Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного положения об обществе взаимного страхования

КМ Украины
Постановление КМ от 01.02.1997 № 132
редакция действует с 06.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 1997 р. N 132

Київ

Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2003 року N 871
,
 від 28 березня 2012 року N 256

З метою реалізації положень, визначених у Законі України "Про страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Тимчасове положення про товариство взаємного страхування (додається).

2. Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Міністерству фінансів, Міністерству економіки вивчити питання щодо доцільності розроблення законодавчого акта про діяльність товариств взаємного страхування та подати до 1 травня 1997 р. відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
В. ДУРДИНЕЦЬ

 

Інд. 67 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 1 лютого 1997 р. N 132

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про товариство взаємного страхування

1. Це Положення розроблене з урахуванням вимог, передбачених статтею 14 Закону України "Про страхування", і визначає порядок створення та діяльності товариств взаємного страхування в Україні.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

2. Товариство взаємного страхування є юридичною особою-страховиком, створене відповідно до Закону України "Про страхування" з метою страхування ризиків членів цього товариства. Члени товариства взаємного страхування є учасниками цього товариства (далі - члени товариства).

3. Страхувальниками товариства взаємного страхування можуть бути члени цього товариства - юридичні особи та дієздатні громадяни, якщо це передбачено його установчими документами.

4. Відповідальністю товариства взаємного страхування є зобов'язання щодо виплати страхових сум та страхових відшкодувань членам цього товариства у разі настання страхових випадків. При цьому загальні зобов'язання товариства взаємного страхування визначаються як сума зобов'язань щодо страхових ризиків усіх членів цього товариства, страхування яких передбачено договором між ними. Відповідно до цього страховою сумою є сума, в межах якої провадяться виплати у разі настання страхових випадків для кожного з членів товариства.

5. Страховим платежем (внеском, премією) члена товариства є кошти, внесені ним до товариства взаємного страхування у розмірах, визначених керівним органом товариства як плата за страхування своїх страхових ризиків у цьому товаристві. Сплата страхового платежу здійснюється за рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні члена товариства, крім випадків, передбачених законодавством України. Страховий платіж члена товариства на кожну конкретну дату його внесення може не відповідати страховому ризику цього члена за умови, що сума загальних внесків усіх членів товариства забезпечує можливість створення необхідних страхових резервів, що відповідають загальним зобов'язанням товариства взаємного страхування.

Рішення про розмір та терміни сплати страхового внеску кожного окремого члена товариства визначається у порядку, встановленому керівним органом товариства взаємного страхування залежно від фінансового становища кожного члена товариства відповідно до умов, визначених в укладеному між членами товариства та товариством взаємного страхування договорі.

Кожний член товариства за умови виконання ним усіх зобов'язань перед товариством взаємного страхування незалежно від суми страхового внеску має право отримати повністю необхідне страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.

6. Члени товариства укладають з товариством взаємного страхування договір страхування, в якому об'єкти страхування, страхові суми, порядок їх виплати та порядок внесення страхових платежів визначаються з урахуванням особливостей кожного члена товариства. В договорі страхування може передбачатися внесення одним з членів товариства повністю або частково платежів за інших членів. У разі ліквідації одного із страхувальників - члена товариства або його виходу із складу цього товариства договір між іншими його членами не втрачає чинності.

Члени товариства на підтвердження приєднання до договору страхування отримують сертифікат, порядок видачі якого встановлюється Нацкомфінпослуг.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 871,
 від 28.03.2012 р. N 256)

7. Правила страхування розробляються товариством взаємного страхування і включаються до договору, зазначеного у пунктах 5 і 6 цього Положення.

8. Товариство взаємного страхування формує загальні страхові резерви для виплати ним майбутніх страхових сум та страхових відшкодувань за зобов'язаннями всіх його членів.

Після виплати страхової суми або страхового відшкодування розмір резерву повинен бути відновлений і відповідати страховим зобов'язанням. Товариство взаємного страхування у порядку, встановленому договором, зазначеним у пункті 5 і 6 цього Положення, забезпечує внесення додаткових платежів своїми членами для відновлення розміру резерву.

9. Умови виходу з товариства взаємного страхування передбачаються у його установчих документах. Кожному члену товариства у разі його виходу із товариства повертається частина його внеску на умовах, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)
 
 
 

Опрос