Идет загрузка документа (175 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ходе структурной перестройки угольной промышленности

КМ Украины
Постановление КМ от 28.03.1997 № 280
редакция действует с 25.05.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 1997 р. N 280

Київ

Про хід структурної перебудови вугільної промисловості

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1997 року N 798,
від 23 січня 1998 року N 72,
від 27 червня 1998 року N 968,
від 17 серпня 1998 року N 1281,
від 6 січня 1999 року N 26,
 від 23 квітня 2001 року N 368
,
 від 28 лютого 2002 року N 224
,
 від 25 травня 2006 року N 720

Відповідно до Указів Президента України від 7 лютого 1996 р. N 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості" та від 9 січня 1996 р. N 41 "Про додаткові заходи щодо матеріального та морального заохочення працівників вугільної промисловості" і прийнятих на їх розвиток рішень Кабінет Міністрів України, Міністерство вугільної промисловості, інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації здійснюють організаційні та економічні заходи, спрямовані на стабілізацію роботи галузі та соціально-економічної обстановки в шахтарських регіонах.

Незважаючи на складне фінансове становище, в 1996 році для потреб вугільної промисловості виділено з державного бюджету 1124,5 млн. гривень, що становить 82,6 відсотка передбаченої для галузі суми, в тому числі за рахунок видатків на технічне переозброєння підприємств паливно-енергетичного комплексу - 946,5 млн. гривень, або 94,6 відсотка. Значну роль відіграла підтримка галузі з боку Кабінету Міністрів України в питаннях забезпечення розрахунків споживачів за відвантажене їм вугілля, виділення коштів на оплату палива для закладання до державного резерву на електростанціях, а також кредитів комерційних банків для обладнання нових лав. Зусиллями урядових робочих груп, контролюючих і правоохоронних органів на вугільних підприємствах наведено певний порядок, притягнуто до відповідальності посадових осіб, що допускали зловживання із коштами та іншими матеріальними цінностями.

Завдяки вжитим заходам відвернуто небезпеку некерованого саморуйнування вугільної промисловості, забезпечено нормальне функціонування більшості вугільних підприємств і, як результат, постачання народному господарству вугільної продукції, не допущено негативних соціальних наслідків реструктуризації галузі.

Це підтверджує правильність обраної Президентом України, Кабінетом Міністрів України лінії на посилення державної підтримки вугільної промисловості як галузі, що має стратегічне значення для розвитку сучасного виробництва, гарантує енергетичну незалежність держави.

Водночас передбачені указами Президента України та рішеннями Кабінету Міністрів України заходи здійснюються не в комплексі і не в повному обсязі, що знижує їх ефективність, зменшує вплив державної підтримки на стан справ у галузі. Основна ланка паливно-енергетичного комплексу поки що перебуває у глибокій кризі, ускладнюючи становище в економіці в цілому і залишаючись джерелом соціального напруження в країні.

У 1996 році видобуто 70,3 млн. тонн вугілля, що на 13,3 млн. тонн (15,9 відсотка) менше, ніж у 1995 році. Виробничі потужності вугледобувних підприємств використовуються лише на 56,2 відсотка.

Особливо незадовільно працювали об'єднання "Стахановвугілля" (завдання з видобутку вугілля виконано на 28,8 відсотка), "Антрацит" (31,1 відсотка), "Свердловантрацит" (31,5 відсотка), "Лисичанськвугілля" (38 відсотків) у Луганській області та "Орджонікідзевугілля" (49,3 відсотка) і "Дзержинськвугілля" (51,4 відсотка) у Донецькій області.

Основними причинами цього є зниження середньодобового навантаження на очисний вибій на 69 тонн проти планового, у тому числі на 83 тонни - на комплексно-механізований вибій; відплив гірників з очисних вибоїв (8,6 тис. чоловік); невиконання завдань щодо своєчасного введення в дію 156 очисних вибоїв. На підприємствах галузі значно погіршилася технологічна та виробнича дисципліна, залишається надзвичайно високим рівень аварійності і виробничого травматизму. Значної шкоди завдали галузі страйки, внаслідок яких недовидобуто 5,3 млн. тонн вугілля.

Непродуктивно працювали збагачувальні фабрики, завантаження яких становило лише 31,5 відсотка їх виробничої потужності.

Невиконання завдань з видобутку вугілля, погіршення якості продукції, утримання великих за кількістю працівників допоміжних служб поряд із зниженням обсягів вуглевидобутку та інші чинники негативно позначилися на фінансових показниках галузі.

Фінансове становище підприємств украй ускладнюють неплатежі, велика частка бартеру у взаєморозрахунках, яка в цілому становить близько 78 відсотків, а на деяких вугільних підприємствах досягає 90 відсотків. Реалізувавши у 1996 році 54,3 млн. тонн вугільної продукції на суму 4450 млн. гривень, підприємства Міністерства вугільної промисловості одержали за розрахунками за неї лише 977,7 млн. гривень. На 1 березня 1997 р. заборгованість електростанцій Міністерства енергетики та електрифікації вугільним підприємствам за відвантажене їм паливо становила 172 млн. гривень, підприємств Міністерства промисловості - 16,4 млн. гривень, обласних паливопостачальних організацій - 28,5 млн. гривень, комерційних структур - 49,7 млн. гривень.

