Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об основных принципах организации перевозки радиоактивных материалов территорией Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 29.11.1997 № 1332
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 1997 р. N 1332

Київ

Про затвердження Положення про основні
засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 жовтня 1999 року N 1919
,
 від 9 серпня 2001 року N 1006

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 жовтня 2004 року N 1373)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України (додається).

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
А. ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 33

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 1997 р. N 1332

Положення
про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України

Це Положення визначає основні організаційні заходи з метою забезпечення безпеки перевезення радіоактивних матеріалів, взаємодію органів виконавчої влади, що залучаються до забезпечення безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів.

Визначення основних термінів

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

вантажовідправник - юридична або фізична особа, що подає вантаж для перевезення та іменується у перевізних документах вантажовідправником;

вантажоодержувач - юридична або фізична особа, на адресу якої відправлено вантаж;

дозвіл - разовий документ, який видається на вантаж уповноваженим на це органом виконавчої влади для перевезення певної кількості радіоактивного матеріалу;

ліцензія - документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися перевезенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин; 

(абзац п'ятий пункту 1 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

перевезення - діяльність, пов'язана з переміщенням радіоактивних матеріалів за межами підприємства, де вони виготовляються, зберігаються, використовуються або захороняються, зокрема з обслуговуванням пакувальних комплектів, підготовкою, відправленням, транспортуванням, транзитним зберіганням, прийманням упаковок у пункті призначення тощо;

перевізник - будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення радіоактивних матеріалів будь-яким видом транспорту;

радіоактивний матеріал - об'єкти та речовини, активність радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. До радіоактивних матеріалів належать спеціальні розщеплювальні матеріали, радіоактивні відходи, радіоізотопні джерела іонізуючого випромінювання;

учасники перевезення - вантажовідправник і перевізник.

Організація перевезення радіоактивних
матеріалів територією України

2. Перевезення радіоактивних матеріалів територією України здійснюється на підставі договорів, укладених між вантажовідправником, вантажоодержувачем і перевізниками. В договорі визначаються взаємні обов'язки сторін, у тому числі щодо забезпечення безпеки.

3. Перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, що мають ліцензію на провадження цієї діяльності. 

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

4. При перевезенні:

- вантажовідправник:

забезпечує підготовку радіоактивного матеріалу до перевезення відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, які розробляються та затверджуються органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, та правил безпеки перевезення радіоактивних матеріалів для окремого виду транспорту (з урахуванням його особливостей), які розробляє Мінтранс відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

одержує сертифікати безпеки у випадках, передбачених нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;

включає до транспортних документів на вантаж інформацію про дії перевізників, пов'язані із забезпеченням безпечного та обережного перевезення радіоактивних матеріалів, яка містить особливі вимоги до навантаження, укладення, перевезення, поводження та розвантаження, охорони (чи відомості про те, що таких вимог немає), обмеження на вид транспорту або транспортного засобу та відповідні інструкції про маршрут, заходи на випадок аварії, специфічні для даного виду вантажу. (Транспортні документи на вантаж відправляються разом з вантажем);

завчасно, але не пізніше ніж за 3 дні до початку перевезення, надсилає вантажоодержувачу повідомлення, яке містить:

а) інформацію, достатню для розпізнавання упаковок;

б) номери сертифікатів безпеки, дозволів;

в) дату початку перевезення, дату прибуття, маршрут перевезення;

г) транспортну назву радіоактивного матеріалу;

д) відомості про фізичні та хімічні властивості радіоактивного матеріалу;

е) відомості про максимальну активність, масу радіоактивного матеріалу;

є) кількість контейнерів та упаковок;

надсилає повідомлення також в Держатомрегулювання у випадках, передбачених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

(абзац чотирнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

забезпечує фізичний захист радіоактивних матеріалів під час перевезення відповідно до нормативних актів органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, якщо інше не передбачено договором;

(абзац п'ятнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

- перевізник:

узгоджує з МВС маршрути перевезення радіоактивних матеріалів автомобільним транспортом, якщо це передбачено нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

виконує вимоги, зазначені у транспортних документах на вантаж і правилах перевезення радіоактивних матеріалів;

сповіщає Держатомрегулювання та вантажовідправника про затримання вантажу (в тому числі за результатами контролю безпеки перевезення);

(абзац дев'ятнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

- вантажоодержувач сповіщає вантажовідправника про готовність прийняти вантаж, а після прибуття вантажу - протягом трьох днів про його одержання.

