Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Координационном совете по контролю над табаком при Кабинете Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 12.11.1997 № 1258
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 1997 р. N 1258

Київ

Про Координаційну раду з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2003 року N 106
,
 від 31 березня 2003 року N 406
,
 від 17 липня 2003 року N 1097
,
 від 17 липня 2003 року N 1106

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою координації роботи органів державної влади і громадських організацій в здійсненні політики контролю над тютюном для зменшення його вживання населенням Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Створити при Кабінеті Міністрів України Координаційну раду з контролю над тютюном.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України, що додається.

3. Установити, що до складу Координаційної ради з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України входять Віце-прем'єр-міністр України, Міністр охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України - перший заступник Міністра охорони здоров'я, заступник Міністра фінансів, заступник Голови Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, представники Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства аграрної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоров'я (відповідальний секретар), Державного комітету телебачення і радіомовлення, Державного комітету у справах сім'ї та молоді, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, а також (за згодою) представники комітетів Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, з питань європейської інтеграції, з питань фінансів і банківської діяльності, міжфракційного депутатського об'єднання "Здоров'я майбутнього" та інші народні депутати України, представники Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, громадської організації "Здоров'я для всіх", Української асоціації "Рух за здоровий спосіб життя", Інформаційного центру з проблем алкоголю та наркотиків, Всеукраїнської благодійної організації "Громадська рада з соціальних проблем розвитку підростаючого покоління", Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн".

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1097,
 від 17.07.2003 р. N 1106)

Координаційну раду очолює голова - Віце-прем'єр-міністр України.

Заступником голови Координаційної ради є Міністр охорони здоров'я.

Персональний склад Координаційної ради затверджує Віце-прем'єр-міністр України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2003 р. N 106,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.03.2003 р. N 406)

4. Координаційній раді з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України інформувати наприкінці кожного року Кабінет Міністрів України про здійснення заходів, спрямованих на зменшення вживання населенням тютюнових виробів.

(пункт 4 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.03.2003 р. N 406)

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
А. ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 28

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1258

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Координаційну раду з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України

1. Координаційна рада з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України (далі - Координаційна рада) утворена з метою забезпечення спрямування і координації роботи органів виконавчої влади і громадських організацій для контролю над тютюном з метою зменшення його вживання населенням.

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

координація діяльності заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій з питань контролю над тютюном для зменшення його вживання населенням;

організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення законодавства, спрямованого на зменшення вживання тютюну населенням;

вироблення на основі міжнародних та міжвідомчих угод і домовленостей пропозицій стосовно участі представників України в міжнародних організаціях, симпозіумах, конференціях тощо та здійснення заходів щодо міжнародного співробітництва у питаннях контролю над тютюном.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує проведення комплексного аналізу вживання тютюну в Україні та проводить заходи, спрямовані на дотримання законодавства з питань контролю над тютюном;

2) заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб міністерств та інших органів виконавчої влади про стан роботи щодо здійснення контролю над тютюном;

3) вносить у встановленому порядку пропозиції про розподіл будь-яких коштів і матеріальних ресурсів, призначених для здійснення заходів щодо зменшення вживання тютюну населенням;

4) подає в установленому порядку висновки на проекти законів та інших нормативних актів, що мають відношення до контролю над тютюном;

5) бере участь у розробленні стандартів якості тютюнових виробів;

6) подає звіти Кабінетові Міністрів України і відповідним міжнародним організаціям про стан вживання тютюну та пропозиції щодо заходів, спрямованих на його зменшення;

7) співпрацює у встановленому порядку з міжнародними організаціями і відповідними органами зарубіжних країн, бере участь у роботі міжнародних конференцій, нарад, семінарів з політики контролю над тютюном;

8) вносить у встановленому порядку пропозиції з питань контролю над тютюном, які потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.

5. Координаційна рада має право:

одержувати у встановленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на Координаційну раду;

утворювати в разі потреби експертні комісії, залучати фахівців до проведення розробок, експертизи і наукових досліджень з проблем зменшення вживання тютюну населенням;

звертатися у встановленому порядку до відповідних державних та недержавних організацій зарубіжних країн з питань співробітництва у сфері здійснення контролю над тютюном;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до відання Координаційної ради;

утворювати робочі групи для підготовки пропозицій з питань контролю над тютюном.

6. Координаційна рада створюється в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів ради з числа керівних представників від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, представників від громадських організацій (за згодою).

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 р. N 406)

Абзац другий пункту 6 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.03.2003 р. N 406)

7. Координаційна рада провадить свою діяльність відповідно до планів роботи, що затверджуються її головою.

Засідання Ради проводяться згідно з планами роботи.

Засідання вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу Ради.

Засідання Ради веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 р. N 406)

До участі у засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися представники від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій.

Рішення на засіданні Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

8. Рішення Координаційної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій та пропозицій і є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

9. Координаційна рада має власний бланк.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює МОЗ.
 
 
 

Опрос