Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации и проведении международных торгов (тендеров) в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг) иностранного происхождения

КМ Украины
Постановление КМ от 28.06.1997 № 694
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 червня 1997 р. N 694

Київ

Про організацію та проведення торгів (тендерів)
у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)

(назва постанови із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 1997 року N 1058,
від 28 грудня 1998 року N 2087,
 від 22 листопада 1999 року N 2113

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 вересня 2000 року N 1469)

З метою раціонального використання коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) (додається).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. N 1058)

Установити, що переказування коштів державного бюджету на оплату договорів (контрактів), укладених з постачальниками (підрядниками) - переможцями торгів (тендерів), здійснюється через Головне управління та територіальні органи Державного казначейства або уповноважені банки на підставі звіту про результати проведення торгів (тендерів) при закупівлі товарів (робіт, послуг), вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, затвердженого Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, або протоколу - при закупівлі товарів (робіт, послуг), вартість яких становить від 10 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США.

(абзац другий пункту 1 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. N 1058)

2. Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України:

розглядати питання про доцільність надання іноземним кредиторам гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення погашення заборгованості українських юридичних осіб за іноземними кредитами, що залучаються з метою фінансування закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження для державних потреб, за умови проведення зазначеними українськими юридичними особами міжнародних торгів (тендерів) і вибору постачальника (підрядника) товарів (робіт, послуг) та визначення кінцевої вартості договору (контракту) в разі коли інше не передбачено міжнародними договорами України з питань надання іноземних кредитів Україні або умовами використання зазначених кредитів;

розглядати і попередньо схвалювати проекти, які потребують залучення іноземних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України з метою фінансування закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження для державних потреб, як правило, до укладення міжнародних договорів з питань надання іноземних кредитів Україні.

3. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України:

розробити і затвердити в місячний термін форму звіту про результати проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг);

(абзац другий пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

здійснювати контроль за організацією та проведенням зазначених торгів (тендерів);

забезпечити із залученням Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків надання допомоги заінтересованим підприємствам, установам, організаціям в організації та проведенні в Україні міжнародних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження і у разі звернення замовника торгів (тендерів) - оперативний розгляд та експертизу тендерних документів, тендерних пропозицій, договорів (контрактів), що подаються на торги (тендери), у місячний термін розробити порядок проведення зазначеної експертизи.

4. Національному агентству з реконструкції та розвитку разом із Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі для оптимізації робочих процесів та професійного навчання персоналу відповідної структури Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі провести роботу, пов'язану із залученням міжнародної технічної допомоги.

5. Державній контрольно-ревізійній службі та іншим органам виконавчої влади під час ревізій і перевірок обов'язково перевіряти дотримання вимог цієї постанови щодо порядку використання коштів державного бюджету.

6. Державному комітетові по геології і використанню надр разом із Міністерством економіки, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством закордонних справ, Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державним комітетом по нагляду за охороною праці, Фондом державного майна та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади у шестимісячний термін розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект Положення про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 871 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 59), із збереженням дії Положення, затвердженого зазначеною постановою, в частині організації та проведення торгів (тендерів), об'єктом яких є право на користування надрами.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
В. ДУРДИНЕЦЬ

 

Інд. 52

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 694

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення торгів (тендерів)
у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)

(назва Положення із змінами, внесеними  згідно із
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. N 1058)

Розділ I. Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) (далі - торги).

Метою організації торгів є підвищення ефективності державних закупівель, раціональне використання коштів, забезпечення оптимального рівня цін та найсприятливіших умов реалізації договорів (контрактів), недопущення надходження на ринок України неякісної продукції, запобігання економічно необгрунтованому завищенню цін на товари (роботи, послуги) (далі - продукція).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. N 1058)

2. Для цілей цього Положення наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

закупівля - придбання будь-яким способом, включаючи лізинг, найм (оренда, прокат) продукції як для безпосереднього використання замовником торгів, так і для постачання споживачам, що обумовлюється у договорі (контракті), який укладається у письмовій формі між постачальником (підрядником) - переможцем торгів та замовником торгів;

замовники торгів - центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також інші суб'єкти, що здійснюють закупівлю продукції за рахунок коштів державного бюджету або іноземних кредитів, що залучаються під гарантію Кабінету Міністрів України, та в інших випадках, коли актами законодавства передбачено обов'язкове проведення торгів;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. N 1058)

товари - сировина, продукція виробництва, обладнання та інші предмети будь-якого виду та опису у твердій, рідкій та газоподібній формі, а також електроенергія;

роботи - будь-яка виробнича, науково-дослідна, проектна, конструкторська та інша аналогічна діяльність, крім пов'язаної з будівництвом нових об'єктів та споруд, розширенням, реконструкцією, технічним переозброєнням діючих підприємств, капітальним ремонтом об'єктів та споруд, реставрацією пам'яток архітектури та містобудування;

(абзац п'ятий пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 28.12.98 р. N 2087)

послуги - будь-який об'єкт закупівлі, що не є товаром або роботами;

постачальник (підрядник) - суб'єкт господарської діяльності будь-якої державної належності, який підтвердив намір взяти участь у торгах та подає або збирається подати тендерні пропозиції;

договір (контракт) на закупівлю - договір (контракт) між замовником торгів та постачальником (підрядником), що став їх переможцем;

забезпечення тендерної пропозиції (тендерне забезпечення) - надана постачальником (підрядником) замовнику торгів гарантія щодо забезпечення будь-яких зобов'язань, що виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, яка може бути подана у формі банківської гарантії, гарантійного листа або чека з написом про прийняття його до платежу прийнятним для замовника банком, що підлягає оплаті за розпорядженням замовника торгів;

акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником торгів тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо в установлений у тендерних документах термін, але не пізніше терміну, зазначеного в абзаці третьому пункту 13 цього Положення, замовником торгів не подано письмової відмови постачальнику (підряднику) в акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем торгів;

відкриття торгів - означає день, час, місце розкриття тендерних пропозицій;

закриття торгів - відбувається після укладення договору (контракту) на закупівлю між замовником торгів і постачальником (підрядником) - переможцем торгів або у випадку відхилення замовником торгів усіх тендерних пропозицій відповідно до пункту 45 цього Положення;

тендерні документи - документи, які готуються замовником торгів та передаються постачальникам (підрядникам) для підготовки ними тендерних пропозицій;

тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного об'єкта закупівлі, яка готується та подається на торги постачальником (підрядником) відповідно до вимог тендерних документів.

3. Застосування цього Положення є обов'язковим при закупівлях товарів (робіт, послуг), які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету або іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, якщо вартість таких закупівель дорівнює або перевищує 10 тис. гривень.

Дія цього Положення поширюється також на всі закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок інших коштів, щодо використання яких актами законодавства або іншими нормативно-правовими актами передбачається обов'язкове проведення торгів.

(пункт 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

4. Це Положення може не застосовуватися:

а) до закупівель, пов'язаних з інтересами національної оборони або національної безпеки;

б) до закупівель, що відповідно до чинного законодавства України вважаються таємними;

в) в інших особливих випадках, передбачених актами законодавства.

5. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Положенням, застосовуються правила відповідного міжнародного договору.

Це Положення не застосовується в частині виконання зобов'язань за угодами щодо іноземних кредитів, що надаються під гарантії Кабінету Міністрів України міжнародними фінансовими організаціями, іноземними фінансово-кредитними установами, які вимагають застосування своїх спеціальних тендерних (конкурсних) процедур закупівель.

