Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке контроля за экспортом, импортом и транзитом товаров, которые могут быть использованны в создании химического, бактериологического (биологического) и токсичного оружия

КМ Украины
Постановление КМ от 22.04.1997 № 384
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 1997 р. N 384

Київ

Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 року N 1305
,
від 15 червня 1999 року N 1042

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 січня 2004 року N 86)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

2. Державній службі експортного контролю забезпечити організацію контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 березня 1993 р. N 159 "Про перелік видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, які можуть використовуватися для створення зброї, військової і спеціальної техніки, вивезення яких за межі України може здійснюватися лише за спеціальним дозволом".

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 30 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 1997 р. N 384

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

Загальна частина

1. Загальний порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117.

Це Положення визначає особливості державного контролю за міжнародними передачами товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, незалежно від умов поставки, характеру угод, митного режиму та інших особливостей переміщення цих товарів.

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари подвійного використання", "міжнародні передачі товарів", "експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні також використовуються такі терміни: 

(абзац перший пункту 2 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305,
від 15.06.99 р. N 1042)

Абзац другий пункту 2 виключено.

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 17.08.98 р. N 1305)

Абзац третій пункту 2 виключено.

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 17.08.98 р. N 1305)

товари - товари (токсичні хімікати, прекурсори, обладнання та технології), що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, або товари (збудники захворювань, токсини та технології), що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї - хімікати, обладнання та технології мирного призначення та пов'язані з ними послуги, які можуть бути використані у створенні хімічної зброї;

хімічна зброя у сукупності чи зокрема означає:

а) токсичні хімікати та їх прекурсори, за винятком, коли вони призначені для цілей, визначених у пункті 6 цього Положення, за умови, що їх види та кількість відповідають таким цілям;

б) боєприпаси та пристрої, спеціально призначені для смертельного ураження або заподіяння іншої шкоди за рахунок токсичних властивостей, зазначених у підпункті "а" токсичних хімікатів, які утворюються внаслідок використання таких боєприпасів та пристроїв;

в) будь-яке обладнання, спеціально призначене для використання безпосередньо у зв'язку із застосуванням боєприпасів та пристроїв, зазначених у підпункті "б";

токсичні хімікати - будь-які хімікати, які внаслідок свого хімічного впливу на життєві процеси можуть призвести до смерті, тимчасової недієздатності або заподіяти довготривалу шкоду людині чи тваринам. До них належать усі подібні хімікати, незалежно від їх походження чи способу виробництва та незалежно від того, вироблені вони на об'єктах або знаходяться у боєприпасах чи десь в іншому місці;

прекурсор - будь-який хімічний реагент, що бере участь у будь-якій стадії виробництва токсичного хімікату і будь-яким чином. Сюди входить будь-який ключовий компонент бінарної чи багатокомпонентної хімічної системи;

ключовий компонент бінарної чи багатокомпонентної хімічної системи - прекурсор, що має істотне значення у визначенні хімічних властивостей кінцевого продукту і який швидко реагує з іншими хімікатами бінарної чи багатокомпонентної системи;

хімічний засіб боротьби з заворушеннями - будь-який не включений до Списків хімікатів, здатний швидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають через короткий відрізок часу після закінчення його дії;

товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, - збудники захворювань (патогени) людини, тварин та рослин, їх генетично змінені форми, фрагменти генетичного матеріалу, токсини, обладнання, технології та пов'язані з ними послуги, які можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї;

збудники захворювань (патогени) - мікроорганізми, небезпечні для людини та тварин; мікроорганізми, небезпечні для тварин; мікроорганізми, небезпечні для рослин, їх генетично змінені форми та фрагменти генетичного матеріалу;

інші терміни вживаються у значенні, наведеному в додатку до цього Положення.

(пункт 2  доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.1999 р. N 1042)

3. Дія цього Положення поширюється на всі суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють експорт, імпорт, транзит та будь-які інші види зовнішньоекономічної діяльності, включаючи виробничі та науково-технічні зв'язки, демонстрацію експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, прибережну і прикордонну торгівлю та операції обміну товарами, які можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

4. Товари, експорт, імпорт та транзит яких контролюється згідно з цим Положенням, перелічені у Списках хімікатів, обладнання та технологій, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї (додаток N 1 до цього Положення), та у Списку збудників захворювань (патогенів) людини, тварин і рослин, їх генетично змінених форм, фрагментів генетичного матеріалу та обладнання і технологій, які можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (додаток N 2 до цього Положення).

5. Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, до держав, щодо яких встановлено обмеження на поставки таких товарів, а також подання Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184. N 22, ст. 810). 

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

6. Експорт з України, імпорт в Україну та транзит через територію України зазначених у додатку N 1 товарів допускається лише у випадках, якщо ці товари використовуються у таких цілях:

а) промислові, сільськогосподарські, дослідні, медичні, фармацевтичні або інші мирні цілі;

б) захисні цілі, а саме ті, що безпосередньо пов'язані із захистом від токсичних хімікатів та захистом від хімічної зброї;

в) військові цілі, які не пов'язані із застосуванням хімічної зброї і не залежать від використання токсичних властивостей хімікатів як засобів ведення війни;

г) правоохоронні цілі, в тому числі для боротьби з заворушеннями в країні;

інші цілі, ніяк не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни.

7. Списки хімікатів, наведені у додатку N 1, містять три списки.

Список 1 включає токсичні хімікати, які розроблялися, вироблялися, накопичувалися чи використовувалися як хімічна зброя (або можуть бути використані як хімічна зброя), а також прекурсори, що можуть бути використані на кінцевій одиничній стадії виготовлення токсичного хімікату, внесеного до Списку 1. Наявні в цьому Списку токсичні хімікати та прекурсори мало використовуються або не використовуються в цілях, зазначених у пункті 6 цього Положення.

Список 2 включає токсичні хімікати, які не можуть бути використані як хімічна зброя, але можуть бути використані як компоненти хімічної зброї, а також прекурсори, що можуть бути використані на кінцевій стадії виготовлення хімікату, який внесено до Списку 2 або до Списку 1. Токсичні хімікати та прекурсори, включені до Списку 2, не виробляються у великих комерційних кількостях для цілей, зазначених у пункті 6 цього Положення.

Список 3 включає токсичні хімікати та прекурсори, які використовуються промисловістю у великих комерційних кількостях для цілей, зазначених у пункті 6 цього Положення. Деякі з токсичних хімікатів, включених до цього Списку, вироблялися, накопичувалися чи використовувалися як хімічна зброя (або можуть бути використані як хімічна зброя), а прекурсори, включені до цього Списку, мають важливе значення для виробництва одного або декількох хімікатів, включених до Списку 1, чи токсичних хімікатів, включених до Списку 2.

8. Експорт з України, імпорт в Україну та транзит через територію України товарів, зазначених у додатку N 2 до цього Положення, допускається лише у випадках, коли вони призначені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і ніяк не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.

9. Порядок, передбачений цим Положенням, виконується таким чином, щоб уникнути створення перешкод для економічного та технічного розвитку України і міжнародного співробітництва в цілях, ніяк не пов'язаних з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням товарів, наведених у додатках до цього Положення, як хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (включаючи міжнародний обмін науково-технічною інформацією та товарами в цілях, не пов'язаних з хімічною, бактеріологічною (біологічною) та токсинною зброєю як засобами ведення війни).

