Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Межведомственной комиссии по вопросам организационного обеспечения выполнения Комплексной целевой программы борьбы с преступностью на 1996 - 2000 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 11.12.1996 № 1502
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 грудня 1996 р. N 1502

Київ

Про Міжвідомчу комісію з питань організаційного забезпечення виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 1997 року N 734

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 березня 2012 року N 218)

З метою організаційного забезпечення виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки, затвердженої Указом Президента України від 17 вересня 1996 р. N 837, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність. 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.97 р. N 734)

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань організаційного забезпечення виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 39  

  

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1996 р. N 1502

Додаток втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 1997 року N 734)

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань організаційного забезпечення виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки

ДУРДИНЕЦЬ       - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Василь Васильович    голова  Міжвідомчої комісії
 
ЛИТВАК        - голова Координаційного комітету по
Олег Михайлович     боротьбі з корупцією і організованою
            злочинністю при Президентові України,
            співголова Міжвідомчої комісії (за
            згодою)
 
ВАНДІН        - перший заступник Міністра внутрішніх
Юрій Олександрович   справ
 
ЧЕРНИШ        - перший заступник Міністра юстиції
Володимир Миколайович
 
ПРОКОПЕНКО      - заступник Міністра інформації
Володимир Павлович
 
КОСТЮЧЕНКО      - заступник Міністра транспорту
Леонід Михайлович
 
КАРТИШ        - заступник Міністра охорони здоров'я
Анатолій Петрович
 
СТАРОДУБ       - заступник Міністра зв'язку
Микола Михайлович
 
ЄГОРОВ        - перший заступник Голови Держмит-
Олександр Борисович   кому
 
ТАХТАЙ        - заступник Міністра фінансів,
Володимир Єпіфанович  начальник ГоловКРУ
 
БЕЛЯЄВ        - заступник Голови СБУ
Анатолій Михайлович
 
АНДРУЩЕНКО      - перший заступник Міністра освіти
Віктор Петрович
 
РУДЕНКО        - заступник Міністра соціального захисту
Василь Миколайович   населення
 
МАТВІЙЧУК       - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
 
КОРОЛЬ        - перший заступник Голови Державної
Віктор Миколайович   податкової адміністрації
 
СИТНИК        - перший заступник Міністра у справах
Олександр Мефодійович  сім'ї та молоді
 
ОЛІЙНИК        - заступник Міністра зовнішніх
Василь Іванович     економічних зв'язків і торгівлі
 
ГАШИЦЬКИЙ       - заступник Міністра статистики
Олександр Васильович
 
ПРЯДКО        - заступник Міністра машинобудування,
Володимир        військово-промислового комплексу і
Володимирович      конверсії
 
ГРИГОРЕНКО      - перший заступник Голови Фонду
Євген Миколайович    державного майна
 
ВЕСЕЛОВСЬКИЙ     - заступник Голови правління
Олександр Панасович   Національного банку
 
КИРИЛЬЧУК       - заступник голови Держспоживзахисту
Анатолій Матвійович
 
БІЛУХА        - заступник голови Держкомнацміграції
Юрій Микитович
 
ЗАЯРНИЙ        - заступник Голови Держкомкордону
Віктор Михайлович
 
ПАВЛЕНЧИК       - заступник начальника Головного
Петро Трохимович    управління державної служби
 
ПШЕНИЧНИЙ       - завідуючий Відділом з питань правоохо-
Валерій Григорович   ронних органів і боротьби зі злочинніс-
            тю Кабінету Міністрів України
 

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1996 р. N 1502

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань організаційного забезпечення виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки

1. Міжвідомча комісія з питань організаційного забезпечення виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки (далі - Міжвідомча комісія) утворена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1996 р. N 1201. До її складу входять керівники (заступники керівників) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначених відповідальними виконавцями конкретних завдань, передбачених Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки (далі - Програма). 

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Міжвідомча комісія організовує свою роботу в постійній взаємодії з Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

4. Свою роботу Міжвідомча комісія здійснює за планами, розробленими на півріччя і затвердженими головою Міжвідомчої комісії.

5. Основною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану, але не рідше ніж раз на місяць. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю її членів, присутніх на засіданні.

6. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

організаційне забезпечення виконання Програми та координація діяльності з цього питання міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

аналіз, узагальнення матеріалів, надісланих згідно з вимогами пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1996 р. N 1201, про стан виконання Програми, внесення пропозицій щодо прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України;

здійснення перевірок та підготовка матеріалів для розгляду Кабінетом Міністрів України стану виконання Програми;

підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Програми з урахуванням криміногенної ситуації, галузевої та регіональної специфіки;

підготовка звітів, доповідних записок Президенту України, Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми;

надання методичної допомоги та сприяння координації дій зазначених у Програмі виконавців;

вивчення, узагальнення та поширення досвіду виконання Програми, розв'язання конкретних правоохоронних проблем, постійне висвітлення їх у засобах масової інформації.

7. Міжвідомча комісія:

здійснює перевірку та надає допомогу у виконанні Програми, в установленому порядку подає запити на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб необхідних для її діяльності відомостей та документів;

доручає відповідним центральним органам виконавчої влади проводити перевірки виконання Програми підпорядкованими їм органами виконавчої влади;

об'єднує зусилля державних органів у здійсненні спільних заходів та усуненні причин і умов, які гальмують виконання Програми на місцях;

дає доручення місцевим органам виконавчої влади, керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності щодо усунення причин, які сприяють злочинним проявам, викликають напруженість у суспільстві;

порушує в установленому порядку питання про притягнення до відповідальності за неналежну організацію роботи посадових осіб, відповідальних за виконання Програми;

періодично розглядає стан виконання Програми разом з керівниками міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних за реалізацію передбачених заходів.

Для забезпечення своєї діяльності Міжвідомча комісія створює робочу групу з провідних фахівців міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, зазначених у Програмі як виконавці, залучає до роботи спеціалістів відповідних галузей, наукових установ та навчальних закладів.

Персональний склад робочої групи затверджує голова Міжвідомчої комісії - Перший віце-прем'єр-міністр України Дурдинець В. В.

____________ 
 

Опрос