6. До участі у торгах допускаються постачальники (підрядники) незалежно від їх державної належності та форми власності, за винятком випадків, коли відповідно до законодавчих актів або міжнародних договорів України участь у торгах обмежується на підставі державної належності.

Замовники торгів не повинні вчиняти дискримінаційних дій до постачальників (підрядників) та продукції, яку вони пропонують, через їх допуск до участі в торгах.

Розділ II. Загальні умови проведення торгів

7. При закупівлі продукції оголошення про заплановану процедуру закупівлі має бути обов'язково опубліковано замовником торгів у інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель" та у разі потреби в інших друкованих засобах масової інформації, а якщо очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, - також в іноземній пресі, зокрема в технічних журналах, які розповсюджуються за міжнародними каталогами. У разі потреби замовник торгів може також дати оголошення про їх проведення по радіо, телебаченню або у мережі електронного зв'язку.

(абзац перший пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

Документи, що згадуються в цьому Положенні, надсилаються замовником торгів або уповноваженою ним організацією постачальнику (підряднику), а також постачальником (підрядником) замовнику торгів або уповноваженій замовником торгів організації в такій формі, яка забезпечує письмовий виклад їх змісту.

У виняткових випадках при застосуванні процедур конкурентних переговорів тендерні пропозиції, передані за допомогою факсимільного зв'язку, телеграм або телексів, повинні містити всю інформацію, необхідну для їх оцінки, у тому числі кінцеву ціну, запропоновану для торгів, та заяву про згоду з умовами, термінами та іншими вимогами запрошення на торги і тендерних документів. Тендерні пропозиції повинні бути одразу ж підтверджені постачальником (підрядником) листом або підписаною копією телекса, телеграми чи факсу. Тендерні пропозиції по телефону не приймаються.

Замовник торгів не повинен допускати дискримінації щодо постачальників (підрядників) шляхом використання форми передачі або отримання документів, повідомлень, рішень тощо.

8. Інформація щодо процедури торгів, на підставі якої замовник торгів готує звіт про результати проведення торгів, повинна зберігатися замовником торгів протягом трьох років і обов'язково містити:

а) стислий опис продукції, яка є об'єктом закупівлі;

б) найменування і адресу постачальників (підрядників), що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у попередній кваліфікації, та найменування і адресу постачальника (підрядника), з яким укладено договір (контракт) на закупівлю, а також ціну цього договору (контракту);

в) відомості про кваліфікацію постачальників (підрядників), що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у попередній кваліфікації, або запис про відсутність таких відомостей;

г) ціну та стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції і договору (контракту) на закупівлю, а також додаткових умов, запропонованих постачальниками (підрядниками);

д) стислий виклад критеріїв оцінки і зіставлення тендерних пропозицій та визначення переможця торгів;

е) у разі якщо всі тендерні пропозиції відхилено згідно з пунктом 45 цього Положення - повідомлення про це з викладом відповідних причин;

є) у разі якщо тендерні пропозиції було відхилено згідно з пунктом 17 цього Положення - повідомлення про це з викладом відповідних причин;

ж) виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншого способу проведення торгів, ніж відкриті процедури або відкриті процедури з попередньою кваліфікацією, з обгрунтуванням обрання такого способу проведення торгів;

з) обгрунтування термінів здійснення закупівлі з причин, передбачених абзацом другим пунктів 28 і 58 цього Положення;

и) стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов попередньої кваліфікації або тендерних документів, відповідей на них, а також будь-яких змін цих документів;

і) відомості про подання оголошення в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель", інших друкованих засобах масової інформації.

(пункт 8 доповнено підпунктом "і" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

9. Відомості, зазначені у підпунктах "в" і "е" пункту 8 цього Положення, що не є конфіденційними, надаються на запит будь-якої особи після акцепту тендерної пропозиції або після закінчення торгів, якщо вони не привели до укладення договору (контракту) на закупівлю.

10. Відомості, зазначені у підпунктах "в" - "е" та "и" пункту 8 цього Положення, що не є конфіденційними, надаються на запит постачальників (підрядників), які подали тендерні пропозиції або заявки на участь у попередній кваліфікації, після акцепту тендерної пропозиції або після закінчення торгів, якщо вони не привели до укладення договору (контракту) на закупівлю. Кабінет Міністрів України, МЗЕЗторг, суди, арбітражні суди можуть вимагати надання такої інформації і раніше, до акцепту тендерної пропозиції або закінчення торгів.

Якщо це не передбачено в рішенні суду, арбітражного суду, то з урахуванням вимог такого рішення замовник торгів не повинен розкривати:

а) інформації, надання якої суперечить законодавству або перешкоджає його дотриманню, не відповідає державним інтересам сторін - учасників спорів або перешкоджає чесній конкуренції між постачальниками (підрядниками);

б) інформації, що стосується розгляду, оцінки та зіставлення тендерних пропозицій, крім зазначеної в підпункті "д" пункту 8 цього Положення.

11. Замовник торгів не несе відповідальності перед постачальниками (підрядниками) за збитки, заподіяні виключно внаслідок ненадання інформації, зазначеної у пунктах 8, 10 цього Положення.

12. При здійсненні закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, замовник торгів не пізніше ніж через 7 календарних днів після визначення переможця має подати на затвердження до МЗЕЗторгу письмовий звіт про результати проведення торгів за встановленою формою.

(пункт 12 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

13. У разі виявлення МЗЕЗторгом істотних порушень порядку проведення торгів, які впливають на об'єктивне визначення переможця торгів або призводять до дискримінації постачальників (підрядників), результати таких торгів визнаються МЗЕЗторгом недійсними.

Договір (контракт) на закупівлю укладається з переможцем торгів після затвердження МЗЕЗторгом звіту про результати проведення торгів.

Не пізніше ніж через 5 календарних днів після затвердження МЗЕЗторгом звіту про результати проведення торгів замовник торгів має письмово поінформувати всіх постачальників (підрядників), що брали участь у торгах, про результати визначення переможця торгів.

Замовник торгів повинен опубліковувати повідомлення про результати проведення торгів у інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель" та у разі потреби в інших друкованих засобах масової інформації.

(абзац четвертий пункту 13 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

14. Запрошення на торги або повідомлення про проведення попередньої кваліфікації, а також усі інші тендерні документи складаються українською мовою та однією з іноземних мов, якщо участь у торгах беруть іноземні постачальники (підрядники). Тексти обома мовами повинні бути аутентичними і мають однакову силу.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. N 1058)

15. При здійсненні закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, замовник має право вимагати від постачальників (підрядників) надання тендерного забезпечення. Така вимога повинна стосуватися всіх постачальників (підрядників).

(абзац перший пункту 15 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

Розмір тендерного забезпечення не повинен перевищувати п'яти відсотків очікуваної ціни договору (контракту).

(абзац другий пункту 15 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 28.12.98 р. N 2087)

Надання тендерного забезпечення іншою організацією повинно погоджуватися із замовником торгів до подання тендерних пропозицій.

Замовник торгів має зазначити в тендерних документах вимоги до організації, якою надається тендерне забезпечення, форму та принципові вимоги до надання тендерного забезпечення, а також випадки, у разі настання яких тендерне забезпечення не повертається постачальнику (підряднику).