10. Вивезення за митний кордон України товарів, зазначених у додатках, які містять відомості, що становлять державну таємницю, здійснюється з урахуванням вимог діючого порядку захисту відомостей, щодо яких встановлено відповідний режим таємності.

Під час укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт, до їх змісту в обов'язковому порядку вносяться положення про охорону прав інтелектуальної власності експортера або положення, що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до іншої особи. 

(пункт 10 доповнено абзацом другим згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15.06.99 р. N 1042)

11. Зазначені у додатках товари у разі їх переміщення через митний кордон України підлягають обов'язковому митному оформленню у порядку, встановленому законодавством України.

Під час митного оформлення товару експортер (імпортер) зобов'язаний подати до митних органів дозвіл або висновок Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль), який є підставою для прийняття цих товарів для митного оформлення.

(абзац другий пункту 11 доповнено згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

У разі тимчасового вивезення за межі України або ввезення на територію України зазначених у додатках товарів як експонатів та експозиційних матеріалів для демонстрації на виставках, ярмарках з метою реклами та з іншою подібною метою підставою для митного оформлення цих товарів є висновок Держекспортконтролю.

Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання цього виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом. 

(абзац четвертий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

12. Особи, які порушують встановлений цим Положенням порядок здійснення експорту, імпорту та транзиту, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Порядок експорту товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

13. Експорт товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї і включені до Списків, наведених у додатках, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за умови одержання дозволу Держекспортконтролю.

(абзац перший пункту 13 із змінами внесеними  згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

Для одержання дозволу на експорт суб'єкт підприємницької діяльності (далі - експортер) надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи:

заяву типової форми на отримання дозволу;

завірену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на передачу предметів експорту до країни призначення (включаючи завірену копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є організація-посередник);

сертифікат кінцевого споживача товару;

міжнародний (національний) імпортний сертифікат країни-імпортера товару або його аналог.

Крім того, у разі експорту хімікатів, зазначених у частині I додатка N 1, або експорту збудників захворювань (патогенів) та токсинів, зазначених у частині I додатка N 2, додаються:

документи, що підтверджують виробника предметів експорту;

завірена копія дозволу Мінекобезпеки щодо можливості транспортування заявлених товарів територією України;

(абзац дев'ятий пункту 13 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

завірена копія ліцензії на право займатися відповідними видами діяльності у галузі виробництва, використання, зберігання та/або транспортування зазначених товарів (якщо така діяльність ліцензується згідно з законодавством України).

14. Суб'єкти підприємницької діяльності, укладаючи контракт (договір) на експорт товарів, зазначених у додатках, обов'язково мають у ньому зазначити:

кінцевого споживача товарів;

кінцеве призначення, кількість та місце використання товарів;

хімічну назву, структурну формулу та реєстраційний номер за "Сhеmiсаl аbstгасts serviсе", якщо він присвоєний (у разі експорту хімікатів), або назву штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину, з посиланням до відповідного паспорта (у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів);

зобов'язання (гарантії) імпортера в тому, що хімікати, збудники захворювань (патогени) чи токсини, обладнання або технології, які передаються, будуть використані тільки в заявлених цілях, не пов'язаних безпосередньо або будь-яким іншим чином з виробництвом хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, а також не будуть використані як така зброя;

зобов'язання (гарантії) імпортера в тому, що хімікати, збудники захворювань (патогени) чи токсини, обладнання та технології не будуть реекспортовані або передані будь-кому, крім кінцевих споживачів, без письмового дозволу на це експортера та Держекспортконтролю;

що контракт набирає чинності після одержання дозволу Держекспортконтролю.

15. Зобов'язання (гарантії) та відомості, наведені у пункті 14 цього Положення, мають бути спеціально визначені крім контракту (договору) також у таких документах:

сертифікаті кінцевого споживача - споживачем товару (послуги);

міжнародному (національному) імпортному сертифікаті (або його аналозі) - імпортером у державному органі країни-імпортера, який має на це відповідні повноваження.

У разі відсутності в країні-імпортері процедури оформлення імпортного сертифіката або відсутності в цьому документі зобов'язань (гарантій) та відомостей, передбачених пунктом 14 цього Положення, в державному органі країни-імпортера, що має відповідні повноваження, імпортером оформлюється його аналог - документ, що містить у собі зазначені зобов'язання (гарантії) та відомості.

Зазначені в цьому пункті документи оформлюються у кожному конкретному випадку поставки на експорт кожного виду товарів, зазначених у додатках.

Відомості про зобов'язання (гарантії), зазначені у цьому пункті та в пункті 14 цього Положення, в окремих випадках, за рішенням Держекспортконтролю, можуть не вноситися до зовнішньоекономічного договору (контракту), а міжнародний імпортний сертифікат або його аналог може не надаватися в разі експорту товарів до країн, які є членами міжнародного режиму експортного контролю "Австралійська група".

(пункт 15 доповнено абзацом шостим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

16. Під час розгляду заяв на експорт (передачу, обмін) товарів, зазначених у додатках, враховуються такі головні фактори: вимоги щодо запобігання розповсюдженню хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї; значущість поставки з точки зору можливості створення хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї; оцінка кінцевого використання переданих товарів; можливість застосування відповідних багатосторонніх домовленостей.

17. Реекспорт товарів, зазначених у додатках, здійснюється згідно з порядком, передбаченим цим Положенням для експорту таких товарів. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 13, 14, 15 цього Положення, експортером подаються документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт з боку постачальника цих товарів в Україну.

18. Експорт, а також реекспорт товарів, зазначених у додатках до цього Положення, на підставі рішень Організації Об'єднаних Націй заборонені до держав, які порушують Женевський протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних та інших подібних газів і бактеріологічних засобів від 17 червня 1925 року та Конвенцію про заборону розроблення, виробництва та накопичування бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення від 10 квітня 1972 року.

У випадках виявлення фактів порушення країнами-імпортерами зазначених міжнародних актів або невиконання ними прийнятих зобов'язань (гарантій) поставки зазначених у додатках товарів до цих країн повинні бути припинені до усунення цих порушень.

19. Тимчасове вивезення за межі України зазначених у додатках товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами та з іншою подібною метою (якщо це не суперечить визначеним у пунктах 6 і 8 цього Положення цілям) здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.

Для одержання зазначеного висновку заявник повинен подати до Держекспортконтролю заяву з відомостями про найменування виставки (ярмарку), місце і терміни експонування товарів, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення експонатів без зміни їх кількісних і якісних характеристик. До заяви повинні додаватися завірені копії документів, згідно з якими здійснюється вивезення товарів (запрошення для участі у виставці, контракт або угода із закордонним партнером тощо).

20. До заяв про отримання дозволу на експорт або висновку щодо можливості тимчасового вивезення зазначених у додатках товарів, крім вищезазначених документів, додаються:

технічні довідки, які містять повне найменування, стислий опис, призначення та характеристику кожного товару. При цьому, в разі експорту хімікатів (прекурсорів) визначаються хімічна назва, структурна формула, реєстраційний номер за "Сhеmiсаl аbstгасts serviсе" (якщо він присвоєний) та код хімікату згідно з товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), а у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів подається завірена копія паспорта штаму цього збудника захворювань (патогену) чи токсину, а також визначаються його повна назва та код згідно з ТН ЗЕД;

висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за діяльністю стосовно товарів, що експортуються (тимчасово вивозяться), щодо можливості експорту або вивезення (на вимогу Держекспортконтролю).

До документів, укладених іноземною мовою, заявником додаються їх офіційні переклади.

