Идет загрузка документа (334 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения

КМ Украины
Постановление КМ от 08.12.1997 № 1358
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 1997 р. N 1358

Київ

Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 червня 1999 року N 1042
,
 від 14 березня 2001 року N 244
,
 від 15 лютого 2002 року N 184
,
 від 11 липня 2002 року N 982

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 року N 1807)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 30

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 1997 р. N 1358

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення

Загальна частина

1. Це Положення визначає особливості здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення.

Загальний порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари подвійного використання", "міжнародні передачі товарів", "експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні також використовуються такі терміни: 

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

товари військового призначення (далі - товари) у сукупності чи окремо означають:

а) вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів;

б) послуги військового призначення (далі - послуги) - надання іноземним юридичним або фізичним особам в Україні або за її межами послуг у сфері проектування, розроблення, конструювання, виготовлення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, експлуатації, демілітаризації, знищення, збуту, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання іноземним особам відповідних посередницьких послуг, технічних даних та технічної допомоги;

в) технології військового призначення (далі - технології) - спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком інформації, опублікованої у відкритій пресі), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення. Ця інформація може надаватись у формі технічних даних або технічної допомоги:

технічні дані - проекти, плани, креслення та їх копії, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, викладені на папері або інших матеріальних носіях інформації;

технічна допомога - проведення інструктажів, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, надання консультацій;

інші терміни вживаються у значенні, наведеному в загальних примітках додатка до цього Положення. 

(абзац восьмий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац дев'ятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац десятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац одинадцятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.1999 р. N 1042)

Абзац дванадцятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац тринадцятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац чотирнадцятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.1999 р. N 1042)

Абзац п'ятнадцятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац шістнадцятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац сімнадцятий пункту 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

3. Дія цього Положення поширюється на експорт, імпорт, транзит та будь-які інші види зовнішньоекономічної діяльності, пов'язані з міжнародними передачами товарів, включаючи надання посередницьких послуг, виробничу, науково-технічну та іншу кооперацію, демонстрацію експонатів на міжнародних виставках та ярмарках з метою рекламування, проведення випробувань, прибережну і прикордонну торгівлю та операції обміну товарами, що здійснюються в установленому порядку суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні (далі - суб'єкти підприємницької діяльності).

4. Дія цього Положення не поширюється:

на переміщення товарів у зв'язку з заходами, що проводяться Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України за межами її території або військовими формуваннями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів;

на експорт, імпорт, транзит, тимчасове вивезення або ввезення газової, спортивної та мисливської зброї, її складових частин, патронів до газової зброї, боєприпасів до спортивної та мисливської зброї, а також на вивезення, ввезення табельної і службово-штатної зброї військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та іншими особами, які відповідно до законодавства мають право носіння зброї. Експорт, імпорт і транзит, а також тимчасове вивезення або ввезення зброї, її складових частин, патронів та боєприпасів, зазначених у цьому пункті, здійснюється без дозволу Держекспортконтролю в порядку, передбаченому законодавством.

5. Експорт та імпорт товарів, за винятком зазначених у пункті 8 цього Положення, можуть здійснювати суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали на це відповідні повноваження, крім випадків, передбачених пунктом 4 Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839).

(пункт 5 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

6. Товари, міжнародні передачі яких контролюються згідно з цим Положенням, перелічено у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (далі - Список), що додається.

Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів подаються Держекспортконтролем через МЗС міжнародним організаціям, членом яких є Україна, в установленому порядку, терміни і формах. 

(абзац другий  пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

7. Експорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, здійснюється відповідно до законодавства з питань охорони державної таємниці.

8. Експорт, тимчасове вивезення та ввезення товарів, які в установленому порядку допущені для цивільного використання, здійснюється за дозволами чи висновками Держекспортконтролю в порядку, встановленому для товарів подвійного використання. Імпорт та транзит товарів, зазначених у цьому пункті, здійснюється без дозволу Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

9. Зазначені у Списку товари, в разі їх переміщення через митний кордон України, підлягають обов'язковому митному контролю і митному оформленню у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення товару суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до митних органів дозвіл Держекспортконтролю на його експорт або імпорт, який є підставою для прийняття цього товару до митного оформлення. У разі тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з іншою подібною метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, а також транзиту товарів через територію України підставою для прийняття товарів до митного оформлення є позитивний висновок Держекспортконтролю.

Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання цього виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом. 

(пункт 9 доповнено абзацом третім згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15.06.99 р. N 1042)

10. Суб'єкти підприємницької діяльності подають до Держекспортконтролю звіти про використання отриманих дозволів на здійснення експорту або імпорту товарів. Форма та терміни подання звітів визначаються під час оформлення дозволів. У разі неподання суб'єктом підприємницької діяльності зазначених звітів в установлені терміни Держекспортконтроль має право скасувати раніше видані дозволи або призупинити їх дію.

11. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано Кабінетом Міністрів України повноваження на право здійснення експорту чи імпорту товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інші міжнародні передачі товарів, проводиться в порядку, що встановлюється Держекспортконтролем.

Заяви на одержання дозволів чи висновків на право здійснення відповідних міжнародних передач товарів розглядаються після реєстрації Держекспортконтролем суб'єктів підприємницької діяльності. 

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

12. Експертиза в галузі експортного контролю під час здійснення міжнародних передач товарів проводиться відповідно до Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767.

13. Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення до будь-яких держав, а також подання Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184. N 22, ст. 810). 

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

14. Особи, які порушують встановлений цим Положенням порядок здійснення міжнародних передач товарів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Порядок експорту, реекспорту та
тимчасового вивезення товарів

15. Експорт товарів провадиться суб'єктами підприємницької діяльності (далі - експортери) за умови одержання відповідного дозволу Держекспортконтролю.

Для одержання дозволу на експорт товарів експортер надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає:

заяву типової форми у трьох примірниках;

посвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів, а також, посвідчену копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство, організація-посередник (для іноземних суб'єктів господарської діяльності подання таких документів визначається нормами міжнародного торговельного права);

(абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

засвідчену копію відповідного висновку Держекспортконтролю на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів, крім випадків, передбачених пунктом 4 Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184);

(абзац п'ятий пункту 15 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

оригінали документів, якими уповноваженим на це державним органом держави призначення товарів надано гарантії кінцевого використання товарів та підтверджено зобов'язання про те, що отримані з України товари не реекспортуватимуться і не передаватимуться будь-кому, крім кінцевого користувача, без письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю;

(абзац шостий пункту 15 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

інші документи, зазначені у пунктах 17 і 21 цього Положення.

У разі коли іноземний суб'єкт господарської діяльності, який здійснює імпорт товарів з України, не є суб'єктом юрисдикції держави призначення товарів, крім зазначених вище документів, експортером подаються оригінали документів, якими уповноваженим державним органом держави призначення товарів підтверджуються повноваження такого суб'єкта господарської діяльності на право здійснення поставок товарів до цієї держави. Зобов'язання про використання товарів за призначенням повинні бути надані всіма посередниками, які беруть участь у поставках товарів.

У разі коли експорт товарів здійснюється за посередництвом двох або більше посередників (посередник, на якого виписано сертифікат кінцевого споживача, доручає іншій особі (особам) від його імені укласти зовнішньоекономічний договір (контракт) або виконати інші дії згідно з укладеним зовнішньоекономічним договором (контрактом), експортер надає Держекспортконтролю документи, якими підтверджуються повноваження кожного посередника на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, надані уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано зазначеного посередника, або підтверджені іншим чином відповідно до законодавства цієї держави, а також зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або споживачу, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача (іншому документі), який підписано уповноваженим на це державним органом держави призначення товарів. На вимогу Держекспортконтролю може бути здійснено контроль за доставкою товару кінцевому споживачу представником держави-експортера.

(пункт 15 доповнено абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

16. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які укладають зовнішньоекономічні договори (контракти) про експорт товарів, рекомендується вносити до них відомості про:

мету і місце використання товарів;

кінцевого користувача товарів;

кінцеве призначення та кількість товарів;

зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності про те, що:

- отримані з України товари не реекспортуватимуться і не передаватимуться будь-кому, крім кінцевого користувача, без письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю;

- він надасть сертифікат кінцевого користувача, імпортний сертифікат або інший документ, який містить гарантії уповноваженого на це державного органу держави призначення товарів щодо їх кінцевого використання;

- він надасть сертифікат підтвердження доставки товарів або інший документ, оформлений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, яким підтверджується ввезення товару чи кожної партії такого товару на територію цієї держави.

За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного договору (контракту) може бути внесено зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності про надання експортеру або відповідним державним органам України права на здійснення контролю за доставкою товарів кінцевому користувачу та/або проведення перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з України.

До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт, експортер може вносити положення про охорону прав його інтелектуальної власності або положення, що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до іншої особи.

У випадках коли передбачається експорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, в контракті може обумовлюватися така форма доставки, яка забезпечує постійну охорону таких товарів до їх отримання користувачем, а також охорону державної таємниці.

У разі невнесення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності до зовнішньоекономічного договору (контракту) положень, передбачених абзацами другим - десятим цього пункту, він зобов'язаний отримати від іноземного суб'єкта господарської діяльності та надати Держекспортконтролю документи, які містять зазначені у цих абзацах відомості, зобов'язання чи гарантії.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) про експорт товарів військового призначення через іноземного суб'єкта господарської діяльності - посередника може бути укладений лише за наявності у нього повноважень на здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, підтверджених уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано зазначеного посередника, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави

(абзац тринадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15.06.99 р. N 1042
,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2001 р. N 244)

17. У разі коли укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів з України здійснено з іноземним суб'єктом господарської діяльності - посередником, зобов'язання, гарантії та відомості, зазначені у пункті 16 цього Положення, повинні бути також спеціально визначені у сертифікаті кінцевого користувача, імпортному сертифікаті або іншому документі, який оформлюється уповноваженим на це державним органом держави призначення товарів, а до документів, зазначених у пункті 15 цього Положення, додається документ, який підтверджує повноваження посередника на здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано зазначеного посередника, або інший документ, який підтверджує такі повноваження відповідно до законодавства цієї держави.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

Абзац другий пункту 17 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2001 р. N 244)

Відомості, зобов'язання чи гарантії, зазначені у пунктах 15 і 16 цього Положення та цьому пункті, за згодою Держекспортконтролю можуть не вноситися до зовнішньоекономічного договору (контракту) і не надаватися у випадках поставки товарів до держав-учасниць міжнародного режиму контролю за експортом звичайних видів озброєнь ("Вассенаарська домовленість").

(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

18. Не допускається експорт окремих категорій товарів до держав, щодо яких існує заборона ООН на поставки таких товарів.

Дозвіл Держекспортконтролю на експорт окремих категорій товарів до держав, щодо яких існують часткові обмеження міжнародних організацій, членом яких є Україна або щодо яких проводиться відповідна національна політика, надається в установленому порядку за погодженням з МЗС і Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України

(абзац другий пункту 18 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 р. N 244)

19. Реекспорт товарів з митної території України здійснюється згідно з порядком, передбаченим цим Положенням для їх експорту. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 15 та 17 цього Положення, експортером для одержання дозволу на реекспорт товарів подаються документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт з боку постачальника цих товарів в Україну.

20. Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з іншою подібною метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.

Для одержання зазначеного висновку суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює тимчасове вивезення товарів, надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає:

заяву типової форми у трьох примірниках;

документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і термін експонування товарів, їх випробування тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;

посвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці, ярмарку, контракт або угода з іноземним партнером тощо).

21. До заяви на одержання дозволу на експорт або висновку про можливість тимчасового вивезення товарів, крім зазначених у пунктах 15, 17 та 20 цього Положення документів, експортерами чи суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють тимчасове вивезення товарів, додаються:

технічна довідка або витяг з технічних умов, де зазначається повне найменування, стислий опис, призначення та технічні характеристики кожного найменування товару, що передбачається експортувати або тимчасово вивезти. У разі коли експортер чи відповідний суб'єкт підприємницької діяльності має намір експортувати чи тимчасово вивозити технології або послуги, замість технічної довідки додається їх анотований виклад з обов'язковим зазначенням обсягу, призначення та сфери використання. Технічна довідка скріплюється підписом і печаткою керівника відповідного підприємства, в організації та керівника військового представництва (якщо таке представництво є на підприємстві, в організації);

довідка про ступінь секретності товару, якщо він є матеріальним носієм інформації, що віднесена до державної таємниці, або про відсутність державної таємниці. Довідка скріплюється підписом і печаткою керівника відповідного підприємства, організації, керівника режимно-секретного органу та керівника військового представництва (якщо таке представництво є на підприємстві, в організації);

висновки міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за діяльністю з товарами, що експортуються або тимчасово вивозяться, щодо можливості їх експорту або тимчасового вивезення (на вимогу Держекспортконтролю).

