Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании Государственного регистра источников ионизирующего излучения

КМ Украины
Постановление КМ от 04.08.1997 № 847
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 серпня 1997 р. N 847

Київ

Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 жовтня 1999 року N 1919
,
від 16 листопада 2000 року N 1718
,
 від 18 січня 2003 року N 51
,
 від 31 серпня 2005 року N 846
,
 від 24 жовтня 2007 року N 1253
,
від 17 квітня 2008 року N 359
,
 від 18 червня 2012 року N 544

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 листопада 2020 року N 1141)

Відповідно до статті 18 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації (додається);

Програму заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (додається).

2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів під час розроблення на 2003 - 2006 роки проектів Програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України передбачити кошти на фінансування Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, а на наступні роки - також кошти, необхідні для покриття витрат на подальшу експлуатацію Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, в межах наявних бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51,
 від 31.08.2005 р. N 846)

Державному комітетові ядерного регулювання, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству промислової політики, Державному комітетові статистики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, передбачених зазначеною Програмою. 

(абзац другий пункту 2 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)

3. Установити, що реєстрація джерел іонізуючого випромінювання є обов'язковою починаючи з 1 січня 2004 року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну інспекцію ядерного регулювання.  

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51,
 від 18.06.2012 р. N 544)

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 1997 р. N 847

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації

Загальна частина

1. Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр) - єдина державна система обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), діяльність з якими не звільняється від регулюючого контролю і які вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон, а також власників цих ДІВ, юридичних і фізичних осіб, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919,
 від 16.11.2000 р. N 1718)

Регістр створюється з метою здійснення обов'язкової державної реєстрації ДІВ для забезпечення обліку ДІВ та контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ, проведенням аналізу їх кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які є у Збройних Силах), прогнозування їх накопичення, обсягів обслуговування, потреби у виробничих потужностях підприємств - виробників ДІВ та спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718)

2. Регістр містить дані про власників ДІВ, а також про юридичні та фізичні особи, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах, місцезнаходження, кількість, активність і типи ДІВ (крім радіоактивних відходів).

3. Державна реєстрація ДІВ здійснюється на платній основі відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

(абзац перший пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718)

ДІВ, що придбаваються та реалізуються підприємством "Ізотоп" за своєю основною діяльністю, реєструються без сплати реєстраційного збору як таким підприємством, що забезпечує створення, впровадження та подальшу експлуатацію Регістру.

Організаційна структура і функціонування Регістра

4. Для ведення Регістру на базі підприємства "Ізотоп" створюється окремий підрозділ - Головний реєстровий центр та відповідні реєстрові центри, кількість та місце розташування яких встановлюються Держатомрегулювання (далі - реєстрові центри).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718,
 від 24.10.2007 р. N 1253)

5. Державна реєстрація ДІВ здійснюється з використанням складених за встановленою формою реєстраційних карток і повідомлень, що надходять до Головного реєстрового центру Регістру (далі - Головний реєстровий центр) через мережу реєстрових центрів від власників або володільців і користувачів ДІВ у разі:

придбання ДІВ;

виробництва ДІВ;

зміни власника ДІВ;

закріплення ДІВ за державним підприємством чи державною установою на праві повного господарського відання або оперативного управління;

зміни місцезнаходження ДІВ;

передачі закритих ДІВ для технічного обслуговування;

проведення державної інвентаризації ДІВ;

проведення щорічної інвентаризації ДІВ;

переведення відкритих ДІВ до категорії радіоактивних відходів за результатами щорічної інвентаризації;

переведення закритих ДІВ до категорії радіоактивних відходів;

виведення нерадіонуклідних ДІВ з робочого стану в такий спосіб, щоб його відновлення було неможливим.

Форма реєстраційної картки розробляється і затверджується Держатомрегулювання

(абзац тринадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)

(пункт 5 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718)

6. Перелік ДІВ, інформація про які вноситься до Регістру, визначається Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718)

7. Набір еталонних метрологічних ДІВ, складений підприємством - виробником ДІВ, реєструється як одне джерело іонізуючого випромінювання.

8. У разі переведення ДІВ до категорії радіоактивних відходів Головний реєстровий центр надсилає відповідне повідомлення до державного реєстру радіоактивних відходів.

9. Зміни і доповнення до інформаційної бази Регістру вносяться в міру надходження нових відомостей про ДІВ, їх власників або володільців і користувачів.

10. Реєстрові центри та Головний реєстровий центр здійснюють оброблення реєстраційних карток та повідомлень. Внесення даних до єдиної інформаційно-комп'ютерної облікової системи здійснюється Головним реєстровим центром. 

(пункт 10 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718)

11. За результатами щорічної інвентаризації, а також у випадках, передбачених пунктом 5 цього Положення, власники або володільці і користувачі ДІВ надсилають до Головного реєстрового центру через мережу реєстрових центрів реєстраційні картки в терміни, визначені у Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718)

У разі неподання власником або володільцем і користувачем ДІВ реєстраційних карток у зазначені терміни Головний реєстровий центр інформує про це орган виконавчої влади, що видав ліцензію на діяльність, пов'язану з використанням ДІВ, для вжиття до власника або володільця і користувача ДІВ заходів згідно з законодавством.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

12. Головний реєстровий центр щорічно подає Держатомрегулювання і МОЗ звіт про стан ведення Регістру за затвердженою ними формою.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)

Фінансування створення, впровадження та подальшої експлуатації Регістру, порядок оплати послуг з реєстрації ДІВ

13. Фінансування роботи щодо створення та впровадження Регістру провадиться за рахунок коштів державного бюджету.