5. Мінекоресурсів, Держатомрегулювання та МОЗ проводять вибірковий контроль безпеки перевезення радіоактивних матеріалів, за результатами якого складається акт, де зазначаються виявлені порушення та дається висновок про можливість (неможливість) подальшого перевезення вантажу.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

6. У разі перевезення спеціальних розщеплювальних матеріалів:

Держатомрегулювання сповіщає відправника та перевізника, Мінекоресурсів, МВС, МОЗ і МНС про виданий дозвіл на перевезення.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

Мінтранс (у разі перевезення залізницею) або вантажовідправник (у разі перевезення іншими видами транспорту) повідомляє Держатомрегулювання, МВС, Мінекоресурсів, МОЗ, МНС і СБУ про дату відправлення та графік руху вантажу.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

МВС у разі необхідності охорони спеціального розщеплювального матеріалу на підставі договору з вантажовідправником або з іншою юридичною чи фізичною особою за дорученням вантажовідправника забезпечує:

своєчасне прибуття охорони в пункт початку руху транспорту;

взаємодію охорони з територіальними підрозділами МВС на маршруті руху та з охороною сусідніх країн на державному кордоні;

допуск до транспортних засобів, що охороняються, представників Мінекоресурсів, Держатомрегулювання, МОЗ, службових осіб інших контролюючих органів та осіб, які супроводжують транспортний засіб, а також працівників транспорту.

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

Після одержання від Держатомрегулювання повідомлення про виданий дозвіл на перевезення перевізник:

(абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

узгоджує перевезення з вантажовідправником та з відповідними установами залізничного транспорту інших країн (у разі перевезення залізницею);

не пізніше ніж за три дні до початку перевезення повідомляє Мінекоресурсів, Держатомрегулювання, МОЗ, МВС, МНС та СБУ про маршрут та графік руху;

(абзац десятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

забезпечує безпеку руху;

вирішує питання розміщення охорони в поїзді (у разі перевезення залізницею);

приймає рішення про початок руху;

негайно інформує Держатомрегулювання та вантажовідправника про порушення норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення, а також про відхилення від графіка та маршруту руху.

(абзац чотирнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

Інформація щодо маршруту та графіка перевезення спеціального розщеплювального матеріалу (до закінчення перевезення) та відомості про фізичний захист підлягають захисту згідно з відповідними нормативними актами.

Мінекоресурсів, Держатомрегулювання та МОЗ у разі прийняття рішення про вибірковий контроль безпеки перевезення спеціального розщеплювального матеріалу за три дні до відправлення вантажу повідомляють вантажовідправнику та перевізнику прізвище призначеного інспектора. Цей інспектор прибуває в пункт контролю за день до відправлення вантажу.

(абзац шістнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

7. Про порушення правил перевезення радіоактивних матеріалів органи виконавчої влади, причетні до перевезення радіоактивних матеріалів, та учасники перевезення негайно сповіщають Мінекоресурсів, Держатомрегулювання і МОЗ.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

Особливості організації міжнародного перевезення
радіоактивних матеріалів

8. Міжнародне перевезення радіоактивних матеріалів здійснюється відповідно до Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та правил міжнародних організацій, членом яких є Україна.

9. У випадках, передбачених Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів МАГАТЕ, сертифікати безпеки, видані компетентним органом з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів, підлягають багатосторонньому затвердженню компетентними органами країн, через територію або на територію яких здійснюється перевезення.

10. Міжнародне перевезення радіоактивних матеріалів здійснюється за наявності:

дозволу Державної служби експортного контролю, який видається згідно з Положенням про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 302;

дозволу Держатомрегулювання на перевезення.

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1006)

11. Міжнародне перевезення спеціального розщеплювального матеріалу виконується на основі міжнародних договорів про співробітництво в галузі перевезення цих матеріалів, учасником яких є Україна. В міжнародних договорах, що стосуються перевезення спеціального розщеплювального матеріалу, визначаються компетентні органи кожної з країн, що забезпечують безпечне перевезення, вирішуються питання передачі відповідальності за ядерний матеріал, фізичного захисту, відшкодування можливої ядерної шкоди.

12. На основі міжнародних договорів оператор ядерної установки чи інші організації за дорученням оператора ядерної установки укладають договори на ввезення (вивезення) спеціального розщеплювального матеріалу. Зазначені договори повинні враховувати міжнародні зобов'язання України та положення Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, міжнародні та національні нормативно-правові акти та вимоги компетентних органів країн, в які або через територію яких транспортується спеціальний розщеплювальний матеріал.

13. Під час транзитного перевезення територією України спеціального розщеплювального матеріалу МВС на підставі договору з вантажовідправником або з іншою юридичною чи фізичною особою за дорученням вантажовідправника забезпечує охорону відповідно до правил з фізичного захисту ядерних матеріалів.

14. МВС у разі потреби укладає з відповідними органами сусідніх країн договори про порядок зміни та пункти зміни охорони.

____________

Опрос