Держекспортконтроль може затребувати від експортера чи суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює тимчасове вивезення товарів, додаткові відомості або інші документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення щодо його заяви.

Технічна довідка або інші документи з технічними характеристиками товару, а також довідка про ступінь секретності товару не подаються у разі проведення попередньої експертизи в галузі експортного контролю щодо експорту цього товару і реєстрації експортера Держекспортконтролем.

До документів, укладених іноземною мовою, додаються їх офіційні переклади.

22. Розгляд заяв, поданих для одержання дозволу на експорт чи імпорт товарів або висновку про можливість тимчасового вивезення, ввезення чи транзиту товарів, здійснюється Держекспортконтролем із залученням, у разі потреби, спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств та організацій (за погодженням з їх керівниками).

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

Термін розгляду заяв про видачу дозволу на експорт товарів або висновку про можливість тимчасового вивезення товарів не може перевищувати 45 днів від дня подання суб'єктом підприємницької діяльності, що має намір здійснити відповідну міжнародну передачу товарів, повного комплекту документів. Термін розгляду заяви може бути подовжено за рішенням голови Держекспортконтролю. 

(абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Кабінету Міністрів України
  від 15.06.99 р. N 1042
,
 від 11.07.2002 р. N 982)

До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для отримання від суб'єкта підприємницької діяльності, що має намір здійснити відповідну міжнародну передачу товарів, додаткових відомостей або інших документів.

(абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

У разі прийняття Держекспортконтролем рішення про відмову у видачі дозволу або позитивного висновку на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, а також у випадках, коли експертизою в галузі експортного контролю встановлено, що дозвіл або відповідний висновок Держекспортконтролю не потрібен, суб'єктові підприємницької діяльності, що мав намір здійснити відповідну міжнародну передачу товарів, надсилається лист з обгрунтуванням такого рішення, про що інформується Держмитслужба.

(абзац четвертий пункту 22 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

Порядок імпорту
та тимчасового ввезення товарів

23. Імпорт товарів провадиться суб'єктами підприємницької діяльності (далі - імпортери) за умови одержання відповідного дозволу Держекспортконтролю.

24. Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення українською стороною зобов'язань (гарантій), пов'язаних з кінцевим використанням імпортованих товарів, порядок оформлення таких зобов'язань визначається Кабінетом Міністрів України.

25. Для одержання дозволу на імпорт товарів імпортер надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає:

заяву типової форми у трьох примірниках;

посвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт товарів, а також, на вимогу Держекспортконтролю, посвідчену копію договору комісії, доручення тощо, якщо імпортером є підприємство, організація - посередник;

абзац четвертий пункту 25 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2002 р. N 982)

сертифікат кінцевого користувача;

інші документи, зазначені в пункті 27 цього Положення.

26. Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з іншою подібною метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.

Для одержання зазначеного висновку суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює тимчасове ввезення товарів, надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає:

заяву типової форми у трьох примірниках;

документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і термін експонування товарів, а також про зобов'язання (гарантії), передбачені у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) як умови тимчасового ввезення товарів;

посвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземним партнером тощо).

27. До заяви на одержання дозволу на імпорт товарів або висновку про можливість тимчасового ввезення товарів додається також технічна довідка або витяг з технічних умов, де зазначається повне найменування, стислий опис, призначення та технічні характеристики кожного найменування товару, що його передбачається імпортувати або тимчасово ввезти. У разі коли імпортер має намір імпортувати технології або послуги, замість технічної довідки додається їх анотований виклад з обов'язковим зазначенням їх обсягу, призначення та сфери використання. Технічна довідка скріплюється підписом і печаткою керівника підприємства, організації та керівника військового представництва (якщо таке представництво є на підприємстві, в організації).

Технічна довідка або інші документи про технічні характеристики товару не подаються у разі проведення попередньої експертизи в галузі експортного контролю щодо імпорту зазначеного товару і реєстрації імпортера Держекспортконтролем.

28. Розгляд заяв на одержання дозволу на імпорт товарів або висновку про можливість тимчасового ввезення товарів здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 22 цього Положення, в термін до 15 днів від дня надання імпортером чи суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює тимчасове ввезення товарів, повного комплекту документів.

Порядок транзиту товарів через
територію України

29. Транзит товарів через територію України здійснюється за умови одержання суб'єктом підприємницької діяльності або іноземним суб'єктом господарської діяльності позитивного висновку Держекспортконтролю.

Для одержання висновку про можливість транзиту товарів суб'єкт підприємницької діяльності або іноземний суб'єкт господарської діяльності надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи:

заяву за типовою формою у трьох примірниках;

посвідчену копію експортної ліцензії держави експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи та прийняття рішення;

(абзац четвертий пункту 29 із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15.06.99 р. N 1042
,
 від 11.07.2002 р. N 982)

інші документи (посвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката тощо) залежно від категорії товару та держави одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю. 

(пункт 29 доповнено абзацом п'ятим згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15.06.99 р. N 1042)

30. Розгляд заяв, поданих для одержання висновку про можливість транзиту товарів, здійснюється Держекспортконтролем протягом не більш як 15 днів від дня подання повного комплекту документів у порядку, передбаченому пунктом 22 цього Положення.

31. Підставою для митного оформлення товарів є позитивний висновок Держекспортконтролю про можливість транзиту цих товарів.

32. Пункт 32 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

СПИСОК
товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю

Номер позиції 

Найменування 

Код товару згідно з УКТЗЕД 

  

Товари військового призначення, в тому числі: 

  

ML1 

Зброя, в тому числі автоматична, калібру 12,7 мм (калібр 0,5 дюйма) або менше та аксесуари, які наведено нижче, а також спеціально призначені для них компоненти: 

з 9301, 9302, 9303, 9305, 9306 

  

a) гвинтівки, карабіни, револьвери, пістолети, автоматичні пістолети та кулемети; 

  

Примітка. 
  
  
  

Згідно з підпозицією ML1.a контролю не підлягають: 

  

1) мушкети, гвинтівки та карабіни, виготовлені до 1938 року; 

  

2) репродукції мушкетів, гвинтівок та карабінів, оригінали яких були виготовлені до 1890 року; 

  

3) револьвери, пістолети та кулемети, виготовлені до 1890 року, та їх репродукції. 

  

b) гладкоствольна зброя, спеціально призначена для військового використання; 

9303 20 95 00 

c) зброя з використанням безгільзових боєприпасів; 

  

d) глушники, спеціальні насадки, фіксатори, приціли та вогнегасники для зброї, яка контролюється згідно з підпозиціями ML1.a, ML1.b або ML.1.c 

9305 90 90 00 

Технічна примітка. 
  
  
  
  

Гладкоствольна зброя, спеціально призначена для військового використання, як зазначено в підпозиції ML1.b, це зброя, що: 

  

a) пройшла випробування під тиском понад 1300 бар (130 МПа); 

  

b) працює нормально та безпечно під тиском понад 1000 бар (100 МПа); та 

  

c) здатна використовувати боєприпаси завдовжки понад 76,2 мм (наприклад, серійні патрони підвищеної потужності (магнум) 12-го калібру для дробової рушниці). 

  

Параметри щодо цієї технічної примітки повинні встановлюватися відповідно до стандартів, визначених Постійною міжнародною комісією (Commission Internationale Permanente). 

  

Примітка 1. 

Згідно з позицією ML1 контролю не підлягає гладкоствольна зброя, що використовується для мисливських чи спортивних цілей і не є спеціально призначеною для військового використання чи повністю автоматичного ведення вогню. 

  

Примітка 2. 

Згідно з позицією ML1 контролю не підлягає вогнепальна зброя, яка спеціально призначена для навчальних боєприпасів і з якої неможливо вести вогонь будь-якими боєприпасами, що контролюються. 

  

Примітка 3. 

Згідно з позицією ML1 контролю не підлягає зброя, для якої використовуються боєприпаси нецентрального бою і яка не є зброєю повністю автоматичного ведення вогню. 

  

ML2 

Озброєння або зброя калібру понад 12,7 мм (калібр 0,5 дюйма), установки для метання та механізми, що їх обслуговують, які наведено нижче, та спеціально призначені для них компоненти: 

з 9301,
9305 90 10 00 

  

a) гармати, гаубиці, автоматичні гармати, міномети, протитанкові гармати, підствольні гранатомети, військові вогнемети, безвідкатні протитанкові гармати та пристрої до них для зменшення демаскувальних ознак; 

  

Примітка. 

Згідно з підпозицією ML2.a контролю підлягають форсунки, вимірювальні пристрої, резервуари та інші спеціально призначені компоненти для використання з рідкими метальними зарядами до будь-якої техніки, зазначеної в підпозиції ML2.a. 

  

  

b) військові димові, газові та піротехнічні установки для метання чи генератори; 

  

Примітка. 

Згідно з підпозицією ML2.b контролю не підлягають сигнальні пістолети. 

  

  

c) приціли для зброї. 

  

ML3 

Боєприпаси та спеціально призначені для них компоненти до зброї, яка підлягає контролю згідно з позиціями ML1, ML2 або ML12 

з 9306 29, 9306 30 

Примітка 1. 
  
  
  
  
  

Спеціально призначені компоненти: 

  

a) металеві або пластмасові вироби такі, як ковадла капсулів, наконечники куль, кільця патронних стрічок, ведучі пояски та металеві деталі боєприпасів; 

  

b) запобіжно-звідні пристрої, підривники, датчики та ініціювальні пристрої; 

  

c) джерела живлення з потужним виходом одноразової дії; 

  

d) спалимі гільзи для зарядів; 

  

e) суббоєприпаси, включаючи касетні бомби, касетні міни та снаряди, керовані на прикінцевій ділянці траєкторії. 

  

Примітка 2. 

Згідно з позицією ML3 контролю не підлягають боєприпаси, обтиснуті без снаряда (холості), та навчальні боєприпаси з просвердленою пороховою камерою. 

  

Примітка 3. 
  
  
  

Згідно з позицією ML3 контролю не підлягають патрони, спеціально призначені для будь-якої з наведених нижче цілей: 

  

a) сигналізація; 

  

b) сполохування птахів; 

  

c) підпалення надмірного газу на нафтових свердловинах. 

  

ML4 

Бомби, торпеди, некеровані ракети, керовані ракети і супутнє обладнання та аксесуари, які наведено нижче, спеціально призначені для військового використання, а також спеціально призначені компоненти для них: 

9306 90 10 00 

  

a) бомби, торпеди, гранати, димові шашки, некеровані ракети, міни, керовані ракети, глибинні бомби, підривні заряди, підривні пристрої та комплекти до них, "військові піротехнічні" пристрої, патрони та імітаційні пристрої (обладнання, що імітує характеристики будь-якого з цих виробів); 

  

Примітка. 
  
  

Згідно з підпозицією ML4.а контролю підлягають: 

  

1) димові гранати, запалювальні бомби, освітлювальні бомби та вибухові пристрої; 

  

2) ракетні сопла та носові конуси головної частини. 

  

  

b) обладнання, спеціально призначене для ведення, керування, приведення в готовність, надання руху потужністю одноразової дії, запуску, наводки, тралення, розрядження, дезорієнтації, створення перешкод чи виявлення виробів, які підлягають контролю згідно з підпозицією ML4.a 

  

Примітка. 
  
  

Згідно з підпозицією ML4.b контролю підлягають: 

  

a) мобільне обладнання для зрідження газів із продуктивністю 1000 кг зрідженого газу або більше за добу; 

  

b) плавучі електропровідні кабелі, придатні для тралення магнітних мін. 

  

Технічна примітка. 

Ручні (переносні) пристрої, призначені тільки для виявлення металевих предметів і не здатні визначати різницю між мінами та іншими металевими предметами, не вважаються такими, що спеціально призначені для виявлення виробів, які підлягають контролю згідно з підпозицією ML4.a. 

