індивідуального захисту;

проходження індивідуального дозиметричного контролю.

12. Студентам вищих та середніх навчальних закладів допуск надається у разі, коли доступ до місць, де запроваджено обмеження, передбачений навчальними планами, планами підготовки дипломних робіт та/або проходження практики.

Оформлення документів для проведення спеціальної перевірки

13. Для проведення спеціальної перевірки необхідно заповнити за встановленою Держатомрегулювання формою перелік посад працівників, анкету, облікову картку, картку перевірки, картку результатів перевірки, лист ознайомлення, журнал реєстрації облікових карток.

14. Доступ до документів, в яких міститься інформація про фізичних осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, відповідно до законодавства обмежений.

15. Перелік посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт (далі - перелік), формується та уточнюється комісією, склад якої затверджується керівником підприємства. Перелік складається у трьох примірниках, кожний з яких затверджується керівником підприємства.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

У разі виконання працівниками підприємств особливих робіт на інших підприємствах перелік погоджується керівниками інших підприємств.

(пункт 15 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1829,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Три примірники переліку разом з копією наказу про допуск керівника підприємства до виконання особливих робіт надсилаються для погодження з Держатомрегулювання. Один примірник переліку Держатомрегулювання залишає у себе, а інші два повертає підприємству, яке надсилає один примірник переліку разом із запитом щодо проведення спеціальної перевірки до Центрального управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу.

Кожні сім років формується новий перелік.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

16. У разі зміни категорії особливих робіт, назви, структури та місцезнаходження підприємства, а також доповнення переліку новими посадами складається додатковий перелік відповідно до вимог, визначених у пункті 15 цього Порядку. У супровідному листі до додаткового переліку зазначаються підстави внесення відповідних змін.

17. Керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа під час підготовки документів для проведення спеціальної перевірки:

1) доводить до відома фізичної особи, якій оформляється допуск, під розписку вимоги статей 65 і 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

2) перевіряє правильність заповнення фізичною особою анкети, наявність медичної довідки про відсутність наркотичної залежності, психічних захворювань;

(підпункт 2 пункту 17  із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

3) оформляє в установленому порядку лист ознайомлення, картку перевірки та облікову картку;

(підпункт 3 пункту 17  із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

4) реєструє у відповідному журналі облікові картки;

5) надсилає до Центрального управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу:

підписаний ним запит із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи, реквізитів переліку (порядковий номер посади), категорії особливих робіт, до виконання яких оформляється допуск, а також інших відомостей про фізичну особу, які можуть враховуватися під час прийняття рішення про надання допуску;

(абзац другий підпункту 5 пункту 17  із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

анкету, облікову картку, картки перевірки.

(абзац третій підпункту 5 пункту 17 у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

18. У разі надходження позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки керівник підприємства або спеціально призначена ним посадова особа оформляє документи на надання допуску відповідної категорії та доводить до відома фізичної особи під розписку в листі ознайомлення інформацію про її обов'язки, а також визначені законодавством обставини, за яких анулюється наданий допуск. Облікова картка та лист ознайомлення зберігаються протягом усього періоду роботи фізичної особи, а також протягом одного року з моменту її звільнення з роботи і знищуються в установленому порядку. Дія допуску припиняється у разі звільнення фізичної особи з роботи.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

19. У разі переходу фізичної особи, яка мала допуск, на роботу на інше підприємство керівник такого підприємства подає за попереднім місцем роботи особи запит щодо надіслання її облікової картки та листа ознайомлення.

Якщо строк дії спеціальної перевірки не вичерпано, керівник підприємства надає цій особі своїм наказом допуск відповідної категорії та надсилає до Центрального управління СБУ або до підпорядкованого йому регіонального органу оформлену в установленому порядку картку результатів перевірки.

(пункт 19 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

20. Облікові картки разом з листами ознайомлення зберігаються у картотеці.

21. Наказ про надання допуску видається не пізніше ніж через 14 робочих днів після надходження позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки. До Центрального управління СБУ або підпорядкованого йому регіонального органу надсилається оформлена в установленому порядку картка результатів перевірки. В обліковій картці зазначаються категорія допуску, номер і дата наказу про його надання.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

Проведення спеціальної перевірки

22. Спеціальна перевірка незалежно від категорії особливих робіт і допуску повинна проводитися не довше ніж два місяці від дня надходження запиту.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1071)

Строк дії допуску першої категорії становить 5 років, другої - 7, третьої - 10 років від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки. Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган вживає заходів до запобігання проведенню безпідставної повторної спеціальної перевірки відомостей про одну і ту саму фізичну особу, якщо відомості про неї надійшли від різних юридичних осіб.

(абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

23. Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган проводить спеціальну перевірку в межах своєї компетенції, а також залучає у разі потреби до її проведення інші державні органи.

24. У разі надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган робить відповідний запис в обліковій картці, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи і скріплюється печаткою, та надсилає її в установлений строк підприємству.

