Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О совершенствовании системы расчетов за потребленную электрическую и тепловую энергию

КМ Украины
Постановление КМ от 21.05.1997 № 487
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 1997 р. N 487

Київ

Про вдосконалення системи розрахунків за спожиту електричну і теплову енергію

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінетом Міністрів України 
від 4 червня 1997 року N 530
,
від 8 серпня 1997 року N 862
,
від 6 листопада 1997 року N 1230
,
від 28 листопада 1997 року N 1323
,
 від 10 травня 1999 року N 785
,
 від 18 жовтня 1999 року N 1919
,
 від 17 січня 2000 року N 59

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 травня 2000 року N 776)

На виконання Указу Президента України від 2 квітня 1997 р. N 285 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 березня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення України енергоносіями та їх раціонального використання" та з метою забезпечення своєчасних розрахунків за використану споживачами електричну і теплову енергію, стабілізації фінансового стану електроенергетичної галузі, стабільного енергопостачання суспільного виробництва та подолання кризи платежів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

підприємства, установи та організації здійснюють поточні розрахунки з акціонерними енергопостачальними компаніями (далі - енергопостачальні компанії) за спожиту електричну і теплову енергію виключно у грошовій формі;

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.99 р. N 785)

суб'єкти підприємницької діяльності, що постачають паливо (вугілля, газ, мазут, свіже ядерне паливо) енергогенеруючим компаніям та атомним електростанціям, здійснюють вивезення відпрацьованого ядерного палива, надають послуги з перевезення вантажів, отримують електроенергію в рахунок вартості поставленого палива, вартості вивезення відпрацьованого ядерного палива, вартості наданих послуг з перевезення вантажів тільки на оптовому ринку електроенергії та постачають її споживачам відповідно до ліцензій, виданих Національною комісією з регулювання електроенергетики, та укладених договорів;

(абзац третій пункту 1 в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 862
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

енергогенеруючі та енергопостачальні компанії здійснюють розрахунки з підрядними організаціями, підприємствами - постачальниками обладнання, матеріалів і запасних частин шляхом взаємозаліків за використану електричну енергію в межах обсягів, що встановлюються Міністерством енергетики.

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України  від 06.11.97 р. N 1230)

Надати право Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" здійснювати розрахунки з підрядними організаціями, підприємствами - постачальниками обладнання, будівельних матеріалів і конструкцій, необхідних для добудови енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС, шляхом проведення взаємозаліків за використану електричну енергію в межах різниці між розрахунковим і фактичним надходженням коштів для цього будівництва.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України  від 28.11.97 р. N 1323)

2. Міністерству енергетики забезпечити переукладання у місячний термін енергопостачальними компаніями договорів із споживачами електричної і теплової енергії, передбачивши в них:

здійснення розрахунків за спожиту електричну і теплову енергію виключно у грошовій формі відповідно до пункту 1 цієї постанови;

заставу майна і майнових прав підприємств та організацій як засіб забезпечення виконання зобов'язань щодо оплати спожитої електричної і теплової енергії.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати окремим рядком в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ та організацій кошти на оплату спожитої електричної і теплової енергії.

Міністерству енергетики забезпечувати поставку електричної і теплової енергії бюджетним установам та організаціям у межах коштів, передбачених затвердженими кошторисами доходів і видатків.

4. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству енергетики, Державному комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Державному комітету по матеріальних резервах у місячний термін розробити та запровадити механізм реструктуризації заборгованості установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету, за спожиту електричну і теплову енергію і заборгованості підприємств Міністерства енергетики за спожиті природний газ і паливо з державного резерву, що склалася станом на 1 червня 1997 року.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.97 р. N 530)

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством енергетики у місячний термін провести реструктуризацію заборгованості установ та організацій, які фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, за спожиту електричну і теплову енергію, що склалася станом на 1 червня 1997 року.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою  Кабінету Міністрів України від 04.06.97 р. N 530)

5. Міністерству фінансів у межах коштів, що передбачаються бюджетним установам та організаціям для оплати електричної і теплової енергії, забезпечувати у разі потреби оплату спожитої цими установами та організаціями електричної і теплової енергії векселями Державного казначейства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 689 "Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства".

6. Керівникам підприємств, установ та організацій забезпечувати проведення щомісяця своєчасних і в повному обсязі розрахунків за використані електричну і теплову енергію, а також ліквідацію до 1 жовтня 1997 р. заборгованості, що склалася станом на 1 червня 1997 р., за погодженими з енергопостачальними компаніями графіками.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.97 р. N 530)

У разі порушення погоджених графіків ліквідації заборгованості та поточних розрахунків за спожиту електричну і теплову енергію Міністерству енергетики вживати заходів до повного припинення відпуску енергопостачальними компаніями електричної і теплової енергії всім споживачам-боржникам, за винятком установ (закладів) та організацій, зазначених у додатку до цієї постанови.

7. Покласти персональну відповідальність за безоплатний відпуск електричної та теплової енергії на Міністра енергетики Бочкарьова Ю.Г.

8. Доповнити пункт 5 Положення про порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 705, абзацом другим такого змісту:

"На керівників підприємств, установ та організацій - споживачів електричної і теплової енергії покладається персональна відповідальність за наслідки, пов'язані з частковим або повним припиненням подачі енергії за несвоєчасну її оплату".

9. Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двотижневий термін визначити механізм розрахунків за спожиту установами (закладами) та організаціями, зазначеними у додатку до цієї постанови, електричну і теплову енергію.

10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двотижневий термін створити спеціальні комісії з контролю за розрахунками за спожиту енергію із залученням до них представників Національної комісії з питань регулювання електроенергетики, Міністерства внутрішніх справ, енергопостачальних компаній, служб енергонагляду і державних податкових адміністрацій. Персональну відповідальність за роботу комісії покласти на керівників місцевих органів виконавчої влади.

11. Визнати такими, що втратили чинність:

абзац сьомий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р. N 672 "Про підготовку підприємств Міністерства енергетики та електрифікації до роботи в осінньо-зимовий період 1996/97 року";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 1996 р. N 460;

постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 894 "Про заходи щодо упорядкування реалізації електричної енергії і розрахунків за неї";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 р. N 625;

постанову Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N 1248 "Про забезпечення атомних електростанцій ядерним паливом, обладнанням і матеріалами";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1996 р. N 812.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 37 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 1997 р. N 487

ПЕРЕЛІК
установ (закладів) та організацій, які не підлягають відключенню від джерел електро- та теплопостачання

Додаток втратив чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 січня 2000 року N 59)

____________

 

Опрос