21. Розгляд поданих для одержання дозволу документів здійснюється Держекспортконтролем із залученням у разі потреби інших компетентних органів та організацій.

Крім зазначених у цьому розділі документів, Держекспортконтроль може затребувати від заявника додаткові відомості, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення щодо заяви.

Термін прийняття рішення про надання дозволу на експорт або висновку щодо тимчасового вивезення не може перевищувати 30 днів від часу надання заявником повного комплекту документів. Термін розгляду заяви може бути подовжено за рішенням Держекспортконтролю.

У разі прийняття Держекспортконтролем рішення про відмову в наданні дозволу або прийняття негативного висновку щодо тимчасового вивезення, а також у випадках, коли експертизою встановлено, що дозвіл Держекспортконтролю не потрібен, заявникові надсилається лист з відповідним рішенням.

22. У разі надання термінової допомоги іноземним державам у випадках виникнення надзвичайних обставин, пов'язаних з небезпекою масових захворювань людей, тварин, рослин, підготовка та видання дозволів на експорт (передачу) здійснюється в якнайкоротші терміни.

Підставою для термінового оформлення дозволу є офіційне звернення глави держави-імпортера до Президента України чи офіційне звернення уряду держави-імпортера до Кабінету Міністрів України, в якому викладено прохання про термінову передачу необхідних штамів збудників захворювань або токсинів, вказана мета їх використання, визначено зобов'язання їх використання тільки в заявлених цілях, та проект відповідного рішення Президента України або Кабінету Міністрів України про надання термінової допомоги іноземній державі.

Для одержання дозволу на експорт (передачу) у разі надання термінової допомоги організація-заявник надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додаються такі документи:

заява типової форми на отримання дозволу;

завірена копія відповідного рішення Президента України або Кабінету Міністрів України про надання термінової допомоги іноземній державі;

завірена копія звернення іноземної держави;

завірена копія паспорта штаму збудника захворювань або токсину;

завірена копія дозволу Мінекобезпеки щодо можливості транспортування заявлених товарів територією України;

(абзац восьмий пункту 22  в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

завірена копія ліцензії на право займатися відповідними видами діяльності у галузі виробництва, використання, зберігання та/або транспортування товарів, що експортуються (якщо така діяльність ліцензується згідно з законодавством України) .

Дозвіл на експорт (вивезення) надається Держекспортконтролем в термін не більш як 3 доби від часу одержання зазначених вище документів.

Порядок імпорту товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

23. Імпорт (ввезення) на митну територію України товарів, зазначених у частині I додатків 1 та 2, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю, а інших товарів - без дозволу Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством України.

(пункт 23 в редакціїпостанови Кабінету
 Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

24. Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення Українською Стороною зобов'язань (гарантій), пов'язаних з кінцевим використанням імпортованих в Україну товарів, порядок надання таких зобов'язань (гарантій) визначається Кабінетом Міністрів України.

25. Імпорт (ввезення) на митну територію України зазначених у частині I додатка N 1 хімікатів, а також зазначених у частині I додатка N 2 збудників захворювань (патогенів) людини, тварин та рослин, їх генетично змінених форм, а також фрагментів генетичного матеріалу та токсинів здійснюється за дозволом Держекспортконтролю.

Для одержання дозволу на імпорт (ввезення) суб'єкт підприємницької діяльності (далі - імпортер) надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає документи, аналогічні зазначеним у пунктах 13 та 20 цього Положення (за винятком міжнародного імпортного сертифіката або його аналога), а також документ, який містить: зобов'язання імпортера та кінцевого споживача щодо використання товарів, які ввозяться в Україну, виключно в цілях, визначених у пунктах 6 і 8 цього Положення; точне визначення мети ввезення, а також зобов'язання не реекспортувати отримані товари і не передавати їх нікому, крім кінцевого споживача, без дозволу на це Держекспортконтролю.

26. Тимчасове ввезення в Україну зазначених у пункті 25 товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами та іншою подібною метою (якщо це не суперечить визначеним у пунктах 6 і 8 цього Положення цілям) здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.

Для одержання зазначеного висновку заявник повинен подати до Держекспортконтролю документи, аналогічні зазначеним у пунктах 19 та 20 цього Положення, які оформлені для тимчасового ввезення товарів в Україну.

27. Розгляд документів, поданих для одержання дозволу на імпорт або тимчасове ввезення в Україну товарів, здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 21 цього Положення.

28. У разі отримання термінової допомоги від іноземних держав у випадках виникнення надзвичайних обставин, пов'язаних з небезпекою масових захворювань людей, тварин, рослин, підготовка та видання дозволів на імпорт (ввезення) здійснюється в якнайкоротші терміни. Підставою для термінового оформлення дозволу є відповідне рішення Президента України або Кабінету Міністрів України про отримання допомоги.

Для одержання дозволу на імпорт (ввезення) у разі отримання термінової допомоги організація-заявник надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додаються документи, аналогічні зазначеним у пункті 22 цього Положення (за винятком копії звернення іноземної держави).

Дозвіл на імпорт (ввезення) надається Держекспортконтролем в термін не більш як 3 доби від часу одержання зазначених вище документів.

Порядок транзиту через територію України товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

29. Пункт 29 виключено.

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

 

30. Транзит через територію України токсичних хімікатів, зазначених в розділах "А" Списків 1, 2 і 3 частини I додатка 1, прекурсорів, зазначених в розділах "В" Списків 1 і 2 частини I додатка 1, а також збудників захворювань (патогенів) людини, тварин і рослин, їх генетично змінених форм, фрагментів генетичного матеріалу і токсинів, зазначених у частині I додатка 2 до цього Положення, здійснюється за висновком Держекспортконтролю, а інших товарів - без висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством України.

(пункт 30  в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

31. Для одержання висновку щодо можливості здійснення такого транзиту заявник надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає такі документи:

заяву типової форми на одержання висновку;

посвідчену копію експортної ліцензії держави експортера; 

(абзац третій пункту 31 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.99 р. N 1042)

завірену копію дозволу Мінекобезпеки щодо можливості транспортування заявлених товарів територією України;

(пункт 31 в редакції  постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

інші документи (посвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката тощо) залежно від категорії товару та держави одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю. 

(пункт 31 доповнено абзацом п'ятим згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15.06.99 р. N 1042)

32. Розгляд поданих до Держекспортконтролю документів щодо одержання висновку на транзит здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 21 цього Положення.

(пункт 32 із змінами внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

33. Пункт 33 виключено.

