Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании единой системы закупок товаров (работ, услуг) за счет средств государственного бюджета и иностранных кредитов, привлекаемых под гарантии Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 24.09.1997 № 1058
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 вересня 1997 р. N 1058

Київ

Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 травня 1998 року N 657

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 вересня 2000 року N 1469)

З метою впорядкування закупівель товарів (робіт, послуг) підприємствами, установами та організаціями за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 694 "Про організацію та проведення міжнародних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження" згідно з додатком.

2. Міністерству економіки та Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі надавати організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у здійсненні закупівель товарів (робіт, послуг) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 694.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.05.98 р. N 657)

4. Головному управлінню Державного казначейства забезпечити проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за товари (роботи, послуги) відповідно до нормативно-правових актів про касове виконання державного бюджету на підставі документів про результати проведених торгів (тендерів) виключно в межах коштів, передбачених кошторисом замовника.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади в місячний термін розробити положення про закупівлі товарів (робіт, послуг) для регіональних потреб за рахунок коштів, передбачених для цієї мети у республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетах, а також позабюджетних фондах, взявши за основу Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 694.

6. Державній контрольно-ревізійній службі та іншим органам виконавчої влади під час проведення ревізій та перевірок забезпечувати обов'язковий контроль за дотриманням вимог Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 694.

7. Міністерству економіки, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в двомісячний термін внести пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо приведення у відповідність з цією постановою інших актів Кабінету Міністрів України.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С. Л. 

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 66 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 1997 р. N 1058

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 694

1. У назві постанови, абзаці першому пункту 1 та абзаці другому пункту 3 виключити слова "міжнародних" та "іноземного походження".

2. Абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

"Установити, що переказування коштів державного бюджету на оплату договорів (контрактів), укладених з постачальниками (підрядниками) - переможцями торгів (тендерів), здійснюється через Головне управління та територіальні органи Державного казначейства або уповноважені банки на підставі звіту про результати проведення торгів (тендерів) при закупівлі товарів (робіт, послуг), вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, затвердженого Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, або протоколу - при закупівлі товарів (робіт, послуг), вартість яких становить від 10 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США".

3. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Положення та пункті 1 виключити слова "міжнародних" та "іноземного походження";

2) в абзаці третьому пункту 2 виключити слова "для державних потреб";

3) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Застосування цього Положення є обов'язковим при закупівлях товарів (робіт, послуг), які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету або іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, якщо вартість таких закупівель дорівнює або перевищує 10 тис. гривень.

Дія цього Положення поширюється також на всі закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок інших коштів, щодо використання яких актами законодавства або іншими нормативно-правовими актами передбачається обов'язкове проведення торгів";

4) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. При здійсненні закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, замовник торгів не пізніше ніж через 7 календарних днів після визначення переможця має подати на затвердження до МЗЕЗторгу письмовий звіт про результати проведення торгів за встановленою формою";

5) пункт 14 після слів "та однією з іноземних мов" доповнити словами "якщо участь у торгах беруть іноземні постачальники (підрядники)";

6) абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції:

"15. При здійсненні закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, замовник має право вимагати від постачальників (підрядників) надання тендерного забезпечення. Така вимога повинна стосуватися всіх постачальників (підрядників)";

7) пункт 22 викласти у такій редакції:

"22. Закупівлі продукції, що регулюються цим Положенням, мають проводитися з використанням таких способів проведення торгів:

а) при очікуваній вартості закупівлі, яка дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США:

відкритих процедур - коли всі заінтересовані постачальники (підрядники) мають право подавати тендерні пропозиції;

відкритих процедур з попередньою кваліфікацією - коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті постачальники (підрядники), які за результатами попередньої кваліфікації допущені до участі у торгах;

процедур конкурентних переговорів - коли замовник торгів сповіщає постачальників (підрядників) про свій намір здійснити закупівлю і обговорює з одним чи декількома з них умови договору (контракту) на закупівлю у випадках, передбачених пунктом 59 цього Положення.

Закупівлі не можуть бути розбиті на дрібніші з метою уникнення застосування відкритих або відкритих з попередньою кваліфікацією процедур;

б) при очікуваній вартості закупівлі від 70 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США:

процедур конкурентних переговорів;

процедур запиту цінових пропозицій (котирувань) - коли замовник торгів здійснює запит пропозицій не менш як у трьох постачальників (підрядників) та приймає рішення щодо укладання договору (контракту) на користь постачальника, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника;

в) при очікуваній вартості закупівлі від 10 до 70 тис. гривень - процедур запиту цінових пропозицій (котирувань)";

8) абзац третій пункту 23 після слів "щодо проведення торгів" доповнити словами "при закупівлі товарів (робіт, послуг), вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США";

9) пункт 24 викласти у такій редакції:

"24. При очікуваній вартості закупівель від 70 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США, замовник створює комісію у складі представників замовника і, у разі потреби, незалежних експертів.

При очікуваній вартості закупівель від 10 до 70 тис. гривень процедури торгів здійснюються відповідним функціональним підрозділом замовника.

Результати розгляду пропозицій оформляються протоколом з обгрунтуванням прийняття рішення про укладання договору (контракту) про закупівлю. Протоколи повинні містити стислу інформацію щодо процедури торгів згідно з пунктом 8 цього Положення, підписуються керівником замовника і членами комісії та зберігаються не менше трьох років.

При зазначених обсягах закупівель державна реєстрація торгів не здійснюється";

10) у абзаці другому пункту 33 слова "істотних змін до тендерних пропозицій" замінити словами "істотних змін до тендерних документів";

11) четвертий абзац пункту 41 викласти у такій редакції:

"Під час оцінки і зіставлення тендерних пропозицій згідно з підпунктами "а" або "б" цього пункту замовнику торгів дозволяється застосовувати преференційну поправку в розмірі 15 відсотків на користь товарів (робіт, послуг) українського виробництва, які містяться в тендерних пропозиціях постачальників (підрядників)";

12) абзац перший пункту 59 викласти у такій редакції:

"59. Процедури конкурентних переговорів застосовуються при очікуваній вартості закупівель від 70 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США, а також закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, у зазначених нижче випадках за умови, що вони достатньо обгрунтовані і не використовуються з метою послаблення конкуренції між постачальниками (підрядниками) або їх дискримінації, а саме:";

13) після пункту 61 доповнити Положення новим розділом такого змісту:

"Розділ V-1. Процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

61-1. При очікуваній вартості закупівель від 10 до 70 тис. гривень замовник торгів здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань).

61-2. Замовник подає запит щодо цінових пропозицій не менш як трьом постачальникам (підрядникам).

Кожен постачальник (підрядник), якому подано запит, повідомляється про те, чи включаються у вартість продукції витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

61-3. Кожний постачальник (підрядник) має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути змінена в подальшому.

Пропозиція подається в запечатаних конвертах не пізніше встановленого замовником граничного терміну.

Конверти з пропозиціями відкриваються у визначений замовником час у присутності всіх постачальників (підрядників), що подали свої пропозиції.

61-4. Рішення про укладання договору про закупівлю приймається на користь того постачальника, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника";

14) пункт 62 викласти у такій редакції:

"62. Витрати на підготовку, організацію та проведення торгів здійснюються за рахунок коштів замовника торгів і зараховуються до вартості проекту.

Для торгів, що підлягають державній реєстрації, кошторис витрат на організацію та проведення торгів складається замовником або уповноваженою ним на організацію та проведення торгів організацією, затверджується замовником торгів, узгоджується з Мінфіном та подається МЗЕЗторгові разом із тендерними документами для отримання свідоцтва про державну реєстрацію торгів".

 
——————— 
 

Опрос