Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления иностранными субъектами хозяйственной деятельности операций с продукцией украинского происхождения на территории Украины без вывоза ее с таможенной территории Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 30.07.1996 № 853
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 липня 1996 р. N 853

Київ

Про затвердження Порядку здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 року N 1336

Постанова втратила чинність 
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2006 року N 617)

З метою забезпечення рівних умов господарювання для українських та іноземних суб'єктів господарської діяльності та виконання зобов'язань України перед іноземними державами і міжнародними організаціями щодо запобігання подвійному оподаткуванню, ухиленню від оподаткування та запобігання демпінгу Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України (додається).

2. Міністерству фінансів та Головній державній податковій інспекції:

у двотижневий термін установити порядок видачі довідок, зазначених у пункті 5 Порядку, затвердженого цією постановою, та зарахування продукції українського походження, що не вивозилася з України, як надходжень за імпортною частиною договорів українських суб'єктів господарської діяльності;

у двотижневий термін затвердити порядок бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності з продукцією українського походження на території України без її вивезення з митної території України;

у місячний термін затвердити порядок оподаткування операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності з продукцією українського походження на території України без її вивезення з митної території України згідно з податковим законодавством України;

привести свої нормативні акти у відповідність із цією постановою.

3. Державному митному комітетові в двотижневий термін затвердити порядок митного оформлення вивезення продукції, зазначеної в пункті 5 Порядку, затвердженого цією постановою, за межі митної території України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 40

  

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 липня 1996 р. N 853

ПОРЯДОК
здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України

1. У цьому Порядку під терміном "іноземні суб'єкти господарської діяльності" розуміються суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України, створені та/або діють відповідно до законодавства іноземної держави, зокрема юридичні особи, суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи, об'єднання суб'єктів господарської діяльності, іноземні громадяни та особи без громадянства, які провадять господарську діяльність, а також громадяни України, що мають постійне місце проживання за межами України і провадять господарську діяльність.

2. До господарських операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території, які здійснюються іноземними суб'єктами господарської діяльності, застосовується законодавство України, яке регулює провадження господарської діяльності на території України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше.

3. Операції з продукцією українського походження, яка була отримана у власність іноземного суб'єкта господарської діяльності на території України і не вивозиться з митної території України, а продається, обмінюється або передається іншим особам, вважаються підприємницькою діяльністю на території України і оподатковуються згідно із законодавством України.

Дія цього пункту не поширюється на операції, здійснення яких регулюється Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

4. Іноземні суб'єкти господарської діяльності можуть здійснювати операції, зазначені в абзаці першому пункту 3 цього Порядку, лише за умови наявності в Україні належним чином зареєстрованого представництва.

5. У разі якщо іноземний суб'єкт господарської діяльності закуповує (отримує під час реалізації товарообмінних (бартерних) договорів) продукцію українського походження в українських або інших іноземних суб'єктів господарської діяльності і здійснює з цією продукцією подальші господарські операції на території України без її вивезення, в результаті яких одержує іншу продукцію українського походження, для митного оформлення зазначеної продукції під час її вивезення з України він зобов'язаний надати митним органам довідку державної податкової адміністрації (інспекції), яка підтверджує оплату продукції, що використовувалася під час здійснення кожної операції на території України, та дотримання під час здійснення цих операцій законодавства України.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

Зазначені довідки видаються лише уповноваженим працівникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані в Україні в установленому законом порядку, і є однією з підстав для митного оформлення зазначеної вище продукції.

У разі якщо оплата операцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, провадилася іноземним суб'єктом господарської діяльності на товарообмінній (бартерній) основі продукцією українського походження, підтвердженням такої оплати є відповідні господарські договори (контракти), акти приймання-здавання до них та сертифікати походження зазначеної продукції.

6. Здійснення операцій, зазначених у пункті 5 цього Порядку, за товарообмінними (бартерними) договорами дозволяється лише за умови попередньої поставки товарів іноземним суб'єктом господарської діяльності.

7. Під час реалізації договорів (у тому числі бартерних) між іноземними та українськими суб'єктами господарської діяльності митні органи та державні податкові адміністрації (інспекції) зараховують українському суб'єкту господарської діяльності отриману ним від іноземного суб'єкта господарської діяльності продукцію українського походження, яка не вивозилася з території України, як надходження за імпортною частиною договору на підставі довідки, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, і сертифіката походження зазначеної продукції та відповідних актів приймання-здавання.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

8. Продукція українського походження, яка вироблена на території України з давальницької сировини іноземного суб'єкта господарської діяльності і є його власністю, може використовуватись як давальницька сировина для подальшої переробки на території України за умови визначення цієї операції такою, що належить до операцій з давальницькою сировиною, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі.

____________ 
 

Опрос