Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Комплексной программе стабилизации социально-экономического положения г. Севастополя на 1997-2000 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 31.12.1996 № 1599

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 грудня 1996 р. N 1599

Київ

Про Комплексну програму стабілізації соціально-економічного становища м. Севастополя на 1997 - 2000 роки

Відповідно до розпорядження Президента України від 26 червня 1995 р. N 106 "Про Комісію з підготовки проекту Комплексної програми стабілізації соціально-економічного становища м. Севастополя" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити основні положення Комплексної програми стабілізації соціально-економічного становища м. Севастополя на 1997 - 2000 роки (далі - Програма), що додаються.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, іншим центральним органам виконавчої влади під час розроблення проектів державного бюджету, програм економічного і соціального розвитку враховувати за поданням Севастопольської міської державної адміністрації потреби у фінансових ресурсах для реалізації заходів, передбачених Програмою, виходячи з фінансових можливостей держави.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Севастопольську міську державну адміністрацію. Звіт про хід реалізації Програми подавати до Кабінету Міністрів України щорічно у березні.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1996 р. N 1599

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
стабілізації соціально-економічного становища м. Севастополя на 1997 - 2000 роки (основні положення)

Аналіз соціально-економічної ситуації

Місто Севастополь, що засноване у 1783 році як військово-морський порт і фортеця, за роки свого розвитку перетворилося на великий промисловий, науково-технічний, рекреаційний і культурний центр півдня України з військово-морським, торгівельним і рибним портами.

Загальна площа адміністративно-територіального утворення міста становить 108 тис. гектарів. У його межах проживає 406 тис. чоловік 89 національностей. Загальна довжина узбережжя - 152 кілометри, сухопутної межі - 106 кілометрів.

Місцевість, на якій розташоване місто, має такі мінеральні ресурси, як вапняки для виробництва стінового і штучного каменю та флюсовмісні вапняки для металургійної промисловості.

Клімат Севастопольського регіону близький до субтропічного клімату Південного берега Криму і разом з чистим повітрям, мальовничими пейзажами гір і лісів належить до перспективних для освоєння рекреаційних ресурсів, а наявність у місті понад 1800 історичних пам'яток створює передумови для розвитку туризму, в тому числі іноземного.

Севастополь - це не тільки військово-морська база. Місто має розвинуту судноремонтну, радіоелектронну промисловість, потужний агропромисловий комплекс. В його адміністративних межах функціонує 42 підприємства різних галузей і форм власності, 7 радгоспів, 4 аеродроми, причали завдовжки 19 кілометрів, які за належного дообладнання можуть приймати великотоннажні судна, більш як 300 тис. кв. метрів складських приміщень, у тому числі підземних. У місті знаходиться 12 науково-дослідних установ (інститути та проектно-конструкторські бюро) із загальною чисельністю працюючих понад 8000 чоловік.

Виключно вигідне географічне положення, наявність зручних глибоководних бухт сприяли розвиткові міста як головної бази Чорноморського флоту.

Інфраструктура міського господарства і науково-виробничий потенціал Севастополя були зорієнтовані на розв'язання основного державного завдання - забезпечення базування та обслуговування військово-морського флоту.

Підприємства оборонного комплексу виробляли близько 40 відсотків загального обсягу продукції всіх підприємств міста. На них працювало понад 60 відсотків загальної чисельності осіб, зайнятих у промисловості.

Промисловість міста представлена підприємствами рибної, харчової, легкої промисловості, металургії, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування і військово-промислового комплексу тощо. Провідною галуззю є рибне господарство, обсяг виробництва якого становить майже 50 відсотків загального обсягу промислового виробництва міста.

Із 26,2 тис. гектарів сільськогосподарських угідь виноградники займають 6,7 тис. гектарів, сади - 1,6 тис., зернові - 3,4 тис., кормові культури - 3,2 тис. гектарів. Середньорічне виробництво сільськогосподарської продукції становить: винограду - 35 тис. тонн, у тому числі столового - 8 тис., зернових культур - 6,5 тис., фруктів - 7,7 тис., овочів - 6,4 тис., молока - 2,8 тис., м'яса - 0,76 тис. тонн, яєць - 20 млн. штук, консервів плодоовочевих - 3300 тис. умовних банок. Виноробні заводи міста випускають унікальні марочні вина обсягом 105,6 тис. дал, вина виноградні - 500 тис. дал, шампанське -3100 тис. пляшок.