16. Тендерне забезпечення не повертається замовником торгів у разі:

а) відклику або зміни тендерної пропозиції постачальником (підрядником) після кінцевого терміну її подання;

б) непідписання переможцем торгів договору (контракту) на закупівлю, якщо замовник наполягає на підписанні;

в) ненадання переможцем торгів необхідних гарантій щодо виконання договору (контракту) на закупівлю після акцепту його тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено тендерними документами;

г) незгоди постачальника (підрядника), який надав тендерну пропозицію, з виправленням замовником торгів арифметичної помилки, виявленої під час зіставлення та оцінки тендерних пропозицій.

Замовник торгів не повинен претендувати на тендерне забезпечення і повинен повернути відповідну суму постачальникові (підрядникові) протягом 10 календарних днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення у будь-якому разі, крім випадків, зазначених у цьому пункті.

17. Замовник торгів має відхилити тендерну пропозицію, якщо постачальник (підрядник) пропонує, дає або погоджується дати прямо або посередньо будь-якому службовцю, що знаходиться при виконанні службових обов'язків, або колишньому службовцю винагороду в будь-якій формі. Це може бути пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо з метою справити вплив на прийняття рішення щодо визначення переможця торгів або на застосування замовником торгів певного виду процедури торгів. Про відхилення такої тендерної пропозиції із зазначенням відповідних причин замовник торгів своєчасно повідомляє постачальника (підрядника).

18. Участь будь-якого постачальника (підрядника) у торгах може бути припинена, якщо він:

а) є банкрутом або перебуває в стадії ліквідації; його діяльність перебуває під наглядом суду або він узгоджує відносини з кредиторами; призупинив господарську діяльність або перебуває в будь-якій подібній ситуації;

б) допустив професійні порушення, пов'язані з його господарською діяльністю, що доведено прийнятними для замовника торгів засобами;

в) не виконав зобов'язань відповідно до законодавства своєї країни або України щодо виплати внесків, пов'язаних із соціальним страхуванням;

г) не виконав зобов'язань, пов'язаних із сплатою податків відповідно до законодавства своєї країни або України;

д) допустив спотворення фактів у наданій згідно з цим пунктом і пунктами 19, 20 цього Положення інформації;

е) причетний до вчинення дій, зазначених у пункті 17 цього Положення.

Ці підстави не можуть бути застосовані до подій трирічної давності.

19. Замовник торгів може вимагати у постачальника (підрядника) подання документів, що засвідчують його фінансовий та економічний стан. Такими документами можуть бути:

а) довідки банків;

б) баланси постачальника (підрядника) або витяги з балансів, якщо публікація балансу необхідна згідно із законодавством країни постачальника (підрядника);

в) довідки про загальний обсяг усіх видів продукції та обсяг продукції, яка є об'єктом торгів, за останні три фінансові роки;

г) копія документа про державну реєстрацію постачальника (підрядника);

д) інші необхідні документи.

У повідомленні про проведення попередньої кваліфікації або у запрошенні на торги замовник торгів зазначає, який документ або документи із перелічених у цьому пункті необхідно подати, та подає перелік додаткових, крім зазначених, документів, що не містять конфіденційної інформації, які бажано отримати.

Якщо з будь-яких поважних причин постачальник (підрядник) не може надати замовникові торгів такі документи, економічний та фінансовий стан постачальника (підрядника) може бути підтверджений іншим прийнятним для замовника торгів документом.

20. Технічний потенціал постачальника (підрядника) підтверджується:

а) переліком аналогічних поданому на розгляд основних договорів (контрактів) за останні півтора року із зазначенням їх ціни, дати укладення і отримувачів продукції;

б) описом технічних можливостей постачальника (підрядника) та інформацією про заходи, що ним вживаються для забезпечення гарантії якості, екологічної безпеки продукції, а також відомостями, які не містять конфіденційної інформації про його дослідницький потенціал;

в) інформацією про чисельність усіх технічних фахівців або переліком усіх технічних підрозділів, включаючи відповідальних за контроль якості продукції незалежно від того, перебувають вони під прямим контролем постачальника (підрядника) чи ні;

г) зразками, описом або фотографіями продукції, що постачається, достовірність яких має бути підтверджена документально, якщо цього вимагає замовник торгів;

д) сертифікатами, виданими офіційними установами з контролю якості або агентствами з визнаною відповідно до законодавства країни постачальника (підрядника) компетентністю, що підтверджують відповідність якості продукції поданим специфікаціям або стандартам продукції;

е) документом про перевірку виробничих можливостей постачальника (підрядника) і, якщо необхідно, його дослідницького потенціалу та заходів з контролю якості продукції, яка може здійснюватися замовником торгів або уповноваженою ним особою за його дорученням, якщо продукція, що постачається, відзначається технічною складністю або може бути поставлена тільки певним постачальником (підрядником) і при цьому для неї немає доцільної альтернативи.

Замовник торгів зазначає у повідомленні про проведення попередньої кваліфікації або в запрошенні на торги перелік необхідних документів із зазначених у цьому пункті, відомості в яких повинні бути обмежені метою закупівель.

На всіх етапах організації та проведення торгів замовник торгів повинен враховувати інтереси постачальників (підрядників) у захисті їх технічних або комерційних таємниць.

21. Опис продукції, яка є об'єктом закупівлі, у документах, що стосуються попередньої кваліфікації, тендерних документах або інших документах, пов'язаних із залученням тендерних пропозицій, повинен відповідати вимогам до такої інформації (чіткість, повнота і об'єктивність).

Будь-які специфікації, плани, малюнки, креслення тощо повинні бути виконані, наскільки це можливо, з дотриманням вимог, що пред'являються до технічних і якісних характеристик продукції, яка є об'єктом закупівлі.

Для підготовки будь-яких специфікацій, планів, малюнків і креслень, що включаються до тендерних документів та документів, що стосуються попередньої кваліфікації, мають бути використані, наскільки це можливо, стандартні показники, вимоги, умовні позначення і термінологія, що стосуються технічних та кількісних характеристик продукції, яка є об'єктом закупівлі. Стандартні показники повинні подаватися на основі міжнародних стандартів, якщо такі є, та/або вітчизняних державних стандартів.

(абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України  від 28.12.98 р. N 2087)

У процесі підготовки тендерних документів замовник торгів не має права звертатися за порадою до організації, яка може мати комерційний інтерес до закупівлі, і приймати її поради, якщо це перешкоджає конкуренції між постачальниками (підрядниками).

22. Закупівлі продукції, що регулюються цим Положенням, мають проводитися з використанням таких способів проведення торгів:

а) при очікуваній вартості закупівлі, яка дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США:

відкритих процедур - коли всі заінтересовані постачальники (підрядники) мають право подавати тендерні пропозиції;

відкритих процедур з попередньою кваліфікацією - коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті постачальники (підрядники), які за результатами попередньої кваліфікації допущені до участі у торгах;

процедур конкурентних переговорів - коли замовник торгів сповіщає постачальників (підрядників) про свій намір здійснити закупівлю і обговорює з одним чи декількома з них умови договору (контракту) на закупівлю у випадках, передбачених пунктом 59 цього Положення.

Закупівлі не можуть бути розбиті на дрібніші з метою уникнення застосування відкритих або відкритих з попередньою кваліфікацією процедур;

б) при очікуваній вартості закупівлі від 70 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США:

процедур конкурентних переговорів;

процедур запиту цінових пропозицій (котирувань) - коли замовник торгів здійснює запит пропозицій не менш як у трьох постачальників (підрядників) та приймає рішення щодо укладання договору (контракту) на користь постачальника, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника;

в) при очікуваній вартості закупівлі від 10 до 70 тис. гривень - процедур запиту цінових пропозицій (котирувань).