Становище ускладнюється масовими порушеннями фінансової дисципліни, нецільовим і неефективним використанням коштів, у тому числі бюджетних, які своєчасно не виявлялися і не усувалися Міністерством вугільної промисловості, керівниками виробничих об'єднань та контролюючими органами.

З цих причин за підсумками роботи в 1996 році на шахтах не виплачено заробітної плати на загальну суму 686,7 млн. гривень, з нарахуваннями - 1313,7 млн. гривень, а у вугільній галузі в цілому відповідно 742,9 і 1399,5 млн. гривень.

Структурна перебудова галузі здійснюється фрагментарно. Чітко не визначено перспективи підприємств, особливо шахт, які не увійшли до холдингових компаній. Реальною стала загроза розпаду шахтобудівного комплексу, вугільного машинобудування, втрати ремонтної бази, сервісних центрів з ремонту шахтного устаткування.

Таке становище пояснюється значною мірою тим, що Міністерство вугільної промисловості недостатньо виконує роль керівного центру. Керівники Міністерства, більшості вугільних підприємств виявляють невміння працювати в умовах реформування економічних відносин, мобілізувати внутрішні можливості галузі. Серед них посилюються утриманські настрої, сподівання лише на бюджетні кошти.

Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство соціального захисту населення, Міністерство праці не надають галузі необхідної допомоги у розв'язанні проблем, зокрема в пошуку можливих шляхів і механізмів подолання кризи платежів, погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення соціального статусу гірників та поліпшення соціально-економічної ситуації у шахтарських регіонах.

Міністерство енергетики та електрифікації, Міністерство промисловості, інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації не забезпечують своєчасних і повних розрахунків за відвантажену їм вугільну продукцію, що ще більше загострює фінансове становище галузі.

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Роботу Міністерства вугільної промисловості, Міністерства фінансів, Кіровоградської та Луганської обласних державних адміністрацій щодо виконання указів Президента України і рішень Кабінету Міністрів України з питань структурної перебудови вугільної промисловості визнати недостатньою і такою, що не забезпечує виведення галузі з кризи, стабілізації її роботи і розв'язання соціально-економічних проблем шахтарських регіонів.

2. Вказати Міністру вугільної промисловості Русанцову Ю. О. на серйозні недоліки в організації виконання указів Президента України і рішень Кабінету Міністрів України щодо структурної перебудови галузі і стабілізації її роботи.

Русанцову Ю. О. вирішити питання про відповідальність керівників вугільних підприємств та їх об'єднань за недоліки у керівництві дорученими їм ділянками роботи.

3. Вказати Міністру енергетики та електрифікації Бочкарьову Ю. Г., Міністру промисловості Мазуру В. Л., головам обласних державних адміністрацій: Житомирської - Малиновському А. С., Вінницької - Матвієнку А. С., Сумської - Єпіфанову А. О. на невиконання вимоги Кабінету Міністрів України щодо забезпечення розрахунків з вугільними підприємствами за відвантажену вугільну продукцію і попередити їх про персональну відповідальність за своєчасне проведення цих розрахунків у повному обсязі.

Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити під особисту відповідальність ліквідацію організаціями, що належать до сфери їх управління, існуючої заборгованості за відвантажену вугледобувними (вуглепереробними) підприємствами продукцію, а також разом з Міністерством вугільної промисловості забезпечити укладення договорів (контрактів) на поставку вугільної продукції безпосередньо з її споживачами.

Міністерству вугільної промисловості терміново розробити механізм розрахунків підприємств, що видобувають коксівне вугілля, за використану електроенергію, передбачивши оплату не менш як 50 відсотків її вартості у грошовій формі.

4. Враховуючи надзвичайну важливість вугільної промисловості для економіки та енергетичної незалежності України надавати і далі державну підтримку вугледобувним підприємствам.

5. Міністерству фінансів забезпечити виділення в повному обсязі коштів, які будуть передбачені Державним бюджетом на 1997 рік для фінансування вугільної промисловості, а Міністерству вугільної промисловості забезпечити в 1997 році видобуток не менш як 80 млн. тонн вугілля за графіком згідно з додатком та максимальну його переробку на збагачувальних фабриках для зменшення обсягів відвантаження споживачам рядового вугілля.

6. Затвердити  Програму закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів, торфодобувних підприємств (додається). 

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно із
постановами Кабінету Міністрів України від 06.01.99 р. N 26,
 від 28.02.2002 р. N 224)

7. Надати право Міністерству вугільної промисловості разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерством фінансів переглядати річні терміни виконання заходів, передбачених Програмою ліквідації та закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів, торфодобувних підприємств, залежно від обсягів виділених бюджетних коштів з урахуванням зміни форми власності на майно цих шахт.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 720)

Міністерству вугільної промисловості щорічно до 1 березня доповідати Кабінетові Міністрів України про хід реалізації Програми закриття неперспективних шахт і розрізів, торфодобувних підприємств.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 720)

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 368,
 від 28.02.2002 р. N 224)

8. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з Національним агентством з реконструкції та розвитку в тижневий термін розробити і затвердити графік фінансування заходів, спрямованих на закриття збиткових і неперспективних шахт, у обсягах, що передбачаються на 1997 рік.

9. Пункт 9 втратив чинність.

(згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.98 р. N 968) 

10. Пункт 10 втратив чинність.

(згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.98 р. N 968) 

11. Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Міністерством вугільної промисловості передбачити у проекті Державного бюджету на 1997 рік кошти на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств і передаватимуться з державної у комунальну власність.

12. Міністерству вугільної промисловості спрямувати:

необхідну кількість коштів на будівництво пріоритетних об'єктів вугільної галузі, які споруджуватимуться, та тих, що підлягають консервації в 1997 році, погашення заборгованості за виконані в 1996 році роботи на тих об'єктах, будівництво яких передбачалося програмою на 1996 рік за рахунок централізованих капітальних вкладень, а також виплату вихідної допомоги і всіх належних сум, які згідно із законодавством сплачуються підприємствами і організаціями на день звільнення працівникам, що вивільняються у зв'язку з скороченням штатів та ліквідацією підприємств вугле-, шахтобудівного комплексу;

(абзац другий пункту 12 доповнено згідно із 
постановою Кабігнету Міністрів України від 26.07.97 р. N 798) 

200 млн. гривень за рахунок коштів державної підтримки вугледобувних підприємств, що передбачаються на 1997 рік, на поповнення лінії діючих очисних вибоїв.

13. Міністерству вугільної промисловості разом з Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій у місячний термін розглянути перелік вугле-, шахтобудівних підприємств та організацій, проаналізувати їх фінансово-економічний стан і подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо занесення цих підприємств до реєстру неплатоспроможних.

14. Міністерству вугільної промисловості разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями та галузевими профспілками в десятиденний термін доопрацювати проект Положення про соціальний захист працівників вугільної промисловості, вивільнених у зв'язку з ліквідацією шахт (розрізів), і подати його в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

15. Дозволити Міністерству вугільної промисловості спрямувати, як виняток, частину бюджетних коштів, передбачених на реструктуризацію вугільної промисловості, для фінансування:

цільових комплексних галузевих науково-технічних програм і заходів щодо реформування галузевих наукових організацій - 5 млн. гривень;

введення в експлуатацію в поточному році цеху з виробництва довгомірних сталевих канатів на Харцизькому канатному заводі (ВАТ "Силур") - 12 млн. гривень;

створення на базі відкритого акціонерного товариства "Лисичанський завод гумотехнічних виробів" потужностей з виробництва важкозаймистих конвеєрних стрічок з виділенням для цього 4 млн. гривень як внеску держави до його статутного фонду.

Міністерству промисловості забезпечити починаючи з III кварталу 1997 р. випуск зазначеної продукції.

16. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству фінансів разом з Національним банком у першому півріччі ц. р. вирішити питання щодо залучення в 1997 році вугледобувними підприємствами кредитних ресурсів комерційних банків для обладнання лав. З метою підтримки вітчизняних товаровиробників спрямувати зазначені ресурси, а також бюджетні кошти, які виділяються вугільній промисловості, для придбання продукції матеріально-технічного призначення, передусім виробленої на машинобудівних заводах України.

Міністерству фінансів передбачити у проекті державного бюджету на 1998 рік кошти на часткове погашення зазначених кредитів та оплату відсотків за користування ними.

17. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству праці, Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з галузевими профспілками в місячний термін проаналізувати структуру боргів із заробітної плати, що утворилися за попередній період, розробити та подати конкретні пропозиції щодо розв'язання цієї проблеми.

18. Міністерству фінансів з метою зменшення заборгованості обласних паливопостачальних організацій виділяти Міністерству вугільної промисловості кошти з державного бюджету в частині різниці між оптовою та роздрібною ціною вугільної продукції, а також субсидій населенню на придбання твердого палива з віднесенням зазначених видатків на взаєморозрахунки між державним бюджетом та місцевими бюджетами дотаційних областей.

19. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Фондом державного майна до 1 липня 1997 р. подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження механізму, який би стимулював передачу в оренду збиткових шахт, що підлягають закриттю, зокрема шляхом звільнення орендаря від попередніх боргових зобов'язань та зниження орендної плати.

20. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі разом з Міністерством вугільної промисловості, Міністерством економіки, Міністерством фінансів продовжити практику сезонного цінового стимулювання реалізації вугільної продукції, запроваджену ними в 1996 році.

21. Міністерству транспорту, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству вугільної промисловості розробити і ввести в дію на період з 1 квітня по 31 жовтня 1997 р. спеціальний (сезонний) тариф на перевезення залізничним транспортом експортної вугільної продукції, яка реалізується за сезонними цінами.

22. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству праці, Державному комітетові по нагляду за охороною праці разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та галузевими профспілками в місячний термін здійснити комплексну перевірку стану безпеки праці на вугільних підприємствах, проаналізувати причини високого рівня травматизму та аварійності, вишукати всі можливі внутрішні резерви та вжити дієвих заходів для його зниження.

23. Державному комітетові по нагляду за охороною праці виділити Міністерству вугільної промисловості з Державного фонду охорони праці 5 млн. гривень для придбання засобів індивідуального захисту шахтарів.

24. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству праці, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Державному комітетові по нагляду за охороною праці разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями та галузевими профспілками в місячний термін провести комплексну перевірку обгрунтованості встановлення органами медико-соціальної експертизи після прийняття Закону України "Про охорону праці" (стаття 11) стійкої втрати професійної працездатності працівниками, потерпілими на виробництві, а також правильності визначення сум та відшкодування підприємствами, організаціями, установами збитків, заподіяних працівникам ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків.

25. Міністерству вугільної промисловості в місячний термін:

з метою збільшення обсягів вуглевидобутку переглянути програми розвитку гірничих робіт в частині їх оптимізації та забезпечення за рахунок мобілізації всіх внутрішніх резервів і ресурсів підприємств збільшення обсягів проведення гірничих виробок, підготовки нових лав, будівництва нових горизонтів, зменшення довжини гірничих виробок, що підтримуються, удосконалення схем транспорту і провітрювання, доведення використання наявних потужностей з видобутку вугілля до 80 відсотків;

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 1997 р. N 189 забезпечити до 1 травня 1997 р. укладення (переукладення) контрактів з директорами шахт, передбачивши в них показники ефективності використання державного майна та відповідальність за нарахування фонду оплати праці, формування собівартості видобутку вугілля, цільове використання бюджетних коштів, що виділяються на державну підтримку збиткових вугледобувних підприємств;

проаналізувати на всіх рівнях і на кожному підприємстві структуру управління та чисельність працюючих, особливо не зайнятих в основному виробництві, та розробити конкретні програми скорочення штатів за рахунок оптимізації процесів, удосконалення гірничого господарства, запровадження прогресивних технологій та техніки, які відповідають сучасному світовому рівню;

з метою розв'язання за відсутності необхідних обігових коштів проблеми забезпечення вугільних підприємств необхідним обладнанням, устаткуванням, засобами автоматики, контролю та безпеки, особливо продукцією власного машинобудівного комплексу, запровадити нові форми надання в експлуатацію цієї продукції, в тому числі шляхом широкого запровадження лізингу.

26. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству промисловості, Міністерству енергетики та електрифікації, Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації розробити до 1 травня 1997 р. порядок незалежної сертифікації вугілля та продуктів його переробки.

27. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству у справах науки і технологій, Міністерству економіки разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук та обласними державними адміністраціями в двомісячний термін провести перевірку стану експлуатації шламонакопичувачів з відходами вуглезбагачення і за її результатами внести до Кабінету Міністрів України узгоджений проект програми розроблення та запровадження технологій промислового використання шламів, поліпшення екологічної ситуації у вугледобувних регіонах та відвернення можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних з проривами дамб хвостосховищ.

28. Визнати такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України (додаються).

29. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В. В.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 37 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1997 р. N 280

 

 

 

ГРАФІК
видобутку вугілля
підприємствами Мінвуглепрому в 1997 році

                           (тис. тонн)
******************************************************************
 Місяць *Загальний *          У тому числі
    *видобуток ***********************************************
    * вугілля * коксівного *енергетичного *   зокрема
    *     *      *       *******************
    *     *      *       * кам'яного *бурого
******************************************************************
 
Січень  6104,4    2380,3    3724,1    3630,1    94
Лютий   6503,9    2548,4    3955,5    3741,5    214
Березень 7115     2581,3    4533,7    4362,7    171
Квітень  6710     2169     4541     4334     207
Травень  6382     2063     4319     4104     215
Червень  6579     2127     4452     4237     215
Липень  6580     2127     4453     4203     250
Серпень  6702     2167     4535     4285     250
Вересень 6706     2168     4538     4288     250
Жовтень  6800     2198     4602     4352     250
Листопад 6805     2200     4605     4355     250
Грудень  7012,7    2271     4741,7    4491,7    250
 
Усього  80000    27000    53000    50384    2616
******************************************************************
 

 

 

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

 
В. РЯБОКОНЬ

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1997 р. N 280

 

 

 

ПОРЯДОК
визначення вугледобувних підприємств, яким надається державна підтримка, та механізм її надання

Порядок втратив чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 січня 1999 року N 26)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1997 р. N 280

 

 

 

ПРОГРАМА
закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів, торфодобувних підприємств

(назва Програми із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

Вступ

Вугілля займає провідне місце серед природних ресурсів органічного палива України. При нинішньому рівні видобутку його вистачить більше ніж на 200 років.

На частку вугілля припадає 60 відсотків власних енергетичних ресурсів, у загальному споживанні ресурсів органічного палива воно становить 22 відсотки.

Виробничі потужності з видобутку вугілля станом на 1 січня 1997 року становлять 120,97 млн. тонн.

На початок 1997 року у вугільній галузі працювало 636 тис. чоловік, у тому числі 534,5 тис. чоловік промислово-виробничого персоналу.

Гірничо-геологічні умови розробки родовищ вугілля, особливо в Донецькому басейні, складні. Вони характеризуються малою потужністю вугільних пластів, великою глибиною їх залягання, високою газоносністю, схильністю до раптових викидів вугілля і газу, слабкістю вміщуючих порід тощо. Більш як 38 відсотків шахт розробляють пласти, небезпечні раптовими викидами вугілля та газу (76 відсотків належать до шахт з високою газоносністю). Температура гірничих порід на освоєних глибинах становить 45 - 52° С. Майже на третині шахт нагрівання повітря у вибоях перевищує допустимі норми.