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Положення про порядок контролю
за експортом, імпортом та транзитом
товарів, що можуть бути використані
у створенні хімічної, бактеріологічної
(біологічної) та токсинної зброї

 

 

 

СПИСКИ
хімікатів, обладнання та технологій, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї

 
******************************************************************
 Номер  *             * Реєстраційний *  Код
позиції  *   Найменування    * номер за КАС* * ТН ЗЕД
******************************************************************
        Частина I:
 Хімікати
 (змінено згідно з постановою
      Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)
 СПИСОК 1
      А. Токсичні хімікати
 
I.1.1.   О-Алкіл (С10, включаючи
      циклоалкіл) - алкіл (Me, Et,
      n-Pr або і-Рr) фторфосфо-
      нати, наприклад,
      зарін(GВ): О-ізопропілме-
      тилфторфосфонат       107-44-8   2931 00 900
      зоман(GD): О-пінаколілме-
      тилфторфосфонат        96-64-0   2931 00 900
 
      
——————————————————————————————————————————————————                         
* Міжнародний Список "Chemical Abstracts Service"
 Примітку з позначкою (**) виключено.
 (згідно з постановою Кабінету
    Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)

  

 I.1.2.   О-Алкіл (С10, включаючи
      циклоалкіл) -N,N-діалкіл
      (Me,Et,n-Pr або i-Pr)амі-
      доціанфосфати, наприклад,
      табун(GА): О-етил-N,N-ди-
      метиламідоціанфосфат     77-81-6    2931 00 900
 
I.1.3.   О-Алкіл(Н або С10, вклю-
      чаючи циклоалкіл) -S[2-ді-
      алкіл(Ме,Еt,n-Pr чи i-Pr)
      аміноетил] алкіл (Me, Et,
      n-Pr або і-Рr)-тіолфосфо-
      нати і відповідні алкіло-
      вані або   протоновані
      солі, наприклад,
      VX: О-етил-S-(2-діізопро-
      піламіноетил) -метилтіол-
      фосфонат          50782-69-9   2931 00 900
 
I.1.4.   Сірчані іприти, наприк-
      лад,
      2 -хлоретилхлорметилсуль-
      фід             2625-76-5   2930 90 800
      біс(2-хлоретил)сульфід    505-60-2   2930 90 800
      біс(2-хлоретилтіо)метан   63869-13-6   2930 90 800
      1, 2-біс(2-хлоретилтіо)   3563-36-8   2930 90 800
      -етан
      1, 3-біс(2-хлоретилтіо)   63905-10-2   2930 90 800
      -пропан
      1, 4-біс(2-хлоретилтіо)  142868-93-7   2930 90 800
      бутан
      1, 5-біс(2-хлоретилтіо)  142868-94-8    2930 90 800
      -пентан
      біс(2-хлоретилтіометил)   63918-90-1   2909 19 000
      -ефір
      біс(2-хлоретилтіоетил)   63918-89-8    2909 19 000
      -ефір
 
I.1.5.   Люїзити, наприклад,
      люїзит 1: 2-хлорвінілди-   541-25-3   2931 00 900
      хлорарсин
      люїзит 2: ди(2-хлорві-   40334-69-8   2931 00 900
      ніл)хлорарсин
      люїзит 3: три(2-хлорві-   40334-70-1   2931 00 900
      ніл)арсин
 
I.1.6.   Азотисті іприти, наприк-
      лад,
      HN1: ди(2-хлоретил)етил-   538-07-8   2921 19 900
      амін
      HN2: ди(2-хлоретил)метил-   51-75-2    2921 19 900
      амін
      HN3: три(2-хлоретил)амін   555-77-1   2921 19 900
 
I.1.7.   Сакситоксин         35523-89-8   2942 00 000
                            3002 90 900
 
I.1.8.   Рицин            9009-86-3   2942 00 000
                            3002 90 900
 
 
          В. Прекурсори
 
I.1.9.   Алкіл (Ме,Еt,n-Рr чи і-Рr)-
      дифторфосфонати, наприклад,
      DF: метилдифторфосфонат(А4)* 676-99-3   2931 00 200
 
I.1.10.  О-Алкіл (Н або С10, вклю-
      чаючи циклоалкіл)-О-[2-ді-
      алкіл(Ме,Еt,n-Рr чи і-Рr)-
      аміноетил]алкіл(Ме,Еt,n-Рr
      або і-Рr)фосфоніти і від-
      повідні алкіловані та про-
      тоновані солі, наприклад,
      QL: О-етил-О-(2-діізопро-
      піламіноетил)метилфосфо-
      ніт (А29)          57856-11-8   2931 00 900
 
I.1.11.  Хлорзарін: О-ізопропілме-
      тилхлорфосфонат        1445-76-7   2931 00 900
 
I.1.12.  Хлорзоман: О-пінаколілме-
      тилхлорфосфонат        7040-57-5   2931 00 900
 
 
          СПИСОК 2
 
       А. Токсичні хімікати
 
I.2.1.   Амітон: О,О-діетил-S-(2-
      діетиламіноетил)тіолфос-
      фат і відповідні алкіло-
      вані та протоновані солі    78-53-5   2920 10 000
 
I.2.2.   PFIB: 1,1,3,3,3-пентафтор-
     
 —————————————————————————————                       
* Тут і далі у дужках буквою "А"  та  цифрами  
зазначений  порядковий номер хімікату 
згідно  зі Списком хімікатів, наведеним у 
рекомендаціях  "Австралійської групи"
 2-трифторметил-1-пропен    382-21-8   2903 30 100
 
I.2.3.   BZ:3-хінуклідинілбензилат   6581-06-2   2918 19 900
 
 
          В. Прекурсори
 
I.2.4.   Хімікати, крім хімікатів,
      включених до  Списку 1,
      що містять атом фосфору,
      з яким зв'язана одна ме-
      тильна, етильна або про-
      пільна (нормальна чи ізо)
      група, але не інші атоми
      вуглецю, в тому числі:
      метилдифторфосфоніт (А36)    753-59-3  2931 00 900
      етилдифторфосфоніт (А35)    430-78-4  2931 00 900
      метилдихлорфосфоніт (А26)    676-83-5  2931 00 900
      етилдихлорфосфоніт (А21)   1498-40-4  2931 00 900
      діетил (метил) фосфоніт (А33) 15715-41-0  2931 00 900
      етилдифторфосфонат (А23)    753-98-0  2931 00 900
      метилдихлорфосфонат (А5)    676-97-1  2931 00 300
      етилдихлорфосфонат (А22)   1066-50-8  2931 00 900
      диметил(метил)фосфонат (A3)   756-79-6   2931 00 100
      диметил(етил)фосфонат (А34)  6163-75-3   2931 00 900
      діетил(етил)фосфонат (А17)    78-38-6  2931 00 900
Виняток:  О-етил-S-феніл(етил)дитіо-
      фосфонат            944-22-9  2931 00 900
 
I.2.5.   N,N-Діалкіл(Me,Et,n-Pr чи
      і-Рr)амідодигалогенофосфати
 
I.2.6.   Діалкіл(Ме, Et, n-Pr чи
      і-Рr)-N,N-діалкіл(Ме,Еt,
      n-Рг чи і-Рr)амідофосфати,
      наприклад,
      діетил-N,N-диметиламідо-
      фосфат (А18)          2404-03-7  2931 00 900
 
I.2.7.   Трихлористий миш'як (А31)   7784-34-1  2812 10 900
 
I.2.8.   Бензилова кислота: 2,2-ди-
      феніл-2-оксіоцтова кисло-
      та (А32)            76-93-7  2918 19 900
 
I.2.9.   Метилбензилат  (А25)      76-89-1  2918 19 900
 
I.2.10.  3-Хінуклідинол (А13)      1619-34-7  2933 39 900
 
I.2.11.  3-Хінуклідинон (А37)     3731-38-2  2933 39 900
 
I.2.12.  2-[N,N-Діалкіл (Me, Et, n-Рr
      чи і-Рr)аміно]етилхлориди
      і відповідні  протоновані
      солі, наприклад,
      2-діізопропіламіноетилхло-
      рид (A11)            96-79-7  2921 19 900
      2-діізопропіламіноетилхло-
      рид хлоргідрат (А54)      4261-68-1  2921 19 900
 
I.2.13.  2-[N,N-Діалкіл(Ме, Et, n-Рr
      чи і-Рr) аміно]етаноли і
      відповідні протоновані со-
      лі, наприклад,
      2-діізопропіламіноетанол(А27)  986-80-0  2922 19 000
Виняток:  2-диметиламіноетанол і      108-01-0  2922 19 000
      відповідні протоновані солі
 