  

ML5 

Апаратура керування вогнем, супутнє обладнання для приведення в бойову готовність та оповіщення, супутні системи та апаратура для випробувань, налагодження та протидії, як наведено нижче, спеціально призначені для військового використання, та компоненти і приладдя, спеціально призначені для них: 

  

  
  
  
  

a) приціли для зброї, обчислювальні машини для бомбометання, обладнання гарматної наводки та системи керування зброєю; 

з 8525, 8526, 8529, 8543, 9013, 9305 

b) системи розвідки цілей, цілепоказу, визначення далекості, спостереження чи супроводження цілі; апаратура виявлення цілей, узагальнення даних, розпізнання або ідентифікації цілей; апаратура інтеграції датчиків; 

з 8526, 8527, 9013 

c) апаратура протидії для виробів, які підлягають контролю згідно з підпозиціями ML5.а або ML5.b; 

з 8525, 8529 

d) обладнання для експлуатаційних випробувань або налагодження, спеціально призначене для виробів, що підлягають контролю згідно з підпозиціями ML5.a та ML5.b 

з 9031 

ML6 

Наземні транспортні засоби та компоненти до них, спеціально призначені або модифіковані для військового використання 

з 8708,
8710 00 00 00,
8705 90 

Технічна примітка. 

Термін "наземні транспортні засоби" включає трейлери. 

  

Примітка 1. 
  
  
  
  

Згідно з позицією ML6 контролю підлягають: 

  

a) танки та інші озброєні бойові і військові машини, оснащені пристроями для установки зброї або обладнанням для мінування або пуску засобів ураження, які підлягають контролю згідно з позицією ML4; 

  

b) броньовані машини; 

  

c) машини-амфібії та машини, здатні подолати глибокі броди; 

  

d) аварійно-рятувальні машини та машини для буксирування чи перевезення боєприпасів або систем зброї та супутнього устаткування для маніпулювання вантажем. 

  

Примітка 2. 
  
  
  
  

Модифікація наземних машин для військового використання спричиняє структурні, електричні та механічні зміни, що стосуються одного чи більше спеціально призначених військових компонентів. До таких компонентів належать: 

  

a) оболонки пневматичних шин типу куленепробивних чи здатних забезпечувати рух у спущеному стані; 

  

b) системи управління тиском у шинах, що керуються зсередини машини, яка рухається; 

  

c) броньований захист життєво важливих частин (наприклад паливних баків або кабін машини); 

  

d) спеціальне міцнення для пристроїв установки зброї. 

  

Примітка 3. 

Згідно з позицією ML6 контролю не підлягають цивільні автомобілі або банківські вантажні автомобілі з бронезахистом. 

  

Примітка 4. 

Контроль за експортом (імпортом) зазначених у позиції ML6 виробів, не обладнаних для військового використання і не оснащених обладнанням та пристроями, спеціально розробленими або модифікованими для військового використання, та дозволених для цивільного використання, а також складових частин цих виробів здійснюється в порядку, передбаченому для товарів подвійного призначення. 

  

ML7 

Хімічні або біологічні токсичні агенти, "сльозоточиві гази", радіоактивні матеріали, супутнє обладнання, компоненти, матеріали і "технології": 

  

Примітка. 

Номери згідно з міжнародною класифікацією "Chemical Abstracts Service" (далі - CAS) наведено для прикладу і не для всіх хімічних сполук і сумішей, що підлягають контролю згідно з позицією ML7. 

  

  
  

a) біологічні агенти і радіоактивні матеріали, "пристосовані для військового використання" з метою ураження людей або тварин, виведення з ладу обладнання, заподіяння шкоди урожаю або навколишньому природному середовищу, а також бойові отруйні речовини; 

  

b) бінарні та ключові прекурсори для виготовлення "отруйних" речовин, які наведено нижче: 

  

  
  
  
  

1. Алкіл(метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)-дифторфосфонати, наприклад DF: метилдифторфосфонат (CAS 676-99-3). 

2931 00 95 90 

2. О-Алкіл(H або C10, включаючи циклоалкіл)-О-[2-діалкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)-аміноетил]алкіл(метил, етил, n-пропіл або ізопропіл) фосфоніти і відповідні алкіловані та протоновані солі, наприклад
QL: О-етил-О-2-діізопропіламіноетилметилфосфоніт (CAS 57856-11-8). 

2931 00 95 90 

3. Хлорзарин: О-ізопропілметилхлорфосфонат (CAS 1445-76-7). 

2931 00 95 90 

4. Хлорзоман: О-пінаколілметилхлорфосфонат (CAS 7040-57-5); 

2931 00 95 90 

  

c) "сльозоточиві гази" та "агенти для підтримки громадського порядку", включаючи: 

  

  
  
  
  

1. Бромбензилціанід (CA) (CAS 5798-79-8).  

2929 90 00 00 

2. о-Хлорбензиліденмалононітрил(о-хлорбензальмалононітрил) (CS) (CAS 2698-41-1). 

2926 90 99 90 

3. Фенацилхлорид((w-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4). 

2914 70 90 00 

4. Дибензол[b,f]-1,4-оксазепін (CR) (CAS 257-07-8); 

2933 90 50 00 

  

d) обладнання, спеціально призначене або модифіковане для розсіювання будь-яких з наведених нижче матеріалів, та спеціально призначені для нього компоненти: 

8424 81 99 00
9306 90 10 00 

  
  

1. Матеріали або речовини, що підлягають контролю згідно з підпозиціями ML7.a або ML.7.c; або 

  

1. Бойові отруйні речовини, виготовлені з прекурсорів, що підлягають контролю згідно з підпозицією ML7.b; 

  

  

e) обладнання, спеціально призначене для захисту від матеріалів, що контролюються згідно з підпозиціями ML7.a або ML.7.c, та спеціально призначені для нього компоненти; 

8421 39 98 00 

Примітка. 

Згідно з підпозицією ML7.e контролю підлягає захисне обмундирування. 

  

  

f) обладнання, спеціально призначене для виявлення або ідентифікації матеріалів, що підлягають контролю згідно з підпозиціями ML7.a або ML.7.c, та спеціально призначені для нього компоненти; 

з 9027 

Примітка. 

Згідно з підпозицією ML7.f контролю не підлягають персональні радіометричні дозиметри. 

  

Особлива примітка. 

Про цивільні протигази і захисні засоби див. позицію 1.A.4 Списку товарів подвійного використання. 

  

  
  

g) "біополімери", спеціально призначені або оброблені для виявлення чи ідентифікації бойових отруйних речовин, що контролюються згідно з підпозицією ML7.a, а також специфічні клітинні культури, що використовуються для їх виробництва; 

3002 90 90 00
3822 00 00 00
3507 90 00 00 

h) "біокаталізатори" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, а також біологічні системи для них, які наведено нижче:  

  

  
  

1. "Біокаталізатори", спеціально призначені для знезараження або зниження ефективності отруйних речовин згідно з підпозицією ML7.a, одержані в результаті цілеспрямованої лабораторної селекції або генетичних маніпуляцій з біологічними системами. 

3002 90 50 00
3507 90 00 00
3822 00 00 00 

2. Такі біологічні системи, як "експресувальні вектори", віруси або культури клітин, що містять генетичну інформацію, пов'язану із синтезом "біокаталізаторів", які контролюються згідно з підпозицією ML7.h.1. 

3002 90 50 00
3002 90 90 00 

  

i) "технології", які наведено нижче: 

  

  
  
  

1. "Технології" для "розроблення", "виробництва" або "використання" токсикологічних агентів, відповідного обладнання або його компонентів згідно з підпозиціями ML7.a - ML7.f. 

2920 90 85 00
2929 90 00 00
2931 00 95 90
8421 39 98 00
8424 81 99 00
9306 90 10 00
з 9027 

2. "Технології" для "розроблення", "виробництва" або "використання" "біополімерів" чи культур специфічних клітин, які підлягають контролю згідно з підпозицією ML7.g. 

3002 90 90 00
3507 90 00 00
3822 00 00 00 

3. "Технології", що використовуються виключно для введення "біокаталізаторів", які підлягають контролю згідно з підпозицією ML7.h.1, у військові речовини-носії або військові матеріали 

3002 90 50 00
3002 90 90 00
3507 90 00 00
3822 00 00 00 

Примітка 1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно з підпозицією ML7.a контролю підлягають: 

  

a) бойові отруйні речовини нервово-паралітичної дії: 

  

1. О-Алкіл(включаючи циклоалкіл)алкіл(метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)фторфосфонати, наприклад
зарин (GB): О-ізопропілметилфторфосфонат (CAS 107-44-8); та

2931 00 95 90

зоман (GD): О-пінаколілметилфторфосфонат (CAS 96-64-0). 

2931 00 95 90  

2. О-Алкіл( ЈС10, включаючи циклоалкіл)-N,N-діалкіл(метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)-амідоціанфосфати, наприклад
табун (GA): О-етил-N,N-диметиламідоціанфосфат (CAS 77-81-6). 

2931 00 95 90 

3. О-Алкіл(Н або ЈС10, включаючи циклоалкіл)-S-[2-діалкіл(метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)-аміноетил]алкіл(метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)тіолфосфонати і відповідні алкіловані або протоновані солі, наприклад
VX: О-етил-S-(2-діізопропіламіноетил)метилтіолфосфонат (CAS 50782-69-9). 

 
 
 
2931 00 95 90 

b) бойові отруйні речовини шкірнонаривної дії: 

  

1. Сірчисті іприти:  

 

2-хлоретилхлорметилсульфід (CAS 2625-76-5); 

2930 90 70 90 

біс(2-хлоретил)сульфід (CAS 505-60-2); 

2930 90 70 90 

біс(2-хлоретилтіо)метан (CAS 63869-13-6); 

2930 90 70 90 

1,2-біс(2-хлоретилтіо)етан (CAS 3563-36-8); 

2930 90 70 90 

1,3-біс(2-хлоретилтіо)-н-пропан (CAS 63905-10-2); 

2930 90 70 90 

1,4-біс(2-хлоретилтіо)-н-бутан; 

2930 90 70 90 

1,5-біс(2-хлоретилтіо)пентан; 

2930 90 70 90 

біс(2-хлоретилтіометиловий) ефір; 

2930 90 70 90 

біс(2-хлоретилтіоетиловий) ефір (CAS 63918-89-8). 

2930 90 70 90 

2. Люїзити:  

 

2-хлорвінілдихлорарсин (CAS 541-25-3); 

2931 00 95 90 

трис(2-хлорвініл)арсин (CAS 40334-70-1); 

2931 00 95 90 

біс(2-хлорвініл)хлорарсин (CAS 40334-69-8). 

2931 00 95 90 

3. Азотисті іприти: 

 

HN1: біс(2-хлоретил)етиламін (CAS 538-07-8); 

2921 19 80 00 

HN2: біс(2-хлоретил)метиламін (CAS 51-75-2); 

2921 19 80 00 

HN3: трис(2-хлоретил)амін (CAS 555-77-1); 

2921 19 80 00 

c) бойові отруйні речовини, що призводять до втрати дієздатності, такі, як 3-хінуклідинілбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2); 

2916 39 00 90
2933 90 95 00 

d) бойові отруйні речовини-дефоліанти:  

 

1. Бутиловий ефір 2-хлор-4-фторфеноксіоцтової кислоти (LNF). 

2916 39 00 90 

2. Кислоти 2,4,5-трихлорфеноксіоцтова та 2,4-дихлорфеноксіоцтова у суміші (отруйні речовини типу "Оранж"). 

3824 90 95 00
2915 40 00 00 

Примітка 2. 

Згідно з підпозицією ML7.e контролю підлягають установки кондиціонування повітря, спеціально призначені або модифіковані для ядерної, біологічної чи хімічної фільтрації. 

8421 39 30 00 

Примітка 3. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно з підпозиціями ML7.a та ML7.c контролю не підлягають:  

  

a) хлорціан (CAS 506-77-4); 

2851 00 50 00 

b) ціанистоводнева кислота (CAS 74-90-8); 

2811 19 20 00 

c) хлор (CAS 7782-50-5); 

2801 10 00 00 

d) карбонілхлорид (фосген) (CAS 75-44-5); 

2812 10 94 00 

e) дифосген (трихлорметилхлорформіат) (CAS 503-38-8); 

2915 90 20 00 

f) етилбромацетат (CAS 105-36-2); 

2915 90 80 90 

g) ксилілбромід (CAS 89-92-9; 620-13-3; 104-81-4); 

2903 69 90 90 

h) бензилбромід (CAS 100-39-0); 

2903 69 90 90 

i) бензилйодид (CAS 620-05-3); 

2903 69 90 90 

j) бромацетон (CAS 598-31-2); 

2914 70 90 00 

k) бромціан (CAS 506-68-3); 

2851 00 80 00 

l) бромметилетилкетон (CAS 816-40-0); 

2914 70 90 00 

m) хлорацетон (CAS 78-95-5); 

2914 70 90 00 

n) етилйодацетат (CAS 623-48-3); 

2915 90 80 90 

o) йодацетон (CAS 3019-04-3); 

2914 70 90 00 

p) хлорпікрин (CAS 76-06-2). 

2904 90 40 00 

Примітка 4. 