(пункт 22 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

У разі потреби та економічної доцільності при закупівлі продукції очікуваною вартістю від 10 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США, замовник може застосовувати відкриті процедури чи відкриті процедури з попередньою кваліфікацією.

(пункт 22 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

23. Рішення щодо проведення торгів приймається замовником торгів на підставі відповідних рішень про виділення необхідних коштів або позитивного попереднього рішення Валютно-кредитної ради щодо доцільності надання гарантій Кабінету Міністрів України за іноземними кредитами, що залучаються з метою фінансування державних закупівель.

За дорученням замовника торгів організація та проведення торгів можуть здійснюватися спеціалізованими організаціями.

Організація та проведення торгів здійснюється тендерним комітетом, до складу якого входять представники замовника торгів та у разі потреби відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, проектних та інших заінтересованих організацій, а також представники, що визначаються Держбудом (у разі здійснення закупівель будівельних робіт). Головою тендерного комітету є керівник організації - замовника торгів або призначена ним посадова особа цієї організації.

(абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058,
 від 28.12.98 р. N 2087,
 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

Рішення тендерного комітету приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.

Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами тендерного комітету, що взяли участь у голосуванні.

Для отримання свідоцтва про державну реєстрацію торгів замовник торгів подає МЗЕЗторгові в установлені Міністерством терміни та порядку пакет необхідних документів після затвердження замовником торгів тендерних документів, техніко-економічного обгрунтування здійснення закупівлі продукції, погодження їх з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за галузевим принципом і в разі потреби - з органами місцевого самоврядування.

Протягом 15 робочих днів МЗЕЗторг проводить експертизу відповідності поданих документів вимогам цього Положення і здійснює державну реєстрацію торгів. У разі відмови в державній реєстрації документи повертаються замовникові торгів з поясненням причин такої відмови. Опублікування оголошення про проведення торгів, надсилання повідомлень про проведення попередньої кваліфікації і запрошень на торги можуть здійснюватися тільки після отримання замовником свідоцтва про державну реєстрацію торгів у МЗЕЗторзі.

Державна реєстрація не здійснюється у разі проведення торгів при закупівлі продукції у межах виконання державного замовлення, сформованого та затвердженого відповідно до законодавства. 

(пункт 23 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

24. Абзац перший пункту 24 втратив чинність.

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

 Абзац другий пункту 24 втратив чинність.

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

У разі очікуваної вартості закупівлі від 10 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США, тендерний комітет, створений замовником відповідно до абзацу третього пункту 23 цього Положення, оформляє результати розгляду пропозицій протоколом з обгрунтуванням прийняття рішення про укладання договору (контракту) про закупівлю. Протокол повинен містити стислу інформацію щодо процедури торгів відповідно до пункту 8 цього Положення, підписуватися головою тендерного комітету і його членами, які брали участь у голосуванні, та зберігатися не менше трьох років.

(абзац третій пункту 24 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

При зазначених обсягах закупівель державна реєстрація торгів не здійснюється.

(пункт 24 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

25. Закупівлі послуг здійснюються через проведення відкритих процедур з попередньою кваліфікацією.

У виняткових випадках, коли закупівлі послуг через відкриті з попередньою кваліфікацією процедури є недоцільними або такими, що їх практично неможливо здійснити, або якщо мають місце умови, зазначені у пункті 59 цього Положення, вони можуть здійснюватися через процедуру конкурентних переговорів з обов'язковим урахуванням у процесі оцінки та зіставлення тендерних пропозицій кваліфікаційних даних і досвіду постачальників (підрядників) послуг.

Розділ III. Відкриті процедури

Запрошення і документація

26. Пункт 26 втратив чинність.

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

27. Запрошення на торги повинно обов'язково містити інформацію про:

а) найменування та адресу замовника торгів;

б) спосіб проведення торгів, характер, кількість та місце доставки товарів або надання послуг чи характер та місце проведення робіт;

в) бажаний або граничний термін поставки товарів, надання послуг або виконання робіт;

г) спосіб і місце отримання тендерних документів;

д) розмір плати за тендерні документи, якщо таку плату встановлено замовником торгів;

е) валюту та умови оплати тендерних документів;

є) мову (мови), якою (якими) тендерні документи можуть бути передані учасникам;

ж) місце та кінцевий термін подання тендерних пропозицій;

з) бажаний або граничний термін отримання тендерних документів;

и) джерело фінансування закупівель.

28. Термін подання тендерних пропозицій має бути достатнім для їх належної підготовки і не повинен бути меншим 45 календарних днів з дня, зазначеного у запрошенні на торги відповідно до підпункту "з" пункту 27 цього Положення.

У разі крайньої необхідності мінімальний термін, зазначений в абзаці першому цього пункту, може бути скорочений до 15 календарних днів. При цьому обставини, що зумовили таке скорочення, у жодному разі не повинні бути спричинені діями замовника торгів, спрямованими на ослаблення конкуренції між постачальниками (підрядниками).

29. Замовник торгів повинен подати постачальникам (підрядникам) тендерні документи згідно з процедурами і вимогами, зазначеними у запрошенні на торги. Плата, яку вправі вимагати замовник торгів за тендерні документи, може відображати тільки витрати, безпосередньо пов'язані з їх підготовкою, друкуванням та відправкою постачальнику (підряднику).

30. Тендерні документи повинні обов'язково містити:

інструкцію для постачальників (підрядників), яка у свою чергу повинна містити установлені замовником торгів згідно з цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами про торги умови проведення торгів та вимоги до складання і подання тендерних пропозицій;

підстави для виключення постачальників (підрядників) відповідно до пункту 18 цього Положення;

інформацію про характер та необхідні технічні і якісні характеристики продукції, що закуповується, відповідно до пункту 21 цього Положення, у тому числі відповідні технічні специфікації, плани, креслення, малюнки; кількість товару; місце, де мають бути здійснені роботи; допоміжні послуги, що мають бути надані; бажані або граничні терміни, якщо такі передбачені для поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;

критерії, які використовуватимуться замовником торгів при визначенні найкращої тендерної пропозиції згідно з пунктом 41 цього Положення;

основні умови договору (контракту) на закупівлю в тій частині, у якій вони вже відомі замовнику торгів, і його проект, якщо такий є і в подальшому може бути підписаний сторонами;

якщо допускаються альтернативні характеристики продукції або інші вимоги до неї - заяву з цього приводу та спосіб оцінки і зіставлення альтернативних тендерних пропозицій;

якщо постачальникам (підрядникам) дозволяється подати тендерні пропозиції тільки на частину продукції, що закуповується, - опис частини чи частин, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції;

методику розрахунку ціни тендерної пропозиції та зазначення ціни тендерної пропозиції, включаючи її елементи, крім вартості самих товарів і робіт, наприклад витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження тощо. При цьому ціна тендерної пропозиції не повинна включати витрати, пов'язані із сплатою податків на імпорт, у тому числі мита;

найменування валюти (валют), в якій (яких) має бути розрахована та зазначена ціна тендерної пропозиції;

зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;

вимоги замовника торгів до умов тендерного забезпечення, яке має бути надане постачальниками (підрядниками);

підстави і термін повернення тендерного забезпечення та підстави неповернення тендерного забезпечення;

зазначення способу, місця та кінцевого терміну подання тендерних пропозицій з урахуванням вимог пункту 28 цього Положення;