I.2.14.  2-[N,N-Діалкіл(Ме,Еt,n-Рr-
      чи і-Рr)аміно]етантіоли і
      відповідні протоновані со-
      лі, наприклад,
      2-діізопропіламіноетанті-
      ол (А12)           5842-07-09  2930 90 800
 
I.2.15.  Тіодигліколь: ди(2-гідро-
      ксиетил)сульфід (А1)      111-48-8   2930 90 200
 
I.2.16.  Пінаколіловий спирт: 3,3-
      диметилбутан-2-ол (A28)    464-07-3  2905 14 900
 
I.2.17.  Пінаколін (A39)         75-97-8  2914 19 000
 
I.2.18.  3-Гідрокси-1-метилпіпери-
      дин (A10)            3554-74-3  2933 39 900
 
 
           СПИСОК 3
      А. Токсичні    хімікати
 
I.3.1.   Фосген: дихлорангідрид ву-
      гільної кислоти         75-44-5  2812 10 900
 
I.3.2.   Хлорціан            506-77-4  2851 00 900
 
I.3.3.   Ціанистий водень        74-90-8  2811 19 000
 
I.3.4.   Хлорпікрин: трихлорнітро-
      метан              76-06-2  2904 90 900
 
 
         В. Прекурсори
 
I.3.5.   Хлорокис фосфору (А2)    10025-87-3  2812 10 110
 
I.3.6.   Трихлористий фосфор (А7)   7719-12-2  2812 10 150
 
I.3.7.   П'ятихлористий фосфор(А33)  10026-13-8  2812 10 190
 
I.3.8.   Пентасульфід фосфору (А47)  1314-80-3  2813 90 100
 
I.3.9.   Триметилфосфіт (А8)      121-45-9  2920 90 300
 
I.3.10.  Триетилфосфіт (А30)      122-52-1  2920 90 800
 
I.3.11.  Диметилфосфіт (А6)      868-85-9  2920 90 200
 
I.3.12.  Діетилфосфіт (A19)       762-04-9  2920 90 800
 
I.3.13.  Однохлориста сірка (A51)  10025-67-9  2812 10 900
 
I.3.14.  Двохлориста сірка (A52)   10545-99-0  2812 10 900
 
I.3.15.  Хлористий тіоніл (A9)    7719-09-7  2812 10 900
 
I.3.16.  Диметиламін (A16)       124-40-3  2921 11 110
                           2921 11 190
 
I.3.17.  Диметиламін   хлоргід-
      рат (A20)           506-59-2  2921 11 900
 
I.3.18.  Діізопропіламін (A48)     108-18-9  2921 19 900
 
I.3.19.  Етилдіетаноламін        139-89-7  2922 19 000
 
I.3.20.  Метилдіетаноламін       105-59-9  2922 19 000
 
I.3.21.  Триетаноламін (А46)      102-71-6  2922 13 000
 
I.3.22.  Триетаноламін хлоргід-
      рат (А53)           637-39-8  2922 13 000
 
I.3.23.  2-Діетиламіноетанол (А49)   100-37-8  2922 19 000
 
I.3.24.  Етиленхлоргідрин: 2-хлор-
      етанол (А15)         107-07-3  2905 50 100
 
I.3.25.  Фтористий водень (А24)    7664-39-3  2811 11 000
 
I.3.26.  Солі фтористоводневої кис-
      лоти:
      фторид натрію (А44)     1333-83-1  2826 11 000
      фторид калію  (А14)     7789-23-3  2826 19 000
      біфторид натрію (А43)     7681-49-4  2826 11 000
      біфторид калію (А41)     7789-29-9  2829 19 000
      біфторид амонію (А42)     1341-49-7  2826 11 000
 
I.3.27.  Солі ціанистоводневої кис-
      лоти:
      ціанід натрію  (А45)     143-33-9  2837 11 000
      ціанід калію  (А40)     151-50-8  2837 19 000
 
I.3.28.  Сульфід натрію (А50)     1313-82-2  2830 10 000
******************************************************************
Номер   *       Найменування       * Код ТН ЗЕД
позиції  *                    *
******************************************************************
              Частина II
 
              Обладнання
 
II.1.   Виробничі потужності, установки та об-
      ладнання
 
II.1.1.  Виробничі потужності, які можуть бути
      використані для виробництва хімічної
      зброї або  хімікатів,  зазначених у
      частині I цих Списків
 
II.1.2.  Реакційні посудини, реактори та змішу-
      вачі:
 
II.1.2.1. реакційні посудини або реактори із змі-  731010000
      шувачами або без них, які мають за-   841940000
      гальний  внутрішній  об'єм  більш   847982000
      0,1 куб.м (100 л) і менш 20 куб. м
      (20000 л) та в яких усі поверхні, що
      знаходяться у контакті з хімікатами,
      виготовлені з одного або кількох  за-
      значених нижче корозійностійких  ма-
      теріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве по-
       криття)
       срібло або матеріали, плаковані
       сріблом
 
II.1.2.2. змішувачі,  спеціально  спроектовані   847982000
      (призначені) для використання в ре-   847990920
      акційних посудинах або реакторах, заз-   847990980
      начених у пункті II.1.2.1., та в яких
      усі поверхні, що знаходяться у кон-
      такті з хімікатами, виготовлені з од-
      ного або кількох зазначених нижче ко-
      розійностійких матеріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по  вазі
       більш як  25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве пок-
       риття)
       срібло або  матеріали,  плаковані
       сріблом
 
II.1.3.  Ємкості для зберігання, контейнери або   730900300
      нагромаджувачі, які мають  загальний   731010000
      внутрішній об'єм більш 0,1 куб. м    731100
      (100 л) та в яких усі поверхні, що   860900900
      знаходяться в контакті з хімікатами,
      виготовлені з одного або кількох  за-
      значених нижче корозійностійких  ма-
      теріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве пок-
       риття)
       срібло або  матеріали,  плаковані
       сріблом
 
II.1.4.  Теплообмінники або конденсатори, які   841950900
      мають площу поверхні теплообміну менш
      як 20 кв. м і в яких всі поверхні, що
      знаходяться в контакті з хімікатами,
      виготовлені з одного або кількох  за-
      значених нижче корозійностійких  ма-
      теріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве пок-
       риття)
       графіт
       срібло або  матеріали,  плаковані
       сріблом
 
II.1.5.  Дистиляційні або абсорбційні колони,    841940000
      які мають внутрішній діаметр більш як
      0,1 м та в яких всі поверхні, що зна-
      ходяться в контакті з хімікатами, ви-
      готовлені з одного або кількох зазна-
      чених нижче корозійностійких матеріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве пок-
       риття)
       графіт
       срібло або  матеріали,  плаковані
       сріблом
 
II.1.6.  Споряджувальне (наливне) обладнання,   842230000
      яке має дистанційне керування та в
      якому всі поверхні, що знаходяться в
      контакті з хімікатами, виготовлені з
      одного або кількох зазначених  нижче
      корозійностійких матеріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
 
II.1.7.  Вентилі багаторазового ущільнення з от-  848180790
      вором для виявлення течі, вентилі з   848180870
      ущільненням сильфонного типу, зворотні   848180990
      (стопорні) вентилі або мембранні вен-
      тилі, в яких всі поверхні, що знахо-
      дяться в контакті з хімікатами, виго-
      товлені з одного або кількох зазначе-
      них нижче корозійностійких матеріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве пок-
       риття)
 
