Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственной инспекции по энергосбережению

КМ Украины
Постановление КМ от 29.05.1996 № 575
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 29 травня 1996 р. N 575

Київ

Питання Державної інспекції з енергозбереження

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 березня 2000 року N 501

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 червня 2000 року N 1039)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, що додається.

2. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів затвердити умови оплати праці працівників Державної інспекції з енергозбереження.

3. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити Державну інспекцію з енергозбереження, її регіональні та обласні підрозділи службовими приміщеннями на умовах оренди і необхідними засобами зв'язку.

4. Міністерству енергетики та електрифікації, Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості переглянути в двомісячний термін за погодженням з Державним комітетом з енергозбереження положення про інспекції з енергетичного нагляду та з ефективного використання газу і затвердити їх в установленому порядку.

 

 

Прем'єр-міністр України

    П. ЛАЗАРЕНКО 

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
М. СЕЛІВОН 

 Інд. 37

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 575

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію з енергозбереження

1. Державна інспекція з енергозбереження (далі - Державна інспекція) є органом державної виконавчої влади і діє при Держкоменергозбереження.

2. До складу Державної інспекції входять Центральна державна інспекція з енергозбереження (далі - Центральна інспекція), державні регіональні (Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, м. Києва і Київської області) та обласні державні інспекції з енергозбереження (далі - регіональні та обласні інспекції).

3. Державна інспекція здійснює контроль за дотриманням нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі - підприємства), забезпечує своєчасне проведення державної експертизи з енергозбереження і виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.

4. Державна інспекція в своїй діяльності керується Конституцією України, Конституційним Договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкоменергозбереження.

5. Основними завданнями Державної інспекції є:

сприяння підвищенню ефективності роботи з раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах;

організація проведення державної експертизи з енергозбереження;

аналіз діяльності підприємств та здійснення контролю за додержанням норм законодавства у сфері енергозбереження;

поширення передового досвіду і проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

організація та проведення навчання спеціалістів міністерств, відомств, підприємств з питань енергозбереження.

6. Центральна інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює методичне і організаційне керівництво регіональними та обласними інспекціями;

видає в установленому порядку нормативно-технічну документацію в межах своєї компетенції;

здійснює контроль за дотриманням правил і вимог щодо раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечує проведення державної експертизи з енергозбереження у процесі правотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробництвом і споживанням паливно-енергетичних ресурсів;

аналізує діяльність підприємств у частині використання паливно-енергетичних ресурсів;

надає підприємствам методичну та організаційну допомогу з питань енергозбереження;

затверджує в межах своєї компетенції форми приписів, актів та інших документів, визначених Законом України "Про енергозбереження";

здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для системи Державної інспекції;

надає регіональним та обласним інспекціям практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірку їх діяльності;

визначає основні напрями, форми та методи проведення державної експертизи з енергозбереження, встановлює відповідні завдання регіональним та обласним інспекціям;

подає Держкоменергозбереження річні і квартальні звіти про результати діяльності Державної інспекції;

готує пропозиції щодо удосконалення законодавства України з питань раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

організує навчання спеціалістів міністерств, відомств, підприємств з питань енергозбереження;

дає підприємствам рекомендації щодо пріоритетного фінансування енергозберігаючих заходів (витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, виготовлення дослідних зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво високоефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів).

7. Регіональні та обласні інспекції відповідно до покладених на них завдань:

здійснюють у межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства про енергозбереження;

контролюють виконання підприємствами встановлених їм нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів і стандартів у сфері енергозбереження, правил і вимог щодо раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів;

здійснюють контроль за станом обліку паливно-енергетичних ресурсів під час їх видобування, виробництва, транспортування і споживання;

проводять аналіз стану використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами;

надають підприємствам методичну та організаційну допомогу з питань енергозбереження;

проводять експертизу з енергозбереження проектів схем розміщення та розвитку продуктивних сил в регіоні (області), енерготехнологічних частин техніко-економічних обгрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об'єктів і підприємств;