Складні гірничо-геологічні умови, несвоєчасне оновлення шахтного фонду, зниження продуктивності праці та зменшення обсягів видобутку вугілля призвели до значного підвищення його собівартості. У зв'язку з цим на окремих шахтах вона сьогодні перевищує ціну імпортованого.

Обсяг видобутку вугілля знизився в Україні в 2,3 раза - з 164,8 млн. тонн у 1990 році до 71,7 млн. тонн у 1996 році, тоді як чисельність зайнятих у галузі працівників лише в 1,3 раза. У 1990 році в галузі працювало 961 тис. чоловік, в 1996 році - 671 тис. чоловік.

Тим часом вугільна промисловість є однією з найважливіших галузей національної економіки. Тому вона потребує державної підтримки, яку необхідно використати для проведення в середньостроковий період реструктуризації і тим самим для пом'якшення критичної соціально-економічної ситуації у вугледобувних регіонах.

Цілі і завдання реструктуризації вугільної промисловості

Реструктуризація вугільної промисловості сприятиме розв'язанню завдань загальної стабілізації економіки та структурних реформ у країні.

Реформа у вугільній промисловості у довгостроковій перспективі повинна привести до збільшення обсягів видобутку вугілля та відповідного скорочення дотацій за рахунок підвищення продуктивності праці і адресного спрямування коштів на вирішення невідкладних виробничих і соціальних питань. Вона також сприятиме ефективнішому використанню трудових та фінансових ресурсів на інших ділянках виробництва.

Здійснення реформ на першому етапі має на меті створення у середньостроковий період виробництва меншого обсягу, але значно ефективнішого. Таким чином, економічно життєздатний сектор вугільної промисловості збережеться і забезпечить створення основних передумов для виконання Програми розвитку вугільної промисловості та соціальної сфери шахтарських регіонів на період до 2005 року, а також Національної енергетичної програми України до 2010 року, тобто вугілля залишиться і в довгостроковій перспективі основним енергоносієм, потреба у якому задовольнятиметься за рахунок власного виробництва.

Основні напрями реформ у вугільній промисловості визначено в Указі Президента України від 7 лютого 1996 року N 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості".

Передбачені Указом заходи спрямовані на поглиблення реформ, здійснення подальшої лібералізації ринку вугільної продукції і підвищення її конкурентоспроможності та створення сприятливих умов для залучення інвестицій - важливих важелів підвищення продуктивності праці та нарощування обсягів видобутку вугілля.

Основні критерії для визначення шахт, розрізів і торфодобувних підприємств, що підлягають закриттю

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

Закриття економічно неперспективних шахт покладено в основу стратегії реструктуризації вугільної галузі і підвищення ефективності її роботи.

Основні критерії закриття шахт:

вичерпання промислових запасів вугілля або їх обмеженість (не більш як на 3 - 4 роки);

низькі техніко-економічні показники, що призводить до значного перевищення собівартості видобутку вугілля над цінами на нього на внутрішньому ринку;

складні гірничо-геологічні умови видобутку.

На 32 шахтах та 2 розрізах, які підлягають закриттю до 1999 року, практично вичерпано промислові запаси. Собівартість 1 тонни вугілля на 69 шахтах перевищує світовий рівень цін у два і більше разів. На 38 шахтах гірничі роботи ведуться на глибині 1000 - 1300 метрів.

Основним критерієм прийняття рішення про закриття торфодобувних підприємств є вичерпання промислових запасів торфу.

(розділ доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224,
 у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Перелік шахт і розрізів, торфодобувних підприємств, що підлягають закриттю, наведено в додатку N 1.

(абзац восьмий із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

Основні проблеми, пов'язані із закриттям шахт, розрізів і торфодобувних підприємств

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

Закриття шахт, розрізів і торфодобувних підприємств пов'язане з розв'язанням складних соціальних, технічних та економічних проблем.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

Міністерство вугільної промисловості розробило проект і методику розрахунку витрат, пов'язаних із закриттям шахт, розрізів і торфодобувних підприємств, згідно з якою витрати на закриття шахт складаються із витрат на:

(абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

фізичне закриття шахт, розрізів і торфодобувних підприємств;

(абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

проведення природоохоронних заходів;

передачу у комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури;

забезпечення соціального захисту працівників, що звільняються;

створення робочих місць на підприємствах вугільної промисловості або в інших галузях;

будівництво житла для сімей шахтарів.

Фізичне закриття шахт, розрізів і торфодобувних підприємств передбачає демонтаж обладнання, ліній електропередачі і зв'язку, засипання стволів, шурфів, водовідливів, здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією непридатних будівель, гірничих виробок. Демонтаж обладнання передбачається здійснювати за умови економічної доцільності.

(абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

Природоохоронні заходи спрямовані на розв'язання проблем водовідливу, запобігання вибухам і викидам газу, гасіння та озеленення відвалів, проведення рекультиваційних робіт.

Паралельно із закриттям шахт, розрізів і торфодобувних підприємств передбачається передача у комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на їх балансі.