II.1.8.  Багатоцільові комунікації (подвійні та  841990900
      багатостінні труби)  типу  "труба в
      трубі", які мають отвір для виявлення
      течі та в яких всі поверхні, що знахо-
      дяться в контакті з хімікатами, виго-
      товлені з одного або кількох зазначе-
      них нижче корозійностійких матеріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве пок-
       риття)
       графіт
       срібло або  матеріали,  плаковані
       сріблом
 
II.1.9.  Насоси  герметичні  з багаторазовим   841381900
      ущільненням, з  магнітним  приводом,   841410300
      сильфонний або діафрагмовий; насоси   841410500
      з максимальною продуктивністю  більш   841410900
      як 0,6 куб. м/год або вакуумні насоси
      з максимальною продуктивністю більш як
      5 куб. м/год (при температурі 0 С  і
      тиску 101,30 кПа), в яких всі по-
      верхні, що знаходяться в контакті з
      хімікатами, виготовлені з одного або
      кількох зазначених нижче корозійно-
      стійких матеріалів:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як 25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків
       титан або титанові сплави
       тантал або танталові сплави
       цирконій або сплави цирконію
       фторполімери
       скло або скляне облицювання (в тому
       числі склоподібне або емалеве пок-
       риття)
       графіт
       кераміка
       феросилікон
 
II.1.10.  Печі для спалювання, призначені для   841780900
      знищення бойових  отруйних  речовин,   851420900
      контрольованих хімікатів або хіміч-   851430900
      ного спорядження, обладнані спеціаль-
      но сконструйованими системами подан-
      ня відходів і спеціальними вантажно-
      розвантажувальними механізмами з се-
      редньою температурою в камері згоряння
      більш 1000 С, в яких усі поверхні в
      системі подання відходів, що вступають
      в контакт з продуктами відходів, виго-
      товлені з одного або кількох зазначе-
      них нижче корозійностійких матеріалів
      або облицьовані ними:
       нікель або сплави із вмістом нікелю
       по вазі більш як 40 відсотків
       сплави із вмістом нікелю по вазі
       більш як  25 відсотків і вмістом
       хрому по вазі більш як 20 відсотків;
       кераміка
 
II.2.   Системи та датчики контролю токсичних
      газів
 
II.2.1.  Системи контролю токсичних газів, вклю-  902710100
      чаючи датчики, спроектовані для безпе-   902710900
      рервного функціонування  та придатні   902790900
      для виявлення агентів хімічної зброї,
      хімікатів,  зазначених у  розділі I
      цього Списку, або органічних сполук,
      що містять фосфор, сірку, фтор або
      хлор з концентраціями 0,3 мг/куб. м
      або менше
 
II.2.2.  Системи  контролю  токсичних газів,   902710100
      включаючи датчики, спроектовані  для   902710900
      виявлення фосфорорганічних сполук за   902790900
      допомогою препаратів групи холінестераз
 
Примітки:
 
     1) Експортний контроль не поширюється на обладнання,
       спеціально призначене для використання з цивільною
       метою (для виробництва харчових продуктів, переробки
       целюлози та виробництва паперу, водоочищення) та яке
       за своїми конструктивними особливостями не придатне
       для зберігання, переробки, виробництва або пропуску
       потоку  бойових  отруйних речовин або будь-яких
       контрольованих хімікатів, зазначених у розділі I
       цього Списку
 
     2) Експорт (передача, обмін) будь-якого
       неконтрольованого обладнання, яке містить один або
       кілька контрольованих компонентів,  зазначених  у
       частині II, коли компонент або  компоненти,  що
       контролюються, є частиною цього обладнання і можуть
       бути практично вилучені або використані для інших
       цілей, підлягає експортному  контролю  згідно  з
       порядком, встановленим для обладнання, яке є таким
       компонентом
 
 
              Частина III
 
              Технології
 
III.1.   Технології у будь-якому вигляді, що можуть бути
      використані для розробки, виробництва або викорис-
      тання хімікатів та обладнання, включені до частин
      I та II цих Списків
 
Визначення: "Технологія"  -  (відносно  до цих Списків) -
      спеціальна інформація в будь-якому вигляді (за ви-
      нятком  інформації,  опублікованої у відкритій
      пресі), яка потрібна для розроблення, виробництва
      і використання матеріалів та обладнання, зазначе-
      них у частинах I та II цих Списків.
      Ця інформація може мати форму "технічних даних"
      або "технічної допомоги":
 
         1) "Технічні дані" можуть бути надані в таких
          формах:
          проекти
          плани
          креслення та їх копії
          схеми
          діаграми
          моделі
          формули
          технічні проекти та специфікації
          посібники та інструкції (опис або запис на
          магнітних дисках, стрічках та постійних за-
          пам'ятовувальних пристроях - ПЗП)
         2) "Технічна допомога" може мати такі форми:
           інструкції
           заходи щодо підвищення кваліфікації
           навчання
           практичне освоєння методів роботи
           надання консультацій
 
      Це визначення  "технології"  не  поширюється  на
      "загальнодоступну  технологію"  або  "фундаментальні
      наукові дослідження"
 
      "Загальнодоступна технологія" означає технологію, на
      подальше  розповсюдження  якої  не накладено ніякі
      обмеження. (Обмеження авторського права не вилучають
      технологію з категорії загальнодоступної)
 
      "Фундаментальні наукові   дослідження"   означають
      експериментальні або теоретичні роботи, що проводяться
      головним чином з метою одержання нових знань про
      фундаментальні  принципи  явищ  та  фактів,  що
      спостерігаються, а не для досягнення певної практичної
      мети
 
      "Розроблення" включає всі стадії робіт досерійного
      "виробництва", такі як:
       прикладні дослідження
       науково-дослідні роботи
       дослідно-конструкторські роботи,
       а також:
       проектування
       проектні дослідження
       аналіз проектних варіантів
       розроблення концепцій проектування
       складання та випробування прототипів
        (дослідних зразків)
       схеми дослідного виробництва
       технічна документація
       процес передачі технічної
        документації у виробництво
       визначення проектного вигляду
       компонувальна  схема
       макетування
 
      "Виробництво" включає всі стадії виробництва, такі
      як:
       відпрацювання виробничого процесу
       виготовлення
       складання
       контроль за виробництвом
       випробування
       заходи щодо забезпечення якості
 
      "Використання" включає експлуатацію, установку (в
      тому числі, монтаж на місці), технічне обслугову-
      вання та поточний ремонт (перевірку),  ремонт,
      капітальний ремонт або відновлення
 
Примітка: Дозвіл експорту будь-якого предмету,  включеного
      до Списку, означає також дозвіл експорту тому ж
      кінцевому споживачу мінімуму технології, що не-
      обхідний для монтажу, експлуатації, обслуговування
      та ремонту цього предмета
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Положення про порядок контролю
за експортом, імпортом та транзитом
товарів, що можуть бути використані
у створенні хімічної, бактеріологічної
(біологічної) та токсинної зброї

 

 

 

СПИСОК
збудників захворювань (патогенів) людини, тварин і рослин, їх генетично змінених форм, фрагментів генетичного матеріалу та обладнання і технологій, які можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

 
******************************************************************
 Номер *                     *
позиції *      Найменування         *  Код ТН ЗЕД
******************************************************************
 Частина I
 (змінено згідно з постановою Кабінету
    Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)
I.1.    Патогени, небезпечні для людини та
      тварин
 