Разом з тим агропромисловий комплекс міста не забезпечує потреби населення в продуктах харчування, за винятком фруктів і винограду.

У зв'язку із зниженням інвестиційних можливостей непроста ситуація склалася у будівельному комплексі міста. Потужності підприємств будівельної індустрії завантажені менш як на 50 відсотків. Скорочуються обсяги підрядних робіт, що виконуються власними силами будівельних організацій. Практично припинено розвиток матеріально-технічної бази охорони здоров'я, освіти та культури, призупинено дорожнє будівництво. Щодоби в бухти міста скидається понад 120 тис. куб. метрів стічних вод, з яких тільки 18 тис. куб. метрів проходять біологічне очищення. Подача води в місті вже більше 20 років здійснюється за графіком. Потужність водоочисних і каналізаційних споруд становить 15 відсотків нормативу, забезпеченість міста власною електроенергією - 17 відсотків, питною водою - 50 відсотків.

Зупинити подальше погіршення соціально-економічного становища і забезпечити позитивні економічні зрушення та екологічну безпеку міста можливо шляхом здійснення ефективної державної політики щодо його розвитку. Основою для цього має стати дана Програма.

Мета і основні завдання Програми

Ця Програма має на меті створення належних економічних і організаційних умов для досягнення практичних результатів стабілізації та поліпшення соціально-економічного становища м. Севастополя.

Основними завданнями Програми є забезпечення:

координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання;

ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів;

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста;

ефективних міжрегіональних економічних зв'язків;

технологічного переоснащення та модернізації виробництва;

розв'язання гострих соціальних проблем, формування ринку праці та створення умов для соціальної злагоди і спокою;

прискорення розвитку соціальної інфраструктури;

формування високорозвинутої рекреаційної індустрії;

нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;

стабілізації екологічної обстановки та створення надійної системи регіональної екологічної безпеки;

стабілізації і поступового поліпшення демографічної ситуації;

збереження і відновлення пам'яток матеріальної та духовної культури.

Програма передбачає реалізацію цих завдань шляхом сприяння розв'язанню проблем базування Чорноморського флоту Росії, проведення економічного експерименту щодо створення зони вільного підприємництва в Севастополі та забезпечення державної підтримки пріоритетних секторів економіки міста, насамперед у здійсненні першочергових заходів, спрямованих на виправлення становища в охороні навколишнього природного середовища, енерго-, тепло-, водо- і газопостачанні, у житлово-комунальному господарстві та соціальній сфері.

Вибір пріоритетів

Програма включає заходи і проекти, реалізація яких безпосередньо пов'язана з розвитком пріоритетних галузей і сфер. Вони спрямовані:

у соціальній сфері - на досягнення середнього по Україні рівня забезпеченості населення житлом, закладами охорони здоров'я, освіти, торгівлі та побутового обслуговування;

в агропромисловому комплексі - на нарощування обсягів виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції, проведення санації виноробних і птахівничих господарств, модернізацію і технологічне переоснащення харчової і переробної промисловості, реконструкцію та розширення садів і виноградників, підвищення ефективності АПК за рахунок переходу на випуск переважно кінцевої продукції, а не сировини, шляхом широкого впровадження сучасних технологій переробки, встановлення ліній розливу і упакування продукції;

у рибній галузі - на технічне переобладнання, реконструкцію та будівництво об'єктів виробничого призначення, оновлення риболовецького і транспортно-рефрижераторного флоту;

у паливно-енергетичному комплексі - на завершення переведення комунального господарства та житлового фонду міста із скрапленого на природний газ, збільшення виробництва електроенергії шляхом реконструкції міської теплоелектростанції, впровадження нетрадиційних джерел електроенергії (вітроелектростанцій) і застосування газотурбінних теплоелектрогенераторів, впровадження автоматизованих систем контролю та обліку усіх видів енергоресурсів і теплової енергії;

у машинобудуванні і приладобудуванні - на розвиток виробництв наукоємної продукції, конверсію виробничих потужностей, впровадження нових технологій, диверсифікацію виробництва, підвищення ефективності управління підприємствами на регіональному рівні;

