Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке осуществления дополнительного выпуска акций в связи с проведением индексации основных фондов и увеличением уставного фонда открытых акционерных обществ, акции которых находятся в общегосударственной собственности

КМ Украины
Постановление КМ от 20.07.1996 № 810
редакция действует с 06.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 1996 р. N 810

Київ

Про затвердження Положення про порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 22 квітня 1997 року N 377
,
 від 28 березня 2012 року N 256

На виконання Указу Президента України від 6 травня 1996 р. N 310 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності (додається).

2. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з Фондом державного майна у двотижневий термін затвердити Порядок реєстрації додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності, та інформації про їх випуск.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. N 377)

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 25

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 1996 р. N 810

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності

1. Відкрите акціонерне товариство, яке в установленому порядку провело індексацію основних фондів, має право збільшити статутний фонд на суму, що не перевищує суми індексації основних фондів, зменшену на суму індексації їх зносу (далі - сума індексації основних фондів), шляхом здійснення додаткового випуску акцій.

2. Для здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритого акціонерного товариства, акції якого перебувають у загальнодержавній власності (далі - додатковий випуск акцій), необхідно:

прийняти рішення про збільшення статутного фонду відкритого акціонерного товариства на суму індексації основних фондів шляхом здійснення додаткового випуску акцій;

внести зміни до статуту відкритого акціонерного товариства, пов'язані із збільшенням статутного фонду, зареєструвати такі зміни в установленому порядку;

зареєструвати у реєструвальному органі додатковий випуск акцій та інформацію про їх випуск;

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. N 377)

опублікувати в установленому порядку інформацію про додатковий випуск акцій;

здійснити розподіл акцій додаткового випуску серед акціонерів;

відобразити у бухгалтерському обліку збільшення статутного фонду у зв'язку з проведенням індексації основних фондів на підставі документів, що засвідчують внесення змін до статуту, реєстрацію випуску акцій та інформації про їх випуск.

3. Рішення про збільшення статутного фонду відкритого акціонерного товариства, частина акцій якого перебуває у загальнодержавній власності, на суму індексації основних фондів шляхом здійснення додаткового випуску акцій приймається загальними зборами відкритого акціонерного товариства у порядку, передбаченому законодавством.

Уповноважена в установленому порядку особа, яка здійснює управління акціями, що перебувають у загальнодержавній власності, голосує за прийняття рішення про додатковий випуск акцій за умови, що Фондом державного майна не прийнято рішення щодо продажу акцій, управління якими здійснює така уповноважена особа.

Якщо сума індексації не перевищує третини статутного фонду відкритого акціонерного товариства, то збільшення його статутного фонду може бути здійснено за рішенням правління за умови, що це передбачено статутом відкритого акціонерного товариства.

Рішення про додатковий випуск акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів оформляється протоколом відповідно до статті 6 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

4. Якщо сто відсотків акцій товариства перебуває у загальнодержавній власності, рішення про додатковий випуск акцій приймає Фонд державного майна за умови, що затвердженими в установленому порядку планами приватизації (планами розміщення акцій) не передбачено продаж акцій відкритих акціонерних товариств на період здійснення додаткового випуску акцій.

Відповідно до рішення Фонду державного майна про додатковий випуск акцій відкрите акціонерне товариство протягом двох тижнів готує згідно із статтею 6 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" протокол про додатковий випуск акцій і подає його на затвердження Фонду державного майна.

5. У разі збільшення статутного фонду шляхом здійснення додаткового випуску акцій здійснюється випуск акцій тієї ж номінальної вартості, що визначена по раніше випущених акціях.

Акції додаткового випуску розподіляються серед акціонерів пропорційно їх частці у статутному фонді відкритого акціонерного товариства на момент прийняття рішення про додатковий випуск акцій. Обмеження терміну отримання акціонерами акцій додаткового випуску не допускається.

Якщо на момент прийняття рішення про додатковий випуск акцій змінився власник акцій, то всі права і зобов'язання щодо отримання акцій додаткового випуску переходять до нового акціонера.

6. Реєстрація додаткового випуску акцій та інформації про їх випуск здійснюється реєструвальними органами у порядку, який визначається НКЦПФР за погодженням з Фондом державного майна.

(пункт 6 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. N 377
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

____________ 
 

Опрос