I.1.1.   Віруси:
 
I.1.1.1.  Збудник гарячки Денге, серотип I-IV   300290500
 
I.1.1.2.  Збудник японського енцефаліту       300290500
 
I.1.1.3.  Збудник весняно-літнього кліщового
      енцефаліту                 300290500
 
I.1.1.4.  Збудник енцефаліту Сент-Луїсу       300290500
 
I.1.1.5.  Збудник американського енцефаломієліту
      коней                   300290500
 
    
  —————————————————————————————————————— Примітку з позначкою (*) виключено.
 (згідно з постановою Кабінету
   Міністрів України від 17.08.98 р. N 1305)
 I.1.1.6.  Збудник венесуельського енцефаломієліту  300290500
      коней
I.1.1.7.  Збудник західного американського енце-   300290500
      фаломієліту коней
I.1.1.8.  Збудник гарячки долини Ріфт        300290500
I.1.1.9.  Збудник натуральної віспи         300290500
I.1.1.10. Збудник жовтої гарячки           300290500
I.1.1.11. Збудники геморагічних гарячок:
 
I.1.1.11.1. геморагічної  гарячки з нирковим    300290500
      синдромом (Хантаан)
I.1.1.11.2. конго-кримської геморагічної гаряч-    300290500
      ки
I.1.1.11.3. омської геморагічної гарячки       300290500
I.1.1.11.4. геморагічної гарячки Ласса       300290500
I.1.1.11.5. геморагічної гарячки Ебола       300290500
I.1.1.11.6. гарячки Марбург              300290500
I.1.1.11.7. аргентинської геморагічної гарячки    300290500
      (Хунін)
I.1.1.11.8. болівійської геморагічної гарячки    300290500
      (Мачупо)
I.1.1.11.9. гарячки Чикунгунія            300290500
 
I.1.1.12. Збудник лімфоцитарного хоріоменінгіту   300290500
I.1.1.13. Збудник віспи мавп             300290500
I.1.1.14. Збудник білої віспи            300290500
I.1.1.15. Збудник К'ясанурської лісової хвороби   300290500
I.1.1.16. Збудник шотландського енцефаломієліту   300290500
      овець
I.1.1.17. Збудник енцефаліту долини Муррей      300290500
I.1.1.18. Збудник енцефаліту Росіо          300290500
I.1.1.19. Збудник гарячки Оропуше          300290500
 
I.1.1.20. Збудник енцефаліту Повассан        300290500
 
I.1.2.   Рікетсії:
 
I.1.2.1.  Збудник гарячки Ку             300290500
 
I.1.2.2.  Збудник траншейної гарячки         300290500
 
I.1.2.3.  Збудник висипного тифу           300290500
 
I.1.2.4.  Збудник плямистої гарячки Скелястих    300290500
      гір
 
I.1.3.   Бактерії:
 
I.1.3.1.  Збудник сибірської виразки         300290500
 
I.1.3.2.  Збудник бруцельозу:
 
I.1.3.2.1.    бруцела мелітенсис         300290500
I.1.3.2.2.    бруцела суіс            300290500
I.1.3.2.3.    бруцела абортус           300290500
 
I.1.3.3.  Збудник холери               300290500
 
I.1.3.4.  Збудник дизентерії (шигелла)        300290500
I.1.3.5.  Збудник сапу                300290500
I.1.3.6.  Збудник меліоідозу             300290500
I.1.3.7.  Збудник чуми                300290500
I.1.3.8.  Збудник туляремії             300290500
I.1.3.9.  Збудник черевного тифу           300290500
I.1.3.10. Збудник орнітозу              300290500
I.1.3.11. Збудник ботулізму             300290500
I.1.3.12. Збудник газової гангрени (Клострідіум
      перфрінгенс)                300290500
I.1.3.13. Збудник правцю               300290500
I.1.3.14. Збудник хвороби легіонерів         300290500
I.1.3.15. Збудник ентерогеморагічного колібакте-   300290500
      ріозу, серотип 0157 або інші сероти-
      пи - продуценти веротоксину
I.1.3.16. Збудник псевдотуберкульозу         300290500
 
I.1.4.   Токсини:
 
I.1.4.1.  ботулінічні токсини            300290900
I.1.4.2.  токсини  газової  гангрени (токсини   300290900
      Клострідіум перфрінгенс)
I.1.4.3.  токсини золотистого стафілококу      300290900
I.1.4.4  рицин                   300290900
I.1.4.5.  сакситоксин                300290900
I.1.4.6.  дизентерійний токсин            300290900
I.1.4.7.  конотоксин                 300290900
I.1.4.8.  тетродотоксин               300290900
I.1.4.9.  веротоксин                 300290900
I.1.4.10. абрін                   300290900
I.1.4.11. холерний токсин              300290900
I.1.4.12. правцевий  токсин             300290900
I.1.4.13. трихотеценові мікотоксини         300290900
I.1.4.14. мікроцистин (циангінозин)         300290900
 
I.1.5.   Генетично змінені мікроорганізми:
 
I.1.5.1.  Генетично змінені будь-які мікроорга-   300290500
      нізми або генетичні елементи,  які
      містять  фрагменти (ділянки) нуклеї-
      нової кислоти, що кодують  фактори
      патогенності, та які отримані з мікро-
      організмів, зазначених у  підпунктах
      I.1.1.- I.1.3
 
I.1.5.2.  Генетично змінені будь-які мікроорга-   300290500
      нізми  або  генетичні елементи, які
      містять  фрагменти (ділянки) нуклеї-
      нової кислоти, що кодують  будь-який
      з токсинів, зазначених  у  підпункті
      I.1.4
 
I.2.    Патогени, небезпечні для тварин
 
I.2.1.   Віруси:
 
I.2.1.1.  збудник африканської чуми свиней      300290500
I.2.1.2.  збудник грипу птахів, тип А (класична   300290500
      чума)
I.2.1.3.  збудник блютангу              300290500
I.2.1.4.  збудник ящуру               300290500
I.2.1.5.  збудник віспи кіз             300290500
I.2.1.6.  збудник хвороби Ауески           300290500
I.2.1.7.  збудник класичної чуми свиней       300290500
I.2.1.8.  збудник сказу (ліссавіруси)        300290500
I.2.1.9.  збудник хвороби Ньюкасла          300290500
I.2.1.10. збудник чуми дрібних жуйних        300290500
I.2.1.11. збудник  ентеровірусної везикулярної   300290500
      інфекції свиней, серотип 9
I.2.1.12. збудник чуми великої рогатої худоби    300290500
I.2.1.13. збудник віспи овець            300290500
I.2.1.14. збудник хвороби Тешена свиней       300290500
I.2.1.15. збудник везикулярного стоматиту      300290500
 
I.2.2.   Бактерії:
 
I.2.2.1.  збудник плевропневмонії рогатої худоби   300290500
 
I.2.3.   Генетично змінені мікроорганізми:
 
I.2.3.1  Генетично змінені будь-які мікроорга-   300290500
      ганізми або генетичні елементи,  які
      містять  фрагменти (ділянки) нуклеї-
      нової кислоти, що  кодують  фактори
      патогенності  та одержані з  мікро-
      організмів, зазначених у підпунктах
      I.2.1. та I.2.2
 
I.3.    Патогени, небезпечні для рослин
 
I.3.1.   Віруси:
 
I.3.1.1.  збудник кущистості верхівки бананів    300290500
 
I.3.2.   Бактерії:
 
