Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о порядке обязательной регистрации мест хранения оптовых партий алкогольных напитков и табачных изделий

КМ Украины
Постановление КМ от 30.01.1997 № 89
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 1997 р. N 89

Київ

Про Положення про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 року N 1336

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 2003 року N 580)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів (додається).

2. Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і мають для їх зберігання бази (склади), а також тим, які здійснюють роздрібну торгівлю цими товарами і мають для їх зберігання відокремлені від об'єктів роздрібної мережі складські приміщення, зареєструвати до 1 березня 1997 р. їх місцезнаходження в порядку, передбаченому зазначеним Положенням.

3. Внести доповнення до Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493, що додаються.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну податкову адміністрацію та Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі.

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
В. ДУРДИНЕЦЬ

Інд. 43 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 1997 р. N 89

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. Це Положення визначає порядок реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів і поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності подають до державних податкових інспекцій за місцезнаходженням баз (складів) заяву про їх реєстрацію, в якій зазначається адреса суб'єкта підприємницької діяльності, адреса бази (складу), назва товару, який зберігається на базі (складі), прізвища матеріально-відповідальних осіб, режим роботи бази (складу).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

До заяви додається довідка про належність бази (складу) заявникові або договір оренди приміщення.

За наявності декількох місць зберігання заява подається на кожний об'єкт окремо і скріплюється підписом керівника та печаткою підприємства (організації).

3. Державні податкові інспекції реєструють заяву у відповідному журналі і не пізніш як за 5 днів з дня подання документів видають довідку про реєстрацію бази (складу), скріплену підписом відповідальної особи і печаткою.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

Журнали реєстрації мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. В журналі повинні міститись такі відомості:

повна назва і місцезнаходження юридичної особи;

повна назва і місцезнаходження бази (складу);

назва товару, що зберігається.

4. Органи МЗЕЗторгу, що видають ліцензії, на підставі довідок державних податкових інспекцій на зворотній стороні ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами роблять запис про місцезнаходження бази (складу) і скріплюють його підписом відповідальної особи і печаткою установи, про що робиться запис у журналі обліку видачі ліцензій.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

5. Суб'єкти підприємницької діяльності, які вже отримали ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за наявності місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, повинні їх зареєструвати згідно з цим Положенням.

6. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і мають відокремлені від об'єктів роздрібної мережі складські приміщення для зберігання цих товарів, також реєструють їх у порядку, передбаченому цим Положенням.

7. Бази (склади) для зберігання і реалізації оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинні відповідати діючим будівельним, технологічним, протипожежним, санітарним нормам і правилам зберігання цих товарів. Відповідальність за дотримання зазначених норм і правил несе суб'єкт підприємницької діяльності.

8. На базах (складах) дозволяється зберігати та реалізовувати тільки ті алкогольні напої та тютюнові вироби, на які є супровідні документи, сертифікати відповідності, маркіровка, наклеєні акцизні марки.

9. Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, мають право придбавати, приймати на реалізацію або на інших умовах зазначені товари тільки від юридичних і фізичних осіб, які мають одну із таких ліцензій:

на право виробництва алкогольних напоїв;

на право виробництва тютюнових виробів;

на право імпорту алкогольних напоїв;

на право імпорту тютюнових виробів;

на право оптової торгівлі алкогольними напоями;

на право оптової торгівлі тютюновими виробами.

10. Суб'єктам підприємницької діяльності забороняється:

зберігати і реалізовувати алкогольні напої та тютюнові вироби з баз (складів), які не зареєстровані у державній податковій інспекції і не мають відмітки про їх реєстрацію в ліцензії;

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

придбавати, приймати та передавати на реалізацію, реалізовувати алкогольні напої та тютюнові вироби нефасовані, немарковані, без сертифіката якості (відповідності), акцизних марок та супровідних документів на алкогольні напої та тютюнові вироби.

11. Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, мають право реалізовувати, передавати на реалізацію алкогольні напої та тютюнові вироби тільки суб'єктам підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право здійснення оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

12. Державні податкові інспекції щомісячно до 15 числа місяця, що настає за звітним, передають відповідним органам МЗЕЗторгу, що видають ліцензії, інформацію про реєстрацію баз (складів) для зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів та відокремлених об'єктів (складських приміщень) роздрібної мережі.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

13. За порушення норм, викладених в цьому Положенні, суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 1997 р. N 89

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493

1. Пункт 8 після абзацу дванадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"адреси місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

2. Пункт 10 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) довідка державної податкової адміністрації про реєстрацію місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

3. Пункт 25 після абзацу дев'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"адреси відокремлених від роздрібної мережі місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

4. Пункт 32 після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту:

"адреси місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

____________

  

Опрос