"Технології", клітинні культури і біологічні системи, зазначені в підпозиціях ML7.g, ML7.h.2 та ML.7.i.3, є винятком і згідно з цими підпозиціями контролю не підлягають "технології", клітинні культури або біологічні системи, що використовуються в таких цивільних галузях, як сільське господарство, фармацевтика, медицина, ветеринарія, охорона навколишнього природного середовища, знезараження стічних вод або харчова промисловість. 

  

Примітка 5. 

Згідно з підпозицією ML7.c не підлягають контролю сльозоточиві гази або засоби для підтримки громадського порядку в індивідуальних упаковках, призначені для використання особовим складом з метою самозахисту. 

  

Примітка 6. 

Згідно з підпозиціями ML7.d, ML7.e, ML7.f контролю підлягає обладнання, спеціально призначене або модифіковане для військових цілей. 

  

Особлива примітка. 

Див. також позицію 1.A.4 Списку товарів подвійного використання. 

  

ML8 

"Військові вибухові речовини" і паливо, у тому числі ракетне, та інші супутні матеріали, які наведено нижче: 

  

  

a) речовини та їх суміші: 

  

  
  

1. Сферичний алюмінієвий порошок (CAS 7429-90-5) з розміром частинок 60 мкм або менше, виготовлений з матеріалу, що містить 99 відсотків або більше алюмінію. 

7603 20 00 00 

2. Металеві горючі добавки до палива, які складаються із сферичних, розпилених, сфероїдальних, шаруватих та молотих частинок, виготовлених з матеріалу, що містить 99 відсотків або більше з наведених нижче:

  

  

a) метали та їх суміші: 

  

  
  

1. Берилій (CAS 7440-41-7) з розміром частинок менш як 60 мкм. 

8112 11 10 00 

2. Залізний порошок (CAS 7439-89-6) з розміром частинок 3 мкм або менше, виготовлений шляхом відновлення оксиду заліза воднем; 

7205 29 00 00 

  

b) суміші, що містять будь-що з наведених нижче речовин:  

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Цирконій (CAS 7440-67-7), магній (CAS 7439-95-4) 
та їх сплави з розміром частинок менш як 60 мкм. 

8109 10 10 00 
8104 30 00 00 

2. Паливо з бору (CAS 7440-42-8) або карбіду бору (CAS 12069-32-8) 85-відсоткової і більше чистоти та з розміром часток менш як 60 мкм. 

2804 50 10 00
2849 90 10 00 

3. Композиції перхлоратів, хлоратів і хроматів, з порошковим металом або іншими високоенергетичними паливними компонентами. 

3824 90 95 00 

4. Див. підпозицію 1.C.11.d Списку товарів подвійного використання. 

  

5. Компаунди фтору (CAS 7782-41-4) з іншими галогенами, киснем або азотом. 

2801 30 10 00 

6. Карборани; декарборан (CAS 17702-41-9), пентаборан (CAS 19624-22-7) та їх похідні. 

2840 20 90 00
2850 00 90 00 

7. Циклотетраметилентетранітрамін (CAS 2691-41-0) (HMX); октагідро-1,3,5,7-тетранітро-1,3,5,7-тетразин; 1,3,5,7-тетранітро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан (октоген). 

2933 69 80 00 

8. Гексанітростильбен (HNS) (CAS 20062-22-0). 

2929 90 00 00 

9. Діамінотринітробензол (DATB) (CAS 1630-08-6). 

2929 90 00 00 

10. Триамінотринітробензол (TATB) (CAS 3058-38-6). 

2929 90 00 00 

11. Триаміногуанідиннітрат (TAGN) (CAS 4000-16-2). 

2925 20 00 00 

12. Стехіометричний субгідрид титану TiH 0.65-1.68. 

2850 00 10 00 

13. Динітрогліколурил (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); тетранітрогліколурил (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7). 

2933 90 95 00 

14. Тетранітробензотриазолобензотриазол (TACOT) (CAS 25243-36-1). 

2933 90 95 00 

15. Діаміногексанітродифеніл (DIPAM) (CAS 17215-44-0). 

2929 90 00 00 

16. Пікриламінодинітропіридин (PYX) (CAS 38082-89-2). 

2933 39 95 00 

17. 3-нітро-1,2,4-триазол-5-он (NTO або ONTA) (CAS 932-64-9). 

2933 69 80 00 

18. Гідразин (CAS 302-01-2) 70-відсоткової концентрації або більше; гідразиннітрат (CAS 37836-27-4); гідразинперхлорати (CAS 27978-54-7); несиметричний диметилгідразин (CAS 57-14-7); монометилгідразин (CAS 60-34-4); симетричний диметилгідразин (CAS 540-73-8). 

з 2825, 2928 

19. Перхлорат амонію (CAS 7790-98-9). 

2829 90 10 00 

20. Циклотриметилентринітрамін (RDX) (CAS 121-82-4); циклоніт; T4; гексагідро-1,3,5-тринітро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринітро-1,3,5-триазациклогексан (гексоген). 

2933 69 10 00 

21. Нітрат гідроксиламонію (HAN) (CAS 13465-08-2); перхлорат гідроксиламонію (HAP) (CAS 15588-62-2). 

2825 10 00 00 

22. 2-(5-ціанотетразолато)пентаамін-кобальт(III) перхлорат (або CP) (CAS 70247-32-4). 

2829 90 10 00 

23. Цис-біс(5-нітротетразолато)тетраамін-кобальт(III) перхлорат (або BNCP). 

2829 90 10 00 

24. 7-аміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид (ADNBF) (CAS 97096-78-1) або амінодинітробензофуроксан. 

2933 90 95 00 

25. 5,7-діаміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид, (CAS 117907-74-1), (CL-14) або діамінодинітробензофуроксан. 

2933 90 95 00 

26. 2,4,6-тринітро-2,4,6-триазациклогексанон (К-6 або кето-RDX) (CAS 115029-35-1). 

2933 90 95 00 

27. 2,4,6,8-тетранітро-2,4,6,8-тетраазабіцикло-[3.3.0]октан-3-он (CAS 130256-72-3) (тетранітросемигліколурил, К-55 або кетобіциклічний HMX). 

2933 90 95 00 

28. 1,1,3-тринітроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4). 

2933 90 95 00 

29. 1,4,5,8-тетранітро-1,4,5,8-тетраазадекалін (TNAD) (CAS 135877-16-6). 

2933 90 95 00 

30. Гексанітрогексаазаізовюрцитан (CAS 135285-90-4) (CL-20, HNIW, клатрати CL-20). 

2933 90 95 00 

31. Полінітрокубани з більше ніж чотирма нітрогрупами. 

2929 90 00 00 

32. Динітрамід амонію (AND або SR 12) (CAS 140456-78-6). 

2851 00 80 00 

33. Тринітрофенілметилнітрамін (тетрил) (CAS 479-45-8). 

2929 90 00 00 

  

b) вибухові речовини і ракетне паливо, які мають такі характеристики: 

  

  
  
  
  
  
  
  

1. Вибухові речовини із швидкістю детонації понад 8700 м/сек. або тиском детонації понад 34 ГПа (340 кбар) 

3602 00 00 00 

2. Інші органічні вибухові речовини, не зазначені в позиції ML8, що створюють детонаційний тиск 25 ГПа (250 кбар) або більше і не змінюються при температурі 250° C або вище протягом 5 хвилин і довше 

3602 00 00 00 

3. Будь-яке інше тверде ракетне паливо класу 1.1 ООН, не зазначене в позиції ML8, що має теоретичний питомий імпульс (за нормальних умов) понад 250 с для неметалізованих або понад 270 с для алюмінізованих композицій 

3602 00 00 00 

4. Будь-яке інше тверде ракетне паливо класу 1.3 ООН, що має теоретичний питомий імпульс понад 230 с для негалогенованих, 250 с - для неметалізованих і 266 с - для металізованих композицій 

3602 00 00 00 

5. Будь-які інші метальні вибухові речовини, не зазначені в позиції ML8, що мають силову константу понад 1200 кДж/кг 

3602 00 00 00 

6. Будь-які інші вибухові речовини, ракетне паливо або піротехнічні матеріали, не зазначені в позиції ML8, які можуть зберігати сталу швидкість горіння понад 38 мм/сек. за нормальних умов, тобто, якщо тиск становить 6,89 МПа (68,9 бар), а температура 294 К (21° C); або 

3602 00 00 00 

7. Еластомерне модифіковане ливарне ракетне паливо на подвійній основі (EMCDB), що розтягується більше ніж на 5 відсотків при максимальних навантаженнях і температурі 233 К (-40° C). 

3602 00 00 00 

  

c) "військова піротехніка"; 

3604 90 00 00 

  

d) інші речовини: 

  

  
  
  

1. Авіаційне паливо спеціального складу для військових цілей. 

2710 00 51 00 

2. Військові матеріали для використання у вогнеметах або запальних боєприпасах із загусниками вуглеводневого палива спеціального складу, такими як стеарати і пальмітати металів (також відомі як октал) (CAS 637-12-7), загусники M1, M2, M3. 

2915 70 30 00
2915 70 20 00 

3. Рідинні окислювачі, що містять у своєму складі інгібіровану димлячу азотну кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7) або дифторид кисню; 

2808 00 00 00
2811 29 90 00 

  

e) "добавки" та "прекурсори": 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Азидометил(метил)оксетан (AMMO) і його полімери. 

2932 99 90 00 

2. Основний саліцилат міді (CAS 62320-94-9), саліцилат свинцю (CAS 45748-73-9). 

2918 21 00 00 

3. Біс(2,2-динітропропіл)формаль (CAS 5917-61-3) або біс(2,2-динітропропіл)ацеталь (CAS 5108-69-0). 

2912 19 00 00
2911 00 00 00 

4. Біс (2-фтор-2,2-динітроетил)формаль (FEFO) (CAS 17003-79-1). 

2912 19 00 00 

5. Біс(2-гідроксіетил)глікольамід (BHEGA) (CAS 17409-41-5). 

2924 10 00 00 

6. Біс(2-метилазиридиніл)метиламінофосфіноксид (метил BAPO)(CAS 85068-72-0). 

2931 00 95 90 

7. Бісазидометилоксетан і його полімери (CAS 17607-20-4). 

2932 99 90 00 

8. Бісхлорметилоксетан (BCMO) (CAS 142173-26-0). 

2932 99 90 00 

9. Бутадієннітрилоксид (BNO). 

2929 90 99 90 

10. Бутантриолтринітрат (BTTN) (CAS 6659-60-5). 

2905 50 99 00 

11. Катоцен (CAS 37206-42-1), (2,2-бісетилфероценілпропен), фероценкарбонова кислота (CAS 1271-42-7), N-бутилфероцен (CAS 319904-29-7), бутацен (CAS 125856-62-4) та інші адуктивні полімерні похідні фероцену. 

2931 00 95 90 

12. Динітроазетидин-трет-бутилова сіль. 

2933 90 95 00 

13. Реакційноздатні мономери, пластифікатори та полімери, що містять нітро-, азидо-, нітрато-, нітраза- і дифтораміно-групи. 

з 2904, 2917, 2919, 2921, 2926, 3815, 3908, 3909 

14. Полі-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан-1,5-діолформаль (FPF-1). 

2913 00 00 00 

15. Полі-2,4,4,5,5,6,6-гексафтор-2-трифторметил-3-оксагептан-1,7-діолформаль (FPF-3). 

2913 00 00 00 

16. Полігліцидилазид (GAP) (CAS 143178-24-9) і його похідні. 

2915 90 80 90 

17. Гексабензилгексаазаізовюрцитан(HBIW) (CAS 124782-15-6).  

2933 90 95 00  

18. Полібутадієн з кінцевими гідроксильними групами (НТРВ), функціональність яких перебуває у межах 2,2 і 2,4, гідроксильний показник менш як 0,77 мекв/г, в'язкість при 30° C менш як 47 пуаз (CAS 69102-90-5). 

3902 90 20 00 

19. Вищого гатунку оксид заліза (Fe2O3 гематит), що має площу питомої поверхні понад 250 м2/г та середній розмір часток 0,003 мкм або менше (CAS 1309-37-1). 

2821 10 00 00 

20. Бета-резорцилат свинцю (CAS 20936-32-7). 

2931 00 95 90 

21. Станат свинцю (CAS 12036-31-6), малеат свинцю (CAS 19136-34-6), цитрат свинцю (CAS 14450-60-3). 

2841 90 90 00
2917 19 90 00
2918 15 00 90 

22. Свинцево-мідні бета-резоцилатні або саліцилатні хелати (CAS 68411-07-4). 