(абзац одинадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

Розподіл чисельності робітників за напрямами працевлаштування та соціального захисту в розрізі областей наведено в додатку N 2.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Програми закриття неперспективних
вугільних шахт і розрізів

 

 

 

ПЕРЕЛІК
шахт і розрізів, торфодобувних підприємств, що підлягають закриттю

(назва додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

************************************************************************************
                 *    * Промислові *Виробнича  * Чисель-
   Найменування        * Марка * запаси на *потужність на* ність пра-
шахт, розрізів, їх підпорядкування* вугілля* 1 січня  *1 січня   * цівників,
                 *    * 1996 року, *1996 року,  * чоловік
                 *    * млн. тонн *тис. тонн  *
************************************************************************************
    Шахти та розрізи, на яких проводилися роботи із закриття в 1996 році
 
Мінпаливенерго 394,2    2270      39559
            (змінено згідно з постановою Кабінету
          Міністрів України від 23.04.2001 р. N 368)
 Донецька область                99,8     490      20012
"Донецьквугілля"                30,3     120      8091
Кіровська*              Ж      2,5            1991
імені газети "Правда"*        Т     11,4            3070
Панфіловська**           ГЖО     12      120      2226
Мушкетівська*            Т      4,4             804
"Макіїввугілля"                 18,2            2471
Центральна*             К     18,2            2471
"Селидіввугілля"                39,6     370      3870
Селидівська**            Д     16,5     170      1734
Гірник**               Д     23,1     200      2136
"Орджонікідзевугілля"              11,6            2087
Червоний Жовтень*          Т     11,6            2087
"Жовтеньвугілля"                 0,1            1470
Кримська*              Т      0,1             627
Харцизька*              Т                    780
"Торезантрацит"                               2023
Червона Зірка**           А                    702
Ремівська*              А                    601
Восход* 
                   А                    720
Луганська область               274,7    1180      15536
"Луганськвугілля"                47,1            1044
Никонор*               Т     47,1            1044
"Стахановвугілля"               134,6     500      6024
імені Ілліча*            К     51,2     500      2052
Центральна-Ірміне*          Ж     21,1            2004
Замківська*             Т     16,1             688
Брянківська*             К     46,2            1280
"Краснодонвугілля"               39,8     200      2005
Донецька*              ГЖ     14      200      1002
імені С. Тюленіна*          Ж     25,8            1003
"Донбасантрацит"                28,3     250      3118
Запорізька*             А     27,6     250      1012
Єлизаветівська**           А      0,7            1048
N 4 Мусинська*            А                   1058
"Антрацит"                    6             1400
Центральна*             А                    605
імені газети "Луганська       А      6              795
Правда"*
"Ровенькиантрацит"                      230       750
N 3 імені Дзержинського**      А            230       750
"Свердловантрацит"               18,9            1195
Ленінська*              А     11,1             542
Свердловська*            А      7,8             653
Волинська область                7,1     300      1773
"Укрзахідвугілля"                7,1     300      1773
N 2 Нововолинська*         ДГ      7      300       433
N 3 Нововолинська*         ДГ      0,1             365
N 6 Нововолинська*         ДГ                    309
N 7 Нововолинська*         ДГ                    323
N 8 Нововолинська*         ДГ                    343
Закарпатська область
Ільниця**                                  120
         (доповнено згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1281)
Львівська область                              572
 (виключено згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1281)
"Укрзахідвугілля"                              452
N 1 Червоноградська*        ГЖО                   452
 
Кіровоградська область             12,1     300       716
"Олександріявугілля"              12,1     300       716
Верболозівська*           Б      7,5     300       216
Новомиргородська*          Б      4,6             159
Світлопольська*           Б                    109
розріз Балахівський*         Б                    232
 
Черкаська область                0,5             900
"Олександріявугілля"               0,5             900
Козацька*              Б      0,5             900
 
Житомирська область                             50
"Олександріявугілля"                             50
дільниця Південно-          Б                    50
андрушівська
розріз Коростишівський**
 
      Шахти, на яких роботи із закриття розпочинаються в 1997 році
 
Мінпаливенерго 232,5    3740      26413
            (змінено згідно з постановою Кабінету
          Міністрів України від 23.04.2001 р. N 368)
 Донецька область                172,8    2590      20017
"Макіїввугілля"                 54,3    1000      8087
імені А. Г. Батова*          К     20,4     300      1999
Пролетарська Крута*         КС      9,6     150      1698
Червоногвардійська*         Ж     19      300      1993
імені С. Орджонікідзе*        К      5,3     250      2397
"Артемвугілля"                 118,5    1530      11930
Кочегарка*             КЖ     11,3     350      2985
імені М. О. Ізотова*        КЖ     22,2     400      2954
імені Ю. О. Гагаріна*         КЖ     53,6     380      2500
Кондратівка*             Т     15,7     400      2495
Олександр-Захід*           Т     15,7             996
 
Луганська область                59,7    1150      6396
"Луганськвугілля"                26      300      2564
Україна*               Т     26      300      2564
"Стахановвугілля"                17,6     550      1795
Максимівська*            КС      2,8     250      1091
Луганська*             ДТ     14,8     300       704
"Краснодонвугілля"                              857
Краснодарська Південна**                           857
"Свердловантрацит"               16,1     300      1180
імені В. В. Володарського*      А     16,1     300      1180
 
