Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Комиссии по вопросам обеспечения своевременности и полноты выплаты налогов и погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам

КМ Украины
Постановление КМ от 16.10.1997 № 1141
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 1997 р. N 1141

Київ

Про утворення Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1999 року N 513
,
 від 20 жовтня 2000 року N 1571
,
 від 10 липня 2001 року N 783
,
 від 29 березня 2002 року N 423
,
 від 29 січня 2003 року N 129
,
 від 24 лютого 2003 року N 252
,
 від 11 лютого 2004 року N 159

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою забезпечення належного наповнення доходної частини бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, контролю за своєчасністю виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія).

2. Затвердити керівний склад Комісії:

АЗАРОВ М. Я.  

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів (голова Комісії)  

ТАБАЧНИК Д. В.  

- Віце-прем'єр-міністр України (заступник голови Комісії)  

ПАПІЄВ М. М.  

- Міністр праці та соціальної політики (заступник голови Комісії)  

ДЕРКАЧ М. І.

- Міністр економіки та з питань європейської інтеграції (заступник голови Комісії)  

ЛЕКАР С. І.

- заступник Голови Державної податкової адміністрації (заступник голови Комісії)  

МЯРКОВСЬКИЙ А. І.

- заступник Міністра фінансів (заступник голови Комісії).  

(пункт 2 із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 31.03.99 р. N 513
,
 від 20.10.2000 р. N 1571
,
 від 10.07.2001 р. N 783
,
 від 29.03.2002 р. N 423
,
 від 29.01.2003 р. N 129
,
 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24.02.2003 р. N 252
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 159)

3. Доручити голові Комісії затвердити персональний склад Комісії.

4. Затвердити Положення про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (додається).

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 511 та постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 1997 р. N 266, від 20 серпня 1997 р. N 893.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 16 жовтня 1997 р. N 1141

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

1. Основним завданням Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія) є забезпечення організації контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо розв'язання проблем несвоєчасної виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, а також координації роботи тимчасових комісій, створених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 1997 р. N 213 в Автономній Республіці Крим, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, областях, містах Києві та Севастополі.

2. На Комісію покладається:

аналіз стану виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо наповнення доходної частини бюджету та погашення заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

розгляд звернень центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, профспілкових об'єднань і громадян з питань сплати податків та інших обов'язкових платежів, виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

підготовка проектів рішень, спрямованих на поліпшення стану справ з наповненням бюджету, виплатою заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, вжиття конкретних заходів, у тому числі до керівників підприємств, установ і організацій, з вини яких допущені порушення із зазначених питань.

3. Комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції;

залучати до своєї роботи працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, тимчасові комісії, створені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 1997 р. N 213; створювати робочі групи для забезпечення провадження своєї діяльності та перевірки додержання суб'єктами підприємницької діяльності податкового законодавства і бюджетної дисципліни, законодавства з питань оплати праці;

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для провадження діяльності Комісії.

4. Рішення Комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов'язковими для виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади.

5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби.

(абзац перший пункту 5 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 р. N 1571)

Рішення про проведення засідання приймає голова Комісії.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Комісії.

6. Рішення Комісії оформляється у вигляді протоколів і рекомендацій, які підписуються головою Комісії.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, у разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

7. Організаційне забезпечення роботи Комісії (складання порядку денного, проекту протокольного рішення, підготовка та подання матеріалів для розгляду питань на засіданні) покладається на Державну податкову адміністрацію та Мінфін.

______________ 
 

Опрос