(пункт 13 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)

14. Витрати, пов'язані з веденням Регістру, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1253)

Для здійснення видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для ведення Регістру, Держатомрегулювання затверджує план робіт Головного реєстрового центру та відповідних реєстрових центрів (далі - план робіт) на відповідний рік з помісячним розподілом, який подається Держатомрегулюванню одержувачем бюджетних коштів - підприємством "Ізотоп".

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 359
,
 абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2012 р. N 544)

Одержувач бюджетних коштів:

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 359)

складає план використання бюджетних коштів та подає його Держатомрегулювання для погодження;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 359
,
 абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2012 р. N 544)

забезпечує використання таких коштів відповідно до зазначеного плану виключно для здійснення передбачених планом робіт;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 359)

подає щомісяця до 5 числа Держатомрегулювання звіт про виконання плану робіт.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 359)

Держатомрегулювання разом з Мінфіном складає та затверджує паспорт відповідної бюджетної програми і подає Мінфіну інформацію про його виконання.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 359
,
 абзац сьомий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2012 р. N 544)

15. Оплата послуг з реєстрації кожного ДІВ провадиться власниками або володільцями і користувачами ДІВ згідно з Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1718)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1253)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 1997 р. N 847

ПРОГРАМА
заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

***********************************************************************************
*       Захід          * Відповідальні  * Термін   * Фінансу- *
*                   * виконавці    * виконання  * вання  *
*                   *         *       * тис. гри-*
*                   *         *       * вень   *
***********************************************************************************
 
 1. Розробити техніко-економічне    Міністерство   до 1 квітня   40
   обгрунтування створення       промислової    1998 р.
   Державного регістру джерел     політики
   іонізуючого випромінювання (далі - підприємство
   Регістр)              "Ізотоп"
 
 2. Розробити і затвердити Порядок   Міністерство   до 1 липня   60
   реєстрації джерел іонізуючого   промислової    1998 р.
   випромінювання (далі - ДІВ)    політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
                     Мінекобезпеки
                     МОЗ
 
 3. Розробити Інструкцію з проведення Міністерство    до 1 вересня  90
 державної інвентаризації ДІВ    промислової    1998 р.
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
                     МОЗ 
                     Держатом-
                     регулювання
               (пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 4. Розробити і затвердити Порядок   Міністерство    до 1 жовтня  60
 користування Регістром       промислової    1998 р.
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
                     Держатом-
                     регулюванням
               (пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 5. Розробити, погодити і затвердити  Міністерство    до 1 жовтня  60
   форму реєстраційної картки     промислової    1998 р.
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
                     МНС
                     МВС
                     СБУ
                     Державний
                     комітет
                     статистики
                     МОЗ
                     Держатом-
                     регулювання
               (пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 6. Розробити технічний проект     Міністерство    до 30 грудня  150
   Регістру              промислової    1998 р.
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
                     Держатом-
                     регулювання
                     МОЗ
               (пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
  
 7. Розробити документацію, необхідну Міністерство    до 30 червня  300
   для функціонування Регістру    промислової    2003 р.
   (регламенти, інструкції тощо)   політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
               (пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 8. Організувати роботу із створення  Держатом-      до 30      620
   програмного забезпечення Регістру  регулювання    червня
                     Міністерство    2003 р.
                     промислової 
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
               (пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 9. Придбати технічне обладнання для  Міністерство    до 30 листопада  1050
   створення комп'ютерної мережі   промислової    2003 р.
   для функціонування Регістру    політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
               (пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 10. Виконати інженерно-технічні роботи Міністерство    до 30 грудня  350
   з монтажу, налагодження і введення промислової    2003 р.
   в експлуатацію технічних систем   політики
   Регістру              підприємство
                     "Ізотоп"
              (пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 11. Провести державну інвентаризацію  Держатом-      до 30 грудня  950
   ДІВ                 регулювання    2003 р.
                     Рада міністрів      
                     Автономної
                     Республіки
                     Крим
                     обласні,
                     Київська і
                     Севастопольська
                     міські держ-
                     адміністрації
                     МВС
                     МОЗ
                     Міністерство
                     промислової
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
               (пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)
 
 12. Забезпечувати введення інформації Міністерство    до 30 грудня  925
   про наявні ДІВ до Регістру і    промислової    2006 р.
   створення бази даних Регістру   політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
              (пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51,
                            від 31.08.2005 р. N 846)
 
 13. Укомплектувати штат працівників  Міністерство    до 30 грудня  2500
   для ведення Регістру, виділити   промислової    2005 р.
   необхідні приміщення та      політики
   обладнання             підприємство
                     "Ізотоп"
              (пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51,
                            від 31.08.2005 р. N 846)
 
 14. Провести заняття з персоналом   Міністерство    до 30 жовтня  360
   Регістру              промислової    2005 р.
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
               (пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановами
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51,
                            від 31.08.2005 р. N 846)
 
 15. Забезпечити здійснення інших    Держатом-    до 30 грудня  1400
   організаційних заходів з введення регулювання    2006 р.
   Регістру в експлуатацію      Міністерство
                     промислової
                     політики
                     підприємство
                     "Ізотоп"
              (пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами
               Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51,
                            від 31.08.2005 р. N 846)
 
                     **************************************
                     Усього              8915

Загальну координацію робіт з реалізації Програми здійснює Держатомрегулювання.

(абзац із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)

Кожного півроку відповідальні виконавці подають до Держатомрегулювання звіт про стан виконання Програми, Держатомрегулювання узагальнює дані та подає остаточний звіт до Кабінету Міністрів України.

(абзац із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51)

Програма розрахована на 1998 - 2006 роки.

(абзац із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 51,
 від 31.08.2005 р. N 846)

____________ 

Опрос