Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне

КМ Украины
Постановление КМ от 12.06.1996 № 642
редакция действует с 04.09.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 1996 р. N 642

Київ

Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 січня 1998 року N 69
,
від 4 вересня 2003 року N 1402

Відповідно до статті 31 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про охорону суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 39 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 12 червня 1996 р. N 642

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні

(У тексті Положення слово "акт" в усіх відмінках замінено словом "протокол" у відповідних відмінках згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1998 року N 69)

(У тексті Положення слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінено словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

1. Охорона суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням у ній зобов'язань інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій (далі - охорона виключної (морської) економічної зони) здійснюються Державною прикордонною службою, органами рибоохорони Держкомрибгоспу і органами Мінекобезпеки (далі - уповноважені органи) відповідно до Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України", інших протоколів законодавства, що регулюють питання, пов'язані з правовим режимом виключної (морської) економічної зони, цього Положення, а також відповідних міжнародних договорів України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.01.1998 р. N 69)

2. Посадові особи Державної прикордонної служби під час здійснення охорони виключної (морської) економічної зони можуть:

а) зупиняти і оглядати в установленому порядку судна, інші плавучі засоби (далі - судна), що ведуть промисел риби та інших водних живих ресурсів, пошук, дослідження та операції, пов'язані з таким промислом (далі - рибний промисел), й інші роботи у виключній (морській) економічній зоні, перевіряти документи на здійснення рибного промислу та інших робіт;

б) призупиняти або припиняти рибний промисел та інші роботи у разі порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону або відсутності дозволу (погодження) на їх проведення;

в) відвідувати, оглядати та перебувати на штучних островах, установках і спорудах, що знаходяться у виключній (морській) економічній зоні, а також перевіряти документи, які засвідчують право на проведення робіт і спорудження штучних островів, установок, споруд і встановлення зон безпеки навколо них;

г) тимчасово забороняти (зупиняти) морські наукові дослідження, які проводяться з порушенням вимог законодавства про виключну (морську) економічну зону, або припиняти їх у випадках, передбачених законодавством;

д) вимагати від судна інформацію, необхідну для встановлення факту порушення вимог законодавства України або міжнародного права щодо запобігання забрудненню морського середовища, та проводити огляд судна з цією метою;

е) складати протоколи про вчинення порушення у виключній (морській) економічній зоні;

є) затримувати судна, що допускають порушення законодавства України або норм міжнародного права і доставляти їх в один із відкритих для заходження іноземних невійськових суден портів України;

ж) застосовувати штрафні санкції у випадках, передбачених законодавством про виключну (морську) економічну зону;

з) безплатно користуватися транспортними послугами та засобами зв'язку промислових суден іноземних держав, які здійснюють рибний промисел або інші роботи у виключній (морській) економічній зоні України згідно з діючими угодами або дозволами.

Посадові особи інших уповноважених органів мають права, передбачені підпунктами "а", "б", "ж" і "з", а посадові особи органів Мінекобезпеки, крім того, права, передбачені підпунктами "в", "г", і "д".

3. Вимоги посадових осіб уповноважених органів у межах наданих їм повноважень щодо охорони виключної (морської) економічної зони є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб, що ведуть рибний промисел та інші роботи у цій зоні.

4. Посадові особи уповноважених органів під час виконання службових обов'язків зобов'язані мати відповідно оформлене посвідчення.

Кораблі (судна), які використовуються для охорони виключної (морської) економічної зони, зобов'язані нести відповідний прапор або вимпел органу, що здійснює охорону виключної (морської) економічної зони.

5. Під час огляду відповідно до цього Положення суден, штучних островів, установок і споруд можуть бути перевірені суднові, навігаційні та інші документи, а також виробничі і вантажні приміщення, обладнання і технічні засоби, що застосовуються для виконання робіт, і все видобуте у виключній (морській) економічній зоні.

Перевірка суднових, навігаційних та інших документів іноземних суден проводиться у випадках, коли є підстави вважати, що це судно порушило вимоги законодавства України або міжнародного права щодо запобігання забрудненню морського середовища у виключній (морській) економічній зоні України. Огляд такого судна може провадитися тільки після перевірки зазначених документів і лише у випадках, коли є підстави вважати, що судно або його обладнання не відповідає цим документам, або коли підстав, зазначених у документах, недостатньо для перевірки ймовірного порушення, коли судно не має належних документів або у разі відмови дати пояснення чи одержані пояснення суперечать очевидним фактам.