виклад, яким чином постачальники (підрядники) відповідно до пункту 31 цього Положення можуть звертатися за роз'ясненнями щодо тендерних документів;

заяву про намір замовника торгів (якщо це буде необхідно) провести збори постачальників (підрядників);

зазначення місця, дати і часу розкриття тендерних пропозицій відповідно до пункту 37 цього Положення;

інформацію про процедури розкриття та розгляду тендерних пропозицій;

зазначення валюти, яка використовуватиметься для оцінки та зіставлення тендерних пропозицій відповідно до пункту 42 цього Положення, і обмінного курсу, який застосовуватиметься для перерахунку ціни тендерної пропозиції в цю валюту;

посилання на це Положення, нормативно-правові акти про торги та нормативно-правові акти, які стосуються безпосередньо об'єкта закупівель;

зазначення імені, посади та адреси одного чи декількох посадових осіб або інших працівників замовника торгів, уповноважених безпосередньо підтримувати зв'язок з постачальниками (підрядниками) і отримувати від них без участі посередників повідомлення у зв'язку з процедурами торгів;

зазначення терміну дії тендерної пропозиції;

посилання на необхідність відображення в тендерних пропозиціях будь-яких зобов'язань постачальника (підрядника), крім тих, що містяться в проекті договору (контракту) на закупівлю (наприклад зобов'язання щодо зустрічної торгівлі або передачі технологій);

запис про права постачальника (підрядника), зазначені в пунктах 72, 73 цього Положення, можливість добиватися перегляду протиправних дій чи рішень замовника торгів або застосованої ним процедури торгів;

запис про право замовника торгів на відхилення всіх тендерних пропозицій відповідно до пункту 45 цього Положення;

додаткові умови з урахуванням абзацу десятого пункту 2 цього Положення, необхідні для акцепту тендерної пропозиції і для набрання чинності договором (контрактом) на закупівлю, включаючи, якщо це передбачено чинним законодавством, вимогу його затвердження, а також орієнтовний термін затвердження договору (контракту) на закупівлю з урахуванням відправлення повідомлення про акцепт тендерної пропозиції;

запис про форму гарантії щодо виконання договору (контракту) на закупівлю, якщо надання такої гарантії вимагається замовником торгів.

31. Постачальник (підрядник) може звернутися до замовника торгів за роз'ясненнями щодо тендерних документів. Замовник торгів не менш як за три дні до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій повинен дати відповіді на запити постачальника (підрядника). Замовник торгів повинен повідомити про такі роз'яснення всіх постачальників (підрядників), яким було надано тендерні документи, не називаючи, від кого було отримано запит.

У будь-який час до настання кінцевого терміну подання тендерних пропозицій замовник торгів вправі з будь-якої причини або з власної ініціативи чи за результатами запитів постачальників (підрядників) змінити тендерні документи шляхом видання відповідного додатка, який повинен затверджуватися і погоджуватися згідно з абзацом п'ятим пункту 23 цього Положення і надаватися всім постачальникам (підрядникам), яким замовник торгів надав тендерні документи, та МЗЕЗторгові.

Якщо замовник торгів проводить збори з метою роз'яснення тендерних документів, він повинен скласти протокол цих зборів і надіслати його всім постачальникам (підрядникам), яким було надано тендерні документи, незалежно від їх присутності на зборах, та МЗЕЗторгові.

У разі несвоєчасного подання замовником торгів роз'яснень змісту тендерних документів, їх змін, протоколу зборів або якщо зміни тендерних документів мають істотний характер, замовник торгів повинен продовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій.

Рішення щодо продовження кінцевого терміну подання тендерних пропозицій приймається замовником торгів з урахуванням того, що остаточний термін подання тендерних пропозицій повинен бути достатнім для того, щоб постачальник (підрядник) міг врахувати внесені замовником торгів зміни, доповнення або роз'яснення та якісно підготувати і своєчасно подати тендерні пропозиції.

Подання тендерних пропозицій

32. Пропозиції можуть бути подані будь-якою мовою, якою було складено тендерні документи, або мовою, зазначеною замовником торгів у тендерних документах.

33. З урахуванням вимог пункту 28 цього Положення замовник торгів повинен установити місце та зазначити дату і час кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

У разі внесення істотних змін до тендерних документів, що передбачено пунктом 31 цього Положення, замовник торгів повинен продовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій з урахуванням визначеного пунктом 28 цього Положення часу, необхідного для підготовки постачальниками (підрядниками) своїх тендерних пропозицій.

(абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. N 1058)

Замовник торгів не зобов'язаний, але має право до закінчення кінцевого терміну подання тендерних пропозицій продовжити цей термін, якщо один чи більше постачальників (підрядників) не в змозі подати свої тендерні пропозиції до зазначеного терміну через незалежні від них обставини.

Після прийняття відповідного рішення замовником торгів повідомлення про продовження кінцевого терміну подання тендерних пропозицій, можливі зміни місця і процедури їх розкриття має бути негайно передане кожному постачальнику (підряднику), якому було надано тендерні документи, та МЗЕЗторгові протягом не більш як три дні.

34. Тендерні пропозиції мають бути підписані та подаватися у письмовій формі в запечатаному конверті або в будь-якій іншій формі, зазначеній у тендерних документах.

На запит постачальника (підрядника) замовник торгів повинен підтвердити отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати і часу.

Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення тендерного забезпечення.

35. Тендерні пропозиції, отримані замовником торгів після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються, не розглядаються і повинні повертатися постачальникам (підрядникам), що їх подали.

36. Тендерні пропозиції залишаються чинними впродовж зазначеного в тендерних документах терміну.

До закінчення цього терміну замовник торгів має право вимагати від постачальників (підрядників) продовжити дію тендерних пропозицій на додатковий конкретний період часу. Постачальник (підрядник) може відхилити цю вимогу без втрати свого тендерного забезпечення і дія його тендерної пропозиції закінчиться у визначений у тендерних документах термін.

Постачальники (підрядники), що погодилися продовжити термін дії своїх тендерних пропозицій, повинні продовжити дію наданих ними тендерних забезпечень або надати нові тендерні забезпечення на додатковий термін дії їхніх тендерних пропозицій. Постачальники (підрядники), які не продовжують дії своїх тендерних забезпечень або які не надають нових тендерних забезпечень, розглядаються як такі, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

Постачальник (підрядник) може змінити або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення кінцевого терміну їх подання без втрати свого тендерного забезпечення. Зміни тендерних пропозицій або повідомлення про їх відкликання враховуються, якщо вони отримані замовником торгів до закінчення кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

Оцінка та зіставлення тендерних пропозицій

37. Розкриття тендерних пропозицій повинно відбуватися не раніше кінцевого терміну подання тендерних пропозицій у місці та з дотриманням процедур, зазначених у тендерних документах.

Усі постачальники (підрядники), що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники мають бути допущені замовником торгів до участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій.

Для розкриття тендерних пропозицій постачальників (підрядників) наказом голови тендерного комітету призначається спеціальна комісія з представників тендерного комітету.

Після перевірки наявності необхідних для участі в торгах документів і відомостей складається відповідний протокол.

Найменування та адреса кожного постачальника (підрядника), тендерна пропозиція якого розкривається, а також ціна кожної тендерної пропозиції мають бути оголошені замовником торгів особам, присутнім під час розкриття тендерних пропозицій, повідомлені (на запит) постачальникам (підрядникам), які подали тендерні пропозиції, але які не були присутні чи не були представлені під час їх розкриття. Зазначені відомості вносяться до протоколу розкриття тендерних пропозицій.