У разі надання негативного висновку Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган робить в обліковій картці відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи і скріплюється печаткою, та надсилає її разом із супровідним листом в установлений строк підприємству. У супровідному листі з грифом "Особисто" викладаються обставини, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про відмову у наданні допуску.

Негативний висновок зберігається в картотеці протягом п'яти років і знищується в установленому порядку.

25. У разі надання негативного висновку за результатами спеціальної перевірки підприємство може повторно надіслати запит щодо проведення перевірки за умови усунення або зміни обставин, на підставі яких прийнято рішення про відмову в наданні допуску, а також обґрунтованого подання. Такий запит надсилається не раніше ніж через шість місяців з дня надходження негативного висновку за результатами спеціальної перевірки.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

26. Відповідальність за повноту, достовірність та обґрунтованість висновку за результатами спеціальної перевірки несе Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган.

Анулювання допуску

(назва розділу у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

27. Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган повідомляє керівника підприємства про виникнення визначених статтею 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" обставин, на підставі яких анулюється допуск фізичній особі, а також про відсутність таких обставин. Порядок надіслання повідомлення визначається згідно з планами взаємодії у разі виникнення злочинних посягань.

Рішення про анулювання допуску приймає керівник підприємства на підставі службової записки, складеної спеціально призначеною посадовою особою, про що видається наказ та інформується Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган. У обліковій картці робиться запис "Допуск анульовано", який засвідчується підписом спеціально призначеної посадової особи із зазначенням дати і номера наказу. Матеріали, що стосуються анулювання допуску, зберігаються протягом п'яти років, після чого знищуються в установленому порядку.

(абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

Керівник підприємства приймає рішення про анулювання допуску після проведення співбесіди з фізичною особою. Фізичній особі у п'ятиденний строк підприємством надсилається у письмовій формі повідомлення про рішення щодо анулювання допуску.

Звільнення фізичної особи з роботи, допуск якої анульовано, здійснюється згідно з трудовим законодавством.

Особливості надання допуску іноземцям та/або особам без громадянства

28. Оформлення та надання іноземцям та/або особам без громадянства допуску відповідної категорії здійснюється підприємством, що залучає зазначених осіб до виконання особливих робіт на промисловому майданчику об'єкта, на якому згідно з міжнародним договором проводяться такі роботи, у порядку, передбаченому для надання допуску фізичним особам. Іноземці та/або особи без громадянства, яким оформляється допуск, заповнюють анкети власноручно рідною мовою з доданням офіційного аутентичного перекладу українською мовою.

Строк дії допуску незалежно від категорії для іноземців та/або осіб без громадянства не повинен перевищувати одного року.

У разі надання негативного висновку за результатами спеціальної перевірки іноземця та/або особи без громадянства Центральне управління СБУ або підпорядкований йому регіональний орган повідомляє підприємство, яке надіслало запит на проведення такої перевірки. Зазначене підприємство після надходження негативного висновку повідомляє підприємство, на якому працює іноземець та/або особа без громадянства, про неможливість виконання ними особливих робіт у зв'язку з прийняттям рішення про відмову в наданні допуску.

У разі анулювання допуску іноземцю та/або особі без громадянства підприємство, яке надало такий допуск, письмово повідомляє у п'ятиденний строк підприємство, на якому працює іноземець та/або особа без громадянства.

Дія цього Порядку не поширюється на інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які відповідно до законодавства України провадять інспектування на ядерних установках та підприємствах.

(пункт 28 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1829)

29. Підприємство, що залучає іноземців та/або осіб без громадянства до виконання особливих робіт на промисловому майданчику об'єкта, на якому згідно з міжнародним договором проводяться такі роботи, веде облік осіб, які порушили режим, а також тих, яким анульовано допуск.

Зведені відомості про кількість осіб, які порушили режим, підприємство зазначає у щорічному звіті про стан роботи з оформлення допусків та надає його Держатомрегулювання.

Переоформлення допуску

30. Переоформлення допуску здійснюється у разі:

закінчення строку дії допуску, якщо є потреба у подальшому виконанні особливих робіт (продовження строку дії допуску);

необхідності підвищення категорії допуску, якщо є потреба у виконанні особливих робіт вищої категорії.

У разі зміни відомостей про фізичну особу (прізвища, імені, по батькові, місця реєстрації іноземців та/або осіб без громадянства) в облікову картку вносяться на підставі відповідних документів необхідні виправлення, що засвідчуються підписом спеціально призначеної посадової особи.

(абзац четвертий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 273)

Якщо фізична особа, яка має допуск, переводиться у межах одного підприємства на іншу визначену переліком посаду, допуск не переоформляється за умови відповідності зазначеної посади встановленій категорії допуску особи.

Переоформлення допуску здійснюється в установленому порядку із внесенням відповідного запису в облікову картку.

31. Підрозділи кадрів підприємств своєчасно інформують спеціально призначену посадову особу про зміни в анкетних даних фізичних осіб.

32. Звіт про стан виконання роботи з оформлення допусків підприємства подають щороку до 1 лютого до Держатомрегулювання. 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006
,
від 28.12.2001 р. N 1794
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 15.03.2006 р. N 284)

____________ 
 

Опрос