      Шахти, на яких роботи із закриття розпочинаються в 1998 році
 
Мінпаливенерго 106,4    2415      11949
            (змінено згідно з постановою Кабінету
          Міністрів України від 23.04.2001 р. N 368)
 Донецька область                67,8    1485      7562
"Орджонікідзевугілля"              40,8     825      4332
Юний Комунар*           КС,Т     25,6     360      2024
Червоний Профінтерн*        ТС     15,2     465      2308
"Шахтарськвугілля"                      310      1230
Московська*             А            310      1230
"Торезантрацит"                 27      350      2000
Об'єднана*              А     24      200      1180
N 2**                А      3      150       820
"Донвугілля"
Заперевальна N 1**         ОС            200      1620
 (доповнено згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1281)
Луганська область                38,6     930      4387
"Стахановвугілля"                8,5     430      2356
імені І. В. Чеснокова*         Ж      7,3     250      1395
Бежанівська*             Ж      1,2     180       961
"Свердловантрацит"                8,5     300      1208
імені П. Л. Войкова*         А      8,5     300      1208
"Краснодонвугілля"               21,6     200       823
Перемога*              Ж     21,6     200       823
"Луганськвугілля"
Ленінка*               А            270      1281
 (доповнено згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1281)
Дніпропетровська область
"Павлоградвугілля"
Першотравнева**           Г            500      1117
 
Львівська область
"Укрзахідвугілля"
Великомостівська N 5*        Г      0,3     200       865
 
Черкаська область
"Олександріявугілля"
шахтоуправління "Ватутінське"*    Б            200       487
 (доповнено згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1281)
 Шахти, на яких роботи із закриття розпочинаються в 1999 році
 
Мінпаливенерго 123,5    4860      29495
            (змінено згідно з постановою Кабінету
          Міністрів України від 23.04.2001 р. N 368)
 Донецька область                94,3    2310      19020
"Донецьквугілля"                58,5    1260      10795
імені М. Горького*          К     21,1     500      3865
N 6 Червона Зірка*          Т      9,1     170      1698
N 9 Капітальна*           Т      9,9     190      1302
N 12 Наклонна*            Т      3,5     160      1630
Куйбишевська*            ГЖО     14,9     240      2300
"Макіїввугілля"                 11,5     100      1970
N 21**                К     11,5     100      1970
"Торезантрацит"                 24,3     950      6255
Лісова*               А      1,6     200      1437
Міуська*               А      0,9     250      1756
N 3 біс*               А      4,8     200      1399
N 43**                А      2,7     100       590
Донецька**              А     14,3     200      1073
 
Луганська область                7,1     400      3213
"Стахановвугілля"                3,3     400      2152
Голубівська*             Г      3,3     400      2152
"Лисичанськвугілля"               3,8            1061
Матроська*              Д      3,8            1061
 
Волинська область                6,7     550      3381
"Укрзахідвугілля"                6,7     550      3381
N 1 Нововолинська*         ДГ      5      300      1216
N 5 Нововолинська*         ДГ      1,7     250      2165
 
Львівська область                15,4    1600      3881
"Укрзахідвугілля"                15,4    1600      3881
N 8 Великомостівська*        ГЖ      2,6     650      1486
Червоноградська*          ГЖО     12,8     950      2395

Шахти і розрізи, на яких роботи із закриття розпочалися у 2000 році

Мінпаливенерго 

 

229,2 

3375 

11226 

Донецька область 

 

50,4 

100 

4287 

"Донецьквугілля" 

 

 

 

 

Жовтнева* 

Г 

 

 

839 

"Макіїввугілля" 

 

 

 

 

N 10-біс* 

Т 

7,5 

 

250 

Радянська* 

ТС, Т

9,1 

 

1218 

"Добропіллявугілля" 

 

 

 

 

Красноармійська* 

ДГ 

31,7 

 

1138 

"Орджонікідзевугілля" 

 

 

 

 

N 4 шахтоуправління
"Олександрівське"** 

А 

2,1 

100 

375 

"Шахтарськвугілля" 

 

 

 

 

Фомінська** 

А 

 

 

275 

"Жовтеньвугілля" 

 

 

 

 

Донецька** 

А 

 

 

192 

Луганська область 

 

160,5 

2275 

6441 

"Луганськвугілля" 

 

 

 

 

Імені С. В. Косіора* 

А 

36,8 

150 

798 

Комісарівська* 

Т 

10,8 

150 

919 

Пролетарська* 

Д, ДГ 

19,7 

200 

865 

Анненська* 

ТС, Т

12,5 

250 

779 

"Краснодонвугілля" 

 

 

 

 

Імені Ф. П. Лютікова* 

Ж 

34,5 

400 

899 

"Свердловантрацит" 

 

 

 

 

Майська* 

А 

9,5 

 

330 

"Первомайськвугілля" 

 

 

 

 

Родіна* 

ДГ, Г, ГЖО

300 

267 

Райдуга* 

ДГ, Г

0,9 

150 

534 

"Лисичанськвугілля" 

 

 

 

 

Кременна* 

Д 

12,6 

325 

503 

"Луганськвуглебудреструктуризація"

 

 

 

 

Алмазна** 

А 

18,2 

350 

547 

Кіровоградська область 

 

18,7 

1000 

498 

"Олександріявугілля" 

 

 

 

 

Морозівська* 

Б 

7,2 

 

190 

Розріз "Бандурівський"* 

Б 

5,3 

500 

293 

Розріз "Верболозівський"* 

Б 

6,2 

500 

15 

(доповнено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2001 р. N 368) 

Торфодобувні підприємства, роботи із закриття яких розпочинаються у 2002 році

Мінпаливенерго 

54 

286 

Житомирська область 

34 

204 

Укрторф 

  

  

Бучмани** 

34 

204 

Чернігівська область 

20 

82 

Укрторф 

  

  

Замглай** 

20 

82  

(доповнено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2002 р. N 224)

_____________

 * Підприємство - юридична особа.