38. Замовник торгів може просити постачальників (підрядників) розтлумачити тендерні пропозиції з тим, щоб полегшити їх розгляд, оцінку та зіставлення. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін тендерних пропозицій щодо їх суті, включаючи зміни їх ціни і зміни, спрямовані на коригування тендерної пропозиції, яка не відповідає формальним вимогам тендерних документів, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

У разі виявлення в тендерній пропозиції суто арифметичних помилок замовник торгів повинен звернутися за роз'ясненнями до постачальника (підрядника), що її подав. Замовник торгів має право на виправлення зазначених арифметичних помилок за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди постачальника (підрядника) на таке виправлення.

39. Замовник торгів може розглядати тендерну пропозицію як таку, що відповідає формальним вимогам, тільки в разі якщо вона відповідає всім вимогам, викладеним у тендерних документах.

40. Замовник торгів не акцептує тендерної пропозиції:

а) якщо постачальник (підрядник), який подав тендерну пропозицію, не відповідає кваліфікаційним вимогам (пункти 18, 19, 20 цього Положення);

б) якщо постачальник (підрядник), який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником торгів арифметичної помилки відповідно до абзацу другого пункту 38 цього Положення;

в) якщо постачальник (підрядник) своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у пункті 17 цього Положення.

41. Замовник торгів визначає переможця торгів на основі таких критеріїв:

а) найнижча ціна за умови забезпечення необхідної економічності та ефективності продукції;

б) найвигідніша економічно тендерна пропозиція з урахуванням різних критеріїв її оцінки: ціни, дати поставки, поточних витрат, ефективності витрат, якості, естетичних і функціональних характеристик, екологічної чистоти, технічних відмінностей, післяпродажного обслуговування продукції і технічної допомоги для її випуску та обслуговування, умов розрахунків, обсягів застосування місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів у виготовленні продукції, що пропонується постачальником (підрядником), можливостей економічного розвитку, що відкриваються у зв'язку з реалізацією тендерних заявок, включаючи внутрішні інвестиції чи інші види підприємницької діяльності, стимулювання зайнятості, надання виключного права на постачання певних видів продукції внутрішнім постачальникам (підрядникам), передачу технології і підготовку управлінських, наукових та виробничих кадрів тощо. При цьому замовник торгів повинен зазначити в тендерних документах або відповідному додатку, передбаченому абзацом другим пункту 31 цього Положення, всі критерії, які він має намір застосовувати для визначення переможця торгів.

Під час оцінки і зіставлення тендерних пропозицій згідно з підпунктами "а" або "б" цього пункту замовнику торгів дозволяється застосовувати преференційну поправку в розмірі 15 відсотків на користь товарів (робіт, послуг) українського виробництва, які містяться в тендерних пропозиціях постачальників (підрядників).

(абзац четвертий пункту 41 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

Порядок визначення товарів українського виробництва встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(пункт 41 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

42. Для оцінки та зіставлення тендерних пропозицій замовник торгів має використовувати один із визначених у тендерних документах видів валюти.

У разі відсутності в якійсь тендерній пропозиції її ціни в обраній замовником торгів для порівняння валюті відповідний перерахунок здійснюється замовником торгів з використанням офіційного курсу Національного банку або крос-курсу, визначеного на підставі офіційного курсу Національного банку для відповідних валют.

43. Замовник торгів може вимагати від переможця торгів, визнаного таким на підставі критеріїв підпункту "б" пункту 41 цього Положення, підтвердження своїх кваліфікаційних даних відповідно до пунктів 19, 20 цього Положення.

Якщо постачальник (підрядник), що подав тендерну пропозицію, повинен ще раз підтвердити свої кваліфікаційні дані згідно з цим пунктом, а він не виконує цієї вимоги, замовник торгів повинен відхилити його тендерну пропозицію і визначити серед інших кращу згідно з пунктом 41 цього Положення. Він вправі також відхилити всі інші тендерні пропозиції відповідно до абзацу першого пункту 45 цього Положення.

44. Під час розгляду, пояснення, оцінки і зіставлення тендерних пропозицій та прийняття рішень щодо того, яку тендерну пропозицію буде акцептовано, інформація із зазначених питань не розкривається постачальникам (підрядникам) або іншим особам, які офіційно не беруть участі в розгляді, оцінці і зіставленні тендерних пропозицій, за винятком випадків коли така інформація вимагається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним на розгляд скарг органом, судом, арбітражним судом.

45. Якщо це передбачено в тендерних документах, замовник торгів може відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акцепту тендерної пропозиції. Замовник торгів на запит будь-якого постачальника (підрядника), який надав тендерну пропозицію, повідомляє про причини відхилення всіх тендерних пропозицій, не обов'язково мотивуючи їх.

Замовник торгів не несе ніякої відповідальності перед постачальниками (підрядниками), що подали свої тендерні пропозиції, в разі застосування ним цього пункту.

Повідомлення про відхилення всіх тендерних пропозицій має бути надіслано всім постачальникам (підрядникам), які надали свої тендерні пропозиції, та МЗЕЗторгові протягом не більш як три дні з дня прийняття рішення про відхилення всіх тендерних пропозицій.

46. Між замовником торгів і будь-яким постачальником (підрядником) не можуть проводитися ніякі переговори стосовно тендерних пропозицій, поданих постачальником (підрядником), крім тих, що стосуються роз'яснення тендерних пропозицій на прохання замовника торгів з метою полегшення їх розгляду, оцінки та зіставлення.

47. З урахуванням вимог пунктів 43 і 45 цього Положення акцептується та тендерна пропозиція, яка визнана кращою згідно з пунктом 41 цього Положення. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції має бути надіслано постачальнику (підряднику), який її подав, та МЗЕЗторгові протягом не більш як три дні з дня визначення переможця торгів.

48. Умовами тендерних документів повинно передбачатися обов'язкове підписання постачальником (підрядником) у разі визначення його переможцем торгів договору (контракту) на закупівлю, складеного у письмовій формі згідно з поданою тендерною пропозицією. Замовник торгів і переможець торгів розпочинають підготовку до укладення договору (контракту) на закупівлю після відправлення переможцю торгів повідомлення про акцепт його тендерної пропозиції.

Договір на закупівлю укладається з переможцем торгів після затвердження МЗЕЗторгом звіту про результати проведення торгів.

Якщо законодавством передбачається і в тендерних документах обумовлюється, що договір на закупівлю має бути додатково затверджений будь-яким державним органом, він не набирає чинності до відповідного затвердження. Незатвердження договору (контракту) в зазначені у тендерних документах терміни не означає продовження терміну дії тендерної пропозиції або продовження терміну дії тендерного забезпечення згідно з пунктом 36 цього Положення.

Якщо постачальник (підрядник), тендерну пропозицію якого акцептовано, відмовляється від підписання складеного у письмовій формі договору на закупівлю або не надає гарантії щодо його виконання, замовник торгів визначає найкращу тендерну пропозицію згідно з пунктом 41 цього Положення з числа тих, термін дії яких ще не минув, із збереженням права відхилення всіх пропозицій згідно з абзацом першим пункту 45 цього Положення.

49. Після набрання чинності договором (контрактом) на закупівлю замовник торгів повинен протягом не більш як п'ять днів надіслати іншим постачальникам (підрядникам), які взяли участь у торгах, та МЗЕЗторгу відповідне письмове повідомлення.

