Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсаций гражданам за утраченное недвижимое имущество в случае отселения или самостоятельного переселения с радиоактивно загрязненных территорий

КМ Украины
Постановление КМ от 15.07.1997 № 755
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 липня 1997 р. N 755

Київ

Про затвердження Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2001 року N 875
,
 від 29 серпня 2002 року N 1284

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 листопада 2009 року N 1243)

На виконання статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій (додається).

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
В. ДУРДИНЕЦЬ

Інд. 33 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 15 липня 1997 р. N 755

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

радіоактивно забруднені території - частина території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ця територія поділяється на зони відповідно до статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

переселенець - особа, яка проживає на радіоактивно забрудненій території і відселяється згідно із списком обласної державної адміністрації або переселяється самостійно на підставі направлення для переселення та працевлаштування, виданого обласною державною адміністрацією місця відселення;

спадкоємець - особа, яка одержала у спадок майно;

майно - житлові, дачні, садові будинки, гаражі, господарські будівлі та споруди, що розміщені на радіоактивно забрудненій території і перебувають у приватній власності громадянина-переселенця (громадянина-спадкоємця);

грошова компенсація - відшкодування вартості майна у повному розмірі, що виплачується за цінами, встановленими на момент припинення права власності;

місце знаходження майна - населений пункт, у якому знаходиться майно;

повний розмір вартості майна - вартість майна, втраченого у зоні безумовного (обов'язкового) відселення на момент припинення права власності, що визначається на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України про періодичну індексацію вартості об'єктів житлового фонду у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю на підставі існуючих методик для встановлення ринкової вартості житлового фонду;

момент припинення права власності - дата подання переселенцем заяви про передачу ним майна органу місцевого самоврядування у місці відселення, яка є підставою для занесення переселенця райдержадміністрацією (виконавчим органом міської ради міста обласного підпорядкування) до списків на виплату грошової компенсації; 

(абзац дев'ятий пункту 1 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 875)

момент звернення громадянина щодо отримання грошової компенсації стосовно спадкового майна - дата подання громадянином заяви про здачу на баланс місцевих органів виконавчої влади майна, що перейшло йому у спадок;

місце відселення - населений пункт, з якого здійснюється відселення (самостійне переселення) громадянина (його сім'ї);

місце переселення - населений пункт, в який здійснюється відселення (самостійне переселення) громадянина (його сім'ї);

житлове приміщення місця переселення - будинок садибного типу з земельною ділянкою та господарськими будівлями відповідно до проекту забудови або квартира у багатоповерховому будинку, що надається переселенцям у місці переселення;

перерахунок виплаченої компенсації - різниця між оцінкою вартості майна станом на вересень 1996 р. і фактично виплаченою сумою, переведеною у гривні.

(пункт 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1284)

2. Вартість втраченого майна оцінюється:

у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - бюро технічної інвентаризації;

у зонах добровільного гарантованого відселення та посиленого радіоекологічного контролю - експертами з оцінки ринкової вартості (вартість майна, що встановлюється експертами за оцінкою ринкової вартості, не може бути вище вартості за оцінкою бюро технічної інвентаризації).

Виплата грошової компенсації переселенцям

3. Для отримання компенсації переселенець повинен подати до райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради міста обласного підпорядкування) за місцем відселення:

копію ордера на житлове приміщення, яке надається (надано) у зв'язку з переселенням (незалежно від того, на кого з членів сім'ї виписано ордер), або копію договору купівлі-продажу, який підтверджує факт придбання переселенцем житлового будинку (квартири), або копію акта введення в експлуатацію житлового будинку у разі індивідуального будівництва, або копію рішення обласної або районної державної адміністрації про передачу переселенцю будинку садибного типу, незавершеного будівництвом, передачу якого у власність здійснено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 637 "Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу", або копію свідоцтва про право власності на житло, яке переселенець отримав після переселення у спадщину або шляхом дарування, або інші документи, які підтверджують забезпеченість переселенця житлом у місці переселення;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1284)

свідоцтво про право власності на майно у місці відселення та документи про оцінку вартості, визначену згідно з пунктом 2 цього Положення;

довідку про передачу майна відповідному органу місцевого самоврядування (сільській, селищній, міській раді, або їх виконавчим органам) місця відселення;

довідку про склад сім'ї і прописку з місця переселення.