I.3.2.1.  збудник бактеріального опіку цукрової   300290500
      тростини
I.3.2.2.  збудник бактеріального раку цитрусових   300290500
I.3.2.3.  збудник бактеріального опіку рису     300290500
I.3.2.4.  збудник хвороби Пірса винограду      300290500
 
I.3.3.   Мікроскопічні гриби:
 
I.3.3.1.  збудник антракнозу кави          300290500
I.3.3.2.  збудник гельмінтоспоріозу рису       300290500
I.3.3.3.  збудник грибкового опіку листя гевеї    300290500
I.3.3.4.  збудник стеблової іржі пшениці       300290500
I.3.3.5.  збудник жовтої іржі пшениці        300290500
I.3.3.6.  збудник пірікуляріозу рису         300290500
I.3.3.7.  збудник інфекційного всихання цитру-   300290500
      сових
I.3.3.8.  збудник моніліозу какао          300290500
 
I.3.4.   Генетично змінені будь-які мікроорга-   300290500
      нізми або генетичні  елементи, які
      містять фрагменти (ділянки)  нуклеї-
      нової кислоти, що кодують  фактори
      патогенності та одержані з  патогенів
      рослин,  зазначених  у  підпунктах
      I.3.1.- I.3.3
 
 
              Частина II
 
              Обладнання
 
 
II.1.   Комплекти обладнання, які забезпечують
      високий і   максимальний   рівень
      біологічного захисту (РЗ  або  Р4),
      що відповідає вимогам ВОЗ (посібник з
      лабораторного біозахисту, Женева, 1993
      рік)
 
II.2.   Ферментери, які можуть бути використа-   841989900
      ні  для безперервного культивування
      (виробництва) патогенних   мікробів,
      вірусів або токсинів без ризику утво-
      рення аерозолів та які мають такі ха-
      рактеристики:
       об'єм - більше 300 л
       подвійні або множні парові прок-
       ладки
       можливість стерилізації паром без
       попереднього розбирання
 
Примітка: Поняття "ферментери" включає в себе біореактори, хемостати та безперервні 
проточні системи.
 
II.3.   Ферментери  спеціального призначення   841989900
      об'ємом менше 300 л, оснащені прилада-
      ми та обладнанням для використання в
      комбінованих системах
 
II.4.   Центрифугальні сепаратори, що забезпе-   842119910
      чують безперервну сепарацію патогенних
      мікробів без ризику утворення аерозо-
      лів та які мають такі характеристики:
 
       продуктивність - більше 100 л/год
       конструкція виконана повністю або
       частково з полірованої нержавіючої
       сталі або з титану
       подвійні або  багатошарові парові
       прокладки
       можливість стерилізації паром без
       попереднього розбирання
 
Примітка: Термін "центрифугальні сепаратори" включає в себе пристрій для декантування
 
II.5.   Системи фільтрації в поперечному пото-   842129900
      ці, призначені для безперервного кон-
      центрування мікробів, вірусів або ток-
      синів і які мають такі характеристики:
       площину фільтрації - більше 5 кв. м
       можливість стерилізації паром без
       попереднього розбирання
 
II.6.   Обладнання для ліофільного сушіння з   841939000
      продуктивністю 50 - 1000 кг льоду за до-
      бу, яке стерилізується паром
 
Примітка: Обладнання з продуктивністю вище 1000 кг льоду за добу не підлягає експортному 
контролю
 
II.7.   Обладнання, яке може бути використане
      в лабораторіях з рівнем біологічного
      захисту Р3 або Р4:
 
II.7.1.  захисні костюми з повною або частковою   847989900
      автономною вентиляцією
 
II.7.2.  біологічні захисні бокси класу III або   841480900
      ізолюючі системи з аналогічним рівнем
      захисту
 
II.8.   Аерозольні (інгаляційні) камери об'ємом  842489900
      1 куб. м і більше для дослідження впли-
      ву аерозолів мікробів, вірусів або ток-
      синів на тварин
 
II.9.   Обладнання для мікрокапсулювання живих
      мікроорганізмів і токсинів з розміром
      капсул, що отримуються, 1 - 10 мкм:
 
II.9.1.  змішувачі для міжфазної поліконденса-   847982000
      ції (міжфазні поліконденсори)
 
II.9.2.  фазні сепаратори              842119990
 
II.10.   Камери (бокси), оснащені вентиляційним   842139300
      обладнанням з фільтрами НЕРА для очи-
      щення повітря, які можна використати
      для утворення лабораторій з  рівнем
      біологічного захисту Р3 або Р4
 
 
              Частина III
 
              Технології
 
III.1.   Технології у будь-якому вигляді, що можуть бути
      використані для розроблення, виробництва або вико-
      ристання матеріалів і обладнання, що включені до
      частин I та II цього Списку
 
Визначення: "Технологія" - (в цьому Списку) -  спеціальна
      інформація в будь-якому вигляді (за винятком ін-
      формації,  опублікованої  у  відкритій пресі),
      яка потрібна для розроблення,  виробництва і ви-
      користання матеріалів та обладнання, зазначених
      у частинах I та II цього Списку.
      Ця інформація може мати форму "технічних даних"
      або "технічної допомоги".
 
       1) "Технічні дані" можуть бути надані в таких
         формах:
         проекти
         плани
         креслення та їх копії
         схеми
         діаграми
         моделі
         формули
         технічні проекти та специфікації
         посібники та інструкції (опис або запис на
         магнітних дисках, стрічках та постійних
         запам'ятовувальних пристроях - ПЗП)
 
       2) "Технічна допомога" може мати такі форми:
         інструкції
         заходи щодо підвищення кваліфікації
         навчання
         практичне освоєння методів роботи
         надання консультацій
 
      Це визначення  "технології"  не  поширюється  на
      "загальнодоступну  технологію"  або  "фундаментальні
      наукові дослідження"
 
      "Загальнодоступна технологія" означає технологію, на
      подальше розповсюдження якої  не  накладені  ніякі
      обмеження. (Обмеження авторського права не вилучають
      технологію з категорії загальнодоступної)
 
      "Фундаментальні наукові   дослідження"   означають
      експериментальні або теоретичні роботи, що проводяться
      головним чином з метою одержання нових знань про
      фундаментальні  принципи  явищ  та  фактів,  що
      спостерігаються, а не для досягнення певної практичної
      мети
 
      "Розроблення" включає всі стадії робіт досерійного
      "виробництва", зокрема:
       прикладні дослідження
       науково-дослідні роботи
       дослідно-конструкторські роботи,
       а також:
       проектування
       проектні дослідження
       аналіз проектних варіантів
       вироблення концепцій проектування
       складання та випробування прототипів
        (дослідних зразків)
       схеми дослідного виробництва
       технічна документація
       процес передачі технічної
        документації у виробництво
       визначення проектного вигляду
       компонувальна  схема
       макетування
 
      "Виробництво" включає всі стадії виробництва, такі
      як:
       відпрацювання виробничого процесу
       виготовлення
       складання
       контроль за виробництвом
       випробування
       заходи щодо забезпечення якості.
 
      "Використання" включає експлуатацію, установку (в тому
      числі монтаж на місці), технічне обслуговування та
      поточний ремонт (перевірку), ремонт, капітальний ремонт
      або відновлення.
 
Примітка: Дозвіл експорту  будь-якого предмета, включеного до Списку, означає також 
дозвіл експорту тому ж кінцевому споживачу мінімуму технології, що необхідний для монтажу, 
експлуатації, обслуговування та ремонту цього предмета
 

 
——————— 
 

Опрос