Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке утверждения титулов объектов, строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств, средств государственных предприятий, учреждений и организаций, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.09.1997 № 995
редакция действует с 15.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 1997 р. N 995

Київ

Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії

(назва постанови у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2006 року N 663
,
від 7 травня 2008 року N 436
,
 від 16 лютого 2011 року N 201
,
 від 21 березня 2011 року N 336
,
 від 23 травня 2011 року N 562
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 8 серпня 2011 року N 763-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
 від 30 січня 2012 року N 90
,
 від 7 березня 2012 року N 181
,
 від 18 квітня 2012 року N 317
,
 від 23 травня 2012 року N 404
,
 від 6 серпня 2012 року N 711
,
 від 1 жовтня 2012 року N 890
,
 від 20 березня 2013 року N 219
,
 від 24 квітня 2013 року N 337
,
 від 23 жовтня 2013 року N 782
,
 від 4 грудня 2013 року N 900
,
 від 12 лютого 2014 року N 46
,
від 4 червня 2014 року N 169
,
від 10 вересня 2014 року N 448
,
 від 18 листопада 2015 року N 990
,
від 23 серпня 2016 року N 548
,
від 12 серпня 2020 року N 704

(Дія постанови не поширюється на реконструкцію або будівництво об'єктів згідно з планом заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року N 1036)

(Установлено, що під час реалізації проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, не застосовуються вимоги пункту 2 цієї постанови згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року N 1090, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року N 323)

На виконання пункту 15 Указу Президента України від 28 лютого 1997 р. N 187 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" і з метою ефективного використання бюджетних коштів у капітальному будівництві Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (додається).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

2. Установити, що фінансування капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюється лише за наявності погоджених та затверджених в установленому порядку титулів об'єктів.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний термін привести свої рішення у відповідність із цією постановою.

4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики, Державному комітету статистики та Міністерству юстиції у тримісячний термін розробити і подати до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що випливають із цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1998 року.

6. Контроль  за виконанням  цієї  постанови покласти  на  Віце-прем'єр-міністра  України  Білоблоцького М. П. 

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 

Інд. 24 

ПОРЯДОК
затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії

1. Титул об'єкта визначає основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва і містить такі відомості: найменування об'єкта та його місцезнаходження, найменування замовника, сфера управління, до якої він належить, галузь, характер будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення підприємства, об'єкта, споруди), обсяг капіталовкладень, вартість основних фондів та завдання щодо введення в дію потужностей на весь період будівництва з розподілом капітальних вкладень за роками з урахуванням тривалості будівництва.

2. Титул об'єкта, будівництво якого розпочинається в поточному році, та титул об'єкта, будівництво якого було розпочато у попередні роки, складаються за формою згідно з додатком 1 і затверджуються на весь період будівництва з визначенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів капітальних вкладень та завдань щодо введення в дію потужностей з урахуванням нормативної тривалості будівництва.

3. Показники титулів об'єктів є плановими як для замовника, так і для підрядника, зокрема щодо фінансування об'єктів будівництва, та засобом забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень.

Зміни до показників титулів об'єктів вносяться згідно з цим Порядком для їх затвердження.

4. Титули складаються тільки для тих об'єктів, які забезпечені затвердженою в установленому порядку проектною документацією, розробленою на обсяг робіт, який необхідно виконати у плановому році, робочою документацією.

5. Титули об'єктів, будівництво яких розпочинається, складаються тільки за умови забезпечення об'єктів, будівництво яких розпочато у попередні роки капітальними вкладеннями в обсягах, необхідних для завершення їх будівництва у визначені строки.

6. Титули об'єктів, фінансування будівництва яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю 120 млн. гривень і більше затверджуються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими органами державної влади та державними установами, державними науковими організаціями за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.

7. Титули об'єктів, фінансування будівництва яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю до 120 млн. гривень затверджуються керівниками замовників таких об'єктів та погоджуються органами (у разі наявності), до сфери управління яких вони належать.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 548)

8. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва складаються до початку будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 для фінансування проектно-вишукувальних робіт на всіх стадіях розроблення проектної документації.

Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва затверджуються та погоджуються в тому ж порядку, що і титули відповідних об'єктів, будівництво яких розпочинається, з урахуванням прогнозної вартості будівництва цих об'єктів.

 

 

 

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 20__ році

ПОГОДЖЕНО

____________ ____________ ____________________
          (посада)                 (підпис)                 (ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________ ____________ ____________________
             (посада)                (підпис)             (ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження

Частка державної власності у майні замовника на 20__ р., відсотків

Найменування замовника

Наявність робочої документації

Галузь

Ким, коли затверджено проектну документацію

Сфера управління

Генеральна проектна організація

Характер будівництва

Строки будівництва

Генеральна підрядна організація

Джерела фінансування

Показники об'єкта

Згідно з проектною документацією

Виконано на 1 січня 20__ р.

Профінансовано на 1 січня 20__ р.