2918 23 90 00
2931 00 95 90 

23. Нітратометил(метил)оксетан або полі(3-нітратометил-3-метилоксетан), (Poly-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0). 

2932 99 90 00 

24. 3-нітраза-1,5-пентандіізоціанат (CAS 7406-61-9). 

2929 10 90 00 

25. N-метил-n-нітроанілін (CAS 100-15-2). 

2921 42 10 90 

26. Металоорганічні зв'язувальні агенти, у тому числі:  

  
  
  

a) неопентил (діаліл) окситри (діоктил)-фосфатотитанат (CAS 103850-22-2), відомий також як 2,2-біс[2-пропенолатометилбутанолатотрис (діоктил) фосфато]титан (IV) (CAS 110438-25-0) або LICA 12 (CAS 103850-22-2); 

2931 00 95 90   

b) [(2-пропенолато-1)метилпропанолатометил]-
(бутанолато-1)трис(діоктил)пірофосфато-титанат (IV) або KR3538; 

2931 00 95 90 

c) [(2-пропенолато-1)метилпропанолатометил]-
(бутанолато-1)трис(діоктил)фосфатотитанат (IV) 

2931 00 95 90 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

27. Поліціанодифторамінооксиетилен (PCDE). 

3907 20 99 00 

28. Поліфункціональні азиридинаміди з ізофталатною, тримезинатною (ВІТА або бутиленімінтримезамід), ізоціануратною або 3-метиладипатною структурою основного ланцюга з 2-метил або 2-етил замінниками в азиридиновому кільці. 

3908 90 00 00 

29. Полігліцидилнітрат або полі(нітратометил-оксиран); (Poly-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8). 

2910 90 00 00 

30. Полінітроортокарбонати. 

3907 40 00 00 

31. Пропіленімін, 2-метилазиридин (CAS 75-55-8). 

2933 90 95 00 

32. Тетраацетилдибензилгексаазаізовюрцитан (TAIW). 

2933 90 95 00 

33. Тетраетиленпентамінакрилонітрил (TEPAN) (CAS 68412-45-3); ціаноетильовані поліаміни та їх солі. 

2926 10 00 90 

34. Тетраетиленпентамінакрилонітрилгліцидол (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); ціаноетильовані поліаміни конденсовані з гліцидолом та їх солі. 

2926 10 00 90 

35. Трифенілвісмут (TPB) (CAS 603-33-8). 

2931 00 95 90 

36. Три(2-метилазиридин-1-іл)фосфіноксид (MAPO) (CAS 57-39-6); ди(2-метилазиридиніл)[2-(2-гідроксипропокси)пропіламіно]фосфіноксид (BOBBA 8) та інші похідні MAPO. 

2920 90 85 00 

37. 1,2,3-три[1,2-біс(дифтораміно)етоксильний]пропан (CAS 53159-39-0); тривіноксильний адукт пропану (TVOPA). 

2909 19 00 90 

38. 1,3,5-трихлорбензол (CAS 108-70-3). 

2903 69 90 90 

39. 1,2,4-тригідроксибутан(1,2,4-бутантриол). 

2905 14 90 00 

40. 1,3,5,7-тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан (TAT) (CAS 41378-98-7). 

2902 19 99 00 

41. 1,4,5,8-тетраазадекалін (CAS 5409-42-7). 

2904 20 90 00 

42. Низькомолекулярний (менш як 10000) полі (епіхлогідрин) з функціональними спиртовими групами; полі(епіхлоргідриндіол) і триол 

3907 30 00 00 

Примітка 1. 

"Військові вибухові речовини" і паливо, які містять метали або сплави, зазначені в підпозиціях ML8.a.1 і ML8.a.2, підлягають контролю незалежно від того, капсульовані чи не капсульовані ці метали і сплави в алюміній, магній, цирконій або берилій (див. також позицію 1.C.11 Списку товарів подвійного використання). 

  

Примітка 2. 

Згідно з позицією ML8 контролю не підлягають бор і карбід бору, збагачений бором-10 (20 відсотків або більше загального вмісту бору-10). 

  

Примітка 3. 

Авіаційне паливо, що підлягає контролю згідно з підпозицією ML8.d.1, є готовим продуктом, але не його складовою частиною. 

  

Примітка 4. 

Згідно з позицією ML8 контролю не підлягають перфоратори, спеціально призначені для каротажу нафтових свердловин. 

  

Примітка 5. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно з позицією ML8 контролю не підлягають зазначені нижче речовини: 

  

a) пікрат амонію; 

2908 90 90 00 

b) чорний порох; 

3601 00 00 00 

c) гексанітродифеніламін; 

2921 44 00 00 

d) дифторамін (NHF2); 

2826 19 00 00 

e) нітрокрохмаль; 

3505 10 90 00 

f) нітрат калію; 

2834 21 00 00 

g) тетранітронафталін; 

2904 20 90 00 

h) тринітроанізол; 

2904 20 90 00 

i) тринітронафталін; 

2904 20 90 00 

j) тринітроксилол; 

2904 20 90 00 

k) димляча азотна кислота неінгібірована і незбагачена; 

2808 00 00 00
2901 23 99 00 

l) ацетилен; 

2901 10 90 00 

m) пропан; 

2804 40 00 00 

n) рідкий кисень; 

2847 00 00 00 

o) пероксид водню з концентрацією менш як 85 відсотків; 

2805 30 10 00   

p) міш-метал; 

2933 90 95 00 

q) N-піролідинон; 1-метил-2-піролідинон; 

2917 19 90 00 

r) діоктилмалеат; 

2916 12 90 00 

s) етилгексилакрилат; 

2931 00 95 30 

t) триетилалюміній (TEA), триметилалюміній (TMA) та інші пірофорні алкілові та арилові похідні літію, натрію, магнію, цинку і бору; 

2931 00 95 90
3912 20 19 00 

u) нітроцелюлоза; 

2905 50 99 00 

v) нітрогліцерин (або гліцеринтринітрат, тринітрогліцерин) (NG); 

2904 20 10 00 

w) 2,4,6-тринітротолуол (TNT); 

2921 21 00 00 

x) етилендіаміндинітрат (EDDN); 

2920 90 85 00 

y) пентаеритриттетранітрат (PETN); 

2850 00 50 00 

aa) азид свинцю, середній та основний стифнат свинцю, а також вибухові речовини або капсульні композиції, що містять азиди або комплекси азидів; 

2909 19 00 90 

bb) триетиленглікольдинітрат (TEGDN); 

2908 90 00 00 

cc) 2,4,6-тринітрорезорцин (стифнінова кислота); 

2924 10 00 00 

dd) діетилдифенілсечовина, диметилдифенілсечовина, метилетилдифенілсечовина [централіти]; 

2924 10 00 00 

ee) N,N-дифенілсечовина (несиметрична метилдифенілсечовина); 

2924 10 00 00 

ff) метил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична метилдифенілсечовина); 

2924 10 00 00 

gg) етил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина); 

2921 44 00 00 

hh) 2-нітродифеніламін (2-NDPA); 

2921 44 00 00 

ii) 4-нітродифеніламін (4-NDPA); 

2905 50 10 90 

jj) 2,2-динітропропанол; 

2812 90 00 00 

kk) хлортрифторид. 

  

Примітка 6. 

Згідно з позицією ML8 контролю підлягають усі види ракетного палива та військові вибухові речовини, композиційними складовими яких є одна чи кілька із зазначених у примітці 5 речовин.
Згідно з позицією ML8 контролю також підлягають усі види ракетного палива, військові вибухові речовини та порошки металів, які змішані з однією чи кількома із зазначених у примітці 5 речовин. 

  

Примітка 7. 

Міжнародні передачі вибухових речовин та засобів їх ініціювання, підривних зарядів та пристроїв, комплектуючих до них (коди за УКТЗЕД: 2904 20 10 00, 3602 00 00 00, 3603 00 10 00, 3603 00 90 00, 3604 90 00 00, 9306 90 90 00), які не визначені в позиціях ML3, ML4, ML8 (за винятком речовин, визначених у примітці 5 позиції ML8), здійснюється в порядку, передбаченому для товарів подвійного використання:
експорт (вивезення) - за дозволами Держекспортконтролю;
імпорт (ввезення) зазначених вище товарів (у тому числі і визначених у примітці 5 позиції ML8) - за дозволами Держекспортконтролю, які надаються з урахуванням відповідних позитивних висновків Мінпромполітики. 

  

ML9 

Військові кораблі, спеціальне військово-морське обладнання і аксесуари, які наведено нижче, та їх компоненти, спеціально призначені для військового використання: 

  

  

a) бойові кораблі та судна (надводні або підводні), спеціально призначені або модифіковані для ведення наступальних чи оборонних дій, незалежно від того, чи переобладнані вони для невійськового використання, а також незалежно від того, знаходяться вони в стані ремонту чи в робочому стані та чи є на них системи доставки засобів ураження або броня, а також корпуси чи частини корпусів таких суден; 

з 8905, 8906 00, 8907 
8906 00 10 00
8907 90 00 00
8908 00 00 00 

  

b) двигуни, наведені нижче: 

  

  

1. Дизельні двигуни, спеціально призначені для підводних човнів, що мають обидві такі характеристики:  

з 8408, 8409 

  
  

a) вихідна потужність 1,12 МВт (1500 к. с.) або більше та 

  

b) швидкість обертання 700 об./хв. або більше. 

  

  

2. Електричні двигуни, спеціально призначені для підводних човнів, які мають усі такі характеристики:  

з 8501, 8503 00 

  
  
  
  

a) вихідна потужність понад 0,75 МВт (1000 к. с.) 

  

b) швидкий реверс  

  

c) рідинне охолодження; та 

  

d) повністю закриті. 

  

  

3. Дизельні двигуни з немагнітних матеріалів, спеціально призначені для військового використання, з вихідною потужністю 37,3 кВт (50 к. с.) або більше та вмістом немагнітних матеріалів понад 75 відсотків загальної маси; 

з 8412 80 

  
  
  
  

c) пристрої для виявлення під водою, спеціально призначені для військового використання, та пристосування керування ними; 

з 8525, 8526, 9006, 9015, 9030 

d) протичовнові та протиторпедні сітки; 

7326 90 97 00 

e) устаткування для наведення та навігації, спеціально призначене для військового використання; 

з 8526, 8529 

f) корпусні гермопрохідники та з'єднувачі, спеціально призначені для військового використання, які уможливлюють взаємодію з устаткуванням, розташованим зовні судна; 

з 8536 90
8538 90 99 00
9013 90 90 00 

Примітка. 

Згідно з підпозицією ML9.f контролю підлягають з'єднувачі однопровідного, багатопровідного, коаксіального або хвильоводного типу для суден та корпусні гермопрохідники для суден, непроникні, у разі виникнення течі ззовні, та із збереженням необхідних характеристик на морських глибинах понад 100 м; також волоконно-оптичні з'єднувачі та оптичні корпусні гермопрохідники, спеціально призначені для передавання випромінювання "лазерів" незалежно від глибини. Ця позиція не включає звичайні корпусні гермопрохідники для гребного валу і гідродинамічної кермової штанги гребного гвинта 

  

  

g) безшумні підшипники з газовим або магнітним підвісом, пристосування для керування заглушенням вібрації чи сигнатури діючого судна та устаткування з такими підшипниками, спеціально призначені для військового використання 

з 8482,
8482 99 00 00,
9032 89 90 00,
9032 90 90 00 

ML10 

"Літальні апарати", безпілотні літальні апарати, авіаційні двигуни та обладнання "літальних апаратів", супутнє обладнання та компоненти, спеціально призначені чи модифіковані для військового використання: 

  

  
  
  
  

a) бойові "літальні апарати" та спеціально призначені до них компоненти; 

з 8802, 8803 

b) інші "літальні апарати", спеціально призначені або модифіковані для військового використання, включаючи військову розвідку, атаку, військову підготовку, транспортну авіацію і повітрянодесантні війська або військове обладнання, матеріально-технічне забезпечення та спеціально призначені до них компоненти; 

з 8801, 8802, 8803 

c) авіаційні двигуни, спеціально призначені чи модифіковані для військового використання та спеціально призначені до них компоненти; 

з 8411, 8412 

d) безпілотні "літальні апарати" і супутнє обладнання, спеціально призначені або модифіковані для військового використання, які наведено нижче, та спеціально призначені до них компоненти:  

з 8526, 8529, 8801, 8805, 9032,
9033 00 00 00 

  
  
  

1. Безпілотні літальні апарати, включаючи дистанційно керовані та автономні програмовані літальні апарати. 

  

2. Пов'язані з ними пускові установки та обладнання наземної підтримки. 