Розділ IV. Відкриті процедури з попередньою кваліфікацією

50. Замовник торгів може здійснювати закупівлю шляхом застосування відкритих процедур з попередньою кваліфікацією згідно з цим розділом.

Якщо замовник торгів приймає рішення про застосування такої процедури, він повинен спочатку визначити шляхом проведення попередньої кваліфікації необхідних постачальників (підрядників). Після закінчення попередньої кваліфікації замовник торгів проводить подальші торги з участю цих постачальників (підрядників).

51. Повідомлення про проведення попередньої кваліфікації здійснюється через запрошення на торги, яке повинно містити інформацію згідно з пунктом 27 цього Положення та інформацію щодо критеріїв і процедур, які застосовуватимуться для оцінки кваліфікації постачальників (підрядників) відповідно до пунктів 18, 19, 20 цього Положення, а також способу, місця отримання документів, що стосуються попередньої кваліфікації, терміну, до якого їх бажано отримати.

У разі звернення постачальника (підрядника) до замовника торгів за роз'ясненнями щодо порядку проведення попередньої кваліфікації та відповідних документів, які повинні надаватися постачальникам (підрядникам), замовник торгів зобов'язаний дати такі роз'яснення і передати їх усім постачальникам (підрядникам), яким було надано документи, що стосуються попередньої кваліфікації. При цьому якщо замовник торгів дає такі роз'яснення не безоплатно, у розмір плати включаються тільки витрати на друкування і відправку відповідей постачальникам (підрядникам).

52. Крім тендерних документів, зазначених у пункті 30 цього Положення, замовник торгів повинен надати постачальнику (підряднику):

а) інструкції з підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;

б) порядок проведення попередньої кваліфікації постачальників (підрядників);

в) стислий виклад основних вимог до продукції, яка є об'єктом закупівлі, або загальні умови договору (контракту), який укладатиметься за результатами торгів з участю визначених постачальників (підрядників);

г) документи, що стосуються попередньої кваліфікації постачальників (підрядників), відповідно до пунктів 19, 20 цього Положення, та критерії оцінки постачальників (підрядників) - учасників попередньої кваліфікації;

д) вимоги щодо подання документальних доказів на підтвердження поданих постачальником (підрядником) документів, що стосуються його кваліфікації, або іншої документальної інформації для додаткового підтвердження кваліфікації постачальника (підрядника);

е) спосіб, а також кінцевий термін подання заявок на участь у попередній кваліфікації, з урахуванням вимог пункту 58 цього Положення;

є) вимоги, які можуть бути встановлені замовником торгів згідно з цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами про торги, що стосуються підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації, а також процедур попередньої кваліфікації.

53. У прийнятті рішень щодо оцінки кваліфікаційних даних кожного постачальника (підрядника) замовник торгів повинен керуватися критеріями, установленими в документах, що стосуються попередньої кваліфікації.

54. Замовник торгів на запит будь-якого постачальника (підрядника), який не пройшов попередньої кваліфікації, повідомляє про відповідні причини. При цьому замовник торгів не зобов'язаний їх мотивувати.

55. Замовник торгів може вимагати від будь-якого постачальника (підрядника), який пройшов попередню кваліфікацію, підтвердження його кваліфікаційних даних і повинен надавати інформацію про результати розгляду поданих документів кожному постачальнику (підряднику), який має повторно підтвердити свої кваліфікаційні дані.

56. Результати попередньої кваліфікації повинні стосуватися закупівлі лише тієї продукції, для якої вона проводилася. Проте замовник торгів може встановлювати одну процедуру попередньої кваліфікації для ряду схожих об'єктів закупівлі, щодо яких передбачається проведення попередньої кваліфікації. У разі проведення подальших торгів постачальники (підрядники), які пройшли попередню кваліфікацію, подальшої участі у таких процедурах не беруть. Натомість замовник торгів запрошує до участі у попередній кваліфікації інших постачальників (підрядників), які в разі її проходження подальшої участі у попередній кваліфікації також не беруть. При цьому замовник торгів має право вимагати підтвердження кваліфікації від постачальників (підрядників), що пройшли попередню кваліфікацію.

57. Після закінчення попередньої кваліфікації подальше проведення торгів повинно відповідати вимогам розділу III цього Положення.

58. Повідомлення про попередню кваліфікацію та запрошення на подальші торги повинно передбачати час, достатній для належної підготовки тендерних пропозицій з урахуванням існуючих потреб замовника торгів до термінів здійснення закупівель. Крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту, термін для проведення попередньої кваліфікації і подання тендерних пропозицій не може бути меншим 75 календарних днів з дня, зазначеного в запрошенні на торги відповідно до підпункту "з" пункту 27 цього Положення. Торги з участю постачальників (підрядників), які пройшли попередню кваліфікацію, повинні проводитися після закінчення попередньої кваліфікації і кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

У разі термінової потреби мінімальний термін для проведення попередньої кваліфікації і подання тендерних пропозицій може становити 45 календарних днів. Обставини, що ними обгрунтовується зазначений термін, не повинні спричинятися діями замовника торгів, спрямованими на ослаблення конкуренції між постачальниками (підрядниками).

Розділ V. Процедури конкурентних переговорів

59. Процедури конкурентних переговорів застосовуються при очікуваній вартості закупівель від 70 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США, а також закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, у зазначених нижче випадках за умови, що вони достатньо обгрунтовані і не використовуються з метою послаблення конкуренції між постачальниками (підрядниками) або їх дискримінації, а саме:

(абзац перший пункту 59 в редакції
постанови Кабінету Міністрів  від 24.09.97 р. N 1058)

а) у відповідь на оголошення відкритих або відкритих з попередньою кваліфікацією процедур тендерних пропозицій не надійшло;

б) коли всі тендерні пропозиції, подані постачальниками (підрядниками) на торги, що проводилися з використанням відкритих процедур або відкритих процедур з попередньою кваліфікацією, були відхилені замовником торгів, оскільки свідчили про змову постачальників (підрядників) або надійшли від постачальників (підрядників), які не відповідали вимогам участі у торгах, викладеним у тендерних документах, за умови, що вимоги до тендерних пропозицій істотно не змінювалися до моменту визначення постачальника (підрядника) для проведення конкурентних переговорів;

в) у разі закупівель творів мистецтва, комунальних, медичних послуг, послуг щодо підготовки спеціалістів, науково-дослідних, проектних та конструкторських робіт, закупівель, пов'язаних із захистом виключних прав, зокрема патентів, або коли через відсутність конкуренції з технічних причин продукція може бути поставлена (виконана) тільки певним постачальником (підрядником) і при цьому немає альтернативи;

(підпункт "в" пункту 59 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.11.99 р. N 2113)

г) у разі невідкладної потреби в проведенні певної закупівлі, що склалася через обставини, які замовник торгів не міг передбачити, а продукція не може бути своєчасно отримана за допомогою проведення торгів з використанням відкритих процедур або відкритих процедур з попередньою кваліфікацією;

д) у разі потреби в здійсненні додаткових поставок первісним постачальником (підрядником), призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна постачальника (підрядника) може примусити замовника торгів закуповувати обладнання або послуги, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявним обладнанням або послугами;

е) коли замовник торгів закуповує прототипи або дослідну партію виготовлених товарів чи наданих послуг, розроблених за його завданням згідно з окремим договором (контрактом) на дослідження, експеримент, вивчення або оригінальну розробку. У разі виконання таких договорів (контрактів) подальші закупівлі товарів та послуг повинні виконуватися згідно з розділами III та IV;

є) підпункт "є" пункту 59 втратив чинність.