** Структурний підрозділ підприємства - юридичної особи.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Програми закриття неперспективних
вугільних шахт і розрізів

 

 

 

Розподіл
чисельності робітників шахт, розрізів і торфодобувних підприємств, що підлягають закриттю, за напрямами працевлаштування та соціального захисту

(чоловік)

Напрями розподілу чисельності робітників 

Усього 

У тому числі за роками 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2002 

Мінпаливенерго 

  

  

  

  

  

  

  

Чисельність на 1 січня 1996 р. 

118928 

39559 

26413 

11949 

29495 

11226 

286 

на час закриття 

102256 

33064 

22450 

10158 

25072 

11226 

286 

Переводяться на інші підприємства галузі 

29343 

9918 

6735 

3047 

7523 

2120 

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

підлягають перекваліфікації 

8484 

2978 

2021 

915 

2258 

312 

  

Залишаються на підприємствах для виконання ліквідаційних робіт 

24940 

8264 

5613 

2539 

6266 

2176 

82 

Звільняються 

72913 

23146 

15715 

7111 

17549 

9106 

286 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

пенсіонери 

12557 

3473 

2359 

1067 

2635 

2998 

25 

Одержують відшкодування у зв'язку з втратою працездатності 

  

23807 

37749 

4203 

54447 

8183 

19 

Забезпечуються житлом 

2661 

659 

448 

204 

508 

842 

  

Забезпечуються вугіллям безоплатно 

  

37693 

59953 

66983 

87114 

17109 

  

Працевлаштовуються 

60356 

19673 

13356 

6044 

14914 

6108 

261 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

через центри зайнятості 

33093 

14730 

7199 

2508 

4685 

3971 

  

на новостворюваних робочих місцях 

27263 

4943 

6157 

3536 

10229 

2137 

261 

Житомирська область 

  

  

  

  

  

  

  

Чисельність на 1 січня 1996 р. 

204 

  

  

  

  

  

204 

на час закриття 

204 

  

  

  

  

  

204 

Переводяться на інші підприємства галузі 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

підлягають перекваліфікації 

  

  

  

  

  

  

  

Залишаються на підприємствах для виконання ліквідаційних робіт 

47 

  

  

  

  

  

47 

Звільняються 

204 

  

  

  

  

  

204 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

пенсіонери 

14 

  

  

  

  

  

14 

Одержують відшкодування у зв'язку з втратою працездатності 

  

  

  

  

  

Забезпечуються житлом 

  

  

  

  

  

  

  

Забезпечуються вугіллям безоплатно 

  

  

  

  

  

  

  

Працевлаштовуються 

190 

  

  

  

  

  

190 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

через центри зайнятості 

  

  

  

  

  

  

  

на новостворюваних робочих місцях 

190 

  

  

  

  

  

190 

Чернігівська область 

  

  

  

  

  

  

  

Чисельність на 1 січня 1996 р. 

82 

  

  

  

  

  

82 

на час закриття 

82 

  

  

  

  

  

82 

Переводяться на інші підприємства галузі 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі  

 

 

 

 

 

 

 

підлягають перекваліфікації 

  

  

  

  

  

  

  

Залишаються на підприємствах для виконання ліквідаційних робіт 

35 

  

  

  

  

  

35 

Звільняються 

82 

  

  

  

  

  

82 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

пенсіонери 

11 

  

  

  

  

  

11 

Одержують відшкодування у зв'язку з втратою працездатності 

14 

  

  

  

  

  

14 

Забезпечуються житлом 

  

  

  

  

  

  

  

Забезпечуються вугіллям безоплатно 

  

  

  

  

  

  

  

Працевлаштовуються 

71 

  

  

  

  

  

71 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

через центри зайнятості 

  

  

  

  

  

  

  

на новостворюваних робочих місцях 

71 

  

  

  

  

  

71  

(додаток 2 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2001 р. N 368
,
 від 28.02.2002 р. N 224)

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1997 р. N 280

 

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 521 "Про стан справ у вугільній промисловості та хід виконання Указу Президента України від 7 лютого 1996 року N 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості".

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 1996 р. N 609 "Про хід виконання рішень Президента України та Уряду України щодо стабілізації роботи вугільної промисловості".

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1996 р. N 881 "Про результати перевірки стану справ у вугільній промисловості Донецької та Луганської областей і додаткові заходи щодо поліпшення роботи цієї галузі".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1104 "Про забезпечення своєчасних розрахунків споживачів за вугілля та вугільну продукцію і поліпшення фінансового становища вугледобувних підприємств".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1105 "Про додаткові заходи щодо прискорення структурної перебудови вугільної промисловості та поліпшення соціально-економічної ситуації у шахтарських регіонах".

 
____________ 
 

Опрос