  

3. Супутнє обладнання для керування і командування; 

  

  
  
  
  

e) бортове авіаційне обладнання, уключаючи обладнання для дозаправлення літака паливом у повітрі, спеціально призначене для використання в "літальних апаратах", зазначених у підпозиціях ML10.a, ML10.b, або авіаційні двигуни, зазначені у підпозиції ML10.c, та спеціально призначені до них компоненти; 

з 8409, 8411, 8412, 8413, 8526 

f) паливозаправники під тиском, обладнання для дозаправлення під тиском, обладнання, спеціально призначене для забезпечення дій в обмеженому просторі, та наземне обладнання, спеціально розроблене для "літальних апаратів", зазначених у підпозиціях ML10.a, ML10.b, або для авіаційних двигунів, зазначених у позиції ML10.c; 

з 8413, 8716 

g) обладнання для забезпечення дихання під тиском в гермокабіні та висотні частково компенсуючі костюми для використання в "літальних апаратах", протиперевантажні костюми, військові захисні шоломи і захисні маски, конвертори рідкого кисню, що використовуються для "літальних апаратів" або керованих ракет, катапульти та пристрої для аварійного залишення "літального апарата" екіпажем, що приводяться в дію піропатронами; 

з 9020 00 

h) парашути, що використовуються особовим складом для скидання вантажів або гальмування "літального апарата":  

8804 00 00 00 

  

1. Парашути для:  

  

  
  

a) прицільної висадки десанту спеціального призначення; 

  

b) скидання парашутистів-десантників. 

  

  
  
  
  
  
  

2. Парашути для скидання вантажів. 

  

3. Параплани, гальмові посадочні парашути, гальмові парашути для стабілізації та керування просторовим положенням тіл, що падають (наприклад, рятувальні капсули, катапультні сидіння, бомби). 

  

4. Гальмові парашути для використання з системами катапультних сидінь для регулювання послідовності розкривання та наповнення повітрям аварійних парашутів. 

  

5. Рятувальні парашути для керованих ракет, безпілотних літальних апаратів або космічних кораблів. 

  

6. Парашути, які використовуються для зближення, та гальмові посадочні парашути. 

  

7. Інші військові парашути; 

  

  

i) системи автоматичного пілотування для скидання вантажів на парашутах; обладнання, спеціально призначене або модифіковане для військового використання для стрибків з керованим розкриттям парашутів на будь-якій висоті, включаючи кисневе обладнання 

8804 00 00 00 

Примітка 1. 
  
  

Контроль за міжнародними передачами "літальних апаратів" або їх різновидів, зазначених у підпозиції ML10.b, спеціально призначених для військового використання, які: 

  

a) не обладнані для військового використання і не оснащені обладнанням або пристроями, спеціально розробленими або модифікованими для військового використання; та 

  

b) дозволені органами цивільної авіації України (або іншої країни - учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість") для цивільного використання, здійснюється в порядку, передбаченому для товарів подвійного використання. 

  

Примітка 2. 
  

a. Контроль за міжнародними передачами зазначених у підпозиції ML10.c авіаційних двигунів, призначених або модифікованих для військового використання, дозволених органами цивільної авіації України (або іншої країни - учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість") для використання на цивільних "літальних апаратах", або спеціально призначених для них компонентів здійснюється в порядку, передбаченому для товарів подвійного використання. 

  

b. Контролю не підлягають поршневі двигуни або спеціально призначені компоненти до них. 

  

Примітка 3. 

Згідно з підпозиціями ML10.b та ML10.c контроль за спеціально призначеними компонентами та відповідним обладнанням для невійськових "літальних апаратів" або авіаційних двигунів, модифікованих для військового використання, поширюється тільки на військові компоненти та відповідне військове обладнання, які є необхідними для модифікації з метою наступного військового використання.
Контроль за міжнародними передачами інших компонентів чи обладнання, зазначених у підпозиціях ML10.b та ML10.c, здійснюється в порядку, передбаченому для товарів подвійного використання. 

  

ML11 

Електронне обладнання, що не охоплене іншими позиціями цього Списку, спеціально призначене для військового використання, і спеціально призначені для нього компоненти: 

  

Примітка. 
  
  
  
  
  
  

Згідно з позицією ML11 контролю підлягає: 

  

a) обладнання радіоелектронної протидії та контрпротидії радіорозвідці (тобто обладнання, призначене для передавання сторонніх або приглушувальних сигналів на радіолокаційні станції чи приймачі радіозв'язку або те, яке іншим шляхом створює перешкоди прийманню, роботі чи ефективному використанню ворожих електронних приймачів, включаючи обладнання протидії), уключаючи апаратуру створення активних перешкод та боротьби з активними перешкодами; 

з 8529,
8525 10 

b) електронні прилади з пристроями швидкої перебудови частоти; 

з 8525, 8526,
8527, 8529 

c) електронне обладнання або системи, призначені для спостереження та контролю за електромагнітним спектром для цілей військової розвідки чи безпеки або для протидії такому спостереженню і контролю; 

з 8526, 8527, 8529 

d) обладнання підводної протидії, уключаючи обладнання акустичного і магнітного створення перешкод і радіолокаційних пасток, апаратуру для передавання сторонніх чи приглушувальних сигналів на гідролокаційні приймачі; 

з 8525, 8526, 9015 

e) обладнання для захисту оброблення даних, апаратура захисту інформації та апаратура забезпечення захисту передавання і роботи ліній зв'язку, в яких використовуються процеси шифрування; 

8543 89 95 00
8543 90 80 00 

f) обладнання ідентифікації, автентифікації та зміни шифру, а також обладнання керування шифром, його виготовленням і розподілом 

8471 90 00 00
8473 30 90 00
8543 89 95 00
8543 90 80 00 

ML12 

Високошвидкісні системи зброї, у яких використовується кінетична енергія, та обладнання цих систем, які зазначено нижче, та спеціально призначені для них компоненти: 

  

  
  

a) системи зброї, у яких використовується кінетична енергія, спеціально призначені для руйнування або впливу на ціль і створення перешкод у виконанні нею завдання; 

9301 00 00 00 

b) спеціально призначені засоби випробувань та оцінки, а також моделі для випробувань з діагностичною апаратурою і цілі для проведення динамічних випробувань пускових установок та систем, у яких використовується кінетична енергія 

9301 00 00 00 

Особлива примітка. 

Для систем зброї, у яких використовуються підкаліберні боєприпаси або виключно хімічне ракетне паливо, а також боєприпасів для них, див. позиції ML1, ML2, ML3, ML4. 

  

Примітка 1. 
  
  
  
  

Згідно з позицією ML12 контролю підлягають вироби, спеціально призначені для систем зброї, у яких використовується кінетична енергія: 

  

a) пускові установки, здатні надавати масі прискорення понад 0,1 g до швидкості понад 1,6 км/сек. у режимі одиночного або швидкого вогню; 

  

b) системи первинного генерування енергії, системи створення електричної броні, накопичення енергії, термоуправління, кондиціонування, комутації чи маніпулювання паливом, а також електричні інтерфейси між джерелом живлення, гарматою та іншими функціями електроприводу гарматної башти; 

  

c) системи виявлення цілі, супроводження, керування вогнем або оцінки ступеня пошкодження; 

  

d) системи самонаведення, наведення або створення відхильної тяги (поперечного прискорення) для снарядів. 

  

Примітка 2. 
  
  
  
  
  

Згідно з позицією ML12 контролю підлягають системи зброї, у яких використовуються будь-які з наведених нижче способів надання руху: 

  

a) електромагнітний; 

  

b) електротермічний; 

  

c) плазмовий; 

  

d) легкогазовий; або 

  

e) хімічний (коли використовується у поєднанні з будь-яким із зазначених). 

  

Примітка 3. 

Згідно з позицією ML12 контролю не підлягають "технології" магнітної індукції для забезпечення безперервного руху цивільних транспортних засобів. 

  

ML13 

Броньоване чи захисне обладнання та конструкції і компоненти: 

  

  

a) броньовані пластини:  

7326 90 97 00 

  
  

1. Виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов; або 

  

2. Придатні для військового використання. 

  

  
  
  

b) конструкції з металевих або неметалевих матеріалів або їх комбінації, спеціально призначені для забезпечення балістичного захисту військових систем, та спеціально призначені для них компоненти; 

7308 90 99 00 

c) військові каски; 

з 6506, 6507 

d) бронежилети і пластинчасті костюми, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені до них компоненти 

з 6307 

Примітка 1. 

Згідно з підпозицією ML13.b контролю підлягають матеріали, спеціально призначені для створення броні, реактивної до дії вибуху чи призначеної для спорудження військових сховищ. 

  

Примітка 2. 

Згідно з підпозицією ML13.с контролю не підлягають звичайні сталеві каски, не модифіковані і не призначені для встановлення будь-якого типу допоміжного пристрою. 

  

Примітка 3. 

Згідно з підпозицією ML13.d контролю не підлягають костюми або бронежилети чи пристосування до них, призначені для персонального захисту своїх власників. 

  

Особлива примітка. 

Див. також позицію 1.А.5 Списку товарів подвійного використання. 

  

ML14 

"Спеціалізоване обладнання для військової підготовки" або для імітації військових сценаріїв та спеціально призначені для нього компоненти і аксесуари: 

9023 00 80 00 

Технічна примітка. 

Під терміном "спеціалізоване обладнання для військової підготовки" розуміються військові типи тренажерів атаки, тренажери бойових польотів, тренажери радарних цілей, імітатори радарних цілей, прилади для артилерійсько-стрілецької підготовки, бойові тренажери дій проти підводних човнів, льотні тренажери (разом з центрифугами для підготовки пілотів/космонавтів), радарні тренажери, тренажери техніки пілотування за приладами, тренажери літаководіння, тренажери ракетних пусків, обладнання мішеней, автоматично керовані "літальні апарати", тренажери з озброєння, тренажери безпілотних "літальних апаратів" та мобільні навчальні установки. 

  

Примітка. 

Згідно з позицією ML14 контролю підлягають системи створення зображення і діалогові системи для імітаторів, якщо вони спеціально призначені або модифіковані для військового використання. 

  

ML15 

Апаратура формування зображень або апаратура протидії, спеціально призначена для військового використання, та спеціально призначені для неї компоненти і аксесуари: 

  

  
  
  
  
  
  

a) пристрої запису та апаратура для оброблення зображень; 

з 8520, 8521, 8522 

b) камери, фотографічне обладнання, обладнання для оброблення плівки; 

з 9007, 9010 

c) обладнання підсилення яскравості зображення; 

з 8540 

d) апаратура формування інфрачервоного чи теплового бачення; 

з 9027  

e) обладнання формування сигналів зображення для РЛС з формуванням зображення; 

з 8526, 8527, 8529 

f) обладнання радіорозвідки і радіопротидії та обладнання для боротьби з радіорозвідкою і радіопротидією для обладнання, яке підлягає контролю згідно з підпозиціями ML15.a - ML15.e 

з 8525, 8526, 8543 

Примітка. 

Згідно з підпозицією ML15.f контролю підлягає обладнання, призначене для погіршення роботи або зниження ефективності військових систем зображення чи зведення до мінімуму зазначених деградаційних впливів. 

  

Примітка 1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Під терміном "спеціально призначені компоненти" розуміється наведене нижче обладнання, якщо воно спеціально призначене для військового використання: 

  

a) інфрачервоні електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП); 

  

b) електронно-оптичні перетворювачі для підсилення яскравості зображення (але не першого покоління); 

  

c) мікроканальні пластини (ЕОП); 

  

d) електронно-променеві трубки (ЕПТ) телекамер для малих рівнів освітлення; 

  

e) детекторні матриці (разом з електронними схемами сполучень чи системами зчитування); 

  

f) піроелектричні телевізійні ЕПТ; 

  

g) системи охолодження для систем формування зображення; 

  

h) електронні затвори фотохромного чи електрооптичного типу із швидкістю дії менш як 100 мкс, за винятком затворів, які є важливою частиною високошвидкісних камер; 

  

i) оптично-волоконні інвертори зображення; 

  

j) компаундні напівпровідникові фотокатоди. 

  

Примітка 2. 

Згідно з позицією ML15 контролю не підлягають "електронно-оптичні перетворювачі для посилення яскравості зображення першого покоління" або обладнання, спеціально призначене для установки "електронно-оптичних перетворювачів для посилення яскравості зображення першого покоління". 

  

Особлива примітка. 

Щодо статусу прицілів для озброєння, які містять "електронно-оптичні перетворювачі для посилення яскравості зображення першого покоління", див. позиції ML1, ML2 та підпозицію ML5.а. 

  

Особлива примітка. 