у сфері екологічної безпеки - на збереження природного ландшафту, ліквідацію та запобігання зсуву грунтів, припинення видобутку мінералів і будівельного каменю відкритим способом, завершення будівництва комплексу очисних споруд Південної сторони міста, будівництво каналізаційних колекторів глибокого закладання, каналізування м. Балаклави, впровадження сучасних технологій очищення стічних вод, проведення ревізії джерел забруднення бухт та завершення їх каналізування, будівництво полігону для складування твердих побутових відходів, винесення за межі міста термічного заводу для переробки твердих побутових відходів, виявлення і ліквідацію джерел забруднення навколишнього середовища;

у рекреаційній індустрії - на формування ринкової інфраструктури рекреаційної діяльності, будівництво і реконструкцію готельних комплексів, баз відпочинку і туризму, кемпінгів, ресторанів, благоустрій територій пляжів та місць відпочинку, розвиток індустрії розваг, реставрацію і використання в туристичних цілях історико-архітектурних пам'яток;

у науково-технічній сфері - на залучення науково-дослідних установ міста до розроблення наукових, науково-технічних, соціально-економічних та інших програм, створення нових зразків складної високотехнологічної продукції.

Структура та зміст Програми

Програмою передбачається комплекс заходів з визначенням обсягів і джерел фінансування:

у соціальній сфері;

у житлово-комунальному господарстві;

на транспорті і у сфері зв'язку;

в агропромисловому комплексі;

у паливно-енергетичному комплексі;

у сфері охорони навколишнього природного середовища;

на підприємствах машинобудування і військово-промислового комплексу;

у легкій промисловості;

у промисловості будівельних матеріалів.

Заходи з розвитку матеріально-технічної бази рибної промисловості в Програмі виділено окремо (таблиця 4) як такі, що потребують фінансування за рахунок коштів в іноземній валюті.

До Програми не включено будівництво гірничо-збагачувального комплексу на родовищі вапняків при Балаклавському рудоуправлінні, яке вже передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1995 р. N 827.

Реалізація комплексу заходів дасть змогу поступово поліпшити умови проживання населення, істотно зміцнити продовольчу базу, зменшити забруднення навколишнього природного середовища, збільшити обсяг надходження коштів до місцевого бюджету.

Фінансове забезпечення Програми

Загальний обсяг фінансування реалізації передбачених у Програмі заходів (таблиці 1 - 3) становить 763,26 млн. гривень.

Прогнозованими джерелами фінансування Програми є кошти бюджету - 237,85 млн. гривень, або 31,2 відсотка потреби, кошти підприємств - 134,09 млн. гривень, або 17,6 відсотка, кредити - 56,17 млн. гривень, або 7,3 відсотка, іноземні інвестиції - 83,94 млн. гривень, або 11 відсотків, інші джерела - 251,21 млн. гривень, або 32,9 відсотка потреби.

На розвиток матеріально-технічної бази рибної промисловості передбачено 150 млн. доларів США за рахунок коштів підприємств та кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Середньорічні прогнозовані обсяги фінансування Програми складають 190 млн. гривень.

Організація управління реалізацією Програми

Для забезпечення ефективного управління реалізацією Програми передбачається створити із числа керівних працівників міської державної адміністрації та керівників відповідних служб міста спеціальний колегіальний орган - спостережну раду.

Основними функціями спостережної ради повинні бути:

організація фінансового забезпечення Програми;

контроль за виконанням учасниками заходів Програми;

внесення необхідних змін і доповнень до Програми з питань, що належать до компетенції місцевих органів виконавчої влади та самоврядування;

погодження перспективних та поточних завдань, організація їх виконання;

організація взаємодії підприємств, установ і організацій, розташованих у м. Севастополі, з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

налагодження зовнішньоекономічних зв'язків, сприяння залученню іноземних інвестицій.

Рішення спостережної ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, залучених до виконання Програми.

