Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий

КМ Украины
Постановление КМ от 27.08.1997 № 939
редакция действует с 18.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 1997 р. N 939

Київ

Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 р. N 780)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 червня 1999 року N 1164
,
 від 6 грудня 2000 року N 1783
,
 від 6 липня 2002 року N 938
,
 від 8 лютого 2006 року N 123
,
 від 25 травня 2006 року N 720
,
 від 30 травня 2007 року N 780
,
 від 3 липня 2013 року N 464
,
 від 24 липня 2013 року N 571
,
 від 11 лютого 2016 року N 76
,
від 22 липня 2020 року N 718

Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у вугільно-промисловому комплексі, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 464)

1. Затвердити Порядок ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 р. N 780)

2. Затвердити перелік збиткових вугледобувних підприємств Міністерства енергетики, що ліквідуються (додається).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 464,
від 22.07.2020 р. N 718)

Міністерству енергетики забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації зазначених підприємств відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 464,
від 22.07.2020 р. N 718)

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 37

 

 

 

ПОРЯДОК
ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

(У тексті Порядку слово "Мінпаливенерго" замінено словом "Мінвуглепром" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 720)

(У тексті Порядку слово "Мінвуглепром" у всіх відмінках замінено словом "Міненерговугілля" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 року N 464)

(У тексті Порядку слово "Міненерговугілля" у всіх відмінках замінено словом "Міненерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 718)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає особливості ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, на які поширюється дія Закону України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у вугільно-промисловому комплексі, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - гірниче підприємство).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 464)

2. Ліквідації підлягає гірниче підприємство, яке не спроможне провадити передбачену статутом діяльність і подальша діяльність якого згідно з техніко-економічним обґрунтуванням визнана недоцільною.

3. Ліквідація гірничого підприємства передбачає здійснення заходів щодо припинення господарської діяльності, приведення його виробничих фондів до стану, який гарантує безпеку людей, майна і довкілля, соціальний захист працівників, що вивільняються, а також вирішення інших соціально-економічних питань.

Прийняття рішення про ліквідацію гірничого підприємства

4. Рішення про ліквідацію гірничого підприємства приймається Кабінетом Міністрів України за пропозицією Міненерго, погодженою в установленому порядку із заінтересованими органами виконавчої влади, в тому числі з відповідними облдержадміністраціями.

Пропозиції щодо ліквідації гірничого підприємства готуються на підставі техніко-економічного обґрунтування недоцільності його подальшої експлуатації або на підставі проекту ліквідації цього підприємства.

5. Техніко-економічне обґрунтування недоцільності подальшої експлуатації гірничого підприємства розробляється у тому разі, якщо наявні запаси вугілля можуть забезпечувати його роботу понад три роки. Зазначене обґрунтування повинне містити:

найменування гірничого підприємства, що пропонується ліквідувати, його характеристику та відомості про місцезнаходження;

обґрунтування доцільності ліквідації гірничого підприємства та здійснення заходів щодо її проведення;

основні технічні рішення з питань гідроекологічної безпеки на діючих підприємствах та прилеглих територіях;

термін ліквідації та основні положення її організації;

відомості про стан і якість запасів вугілля, що залишаються, можливість їх подальшого відпрацювання, передачі іншому діючому вугледобувному підприємству чи списання з обліку;

пропозиції щодо можливого відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель, споруд (з урахуванням зміни форми власності на майно підприємства);

соціально-економічний та екологічний прогноз наслідків ліквідації підприємства.

6. Вартість ліквідації гірничого підприємства обчислюється відповідно до затверджених Державним комітетом з питань будівництва і архітектури особливостей.

Техніко-економічне обґрунтування недоцільності подальшої експлуатації гірничого підприємства затверджується Міненерго на підставі висновків галузевої експертизи.

Ліквідація гірничого підприємства проводиться за відповідним проектом (за наявності техніко-економічного обґрунтування - робочим проектом), який пройшов комплексну державну експертизу і затверджений Міненерго.

Проект ліквідації складається з соціально-економічного обґрунтування, технічного рішення, пропозицій щодо можливого відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель та споруд, заходів, спрямованих на запобігання небезпечному впливу на діючі підприємства, стан довкілля та здоров'я людей, а також на подолання негативних соціально-економічних наслідків такої ліквідації.