Під час огляду можуть відбиратися проби речовин або їх суміші, що знаходяться на судні, штучному острові, установці, споруді, необхідні для ідентифікації джерела забруднення морського середовища виключної (морської) економічної зони.

Огляд проводиться в присутності капітана або призначених ним осіб екіпажу судна чи представника адміністрації, яка здійснює керівництво роботами у виключній (морській) економічній зоні України.

6. За фактом вчинення порушення у виключній (морській) економічній зоні складається протокол, який підписується посадовою особою Державної прикордонної служби і капітаном судна чи представником адміністрації, яка здійснює керівництво роботами у цій зоні. У разі відмови капітана або представника адміністрації підписати протокол у ньому робиться відповідний запис.

Якщо капітан судна (представник адміністрації) не згоден із змістом протоколу, він може зробити відповідний запис у самому протоколі або в окремому документі, що додається до нього, будь-якою мовою.

7. Протокол і документи, що стосуються справи про порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону, протягом трьох днів з дня затримання порушника надсилаються за належністю до відповідного органу, уповноваженого застосовувати санкції, або до районного (міського) суду за місцем затримання порушника.

Зазначені органи протягом п'яти днів після надходження протоколу і документів розглядають їх і приймають рішення у справі, яке оформляється постановою відповідного органу або посадової особи.

Якщо порушника затримано у пункті, віддаленому від берегової смуги, і він добровільно погодився негайно сплатити штраф, накладення і стягнення штрафу може проводиться посадовою особою органу, уповноваженого застосовувати санкції, безпосередньо на місці порушення.

Оскарження постанови про застосування санкцій проводиться у порядку, встановленому законом України "Про виключну (морську) економічну зону України".

Іноземні юридичні особи - порушники законодавства про виключну (морську) економічну зону сплачують штрафи і відшкодовують збитки у вільно конвертованій валюті в перерахунку за курсом Національного банку України на день порушення.

Притягнення порушників до відповідальності згідно із Законом України "Про виключну (морську) економічну зону України" не звільняє їх від обов'язку відшкодувати відповідно до законодавства збитки, завдані внаслідок порушення.

8. Порушник законодавства про виключну (морську) економічну зону, особа якого не може бути встановлена на місці, а також судно, знаряддя лову та інші технічні засоби, що використовуються для ведення рибного промислу та інших робіт у виключній (морській) економічній зоні і приналежність яких не може бути встановлена під час огляду судна, підлягають затриманню і доставці в один із відкритих для заходження іноземних невійськових суден портів України для встановлення особи порушника і приналежності таких суден, знарядь лову та інших технічних засобів.

9. Якщо є достатні підстави вважати, що іноземне судно порушило законодавство про виключну (морську) економічну зону і при цьому робить спробу зникнути, органи Державної прикордонної служби мають право переслідувати таке судно з метою затримання його і притягнення до відповідальності. Переслідування починається в момент знаходження судна - порушника законодавства про виключну (морську) економічну зону або однієї з його шлюпок у межах виключної (морської) економічної зони після сигналу "зупинитися", здійснюється безперервно і припиняється тільки тоді, коли переслідуване судно увійде в територіальне море своєї країни або будь-якої третьої держави.

10. Для зупинення судна у випадках, передбачених цим Положенням, подаються сигнали, встановлені Міжнародним зводом сигналів. Судно, якому подано сигнал, зобов'язане зупинитися. Продовжувати рух воно може тільки після одержання відповідного дозволу.

11. Проти суден - порушників законодавства про виключну (морську) економічну зону у відповідь на застосування ними сили та в інших виняткових випадках посадові особи Державної прикордонної служби крім заходів, передбачених цим Положенням, можуть застосовувати в установленому порядку всі заходи, зумовлені обставинами, що склалися, необхідні для припинення порушення та затримання порушників.