Надалі з метою вдосконалення управління здійсненням заходів Програми доцільно створити комп'ютеризований банк соціально-економічної та екологічної інформації.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми дасть змогу стабілізувати соціально-економічну ситуацію і створити сприятливі передумови для її поступового поліпшення, перш за все за рахунок розвитку пріоритетних галузей і сфер. Зокрема:

у промисловості:

налагодити виробництво підприємствами військово-промислового комплексу м. Севастополя наукоємної продукції, альтернативних енергетичних установок, випуск сучасного устаткування для легкої, харчової і переробної промисловості, впровадити нові технології;

розпочати виробництво електротехнічних та радіоелектронних побутових приладів;

в агропромисловому комплексі:

завершити реконструкцію хлібозаводу, молокозаводу, м'ясокомбінату, борошномельного комбінату, що дасть можливість задовольнити потребу населення у продуктах харчування та додаткове надходження до бюджету міста понад 6 млн. гривень щороку;

завершити реконструкцію виноробних заводів, оснастити їх додатковими лініями розливу, що забезпечить перехід від поставки виноматеріалів до випуску готової продукції, збільшить надходження до міського бюджету, насамперед за рахунок акцизного збору, на суму понад 9 млн. гривень щороку;

у рибній промисловості:

поновити риболовецький та транспортно-рефрижераторний флот і реконструювати рибоконсервний комбінат, що дасть змогу запобігти зменшенню обсягів вилову риби і виробництва рибної продукції та довести їх до рівня 1991 року;

у паливно-енергетичному комплексі:

завершити переведення об'єктів комунального господарства та житлового фонду міста на опалення природним газом;

забезпечити місто електроенергією від власних генеруючих потужностей на 90 відсотків;

у водозабезпеченні:

побудувати об'єкти для додаткової подачі води в Чорноріченське водосховище, провести реконструкцію водопровідної мережі міста і системи очищення питної води, що забезпечить стабільну її подачу населенню міста;

у теплопостачанні:

широко впроваджувати локальні системи теплопостачання, що дасть можливість скоротити втрати енергетичних ресурсів на 40 - 60 відсотків;

у соціальній сфері:

значно поліпшити рівень забезпеченості населення житлом, закладами охорони здоров'я, школами, об'єктами торгівлі; електро-, водо-, газо-, теплопостачання та транспортне обслуговування населення;

у сфері охорони навколишнього природного середовища:

завершити будівництво комплексу очисних споруд Південної сторони, каналізувати м. Балаклаву, Корабельну та Північну сторони міста, що зменшить у 5-6 разів скидання неочищених стоків у бухти міста;

реконструювати сміттєспалювальний завод, що знизить рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу на 15-20 відсотків, побудувати полігон поховання твердих побутових відходів за межами міста, що поліпшить санітарно-епідемічний стан;

у сфері рекреації та туризму:

забезпечити створення сучасної інфраструктури туризму і відпочинку, в тому числі будівництво та реконструкцію готельних комплексів, баз відпочинку і туризму, кемпінгів, ресторанів тощо;

здійснити заходи для збереження, відновлення та реконструкції археологічних пам'яток і фортифікаційних споруд, військово-історичних пам'яток, архітектурних і архітектурно-ландшафтних пам'яток, пам'яток, пов'язаних з історією релігії та християнства.

 

 

 

 

 

Таблиця 1

 

 

 

Загальні прогнозні обсяги фінансування Комплексної програми
стабілізації соціально-економічного становища м. Севастополя на 1997 - 2000 роки

                                         (млн. гривень)
***************************************************************************************************
                        *Прогнозні обсяги*  у тому числі за роками
                        * фінансування **********************************
                        *        * 1997 * 1998 * 1999  * 2000
***************************************************************************************************
Комплексна програма стабілізації соціально-      763.26   157.23  160.56  166.18  279.29
економічного становища м.Севастополя - всього,
у тому числі за розділами:
соціальна сфера                    45.06    9.15  12.56  15.3   8.05
житлово-комунальне господарство            194.59    27.37  30.16  35.32  101.74
транспорт і зв'язок                  111.95    19.96  17.43  21.51  53.05
агропромисловий комплекс                51.84    4.42   7.42  17.39  22.61
паливно-енергетичний комплекс             230.29    44.2   54.04  60.22  71.83
охорона навколишнього природного середовища      13.75    2.35   3.2   3.4   4.8
машинобудування і військово-промисловий        106.94    45.9   34.71  12.18  14.15
 комплекс
легка промисловість                   5.11    0.76   0.59   0.78   2.98
промисловість будівельних матеріалів          3.73    3.12   0.45   0.08   0.08
***************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Таблиця 2

 

 

 

Перелік об'єктів, будівництво яких передбачається у 1997 році
за рахунок коштів державного бюджету