Підлягає фінансуванню до кінця будівництва

Завдання за роками

Введення в дію (квартал)

20__

20__

20__

20__

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Потужність (у відповідних одиницях виміру)

 

 

 

 

 

 

 

Вартість основних фондів, тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні вкладення, тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

 

устатковання, меблів та інвентарю

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету

х 

 

 

 

 

 

 

місцевого бюджету

х 

 

 

 

 

 

 

інших джерел

х 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. У рядку "Найменування замовника" зазначається найменування замовника - власника (користувача) земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво, та у разі коли функції замовника передано іншій особі, найменування такої особи.

2. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування органу вищого рівня, до сфери управління якого належить власник (користувач) земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво (замовник).

3. У рядку "Галузь" наводиться інформація про призначення об'єкта будівництва відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. N 457.

4. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться інформація про кошторисну вартість об'єкта будівництва (у тому числі вартість будівельних робіт) за розробленою робочою документацією.

5. Рядок "Генеральна підрядна організація" заповнюється після затвердження проектної документації в установленому порядку у разі визначення підрядної організації за результатами торгів (тендерів) з відповідним підтвердженням.

У разі відсутності генеральної підрядної організації в рядку наводиться інформація про всі підрядні організації, з якими замовником укладено відповідні договори (копії звітів за результатами проведення тендерів та договорів генерального підряду додаються).

6. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану вартість та зворотних сум (вартості матеріалів і виробів, одержаних у результаті розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у тому числі тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку попутного видобування, тощо).

7. У рядку "будівельних робіт" зазначається вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних, гірничих та пусконалагоджувальних робіт.

8. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних робіт у поточних цінах відповідних років, обчислена на підставі кошторисних норм трудових і матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника. Довідка про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати, затверджена замовником, додається до титулу. Для титулів об'єктів, будівництво яких розпочинається, у графах 2 та 3 зазначаються вартість виконаних та профінансованих проектно-вишукувальних робіт відповідно.

9. Показники графи 4 обчислюються як різниця показників, наведених у графах 1 та 3.

10. Всі джерела фінансування зазначаються під час складання титулу об'єкта з відповідним підтвердженням для поточного року, у тому числі інші джерела (власні кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики, кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, донорів тощо).

11. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт з будівництва пускових комплексів, здійснення природоохоронних заходів тощо.

 

ТИТУЛ
на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО

____________   ___________   _______________________
           (посада)                 (підпис)                        (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________   ___________   _______________________
         (посада)                     (підпис)                      (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, характер та черга будівництва, назва продукції та одиниця її виміру

Рік
початку та закінчення будівництва

Потужність об'єкта будівництва, що проектується

Прогнозна кошторисна вартість будівництва,
тис. гривень

Кількість працівників

Стадії проектування

Вартість проектно- вишукувальних робіт за стадіями проектування, тис. гривень

Вартість робіт з проведення експертизи, тис. гривень

Сума коштів на утримання служби замовника, тис. гривень

Сума коштів на надання послуг інженера- консультанта (у разі його залучення), тис. гривень

Дата прийняття проектної документації замовником

Найменування генеральної проектної організації

загальні вартісні показники,
тис. гривень

у натуральних показниках основного виробництва

усього

у тому числі будівельних робіт

досягнута

розрахункова

досягнута

розрахункова

досягнута

розрахункова

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

___ ____________ 20__ р.

_________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. Графи 2, 4 і 8 заповнюються під час складання титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції діючих підприємств (об'єктів).

2. У графі 7 зазначається прогнозна вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних, гірничих та пусконалагоджувальних робіт.

3. Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування (графа 11) визначається на підставі обґрунтування виконавця робіт - переможця тендера. При цьому до титулу додаються копії звіту за результатами проведення тендера та договору з виконавцем робіт.

4. Сума коштів на утримання служби замовника (графа 13) не може перевищувати 15 відсотків ліміту коштів, що передбачатимуться на відповідні цілі у зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва

5. Сума коштів на надання послуг інженера-консультанта (графа 14) в разі його залучення на етапі проектування не може перевищувати 15 відсотків загального ліміту коштів, що передбачатимуться на відповідні цілі у зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва. При цьому до титулу додаються копії звіту за результатами проведення тендера у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", та договору з виконавцем робіт.

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2020 р. N 704)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Міністрів України від 11.05.2006 р. N 663,
від 07.05.2008 р. N 436
,
 від 16.02.2011 р. N 201
,
 від 21.03.2011 р. N 336
,
 від 23.05.2011 р. N 562
,
 від 12.10.2011 р. N 1041,
 від 30.01.2012 р. N 90
,
 від 18.04.2012 р. N 317,
 від 23.05.2012 р. N 404
,
 від 06.08.2012 р. N 711
,
 від 01.10.2012 р. N 890,
 від 24.04.2013 р. N 337,
 від 04.12.2013 р. N 900,
від 10.09.2014 р. N 448,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

____________ 
 

Опрос