Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения донора крови и (или) ее компонентов

КМ Украины
Постановление КМ от 15.12.1997 № 1407
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 1997 р. N 1407

Київ

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2013 року N 955

Відповідно до статті 12 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів;

зразок бланка та опис посвідчення донора крові та (або) її компонентів.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків посвідчень донора крові та (або) її компонентів за рахунок коштів, які передбачаються на охорону здоров'я у відповідних бюджетах.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра охорони здоров'я Сердюка А. М. 

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1407

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів

1. Це Положення регулює порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів (далі - посвідчення).

2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус донора крові та (або) її компонентів (далі - донор).

3. Посвідчення видається донору спеціалізованими установами і закладами переливання крові, відповідними підрозділами закладів охорони здоров'я, що перебувають у віданні МОЗ, інших центральних органів виконавчої влади та органів охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі - спеціалізовані установи), які мають відповідну ліцензію, видану МОЗ.

4. Посвідчення видається не раніше ніж через 6 місяців після першого давання крові та (або) її компонентів і повторного медичного обстеження, а саме - проведення аналізу крові чи її компонентів на наявність інфекцій, що передаються трансфузійним шляхом. У разі виявлення таких інфекцій громадянин не може бути донором і посвідчення йому не видається.

5. Всі записи у посвідченні робляться без скорочень із зазначенням у графі "Дата видачі" назви місяців словами.

6. Особистий підпис і фотокартка донора скріплюються печаткою спеціалізованої установи, яка видала посвідчення.

7. Підпис керівника спеціалізованої установи у посвідченні скріплюється її печаткою.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

9. Серія, номер та дата видачі посвідчення вносяться до книги реєстрації, що ведеться відповідною спеціалізованою установою за формою, що затверджується МОЗ.

10. Посвідчення видає завідуючий донорським відділенням спеціалізованої установи безпосередньо донору, про що донор розписується у книзі реєстрації.

11. Посвідчення видається безоплатно на необмежений термін і діє на всій території України.

12. Відомості про кожне давання крові та (або) її компонентів скріплюються підписом завідуючого донорським відділенням спеціалізованої установи та печаткою цього відділення.

13. Якщо після чергового проведення спеціалізованою установою аналізу крові та (або) її компонентів у донора виявлено інфекцію, яка передається трансфузійним шляхом, що унеможливлює виконання донором донорської функції, завідуючий відділенням цієї спеціалізованої установи вносить у посвідчення донора відповідний запис, що скріплюється печаткою цього закладу.

14. Якщо посвідчення стало непридатним для користування або було втрачене, за заявою донора та на підставі довідки спеціалізованої установи йому видається дублікат посвідчення з внесенням усіх відомостей, що містилися в непридатному чи втраченому.

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1407

ЗРАЗОК
бланка посвідчення донора крові та (або) її компонентів

(лицевий бік)

 

УКРАЇНА

ПОСВІДЧЕННЯ

донора крові та (або)
її компонентів

(зворотний бік)

 
 

Посвідчення безтермінове і
дійсне на всій території України
 
 
 
Посвідчення серія А N 0000

Місце для штампа з відміткою
групи і резус-приналежності
крові донора

Дата видачі "___" ____________ 199_ р.
МП
_________________________________________
                                         Підпис керівника
                                 спеціалізованої установи

(найменування спеціалізованої
установи, що видала посвідчення)

 

(місцезнаходження)

Посвідчення серія А N 00000

Фотокартка
(3 х 4 см)

МП

Прізвище ________________
Ім'я _____________________
По батькові ______________
Особистий підпис
донора __________________


(сторінка посвідчення донора крові та (або) її компонентів)

Серія А номер 0000

Відмітка про давання крові та (або) її компонентів

Дата

Штампик про оплатне чи безоплатне давання крові

Кров, мілілітрів

Плазма, мілілітрів

Спеціалізована установа

Підпис завідуючого донорським відділенням, печатка відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 р. N 1407

ОПИС
посвідчення донора крові та (або) її компонентів

1. Посвідчення виготовляється у формі книжечки розміром 8 х 12 сантиметрів із коленкорового матеріалу блакитного кольору у формі прямокутника і має 12 сторінок.

2. Зворотний бік посвідчення виготовляється з білого паперу.

3. На зворотному боці посвідчення ліворуч розміщуються найменування спеціалізованої установи, яка видає посвідчення, із зазначенням її місцезнаходження, серія та номер посвідчення, фотокартка донора розміром 3 х 4 см, прізвище, ім'я, по батькові донора, печатка спеціалізованої установи, що видає посвідчення, особистий підпис донора.

4. На зворотному боці посвідчення праворуч відведено місце для штампа з відміткою про групу та резус-приналежність крові донора, нижче - серії та номера посвідчення, дати його видачі, підпису та печатки керівника спеціалізованої установи, яка видає посвідчення.

5. Сторінки посвідчення донора крові та (або) її компонентів мають бути пронумерованими.

6. У графи посвідчення починаючи з третьої сторінки вносяться такі відомості: дата давання донором крові та (або) її компонентів, відмітка про давання крові та (або) її компонентів з оплатою (штампик "оплатно") чи безоплатно (штампик "безоплатно"); об'єм даної крові та (або) її компонентів (у мілілітрах); назва спеціалізованої установи переливання крові, підпис завідуючого донорським відділенням, відповідального за взяття крові та (або) її компонентів.

7. Серія та номер посвідчення проставляються друкарським способом на кожній пронумерованій сторінці ліворуч угорі.

____________ 

Опрос