Див. також підпозиції 6.А.2.а.2. та 6.А.2.b. Списку товарів подвійного використання. 

  

ML16 

Поковки, відливки та інші вироби без чистового оброблення, використання яких у виробах, що підлягають контролю, може бути встановлено за складом матеріалів, геометрією або функцією і які спеціально призначені для будь-яких виробів, що підлягають контролю згідно з позиціями ML1 - ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 або ML19 

з 7201, 7206, 7207, 7216, 7222 

ML17 

Різноманітне обладнання, матеріали, бібліотеки, які наведено нижче, та спеціально призначені для них компоненти: 

  

  

a) автономні апарати для водолазних робіт і підводного плавання: 

  

  
  
  

1. Апарати для дихання із замкненим і напівзамкненим контуром (з повторним використанням повітря), спеціально призначені для військового використання (наприклад, виготовлені немагнітними). 

9020 00 90 00 

2. Спеціально призначені компоненти для використання з метою перетворення апаратів з розімкненим контуром в апарати для військового використання. 

9020 00 90 00 

3. Вироби, призначені виключно для військового використання з автономними апаратами для водолазних робіт та підводного плавання 

9020 00 90 00 

  
  
  
  

b) будівельне обладнання, спеціально призначене для військового використання; 

з 8426, 8427, 8429, 8430, 8431 

c) арматура, покриття і оброблення для придушення демаскувальних ознак, спеціально призначені для військового використання; 

з 7019,
7308 90 99 00,
7314 19 00 00 

d) саперне обладнання, спеціально призначене для використання в зоні бойових дій; 

8479 89 

e) "роботи", контролери "роботів" та "робочі органи" роботів, які мають одну з таких характеристик:  

8479 50 00 00 

  
  
  

1. Спеціально призначені для військового використання. 

  

2. Оснащені засобами захисту гідравлічних ліній від пробою ззовні балістичними осколками (наприклад самозатяжне облицювання) та призначені для використання гідравлічні рідини, що мають температуру займання понад 839° K (566° C), або 

  

3. Спеціально призначені чи розраховані на роботу в електромагнітному імпульсному середовищі 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

f) "бібліотеки" (бази даних технічних параметрів), спеціально призначені для військового використання з обладнанням, що контролюється цим Списком; 

з 4901,
4906 00 00 00,
8524 

g) ядерні енергетичні чи силові установки, уключаючи "ядерні реактори", спеціально призначені для військового використання, та компоненти для них, спеціально призначені або модифіковані для військового використання; 

з 8401 

h) обладнання або матеріали з покриттям чи спеціальним обробленням для придушення характерних ознак, спеціально призначені для військового використання, інші, ніж зазначені у цьому Списку; 

3910, 7019 

i) тренажери, спеціально призначені для військових "ядерних реакторів"; 

8401 40 90 00 

j) мобільні ремонтні майстерні, спеціально призначені для обслуговування військової техніки; 

8705 90 90 10 

k) польові генератори, спеціально призначені для військового використання; 

з 8501 

l) контейнери, спеціально призначені для військового використання; 

8609 00 

m) мости, спеціально призначені для військового використання; 

7308 10 00 00 

n) експериментальні моделі, спеціально призначені для "розроблення" виробів, що підлягають контролю за позиціями ML4, ML6, ML9 або ML10 

  

Технічна примітка. 

У позиції ML17 під терміном "бібліотека" (база даних технічних параметрів) розуміється набір технічної інформації військового характеру, використання якої може поліпшити експлуатаційні характеристики військового обладнання або систем. 

  

ML18 

Обладнання і "технології" для виробництва продукції, зазначеної в цьому Списку: 

  

  
  
  
  

a) спеціально призначене чи модифіковане виробниче обладнання для виготовлення виробів, що контролюються згідно з цим Списком, і спеціально призначені для нього компоненти; 

з 8424, 8456, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8464, 8465, 8515, 8479, 8537 

b) спеціально призначені технічні засоби для випробувань на вплив навколишнього середовища та спеціально призначене для них обладнання для сертифікації, кваліфікації чи тестування виробів, що підлягають контролю згідно з цим Списком; 

з 9031 

c) конкретна виробнича "технологія", навіть якщо обладнання, з яким така технологія має застосовуватися, не підлягає контролю; 

з 3705, 3706, 4906, 4911, 8524 

d) "технології", призначені тільки для проектування, складання компонентів, а також експлуатації, технічного обслуговування і ремонту всього виробничого обладнання, навіть якщо самі компоненти не підлягають контролю 

з 3705, 3706, 4901, 4906, 4911, 8524 

Примітка 1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно з підпозиціями ML18.a та ML18.b контролю підлягає таке обладнання: 

  

a) нітратори безперервної дії; 

  

b) відцентрова випробувальна апаратура або обладнання, що мають будь-яку з таких характеристик: 

  

1. З приводом від двигуна або двигунів, що мають повну нормовану потужність понад 298 кВт (400 к. с.); 

  

2. Здатність нести корисне навантаження 113 кг і більше; або 

  

3. Здатність розвивати відцентрове прискорення 8 g або більше при корисному навантаженні 91 кг або більше; 

  

c) дегідратаційні преси; 

  

d) шнекові екструдери, спеціально призначені або модифіковані для пресування військових вибухових речовин витисканням; 

  

e) відрізні верстати для точного розмірного оброблення екструдованого ракетного палива; 

  

f) бочки діаметром 1,85 м та більше, місткістю понад 227 кг; 

  

g) мішалки безперервної дії для твердого ракетного палива; 

  

h) рідинні млини для розмелювання і подрібнення інгредієнтів вибухових речовин; 

  

i) обладнання для досягнення сферичності та однорідності частинок металевого порошку, зазначеного у підпозиції ML8.a.1; 

  

j) конвертери конвекційного потоку для конверсії матеріалів, зазначених у підпозиції ML8.a.6. 

  

Технічна примітка. 

У позиції ML18 під терміном "виробництво" розуміється проектування, дослідження, виготовлення, випробування та контроль. 

  

Примітка 2. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a) термін "продукція, зазначена у цьому Списку" включає: 

  

1. Продукцію, яка не підлягає контролю, якщо вона має параметри та концентрації нижче визначених у Списку, як наведено нижче: 

  

a) гідразин (див. підпозицію ML8.a.18); 

  

b) "військові вибухові речовини" (позиція ML8). 

  

2. Продукцію, яка не підлягає контролю, якщо вона має технічні характеристики нижче технічних обмежень (наприклад "надпровідні" матеріали, які не підлягають контролю за позицією 1.С.5 Списку товарів подвійного використання; "надпровідні" електромагніти, які не підлягають контролю за підпозицією 3.А.1.e.3 Списку товарів подвійного використання, "надпровідне" електричне обладнання, яке не підлягає контролю згідно з підпозицією ML20.b). 

  

3. Металеве паливо і окислювачі, які осаджуються у вигляді шарів з парової фази (див. підпозицію ML8.a.2); 

  

b) термін "продукція", який вживається у цьому Списку, не включає: 

  

1. Сигнальні пістолети (див. підпозицію ML2.b). 

  

2. Речовини, вилучені з контролю у примітці 3 до позиції ML7. 

  

3. Індивідуальні радіаційні дозиметри (див. підпозицію ML7.f) і маски для захисту від специфічних промислових небезпек (див. Список товарів подвійного використання). 

  

4. Ацетилен, пропан, рідкий кисень, дифторамін (HNF2), димляча азотна кислота і порошок нітрату калію (див. примітку 5 до позиції ML8).* 

  

5. Авіаційні двигуни, вилучені з контролю згідно з позицією ML10. 

  

6. Звичайні сталеві каски, не оснащені та не модифіковані для установлення будь-яких додаткових пристроїв (див. примітку 2 до позиції ML13). 

  

7. Обладнання, оснащене промисловими механізмами, які не контролюються як механізми для нанесення покриттів, та обладнання для відливання пластмас. 

  

8. Мушкети, гвинтівки та карабіни, виготовлені до 1938 року, репродукції мушкетів, гвинтівок та карабінів, виготовлені до 1890 року, револьвери, пістолети та кулемети, виготовлені до 1890 року, а також їх репродукції. 

  

Примітка 3. 

Примітка 2.б.8 до позиції ML18 не вивільняє з-під контролю "технології" або обладнання для виробництва нестаровинної стрілецької зброї, навіть якщо вони використовуються для виготовлення репродукцій старовинної стрілецької зброї. 

  

Примітка 4. 

Згідно з підпозицією ML18.d контролю не підлягають "технології" для цивільного використання, зокрема для таких галузей, як сільське господарство, медицина, фармацевтика, ветеринарія, екологія, оброблення відходів або харчова промисловість (див. примітку 5 до позиції ML7). 

  

Особлива примітка. 

Див. примітку 4 до позиції ML7. 

  

ML19 

Системи зброї спрямованої енергії, пов'язане з ними обладнання або обладнання протидії, експериментальні моделі, які наведено нижче, та спеціально призначені для них компоненти: 

  

  
  
  
  
  
  

a) лазерні системи, спеціально призначені для знищення або впливу на ціль для створення перешкод у виконанні нею завдання; 

9013 20 00 00
9013 80 90 00 

b) системи потоку часток, здатні руйнувати або впливати на ціль для створення перешкод у виконанні нею завдання; 

з 8548 90 

c) високопотужні радіочастотні системи, здатні руйнувати або впливати на ціль для створення перешкод у виконанні нею завдання; 

з 8525 

d) обладнання, спеціально створене для виявлення або ідентифікації, або захисту від систем, що підлягають контролю згідно з підпозиціями ML19.a, ML19.b, ML19.c; 

  

e) фізичні експериментальні моделі та відповідні результати випробувань для систем, обладнання і компонентів, що підлягають контролю згідно з позицією ML19; 

  

f) безперервні або імпульсні "лазерні" системи, спеціально призначені для того, щоб викликати постійне осліплення при відсутності спеціальних пристроїв вдосконалення зору, тобто у разі незахищення очей або використання пристроїв для коригування зору 

  

Примітка 1. 
  
  
  

Системи зброї направленого (спрямованого) енергетичного впливу, які підлягають контролю згідно з позицією ML19, включають системи, характеристики яких є похідними від контрольованого використання таких виробів: 

  

a) "лазери" з достатньо незгасаючою гармонійною хвилею або потужністю в імпульсі, достатньою для заподіяння руйнувань, подібних до тих, що заподіюються звичайною зброєю; 

  

b) прискорювачі частинок, які випромінюють пучки заряджених або нейтральних частинок, що мають руйнівну потужність; 

  

c) радіочастотні випромінювачі з високою потужністю в пучку або високою середньою потужністю, що створюють поля, достатньо інтенсивні для виведення з ладу електронних схем на віддаленій цілі. 

  

Примітка 2. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно з позицією ML19 контролю підлягають наведені нижче вироби, якщо вони спеціально призначені для систем зброї спрямованого енергетичного впливу: 

  

a) обладнання для вироблення основного живлення, зберігання енергії, комутації, регулювання потужності або обладнання для подачі палива; 

  

b) системи захоплення або супроводження цілі; 

  

c) системи, здатні проводити оцінку пошкодження або руйнування цілі, або оцінку перешкоди у виконанні нею завдання; 

  

d) обладнання керування, розповсюдження або наведення пучка; 

  

e) обладнання, здатне забезпечити швидкий розворот пучка для швидкої роботи з групою цілей; 

  

f) адаптивна оптика і пристрої спряження по фазі; 

  

g) інжектори струму для пучків негативних іонів водню; 

  

h) компоненти прискорювача, "придатні для космосу"; 

  

k) обладнання для зосередження пучків негативних іонів; 

  

j) обладнання для керування і розвороту високоенергетичних іонних пучків; 

  

k) "придатна для космосу" фольга для нейтралізації пучків негативних ізотопів водню. 

  

ML20 

Кріогенне і "надпровідне" обладнання та спеціально призначені компоненти і приладдя до нього: 

  

  

a) обладнання, спеціально призначене чи сконфігуроване для установки на транспортному засобі для військового застосування на суші, на морі, в повітрі чи в космосі, здатне функціонувати під час руху та створювати або підтримувати температуру нижче 103 K (- 170°C) 

8415 82,
8415 90 90 00 

Примітка. 

Згідно з підпозицією ML20.a контролю підлягають мобільні системи, до складу яких входять чи використовуються аксесуари або компоненти, виготовлені з неметалевих чи неелектропровідних матеріалів, зокрема таких, як пластмаси або насичені епоксидною смолою матеріали. 

  

  

b) "надпровідне" електричне обладнання (обертові механізми і трансформатори), спеціально призначене чи сконфігуроване для установки на транспортних засобах для військового використання на суші, на морі, в повітрі чи в космосі, здатне функціонувати під час руху. 