Державна прикордонна служба має право застосовувати зброю в виключній (морській) економічній зоні для відбиття збройного нападу на них або на інші судна України, для припинення явно ворожих дій з боку іноземних суден проти українських надводних та підводних об'єктів, а також для припинення збройного опору з боку суден - порушників законодавства про виключну (морську) економічну зону України під час їх зупинки та затримання і для затримання таких суден у цій зоні у разі невиконання вимоги "зупинитися", якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані. У цьому разі зброя застосовується після попереджувального пострілу.

12. Посадові особи Державної прикордонної служби, що затримали судно, зобов'язані повідомити митний орган та начальника порту про доставку в порт затриманого ними судна.

13. Затримане відповідно до цього Положення судно доставляється у найближчий відкритий для заходження іноземних невійськових суден порт України. При цьому на затримане судно для його супроводження повинні бути допущені посадові особи уповноважених органів та посадові особи митних органів.

14. Про арешт або затримання іноземного судна чи фізичної особи посадові особи Державної прикордонної служби негайно повідомляють МЗС у встановленому порядку.

15. Створення умов для стоянки затриманого іноземного судна у порту покладається на адміністрацію порту.

Забезпечення затриманого іноземного судна необхідними матеріально-технічними засобами, а також торгівельне та інше обслуговування на його борту осіб здійснюється у порту через агентуючі фірми за замовленням капітана або власника судна в установленому порядку. Витрати, пов'язані із затриманням суден - порушників законодавства про виключну (морську) економічну зону, відшкодовуються в повному обсязі за рахунок порушників.

У разі спроби затриманого іноземного судна вийти з порту без належного дозволу начальник порту негайно повідомляє про це посадову особу Державної прикордонної служби з метою вжиття відповідних заходів.

16. Затримане іноземне судно зобов'язане дотримуватися правил, установлених для перебування суден у портах України.

Особи суднового екіпажу та інші особи, які перебувають на борту затриманого судна, повинні залишатися у період стоянки його в порту на борту судна, за винятком осіб, до яких в установленому порядку вжито запобіжних заходів, що виключають можливість перебування їх на судні. Вихід на берег осіб суднового екіпажу та інших осіб, які знаходяться на борту цього судна, може бути дозволений у виняткових випадках посадовою особою Державної прикордонної служби у встановленому порядку.

17. Вилучені у суден - порушників законодавства про виключну (морську) економічну зону вантажі та предмети, а також документи передаються на відповідальне зберігання капітану (власнику) судна або представнику адміністрації, що здійснює керівництво роботами у виключній (морській) економічний зоні, чи охороняються Державною прикордонною службою або передаються на зберігання іншим організаціям до вирішення в установленому порядку питання про відповідальність винних осіб. Все незаконно видобуте під час рибного промислу здається підприємствам переробки рибопродукції або торгівельним організаціям за ринковими цінами. Квитанція на здану продукцію додається до матеріалів про порушення.

18. У разі винесення судом у випадках, передбачених законодавством, рішення про конфіскацію іноземного судна, уповноважені органи, що здійснюють охорону виключної (морської) економічної зони, пропонують особам, які перебувають на його борту, залишити в установленому порядку межі України, про що повідомляють МЗС.

Вантаж, що знаходиться на борту конфіскованого судна і не підлягає конфіскації, вільний від стягнень і арешту, повертається власнику за його рахунок.

19. Державна прикордонна служба затримує іноземних юридичних і фізичних осіб, які порушили законодавство, до повного оформлення матеріалів, сплати ними штрафу, відшкодування збитків або внесення застави.

Інформацію про видворення судна за межі територіального моря уповноважені органи, що здійснюють охорону виключної (морської) економічної зони, доводять до відома МЗС.

20. Затримані українські судна незалежно від форми власності утримуються у одному з портів України відповідно до загальних правил перебування суден у портах України протягом терміну, необхідного для оформлення матеріалів про порушення, а також вилучення заборонених знарядь лову і незаконно видобутих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні.

21. Посадові особи Державної прикордонної служби користуються правами, передбаченими цим Положенням, також стосовно суден, що знаходяться в територіальному морі та внутрішніх водах України, якщо є факти, що ці судна порушили законодавство про виключну (морську) економічну зону.

22. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Положенні, застосовуються правила міжнародного договору.

____________ 

Опрос