Ліквідація гірничого підприємства

7. На підставі рішення про ліквідацію гірничого підприємства Міненерго не пізніше ніж за рік до початку її проведення видає відповідний наказ, в якому визначаються заходи з підготовки гірничого підприємства до ліквідації, особи, відповідальні за їх проведення, дата припинення робіт з видобутку (переробки) вугілля та дата початку робіт з ліквідації гірничого підприємства, терміни їх виконання, а також підприємства, на які покладаються функції з проведення відповідно до затвердженого проекту ліквідації гірничого підприємства заходів, спрямованих на подолання соціально-економічних, гідроекологічних та інших негативних наслідків цієї ліквідації, та із здійснення постійного контролю стану гірничого підприємства, що ліквідується або має функціонувати у постійному водовідливному режимі (далі - замовник).

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 571)

8. У період підготовки гірничого підприємства до ліквідації здійснюються заходи щодо:

абзац другий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.02.2006 р. N 123)

доробки підготовлених гірничими роботами запасів вугілля після погодження з Держпраці;

(пункт 8 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 р. N 780,
 у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - десятим
,
 абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 76)

підготовки до передачі чи списання запасів вугілля, інших корисних копалин, гірничих виробок, обладнання та устаткування, не потрібних для виконання робіт, що пов'язані з фізичною ліквідацією гірничого підприємства, згідно з актами законодавства;

абзац четвертий пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.02.2006 р. N 123)

скорочення чисельності працівників;

погашення заборгованості з виплати працівникам заробітної плати та інших соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю під час виконання ними трудових обов'язків;

безоплатного забезпечення вугіллям категорій осіб, визначених частиною сьомою статті 43 Гірничого закону України;

оформлення державного акта на володіння або користування земельними ділянками;

охорони довкілля та запобігання небезпечному впливу на діючі підприємства, будівлі, споруди, стан довкілля та здоров'я людей.

9. Міненерго видає не пізніше ніж за три місяці до початку робіт з ліквідації гірничого підприємства наказ про утворення ліквідаційної комісії.

Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства здійснює заходи щодо ліквідації гірничого підприємства, погашення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, скорочення чисельності працівників, а також готує і подає для затвердження Міненерго розподільний баланс з переліком основних виробничих фондів, які підлягають ліквідації та можуть бути використані для виконання робіт з фізичної ліквідації підприємства, та пропозиції щодо встановлення правонаступників майна, яке не підлягає фізичній ліквідації.

Акт приймання-передачі погоджується з головою ліквідаційної комісії та керівником замовника і затверджується Міненерго. Після затвердження акта ліквідаційна комісія гірничого підприємства вживає заходів для завершення ліквідаційної процедури відповідно до законодавства з виключенням його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

10. Утримання замовника здійснюється в межах коштів, передбачених на цю мету проектом ліквідації гірничого підприємства, за окремим кошторисом, який щороку затверджується Міненерго.

Фізична ліквідація гірничого підприємства, охорона довкілля

11. Фізична ліквідація гірничого підприємства передбачає виконання робіт з демонтажу обладнання та устаткування, ліній електропередачі та технологічного зв'язку, засипання стовбурів, шурфів, свердловин, інших гірничих виробок, руйнування будівель, споруд та здійснення заходів, спрямованих на розв'язання проблем водовідливу.

Роботи з фізичної ліквідації гірничого підприємства виконуються відповідно до затвердженого проекту за умови забезпечення захисту територій і водоносних горизонтів від небезпечного впливу, пов'язаного з відновленням рівня ґрунтових вод та гідроекологічної безпеки на діючих підприємствах та прилеглих територіях, де внаслідок попередньої діяльності підприємства і після його фізичної ліквідації погіршується або може погіршитися геологічна та гідроекологічна ситуація.

12. Розміщення замовлень на роботи з фізичної ліквідації гірничого підприємства та охорони довкілля здійснюється замовником за результатами торгів чи тендерів, які проводяться відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 464)

Роботи з фізичної ліквідації гірничого підприємства та охорони довкілля згідно із затвердженим проектом ліквідації гірничого підприємства виконує переможець торгів чи тендеру на підставі договору підряду, укладеного із замовником.

