Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в механизм предоставления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и печного бытового (жидкого) топлива

КМ Украины
Постановление КМ от 05.10.1996 № 1231

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 жовтня 1996 р. N 1231

Київ

Про внесення змін до механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива

З метою надання державної допомоги сім'ям, які мають заборгованість в оплаті житлово-комунальних послуг, та врегулювання порядку призначення субсидій на природний газ, що використовується на індивідуальне опалення, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести такі зміни і доповнення до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 75 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 р. N 31 (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 157) та від 22 травня 1996 р. N 541);

у пункті 12:

в абзаці третьому речення "З окремими сім'ями, виходячи з матеріально-побутового стану, укладати угоду про погашення заборгованості за житлово-комунальними платежами на період до дванадцяти місяців" замінити реченням такого змісту: "Із сім'ями, які через низький матеріально-побутовий рівень мають заборгованість в оплаті житлово-комунальних послуг, угода укладається на термін до двадцяти чотирьох місяців";

після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:

"Термін погашення заборгованості визначається за угодою сторін виходячи з розміру боргу та середньомісячного доходу на одного члена сім'ї. Залежно від цього встановлюються такі терміни погашення заборгованості:

   до 48 гривень          - до 24 місяців;
   від 48,01 до 60 гривень     - до 18 місяців;
   понад 60 гривень         - до 12 місяців.

У виняткових випадках враховуючи обставини, що склалися в сім'ї, термін погашення заборгованості може бути подовжений за рішенням відповідних виконкомів рад та Державних адміністрацій або комісій, які ними утворюються";

абзац перший пункту 13 після слів "призначається на шість місяців" доповнити словами "а на природний газ, що використовується сім'ями на індивідуальне опалення, - на опалювальний період".

2. Установити, що сім'ї, які уклали угоду про погашення заборгованості в оплаті житлово-комунальних послуг, згідно з Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, звільняються від сплати пені на термін дії угоди в частині заборгованості, що склалася на момент укладення угоди, але не пізніше 1 листопада 1996 року.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити організацію:

роботи, пов'язаної з погашенням заборгованості населення в оплаті житлово-комунальних послуг;

роботи спеціальних служб для надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з призначення субсидій на природний газ, що використовується на індивідуальне опалення.

4. Міністерству соціального захисту населення, Міністерству фінансів, Державній акціонерній холдинговій компанії "Укргаз" у тижневий термін затвердити методику призначення субсидій на природний газ, що використовується на індивідуальне опалення.

5. Державному комітетові по житлово-комунальному господарству, Міністерству юстиції у двомісячний термін підготувати і подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства в частині посилення відповідальності громадян, які мають заборгованість в оплаті житлово-комунальних послуг.

6. Міністерству у справах преси та інформації, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Національному інформаційному агентству, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному комітетові по житлово-комунальному господарству разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити проведення в засобах масової інформації широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту населення в умовах реформування системи платежів за житлово-комунальні послуги

  

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Опрос