                                       (млн. гривень)
******************************************************************************************************************
                   *Рік початку і закін-*Кошторисна вар-*Залишок кошторисної  *Передбачено кош-
                   *чення будівництва  *тість об'єкту *вартості на 1.01.97 р.*тів на 1997 рік
******************************************************************************************************************
Комплекс очисних споруд Південної  *          *        *           *
сторони:               *          *        *           *
- перший пусковий комплекс      *  1987-1997    *  7.07    *    4.2      *   4.2
- станція знезараження стічних вод  *          *        *           *
методом електролізу         *  1993-1997    *  1.624   *    0.65      *   0.65
                   *          *        *           *
Вузел з'єднання колекторів      *  1995-1997    *  0.48    *    0.35      *   0.35
Мартинівський каналізаційний колектор*  1997-1999    *  12.56    *   12.56      *   3.3
Реконструкція фільтрувальної станції *          *        *           *
гідровузла N 3            *   1997     *  0.9    *    0.9      *   0.9
Водопостачання радгоспу "Качинський" *  1993-1997    *  1.87    *    1.5      *   1.5
(с-ще Сонячний)           *          *        *           *
Всього:               *          *        *           *   10.9
******************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Таблиця 3 

 

 

 

Прогнозні джерела фінансування Комплексної програми
стабілізації соціально-економічного становища м. Севастополя на 1997 - 2000 роки

                                    (млн. гривень)
*******************************************************************************************************************
                      * Обсяги  *    у тому числі за джерелами фінансування
                      *фінансування*********************************************************
                      *      * бюджет  * кошти   * кредити * іноземні * інші
                      *      *      *підприємств*     *інвестиції* джерела
*****************************************************************************************************************                                   *********************************************************
Комплексна програма стабілізації соціально-* 763.26  *  237.85 * 134.09  * 56.17 * 83.94  * 251.21
економічного становища м.Севастополя -   *      *      *      *     *     *
всього,                  *      *      *      *     *     *
у тому числі за розділами:         *      *      *      *     *     *
соціальна сфера              *  45.06  *  21.65 *   -   *  -  *  -   *  23.41
житлово-комунальне господарство      * 194.59  *  129.64 *  9.39  * 12.22 *  -   *  43.34
транспорт і зв'язок            * 111.95  *  50.09 *  55.36  *  3.5  *  3   *   -
агропромисловий комплекс          *  51.84  *  14.1  *  37.74  *  -  *  -   *   -
паливно-енергетичний комплекс       * 230.29  *   8.6  *   -   *  -  * 38.43  * 183.26
охорона навколишнього природного      *  13.75  *  13.75 *   -   *  -  *  -   *   -
середовища                 *      *      *      *     *     *
машинобудування і військово-промисловий  * 106.94  *   0.02 *  28.25  * 37.75 * 39.72  *  1.2
комплекс                  *      *      *      *     *     *
легка промисловість            *  5.11  *   -  *  1.97  *  2.7  *  0.44  *   -
промисловість будівельних матеріалів    *  3.73  *   -  *  1.38  *  -  *  2.35  *   -
*****************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Таблиця 4

 

 

 

Загальні прогнозні обсяги фінансування розвитку рибної
промисловості на 1997 - 2000 роки (за рахунок коштів підприємств та кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку)

                                           (млн.доларів США)
**************************************************************************************
                    * Обсяги *   у тому числі за роками
                    * фінансу-************************************
                    * вання  * 1997 * 1998 * 1999 * 2000
**************************************************************************************
Придбання промислових, транспортних і  *     *
допоміжних суден, реконструкція     * 150  *  48    39    33    30
рибоконсервного заводу, розвиток    *     *
виробничої бази - всього,        *     *
у тому числі:              *     *
великий риболовецький морозильний    *     *
траулер проекту 1288          *  30  *  10    10    10    -
середній риболовецький морозильний   *     *
траулер проекту 5025          *  20  *  5    5    5    5
нафтоналивний танкер          *  10  *  10    -    -    -
реконструкція рибоконсервного заводу  *  15  *  9    6    -    -
завершення будівництва заводу КПД-40  *  6.5  *  6.5    -    -    -
транспортний рефрижератор проекту 13476 *  33  *  -    11   11    11
транспортний рефрижератор проекту 12970 *  35  *  7    7    7    14
завершення будівництва експерименталь- *     *
ного виробничого корпусу ОНТП      *  0.5  *  0,5    -    -    -
"Південрибтехцентр"           *     *
**************************************************************************************

 ____________ 
 

Опрос