Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного основного отпуска длительностью до 56 календарных дней руководящим работникам заведений и учреждений образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам

КМ Украины
Постановление КМ от 14.04.1997 № 346
редакция действует с 05.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 1997 р. N 346

Київ

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 1997 року N 907
,
 від 5 серпня 1998 року N 1237
,
 від 28 березня 2001 року N 289
,
 від 14 січня 2004 року N 40
,
 від 17 листопада 2004 року N 1567
,
 від 30 листопада 2005 року N 1148
,
 від 22 лютого 2006 року N 203
,
 від 16 травня 2007 року N 739
,
 від 26 червня 2007 року N 872
,
 від 25 січня 2012 року N 35
,
 від 18 липня 2012 року N 635
,
 від 7 серпня 2013 року N 538
,
від 29 липня 2015 року N 531
,
 від 20 січня 2016 року N 79
,
від 22 серпня 2018 року N 617
,
від 10 липня 2019 року N 694
,
від 19 лютого 2020 року N 132
,
від 29 липня 2020 року N 672

Додатково див. ухвалу
 Вищого адміністративного суду України
 від 15 червня 2006 року 

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

(пункт 2 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289
,
 від 25.01.2012 р. N 35
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

Інд. 26 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 346

 

 

 

ПОРЯДОК
надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі - установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установ і закладів) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

3. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

4. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України "Про відпустки". Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, - в інший канікулярний період.

5. За бажанням керівних працівників закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996 - 1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

6. У разі звільнення керівних працівників закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 р. N 289,
від 10.07.2019 р. N 694)

 

 

 

ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки керівних працівників
закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників

Посада 

Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів 

I. Заклади дошкільної освіти

1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог

42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед

56

Вихователь

56

Асистент вихователя

56

2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор1

56

Завідувач1 

56 

Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи 

56 

Вихователь

56

Старший вихователь 

56 

Вихователь-методист1 

56 

Вчителі (всіх спеціальностей) 

56 

Інструктор з праці 

56 

Інструктор слухового кабінету 

56 

Інструктор з фізкультури1 

56 

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи1 

56 

Музичний керівник1 

56 

Практичний психолог1 

56 

Соціальний педагог1 

56 

____________
1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників
закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

2 Виноску "2" виключено

II. Заклади позашкільної освіти

Директор3 

42 

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи3 

42 

Акомпаніатор3 

42 

Вихователь3 

42 

Екскурсовод3 

42 

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету3 

42 

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи3 

42 

Концертмейстер3 

42 

Культорганізатор3 

42 

Методист3 

42 

Педагог-організатор3 

42 

Практичний психолог3 

42 

Соціальний педагог3 

42 

Старший вожатий3 

42 

Художній керівник3 

42 

____________
3 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників
закладів та установ освіти. 

III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати) 

Директор4 

56 

Завідувач філією

56

Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи

56

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи4 

56 

Акомпаніатор 

28 

Асистент вчителя, асистент вихователя

56

Вихователь4

56

Позицію виключено

 

Вчителі (всіх спеціальностей)4 

56 

Інструктор слухового кабінету 

56 

Інструктор з праці 

56 

Інструктор з фізкультури

56

Позицію виключено

 

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

56

Позицію виключено

 

Майстер виробничого навчання 

42 

Педагог-організатор 

56 

Перекладач-дактилолог 

42

Помічник директора з режиму 

30 

Практичний психолог4 

56 

Соціальний педагог4 

56 

Старший вожатий4 

56 

Старший вихователь4 

56 

Старший черговий з режиму 

30 

Черговий з режиму 

30 

____________
4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам
спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо)

IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти 

28 

Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42 

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми 

56 

Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу 

42 

Акомпаніатор 

28 

Викладач 

56 

Педагог професійного навчання

56

Вихователь

42

Позицію виключено

 

Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії 

42

Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні 

42

Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 

42 

Керівник фізичного виховання 

56 

Концертмейстер 

56 

Майстер виробничого навчання 

42 

Методист 

42 

Науково-педагогічний працівник 

56 

Перекладач-дактилолог 

42

Практичний психолог 

56 

Соціальний педагог 

56 

Старший майстер 

28 

Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42 

V. Центри професійного розвитку педагогічних працівників

Директор, консультант, психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників

42

VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність

Завідувач логопедичного пункту 

42 

Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру

56

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру

56

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 

56

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 

56

Завідувач інтернату при школі 

28 

Методист із складання кінопрограм фільмотеки 

28 

Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту 

28 

VII. Інші заклади та установи 

1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети 

Вихователь 

56 

Вихователь-методист 

56 

Вчителі (всіх спеціальностей) 

56 

Завідувач навчальної (педагогічної) частини 

56 

Інструктор з праці 

56 

Музичний керівник 

56 

Логопед 

56 

2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей  

Вихователь 

56 

Вихователь-методист 

56 

Вчителі (всіх спеціальностей) 

56 

Завідувач навчальної (педагогічної) частини 

56 

Інструктор з праці 

56 

Музичний керівник 

56 

Логопед 

56 

3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети  

Вчителі (всіх спеціальностей) 

56 

Інструктор з праці 

56 

Логопед 

56 

4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети  

Вихователь 

42 

Вихователь-методист 

42 

Вчителі (всіх спеціальностей) 

56 

Інструктор з праці 

28 

Музичний керівник 

42 

Логопед 

56 

5. Притулки для дітей

Завідувач 

56 

Вихователь-методист 

56 

Вихователь 

56 

Практичний психолог 

56 

6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю; ранньої реабілітації дітей з інвалідністю

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми

56 

Завідувач навчальної (педагогічної) частини 

56 

Вчителі (всіх спеціальностей) 

56 

Викладачі (всіх спеціальностей) 

56 

Асистент вчителя-реабілітолога 

56 

Педагог-організатор 

42 

Педагог професійного навчання 

56 

Педагог соціальний 

56 

Майстер виробничого навчання 

42 

Вихователь 

56 

Вихователь-методист 

56 

Методист 

42 

Практичний психолог 

56 

Логопед 

56 

Культорганізатор 

42 

Керівник музичний 

56 

Керівник гуртка 

42 

Інструктор з праці 

56 

Інструктор з фізкультури 

56 

7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

директор 

56 

вихователь-методист 

56 

вихователь 

56 

практичний психолог 

56 

музичний керівник 

56

VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств 

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв

 

  

що мають науковий ступінь: 

  

доктора наук 

56 

кандидата наук 

42 

не мають наукового ступеня 

28 

Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня 

28 

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств 

28 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.08.97 р. N 907,
 від 05.08.98 р. N 1237,
 від 14.01.2004 р. N 40
,
 від 17.11.2004 р. N 1567
,
 від 30.11.2005 р. N 1148
,
 від 22.02.2006 р. N 203
,
 від 16.05.2007 р. N 739
,
 від 26.06.2007 р. N 872
,
 від 18.07.2012 р. N 635
,
 від 07.08.2013 р. N 538
,
від 29.07.2015 р. N 531
,
 від 20.01.2016 р. N 79
,
від 22.08.2018 р. N 617
,
від 10.07.2019 р. N 694
,
від 19.02.2020 р. N 132
,
від 29.07.2020 р. N 672)

____________

Опрос