Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного координационного совета по вопросам сотрудничества с украинской диаспорой

КМ Украины
Постановление КМ от 23.09.1996 № 1160
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 1996 р. N 1160

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2004 року N 946
,
 від 4 жовтня 2006 року N 1379

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 червня 2008 року N 564)

З метою координації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, залучення наукових установ і творчих організацій, громадських об'єднань до співробітництва з українською діаспорою та виконання Державної програми "Українська діаспора на період до 2000 року" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань співробітництва з українською діаспорою.

2. Установити, що Міжвідомча координаційна рада складається з голови ради, який за посадою є головою Державного комітету у справах національностей та міграції, заступників голови, які за посадами є першим заступником Міністра закордонних справ та головою ради товариства "Україна", а також членів Міжвідомчої координаційної ради.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.2004 р. N 946)

3. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань співробітництва з українською діаспорою (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1996 р. N 1160

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань співробітництва з українською діаспорою

1. Міжвідомча координаційна рада з питань співробітництва з українською діаспорою (далі - Міжвідомча рада) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України.

Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з питаннями співробітництва з українською діаспорою;

сприяння центральним та місцевим органам виконавчої влади, науковим установам і громадським об'єднанням у виконанні Державної програми "Українська діаспора на період до 2000 року";

узагальнення матеріалів і аналіз виконання Державної програми "Українська діаспора на період до 2000 року", розроблення пропозицій та рекомендацій щодо шляхів її реалізації;

подання інформації Кабінету Міністрів України про хід виконання заходів, пов'язаних з роботою української діаспори, підготовка відповідних пропозицій.

3. Міжвідомча рада має право:

одержувати в установленому чинним законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію та копії документів про їх співробітництво з українською діаспорою, участь у виконанні Державної програми "Українська діаспора на період до 2000 року", від громадських об'єднань - матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

звертатися через МЗС в установленому порядку до державних і недержавних організацій країн проживання українців з питань двостороннього співробітництва;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, (за згодою їх керівників), представників українських ділових кіл (за їх згодою) до підготовки та участі в засіданнях Міжвідомчої ради, проведення інших заходів, здійснюваних за її рекомендаціями.

4. Голова Міжвідомчої ради несе персональну відповідальність за організацію її роботи і прийняті нею рішення.

5. Персональний склад членів Міжвідомчої ради формується її головою за погодженням з керівниками центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій відповідно до переліку посад, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6. Підготовку засідання Міжвідомчої ради здійснює її секретар, який також виконує інші обов'язки організаційного характеру.

7. Члени Міжвідомчої ради беруть участь у підготовці рішень ради, інформують керівництво міністерств, відомств і організацій, представниками яких вони є, про її роботу, подають пропозиції про реалізацію прийнятих нею рішень.

8. Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Робота Міжвідомчої ради проводиться за планами, затвердженими на її засіданнях.

Засідання Міжвідомчої ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як половина її складу.

9. Рішення Міжвідомчої ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівної кількості голосів голос голови Міжвідомчої ради є вирішальним.

10. Рішення Міжвідомчої ради оформлюються протоколом, який підписує голова Міжвідомчої ради, а у разі його відсутності - одним із заступників голови.

11. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. N 1379)

12. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи Міжвідомчої ради здійснюється Державним комітетом у справах національностей та міграції.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1996 р. N 1160

Перелік
посад, на яких особи, що їх заміщують, входять до складу Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою

Голова Державного комітету у справах національностей та міграції (голова Міжвідомчої ради)

(позиція у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.2004 р. N 946)

Перший заступник Міністра закордонних справ (заступник голови Міжвідомчої ради)

(позиція у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.2004 р. N 946)

Позицію виключено

 (згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 26.07.2004 р. N 946)

Голова ради товариства "Україна" (заступник голови Міжвідомчої ради, за згодою)

Керівник підрозділу Державного комітету у справах національностей та міграції (секретар Міжвідомчої ради)

Перший заступник Міністра економіки

Перший заступник Міністра праці

Перший заступник Міністра зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі

Перший заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра культури і мистецтв

Заступник Міністра освіти

Заступник Міністра інформації

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра зв'язку

Заступник Міністра соціального захисту населення

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник голови Державного комітету у справах національностей та міграції

Заступник голови Державного комітету з фізичної культури і спорту

Заступник голови Держтелерадіо

Заступник Голови Держмиткому

Заступник Голови Держкомкордону

Перший заступник Міністра культури Автономної Республіки Крим

Заступник начальника Головархіву

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Головний вчений секретар Академії педагогічних наук (за згодою)

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

Відповідальний працівник апарату Кабінету Міністрів України, який веде питання, пов'язані з роботою української діаспори

Провідні фахівці та вчені в галузі українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2 особи, за згодою). 

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Опрос