Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке размещения дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных и иностранных организаций в Украине

КМ Украины
Постановление КМ от 28.06.1997 № 670

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 червня 1997 р. N 670

Київ

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни і доповнення до Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. N 146, виклавши його в новій редакції (додається).

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
В. ДУРДИНЕЦЬ

Інд. 24 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 1995 р. N 146
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 670)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні

1. Цим Положенням визначається загальний порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Положенні, застосовуються правила міжнародного договору України.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

"дипломатичне представництво" - посольство (нунціатура), місія (інтернунціатура) або інше дипломатичне представництво іноземної держави (включаючи персонал, споруди та приміщення);

"консульська установа" - генеральне консульство, віце-консульство або консульське агентство іноземної держави (включаючи персонал, споруди та приміщення);

"представництво міжнародної організації" - представництво в Україні міжнародної міжурядової чи міжнародної неурядової організації (включаючи персонал, споруди та приміщення);

"представництво іноземної організації" - представництво іноземної фірми, банку, зарубіжного органу масової інформації тощо (включаючи персонал, споруди та приміщення);

"представництво і установа" - дипломатичне представництво, консульська установа, представництво міжнародної організації та представництво іноземної організації;

"персонал представництва і установи" - особи, що входять до складу дипломатичного, адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу представництва і установи, за винятком громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні і працюють за трудовими договорами;

"споруди та приміщення" - будь-які будівлі або частини будівель, включаючи службові та житлові будинки (квартири), інші споруди та приміщення, які використовуються чи можуть бути використані представництвом і установою;

"розміщення представництв і установ" - надання (продаж, оренда) представництвам і установам споруд (приміщень) для службового і побутового використання, проживання персоналу тощо.

3. Координацію дій щодо розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних міжурядових організацій здійснює МЗС.

4. Питання про розміщення дипломатичного представництва, консульської установи та представництва міжнародної міжурядової організації розглядається за їх письмовим зверненням або зверненням уряду акредитуючої держави чи відповідного органу міжнародної міжурядової організації до МЗС, яке надсилає пропозиції до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Представництво міжнародної неурядової організації та представництво іноземної організації звертається з цього питання безпосередньо до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Розміщення представництв і установ у м. Києві здійснює Київська міська державна адміністрація через Генеральну дирекцію по обслуговуванню іноземних представництв (ГДІП), а у Автономній Республіці Крим, областях і м. Севастополі - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська державні адміністрації.

У разі потреби Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними і Севастопольською міською державними адміністраціями можуть створюватися підприємства для обслуговування представництв і установ та надання їм комунальних, побутових, торгівельних й інших послуг. На прохання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій можуть також створюватися філіали ГДІП.

Абзаци 3, 4, 5 пункту 5 не для друку.

6. Організації, які погоджують питання розміщення представництва і установи, зобов'язані в місячний термін повідомити про своє рішення МЗС, ГДІП, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній чи Севастопольській міській державній адміністрації за їх зверненням. Якщо у зазначений термін відповідь не надійшла, питання розміщення представництва (установи) вважається погодженим.

Абзаци 2, 3 пункту 6 не для друку.

7. Охорона представництв і установ здійснюється підрозділами Національної гвардії України. Рішення про прийняття їх під охорону приймає Командувач Національної гвардії України за поданням МЗС. Обладнання місць несення служби, пов'язаної з охороною представництв і установ, забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

8. Дипломатичні представництва, консульські установи та міжнародні міжурядові організації, які мають намір для свого розміщення самостійно придбати, орендувати, використати на безоплатній основі споруди та приміщення, здійснити перебудову, добудову тощо, змінити їх призначення або орендувати земельну ділянку, повинні письмово сповістити про це МЗС, а міжнародні неурядові організації та іноземні організації інформують про відповідні свої наміри ГДІП, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольську міську державні адміністрації.

Можливість здійснення представництвом чи установою зазначених дій МЗС, ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають з дотриманням вимог цього Положення.

9. МЗС нотою повідомляє дипломатичні представництва, консульські установи та представництва міжнародних міжурядових організацій про рішення щодо можливості їх розміщення за конкретною адресою, а ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації повідомляють про це листом інші представництва і установи.

Представництво чи установа може практично реалізувати свої наміри лише після одержання згоди відповідного органу (з можливим зазначенням обов'язкових для виконання умов).

10. Нотаріальне посвідчення договорів (контрактів) купівлі-продажу споруд (приміщень) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій, реєстрація зазначених договорів (контрактів) товарними біржами та бюро технічної інвентаризації, видача свідоцтв про власність проводиться лише за наявності відповідної ноти МЗС, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - листа ГДІП, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської державної адміністрації.

11. МЗС, ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська державні адміністрації можуть зажадати від представництва чи установи відмовитися від права на будь-яку споруду (приміщення) або утриматися від їх використання, якщо споруду (приміщення) було придбано, орендовано, побудовано, використано на безоплатній основі або іншим шляхом з порушенням визначеного у цьому Положенні порядку.

Така вимога може також мати місце, якщо споруди (приміщення) представництва чи установи перевищують обмеження, встановлені державою цього представництва і установи для споруд (приміщень), які можуть мати в цій державі представництво чи установа України відповідного рівня, або якщо використання представництвом чи установою споруд (приміщень) не відповідає національним інтересам України.

12. МЗС, ГДІП, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська державні адміністрації в межах наданих їм повноважень укладають з представництвами і установами договори (контракти) про купівлю-продаж (оренду) споруд (приміщень). При цьому договори з дипломатичними представництвами, консульськими установами і міжнародними міжурядовими організаціями укладаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Севастопольською міською державними адміністраціями та ГДІП лише за погодженням з МЗС.

13. Земельні ділянки для розміщення представництв і установ надаються відповідно до законодавства України.

14. Питання, пов'язані з наданням дипломатичним представництвам, консульським установам та представництвам міжнародних міжурядових організацій споруд (приміщень) та земельних ділянок за міжнародними договорами України на взаємній основі, вирішує Кабінет Міністрів України за поданням МЗС з дотриманням вимог цього Положення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Мінекономіки разом з Мінфіном за дорученням Кабінету Міністрів України відшкодовують витрати власникам майна у вигляді грошової компенсації за рахунок Державного бюджету України на підставі розрахунків і пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, або в іншому погодженому вигляді.

15. Розмір орендної плати, ціни на споруди (приміщення), що передаються представництвам і установам, визначаються договорами за домовленістю сторін.

16. Особливості розміщення представництв і установ окремих іноземних держав визначаються МЗС за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 

____________ 
 
 

Опрос