13. Контроль за визначенням вартості виконаних робіт з фізичної ліквідації гірничого підприємства та охорони довкілля здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1210.

14. Замовник згідно із законодавством відповідає за виконання у повному обсязі заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією гірничого підприємства згідно із затвердженим проектом.

15. До переліку робіт та послуг з охорони довкілля під час ліквідації гірничого підприємства включаються природоохоронні заходи, спрямовані на розв'язання проблем запобігання виходу на поверхню підземних вод і викидів газу, гасіння, перепрофілювання та озеленення відвалів порід, проведення робіт з рекультивації.

16. Контроль та нагляд за станом довкілля здійснюється відповідно до Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391.

17. Підсумки фактичного виконання робіт з фізичної ліквідації гірничого підприємства та їх відповідність передбаченим у затвердженому проекті заходам розглядаються комісією, що утворюється замовником даного проекту ліквідації.

Датою фізичної ліквідації гірничого підприємства вважається дата затвердження замовником проекту ліквідації актів прийняття відповідних робіт. Після фізичної ліквідації гірничого підприємства визначається в установленому порядку правонаступник щодо соціального захисту категорій осіб відповідно до частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України.

Підсумки фактичного виконання робіт і заходів з ліквідації гірничого підприємства, у тому числі робіт з охорони довкілля та їх відповідність передбаченим у затвердженому проекті заходам, розглядаються комісією, що утворюється Міненерго.

Датою виконання у повному обсязі робіт, передбачених проектом ліквідації, вважається дата затвердження Міненерго актів прийняття таких робіт, складених зазначеною комісією, та передачі в установленому порядку об'єктів, у тому числі відбудованих у процесі ліквідації гірничого підприємства, на підставі яких складаються та затверджуються ліквідаційні баланси і закриваються кошториси.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 571)

Подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації гірничого підприємства

18. Подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації гірничого підприємства передбачає здійснення заходів щодо:

абзац другий пункту 18 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.02.2006 р. N 123)

завершення спорудження недобудованих житлових будинків, що перебували на балансі гірничого підприємства на момент прийняття рішення про його ліквідацію;

безоплатного забезпечення вугіллям категорій осіб, визначених частиною п'ятою статті 48 Гірничого закону України.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 1164,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1783,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 6 липня 2002 р. N 938)

Переведення та функціонування гірничого підприємства у водовідливному режимі

19. Після завершення робіт і заходів з переведення гірничого підприємства у водовідливний режим (режим роботи цілісного майнового комплексу, який забезпечує відкачування шахтних вод з гірничих виробок на поверхню) Міненерго визначає підприємство, яке у подальшому здійснює його експлуатацію.

20. Визначене Міненерго підприємство забезпечує сталу роботу прийнятого об'єкта для запобігання неконтрольованому виходу на поверхню підземних вод, підтопленню діючих суміжних шахт та прилеглих територій відповідно до кошторису, який щороку затверджується Міненерго.

21. Зміна технічного рішення щодо технологічного комплексу, який забезпечує відкачування води, здійснюється за проектом, який пройшов відповідну державну експертизу і затверджений Міненерго.

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 571)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 939

 

 

 

ПЕРЕЛІК
збиткових вугледобувних підприємств Міністерства енергетики, що ліквідуються.

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 464,
від 22.07.2020 р. N 718)

Шахти

Донецька область

Мушкетівська
Панфіловська
Центральна
Червоногвардійська
імені С. Орджонікідзе
Селидівська
Кочегарка
імені М. О. Ізотова
Червоний Жовтень
Харцизька
Ремівська

Луганська область

Никонор
Брянківська
Центральна-Ірміне
Замківська
імені Ілліча
Донецька
імені С. Тюленіна
N 4 Міусинська
імені газети "Луганська правда"
Центральна
N 3 імені Дзержинського

Волинська область

N 2 Нововолинська
N 3 Нововолинська
N 6 Нововолинська
N 7 Нововолинська

Львівська область

N 1 Червоноградська

Кіровоградська область

Світлопольська
Верболозівська

Черкаська область

Козацька
 
Шахтоуправління
Донецька область
 
імені газети "Правда"

Розрізи

Житомирська область

Балахівський
 
Коростишівський
дільниця Південноандрушівська

____________ 

Опрос