Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы создания и организации работы Украинской части Совместного комитета "Правительство/ЮНИДО"

КМ Украины
Постановление КМ от 08.06.1996 № 620
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 червня 1996 р. N 620

Київ

Питання створення та організації роботи Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 30 січня 1997 року N 97
,
 від 13 вересня 2002 року N 1371

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 грудня 2005 року N 1231)

На виконання Угоди про співробітництво в сфері промислового розвитку між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй по Промисловому Розвитку від 8 грудня 1995 р. Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Абзац другий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.01.97 р. N 97)

Положення про Українську частину Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО" (додається).

2. Покласти на Агентство координації міжнародної технічної допомоги організаційне забезпечення роботи щодо співробітництва з ЮНІДО.

3. У зв'язку із значним зростанням обсягів роботи з координації співробітництва з міжнародними організаціями збільшити штатну чисельність Агентства координації міжнародної технічної допомоги на 12 одиниць, встановивши граничну чисельність працівників центрального апарату Агентства в кількості 100 одиниць.

4. Міністерству фінансів забезпечити повне і своєчасне фінансування витрат на утримання додаткової чисельності центрального апарату Агентства координації міжнародної технічної допомоги в межах асигнувань, затверджених у Державному бюджеті України на 1996 рік для цього Агентства.

5. Міністерству фінансів, Міністерству економіки щорічно під час розроблення проектів державного бюджету та державної програми економічного і соціального розвитку передбачати виділення асигнувань для забезпечення діяльності Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО".

6. Пункт 6 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.09.2002 р. N 1371)

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1996 р. N 620

 

 

 

СКЛАД
Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО"

Склад втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 1997 року N 97)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1996 р. N 620

ПОЛОЖЕННЯ
про Українську частину Спільного комітету "Уряд\ЮНІДО"

1. Спільний комітет "Уряд\ЮНІДО" (далі - Спільний комітет) створено відповідно до Угоди про співробітництво в сфері промислового розвитку між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй по Промисловому Розвитку, укладеної 8 грудня 1995 року.

2. Українська частина Спільного комітету є постійно діючим органом, який в межах покладених на нього завдань представляє Уряд України в його відносинах з ЮНІДО.

3. Основними завданнями Української частини Спільного комітету є:

підготовка програми співробітництва з ЮНІДО та рекомендацій до неї;

контроль за виконанням узгоджених програм, заходів у рамках Угоди про співробітництво в сфері промислового розвитку між Урядом України та ЮНІДО;

розроблення рекомендацій щодо робочих процедур, а також організаційних, фінансових і технічних питань зміцнення співробітництва;

визначення нових можливих сфер співробітництва між двома сторонами;

розгляд питань і вжиття заходів, спрямованих на розвиток зв'язків між Україною та ЮНІДО, а також попереднє обговорення пропозицій, які можуть стати предметом домовленості між Урядом України та ЮНІДО;

забезпечення відповідності програм двостороннього співробітництва стратегії промислового розвитку України;

координація діяльності міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у питаннях двостороннього співробітництва між Урядом України та ЮНІДО;

сприяння оперативному опрацюванню пропозицій міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо науково-технічного та промислового співробітництва з ЮНІДО; опрацювання таких пропозицій з частиною Спільного комітету, що представляє ЮНІДО;

підготовка засідань Спільного комітету, розроблення проектів рішень з обговорених питань і здійснення заходів для їх виконання, а також організаційне, технічне, матеріальне, фінансове та інше забезпечення засідань Спільного комітету, що проводяться в Україні;

сприяння заходам, що здійснюються в рамках співробітництва з ЮНІДО (проведення форумів, семінарів, виставок, інвестиційних форумів, виконання навчальних програм).

4. Українська частина Спільного комітету має право:

приймати рішення з питань, що входять в компетенцію Української частини Спільного комітету;

подавати до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань забезпечення ефективної роботи Спільного комітету, його Української частини, а також з питань розвитку співробітництва між Україною та ЮНІДО;

одержувати від міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також в установленому порядку від іноземних установ, фірм матеріали, необхідні для виконання завдань Української частини Спільного комітету;

проводити наради за участю представників заінтересованих міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що входять до компетенції Української частини Спільного комітету; залучати представників ділових кіл для підготовки засідань та участі в них;

створювати постійні та тимчасові робочі органи;

звертатись самостійно або при сприянні частини Спільного комітету, що представляє ЮНІДО, до державних і недержавних організацій інших країн з питань співробітництва, спрямованого на підтримку програм, що реалізуються в рамках Угоди про співробітництво в сфері промислового розвитку між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй по Промисловому Розвитку.

5. Українська частина Спільного комітету складається із Співголови (голови Української частини), заступників голови та інших її членів, які відповідно до зазначеної Угоди призначаються Кабінетом Міністрів України.

6. Українська частина Спільного комітету проводить свої засідання не менш як 2 рази на рік.

У разі потреби за ініціативою голови, його заступників або не менше двох членів Української частини Спільного комітету можуть проводитись позачергові засідання Української частини.

7. Рішення Української частини Спільного комітету з питань співробітництва з ЮНІДО, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

8. Агентство координації міжнародної технічної допомоги, здійснюючи організаційне забезпечення роботи по співробітництву з ЮНІДО, підтримує постійні робочі контакти з Секретаріатом ЮНІДО та частиною Спільного комітету, що представляє ЮНІДО; готує робочі матеріали, проекти рішень і звітів Української частини Спільного комітету та Спільного комітету.

9. Рішення Української частини Спільного комітету оформляються протоколом, який підписується її головою.

Протокол надсилається всім членам Української частини Спільного комітету та заінтересованим органам, підприємствам, установам і організаціям.

10. Голова Української частини Спільного комітету згідно з планом заходів на рік подає в установленому порядку відповідні розрахунки витрат у національній валюті України для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік. Фінансування цих витрат здійснюватиметься Мінфіном по відповідних міністерствах і відомствах у межах передбачених коштів.

11. Українська частина Спільного комітету подає Кабінету Міністрів України звіт за минулий рік щодо виконання заходів, передбачених Спільним комітетом та використання коштів, виділених для здійснення функцій Української частини Спільного комітету.

____________ 
 

Опрос