  

Примітка. 

За позицією ML20 контролю не підлягають гібридні уніполярні генератори постійного струму з нормальним однополюсним металевим якорем, що обертається в магнітному полі, яке генерується надпровідними обмотками, якщо ці обмотки є єдиним надпровідним компонентом у зазначених генераторах. 

  

ML21 

"Програмне забезпечення" наведене нижче: 

  

  
  

a) "програмне забезпечення", спеціально призначене або модифіковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання або матеріалів, що підлягають контролю згідно з цим Списком; 

з 8524 

b) спеціальне "програмне забезпечення", зазначене нижче:  

з 8524 

  

1. "Програмне забезпечення", спеціально призначене для: 

  

  
  
  
  

a) моделювання, імітації або проведення оцінки військових систем зброї; 

  

b) "розроблення", моніторингу, технічного обслуговування або оновлення "програмного забезпечення", вбудоване у військові системи зброї; 

  

c) моделювання або імітація сценаріїв проведення військових операцій, які не підлягають контролю згідно з позицією ML14; 

  

d) використання для командування, зв'язку, управління і розвідки. 

  

  
  

2. "Програмне забезпечення" для визначення дії звичайної, ядерної, хімічної або біологічної зброї. 

з 8524 

3. "Програмне забезпечення", що не підлягає контролю згідно з позиціями ML21.a, ML21.b.1 або ML21.b.2, спеціально призначене або модифіковане для уможливлення виконання обладнанням, яке не підлягає контролю згідно з цим Списком, військових функцій обладнання, що підлягає контролю згідно з позиціями ML5, ML17.f, ML9.c, ML9.e, ML10.e, ML11, ML14, ML15, ML17.i або ML18. 

  

ML22 

"Технологія", призначена, відповідно до Загальної технологічної примітки Списку товарів військового призначення, для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробів, що підлягають контролю згідно з цим Списком, інша ніж технології, що підлягають контролю згідно з позиціями ML1 та ML8. 

з 4901, 4906, 3705, 3706, 4911, 8524 

____________
* Обладнання і "технології" для виробництва інших речовин, зазначених у примітці 5 до позиції ML8, спеціально не призначені для військового використання, підлягає контролю в порядку, передбаченому для товарів подвійного використання.

Загальні примітки

1. Визначення наведених у лапках термінів, використаних у цьому Списку, стосуються тільки цього Списку, є суто рекомендаційними і не впливають на вживання інших термінів у цьому Списку:

Агенти для підтримки громадського порядку - речовини, що викликають тимчасовий подразний ефект або ефект тимчасової втрати дієздатності, які зникають через кілька хвилин після припинення впливу цих речовин або віддалення від місця їх дії. При цьому немає серйозного ризику виникнення внаслідок цього хронічних травм і медична допомога потребується рідко.

Біокаталізатори - ензими для спеціальних хімічних або біохімічних реакцій чи інші біологічні сполуки, які зв'язуються з хімічними отруйними речовинами та прискорюють їх розщеплення.

Примітка. Під ензимами розуміються біологічні субстанції для специфічних хімічних чи біохімічних реакцій.

Біополімери - біологічні макромолекули, які наведено нижче:

a) ензими для специфічних хімічних або біохімічних реакцій;

b) антитіла - антигенотипні, моноклональні або поліклональні;

c) спеціально призначені або спеціально оброблені рецептори.

Технічні примітки:

1. Антигенотипні антитіла - це антитіла, які зв'язуються із специфічними ділянками, що зв'язують ділянки інших антитіл.

2. Моноклональні антитіла - це протеїни, які зв'язуються з однією ділянкою антигену і виробляються одиничним клоном клітин.

3. Поліклональні антитіла - суміш протеїнів, які зв'язуються із специфічним антигеном і виробляються більше ніж одним клоном клітин.

4. Рецептори - біологічні макромолекулярні структури, здатні зв'язувати ліганди, зв'язування яких впливає на фізіологічні функції.

Військова піротехніка - суміші твердого або рідкого палива та оксидантів, які при запалюванні вступають в активну хімічну реакцію, що проходить з контрольованою швидкістю, з метою створення конкретних затримок часу або кількості тепла, шуму, диму, видимого світла або інфрачервоного випромінювання. Пірофорні речовини є підгрупою піротехнічних речовин, які не містять оксидантів, але запалюються самочинно при контакті з повітрям.

Військові вибухові речовини - тверді, рідкі чи газоподібні речовини або суміші речовин, які при їх використанні як первісного, прискорювального або головного заряду в боєголовках, пристроях для руйнування та в інших військових цілях детонують.

Використання - це експлуатація, монтаж (включно з установленням на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт та відновлення.

Виконавчі механізми - схвати, робоче інструментальне оснащення та будь-які інші інструменти, закріплені на опорній плиті на кінці важеля маніпулятора "робота".

Технічна примітка. Робоче інструментальне оснащення - це пристрої для прикладання рушійної сили, енергії процесу оброблення чи чутливості до оброблюваної деталі.

Виробництво - усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення, проектування та конструювання виробу, виготовлення, інтеграція, складання (установка), перевірка, випробування, забезпечення якості.

Експресивні вектори - носії (наприклад, плазміди або віруси), що використовуються для введення генетичного матеріалу в клітину організму-носія.

Електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) першого покоління для підсилення яскравості зображення - електростатично сфокусовані трубки з використанням вхідної та вихідної волоконної оптики або покритих склом пластин, багатолужні фотокатоди (S-2- або S-25), але не підсилювачі на мікроканальних пластинах.

Лазер - сукупність елементів, яка створює як у просторовому, так і в часовому відношенні когерентне світло, що підсилюється стимульованою емісією випромінювання.

Легке озброєння та стрілецька зброя - це переносна зброя, виготовлена або модифікована за військовими специфікаціями для використання як смертоносного знаряддя війни.

Легке озброєння в широкому розумінні класифікується як зброя, призначена для групового використання у збройних силах або силах безпеки декількома особами, що становлять бойову обслугу.

До легкого озброєння належать важкі кулемети, ручні підцівкові та станкові гранатомети, переносні зенітні кулемети, протитанкові рушниці, безвідкатні гармати, переносні протитанкові ракетні комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси та міномети калібру менше ніж 100 мм.

Стрілецька зброя в широкому розумінні класифікується як зброя, призначена для індивідуального використання у збройних силах або силах безпеки.

До стрілецької зброї належать револьвери, самозарядні пістолети, гвинтівки та карабіни, автомати, автоматичні гвинтівки, а також легкі кулемети.

Літальний апарат - літальний апарат з фіксованою або змінною геометрією крила, обертовим крилом (вертоліт), поворотним несучим гвинтом або крилом.

Надпровідний - характеристика, що стосується матеріалів (тобто металів, сплавів або компаундів), які можуть повністю втрачати електричний опір (тобто можуть досягати нескінченно високої електропроводності і пропускати дуже великі електричні струми без нагрівання джоулевою теплотою).

Технічна примітка. Надпровідний стан матеріалу індивідуально характеризується критичною температурою, критичним магнітним полем, що є функцією температури, та критичною густиною струму, яка, у свою чергу, є функцією як магнітного поля, так і температури.

Прекурсори - спеціалізовані хімікати, що використовуються для виготовлення військових вибухових речовин.

Придатні для використання в космосі - вироби, розроблені, виготовлені та випробувані на відповідність спеціальним електричним, механічним або екологічним вимогам для застосування в запусках і розгортанні супутників або висотних літальних систем, що діють на висотах 100 км і більше.

Присадки - речовини, що використовуються у вибухових композиціях для поліпшення їх властивостей.

Пристосований для військового використання - такий, що зазнав будь-якої модифікації або селекції (такої, як зміна чистоти, терміну придатності, вірулентності, характеристик поширення або стійкості до ультрафіолетового випромінювання), для збільшення ефективності ураження людей або тварин, погіршення робочих характеристик обладнання, нанесення ушкоджень врожаю або навколишньому природному середовищу.

Програма - послідовність команд для виконання або перетворення у форму, яка підлягає виконанню електронним комп'ютером.

Програмне забезпечення - набір однієї або більше "програм" або "мікропрограм", установлених на будь-якому матеріальному носії.

Робот - маніпуляційний механізм, який може рухатися безперервно або від точки до точки, може використовувати чутливі елементи (сенсори) і має усі наведені нижче характеристики:

a) багатофункціональність;

b) здатність установлювати або орієнтувати матеріал, деталі, інструменти або спеціальні пристрої за допомогою змінних рухів у тривимірному просторі;

c) оснащення трьома або більшою кількістю сервомеханізмів із замкнутим або розімкнутим контуром, які можуть включати крокові електродвигуни; та

d) має "можливість програмування користувачем" за допомогою методу навчи/відтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що може бути запрограмованим логічним контролером, тобто без механічного втручання.

Примітка. Під наведене вище визначення не підпадають такі пристрої:

1. Маніпулятори лише з ручним керуванням або керуванням через телеоператора.

2. Маніпулятори з фіксованою послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої, що діють у відповідності з механічними фіксованими запрограмованими рухами.

Програма механічно обмежена такими фіксованими стопорами, як жорсткий упор, штифти або кулачки. Послідовність рухів і вибір траєкторій або кутів є незмінною та не може змінюватися за допомогою механічних, електронних чи електричних засобів.

3. Механічно керовані маніпулятори зі змінною послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої, що діють відповідно до механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма механічно обмежена фіксованими, але регульованими стопорами, такими як штифти або кулачки. Послідовність рухів та вибір траєкторій або кутів змінюються в межах зафіксованого програмного шаблону. Варіації або модифікації програмного шаблону (наприклад, зміна штифтів або заміна кулачків) по одній або більше координатах досягаються лише шляхом механічних операцій.

4. Несервокеровані маніпулятори зі змінною послідовністю дій, що належать до автоматично рухомих пристроїв, які діють залежно від механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма змінна, але послідовність виконується лише за двійковим сигналом від механічно зафіксованих електричних бістабільних приладів або регульованих стопорів.

5. Крани-штабелери, визначені як системи маніпуляторів із застосуванням декартових (прямокутних) координат, виготовлені як невід'ємна частина вертикально розташованої групи накопичуючих бункерів і призначені для їх завантаження або розвантаження.

Розроблення - усі стадії робіт до серійного виробництва такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації у виробництво, конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, макетування.

Сльозоточиві гази - це гази, що викликають тимчасовий подразливий ефект або ефект тимчасової втрати дієздатності, які зникають через кілька хвилин після припинення їх дії.

Технологія - спеціальна інформація, необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги.

Технічні примітки. 1. Технічні дані - світлокопії, плани, діаграми, моделі, формули, таблиці, інструкції, викладені на папері або записані на носіях або пристроях таких, як диск, стрічка, постійний запам'ятовуючий пристрій чи будь-який інший матеріальний носій інформації.

2. Технічна допомога - проведення інструктажів, підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, надання консультацій. Технічна допомога може включати передачу технічних даних.

Фундаментальне наукове дослідження - експериментальні чи теоретичні роботи, що проводяться головним чином з метою набуття нових знань про фундаментальні принципи явищ або фактів, що спостерігаються, і які первісно не спрямовані на досягнення конкретної практичної мети чи розв'язання конкретного завдання.

Цивільні літальні апарати - "літальні апарати", перелічені за призначенням органами цивільної авіації в опублікованих сертифікаційних списках льотної придатності для польотів на комерційних цивільних внутрішніх і зовнішніх авіалініях чи для узаконеного цивільного, приватного або ділового використання.

Примітки. 1. "Літальні апарати", які супроводжені сертифікатом для загального цивільного використання, виданим органом цивільної авіації держави - виробника такого літального апарата після його виготовлення, не підлягають експортному контролю.

2. "Літальні апарати", приведені до стану "цивільного літального апарата" шляхом "демілітаризації" відповідних військових літальних апаратів, підлягають експортному контролю в порядку, передбаченому для товарів подвійного використання.

Ядерний реактор - включає вироби, що знаходяться в корпусі ядерного реактора чи кріпляться безпосередньо до нього, обладнання для керування рівнем потужності в активній зоні реактора та компоненти, які звичайно містять або знаходяться в безпосередньому контакті з активною зоною, або контролюють теплоносій першого контуру активної зони ядерного реактора.

2. Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), зазначені у цьому Списку, наводяться довідково. Головною підставою для прийняття рішення щодо видачі дозволів Держекспортконтролю є відповідність товарів військового призначення найменуванню та опису, наведеному у Списку.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042
)

____________

Опрос