Переселенець на підставі зазначених документів за рішенням райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради міста обласного підпорядкування) отримує грошову компенсацію, яка перераховується відповідним відділенням Державного казначейства місця відселення на його особистий рахунок, відкритий ним у будь-якому банку України.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.07.2001 р. N 875)

4. Передача майна власником здійснюється протягом місяця після отримання або придбання житла в місці переселення. У разі коли переселенець після отримання ордера протягом терміну його дії чи отримання або придбання майна в місці переселення не має можливості переїхати до місця переселення, він повинен подати органу виконавчої влади за місцем відселення:

(абзац перший пункту 4 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 875)

письмову заяву про видачу йому дозволу на тимчасове (до двох місяців) користування майном, право власності на яке ним втрачено.

У виняткових випадках, за згодою з обласною державною адміністрацією місця відселення, термін тимчасового користування майном може бути збільшений до шести місяців. Перелік виняткових випадків визначається обласною державною адміністрацією місця відселення за погодженням з МНС;

письмове гарантійне зобов'язання за довільною формою про звільнення майна після закінчення терміну тимчасового користування ним.

Виплата грошової компенсації спадкоємцям

5. Спадкоємець, нерухоме майно якого знаходиться на території зони радіоактивного забруднення, на підставі оцінки вартості втраченого майна має право отримати за нього грошову компенсацію, сума якої перераховується відділеннями Державного казначейства за місцем знаходження майна на рахунок, відкритий спадкоємцем у будь-якому банку України.

6. Для проведення нарахування грошової компенсації спадкоємець повинен подати органу виконавчої влади за місцем знаходження майна:

заяву про здачу майна, що перейшло у спадок;

свідоцтво про право власності на майно, що перейшло у спадок;

документ, що посвідчує особу громадянина-спадкоємця;

довідку-характеристику з бюро технічної інвентаризації на майно, що знаходиться у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, або акт оцінки, виданий експертами з оцінки ринкової вартості цін на майно, що знаходиться у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю.

Якщо спадкоємець не може самостійно отримати належну йому грошову компенсацію, він має право доручити це зробити іншій особі на підставі нотаріально засвідченого доручення на отримання замість нього грошової компенсації, сума якої перераховується відділеннями Державного казначейства, де розташоване майно на рахунок, відкритий спадкоємцем.

Термін виплати грошової компенсації

7. Грошова компенсація перераховується на особистий рахунок переселенця (спадкоємця) у порядку черги, встановленої місцевими органами виконавчої влади.

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.07.2001 р. N 875)

8. У разі коли у період до перерахування грошової компенсації Кабінетом Міністрів України були прийняті нормативні акти, за якими вартість житлового фонду індексується, компенсація виплачується з урахуванням цієї індексації.

Розмір нарахованої грошової компенсації також підлягає перерахунку, якщо заява про здачу належного на праві власності майна була подана згідно з пунктами 4 і 6 цього Положення до місцевого органу виконавчої влади до дати набрання чинності нормативним актом про індексацію вартості житла, але фактично компенсація не була виплачена, нарахована за здане майно з вини державного органу або не отримана переселенцем чи спадкоємцем з поважних причин (перебування на стаціонарному лікуванні, у тому числі на примусовому, у тривалому відрядженні, відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, а також смерть - до набуття спадкоємцем права на спадщину).

Держава не несе майнової відповідальності, якщо переселенець (спадкоємець) не виявив бажання отримати грошову компенсацію, перераховану на його особистий рахунок в банку.

Компенсація, виплачена у період 1992 - 1996 років, підлягає перерахунку за зверненнями переселенців (спадкоємців) та обчислюється у розмірі вартості, що склалася на період введення національної грошової одиниці (вересень 1996 р.), з урахуванням виплаченої компенсації.

(пункт 8 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1284)

Компенсація перераховується та виплачується протягом 5 років, з 1 січня 2003 року до 31 грудня 2007 року.

(пункт 8 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1284)

Встановлення розміру компенсації на період введення національної грошової одиниці (без урахування розміру отриманої компенсації) та її виплата здійснюються у порядку, передбаченому для виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

(пункт 8 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1284)

Для виплати компенсації, зазначеної в абзаці чотирнадцятому пункту 1, переселенці (спадкоємці) подають до районних державних адміністрацій за місцем знаходження майна заяву та документи, зазначені у пунктах 3, 6 цього Положення, або засвідчені в установленому порядку копії з архівів, організацій або їх правонаступників, де на час звернення вони зберігаються (у разі відсутності свідоцтва про власність - акт та довідку (або їх копії) про здачу на баланс майна, що перебувало у власності).

(пункт 8 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1284)

9. Витрати, пов'язані з виплатою грошової компенсації, фінансуються з коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, який є складовою частиною державного бюджету.

10. Спірні питання, пов'язані з виплатою грошової компенсації і не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

____________ 

Опрос