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.98 р. N 2087)

ж) підпункт "ж" пункту 59 втратив чинність.

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.98 р. N 2087,
 у зв'язку з цим підпункт "з" вважати підпунктом "є")

є) для закупівель, які здійснюються на винятково вигідних умовах, що діють протягом дуже короткого терміну, у разі прийняття несподіваних пропозицій від фірм, що не є звичайними постачальниками (підрядниками) продукції або у разі закупівель майна підприємств, які ліквідуються, або у разі передачі майна в управління за конкурсом. Цей підпункт не застосовується до елементарних закупівель у звичайних постачальників послуг;

и) підпункт "и" пункту 59 втратив чинність.

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України  від 28.12.98 р. N 2087)

60. У разі проведення переговорів з декількома постачальниками (підрядниками):

а) замовник торгів спочатку розглядає тендерні пропозиції, які стосуються технічних, якісних або інших характеристик товарів (робіт, послуг), а також договірних умов їх поставок, і проводить окремі переговори щодо остаточного з'ясування специфікацій;

б) усі вимоги, інструкції, роз'яснення, документи або інша інформація, що стосується переговорів і передається замовником торгів будь-якому постачальнику (підряднику), має бути передана на тих же умовах усім постачальникам (підрядникам), які беруть участь у переговорах;

в) переговори між замовником торгів і постачальником (підрядником) повинні мати конфіденційний характер; жодна із сторін переговорів не повинна повідомляти без взаємної згоди будь-якій іншій заінтересованій особі технічну, цінову або іншу інформацію, яка стосується переговорів;

г) по закінченні переговорів замовник торгів повинен запросити від усіх постачальників (підрядників), що продовжують брати участь у цій процедурі, подання у визначений термін остаточних тендерних пропозицій з урахуванням усіх аспектів переговорів та ціни кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник торгів визначає серед поданих пропозицій найкращу. Переговори з одним постачальником (підрядником) можуть проводитися тільки у випадках, передбачених підпунктами "в", "д", "и" пункту 59 цього Положення.

61. Замовник торгів не зобов'язаний залучати до процедури конкурентних переговорів усіх постачальників (підрядників), які брали участь у попередніх торгах з використанням відкритих процедур або відкритих процедур з попередньою кваліфікацією, але повинен забезпечити участь щонайменше трьох постачальників (підрядників).

Розділ V-1. Процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

61-1. При очікуваній вартості закупівель від 10 до 70 тис. гривень замовник торгів здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань).

61-2. Замовник подає запит щодо цінових пропозицій не менш як трьом постачальникам (підрядникам).

Кожен постачальник (підрядник), якому подано запит, повідомляється про те, чи включаються у вартість продукції витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

61-3. Кожний постачальник (підрядник) має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути змінена в подальшому.

Пропозиція подається в запечатаних конвертах не пізніше встановленого замовником граничного терміну.

Конверти з пропозиціями відкриваються у визначений замовником час у присутності всіх постачальників (підрядників), що подали свої пропозиції.

61-4. Рішення про укладання договору про закупівлю приймається на користь того постачальника, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника.

(Положення доповнено новим розділом V-1 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

Розділ VI. Фінансування проведення торгів

62. Витрати на підготовку, організацію та проведення торгів здійснюються за рахунок коштів замовника торгів і зараховуються до вартості проекту.

Для торгів, що підлягають державній реєстрації, кошторис витрат на організацію та проведення торгів складається замовником або уповноваженою ним на організацію та проведення торгів організацією, затверджується замовником торгів, узгоджується з Мінфіном та подається МЗЕЗторгові разом із тендерними документами для отримання свідоцтва про державну реєстрацію торгів.

(пункт 62 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України  від 24.09.97 р. N 1058)

Розділ VII. Процедури оскарження

63. Будь-який постачальник (підрядник), який заявляє, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником торгів цього Положення, може вимагати оскарження дій замовника торгів згідно з цим розділом.

64. Скарга з приводу порушень замовником торгів процедури проведення торгів або його рішень, дій чи бездіяльності подається у письмовій формі замовнику торгів або МЗЕЗторгові.

65. Замовник торгів або МЗЕЗторг можуть не розглядати скарги, якщо вона була подана більше ніж через 15 календарних днів з дня настання підстави для скарги.

66. Не пізніше ніж через три дні після отримання скарги замовник торгів або МЗЕЗторг повинен повідомити всіх постачальників (підрядників), яких стосується ця скарга, про її подання і зміст, час і місце розгляду.

Під час розгляду скарги будь-який постачальник (підрядник) або державний орган, заінтересований у перегляді результатів торгів, має право взяти в ньому участь. Постачальник (підрядник), який не брав участі у перегляді результатів торгів, позбавляється права на подальше звертання з такими вимогами.

67. Подання скарги відповідно до пункту 64 цього Положення призупиняє торги за умови, що скарга не є безпідставною і підтверджує, що постачальник (підрядник) зазнає збитків у разі непризупинення торгів, а також якщо призупинення торгів не заподіює значних збитків замовнику торгів.

Загальний термін призупинення торгів не може перевищувати 30 календарних днів.

Призупинення, яке передбачається цим пунктом, не застосовується, якщо замовник торгів підтверджує, що з урахуванням невідкладних суспільних інтересів торги слід продовжувати.

Будь-яке рішення, прийняте замовником торгів відповідно до цього пункту, а також відповідні обгрунтування з приводу його прийняття вносяться до звіту про результати проведення торгів.

68. Якщо скаргу не вдається врегулювати шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник торгів або МЗЕЗторг протягом 15 календарних днів після отримання скарги повинен прийняти обгрунтоване рішення, в якому необхідно зазначити:

а) у разі залишення скарги без задоволення - причини такого рішення;

б) у разі повного або часткового задоволення скарги - заходи, які вживатимуться для врегулювання конфлікту.

У разі розгляду скарги замовником торгів зазначене рішення надсилається МЗЕЗторгу.

69. У разі виявлення істотних порушень порядку проведення торгів за скаргами постачальників (підрядників), які впливають на об'єктивне визначення переможця торгів або призводять до дискримінації постачальників (підрядників), МЗЕЗторг визнає результати таких торгів недійсними.

Рішення МЗЕЗторгу про визнання результатів торгів недійсними є обов'язковим як для замовника торгів, так і для постачальників (підрядників), і є підставою для звернення до суду або арбітражного суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю у торгах.

70. Примірник рішення замовника торгів або МЗЕЗторгу надсилається постачальникам (підрядникам), що подали скаргу, протягом 5 календарних днів після прийняття рішення.

71. Рішення замовника торгів або МЗЕЗторгу є остаточним, якщо замовник торгів або постачальник (підрядник) не звертаються до суду, арбітражного суду згідно з пунктом 72 цього Положення.

72. Якщо замовник торгів або МЗЕЗторг не приймають рішення в термін, зазначений у абзаці першому пункту 68 цього Положення, постачальники (підрядники), які подали скаргу, або замовник торгів мають право одразу перейти до застосування процедур відповідно до пункту 73 цього Положення.

73. Замовник торгів, а також постачальники (підрядники) мають право звертатися до суду або арбітражного суду відповідно до чинного законодавства.

____________

Опрос