беруть участь у проведенні державної експертизи з енергозбереження на підприємствах згідно з планом робіт, погодженим з Центральною інспекцією;

беруть участь у роботі державних і робочих комісій з прийняття в експлуатацію завершених будівництвом нових і реконструйованих підприємств, які використовують паливно-енергетичні ресурси;

абзац десятий пункту 7 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

дають підприємствам рекомендації щодо пріоритетного фінансування енергозберігаючих заходів (витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, виготовлення дослідних зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво високоефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів);

проводять навчання спеціалістів підприємств з питань енергозбереження та видають відповідні кваліфікаційні сертифікати;

надають консультаційні послуги підрозділам з енергозбереження при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

контролюють за дорученням Держкоменергозбереження виконання завдань, передбачених державною програмою енергозбереження.

8. Центральна, регіональні та обласні інспекції мають право:

проводити у встановленому порядку перевірку на підприємствах стану використання паливно-енергетичних ресурсів, відповідності діючого обладнання стандартам з енергозбереження, встановленим нормам і нормативам витрат паливно-енергетичних ресурсів, правилам і вимогам щодо їх раціонального використання та економії;

одержувати в установленому порядку від підприємств інформацію про виробництво і споживання паливно-енергетичних ресурсів;

давати обов'язкові для виконання приписи з питань ведення нормативно-технічної документації, енергетичних паспортів обладнання і режимних карт, технологічних інструкцій та інструкцій з експлуатації, а також технічних умов та вимог паспортів на всі види обладнання, що споживає паливно-енергетичні ресурси;

залучати до проведення державної експертизи з енергозбереження у встановленому порядку спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших установ і організацій, вищих навчальних закладів, представників громадськості та експертів міжнародних організацій;

застосовувати відповідно до законодавства економічні санкції до підприємств та їх керівників за невиконання чи несвоєчасне виконання приписів щодо усунення фактів марнотратного та безгосподарного витрачання паливно-енергетичних ресурсів;

вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств усунення виявлених порушень законодавства про енергозбереження, порядка проведення державної експертизи з енергозбереження, а також припинення дій, які перешкоджають працівникам державних інспекцій реалізувати свої повноваження;

абзац восьмий пункту 8 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

складати акти перевірок та інші документи про порушення законодавства з енергозбереження під час видобування, переробки, транспортування, зберігання, виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів;

давати підприємствам рекомендації щодо пріоритетного фінансування енергозберігаючих заходів (витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, виготовлення дослідних зразків та експериментальних установок, впровадження у виробництво високоефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів).

9. Керівництво Центральною інспекцією здійснюється головним державним інспектором з енергозбереження, регіональними та обласними інспекціями - відповідно державними інспекторами з енергозбереження.

Головний державний інспектор з енергозбереження призначається на посаду та звільняється з посади головою Держкоменергозбереження.

Заступники головного державного інспектора з енергозбереження Центральної інспекції, державні інспектори з енергозбереження регіонів і областей призначаються на посаду та звільняються з посади головою Держкоменергозбереження за поданням головного державного інспектора з енергозбереження.

10. Головний державний інспектор з енергозбереження:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Державну інспекцію завдань і здійснення нею своїх функцій;

визначає ступінь відповідальності заступників головного державного інспектора з енергозбереження, державних інспекторів з енергозбереження регіонів і областей;

видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання.

11. Державні інспектори з енергозбереження регіонів і областей:

несуть персональну відповідальність за виконання покладених на регіональні і обласні інспекції завдань і здійснення ними своїх функцій;

видають в межах компетенції накази, організують і контролюють їх виконання.

12. Гранична чисельність, кошторис витрат Центральної інспекції затверджується головою Держкоменергозбереження, регіональних і обласних - головним державним інспектором з енергозбереження в межах загальної чисельності працівників, встановленої Кабінетом Міністрів України для Державної інспекції.

Штатні розписи Центральної, регіональних та обласних інспекцій затверджуються головним державним інспектором з енергозбереження.

13. Пункт 13 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

14. Рішення Центральної інспекції можуть скасовуватися Держкоменергозбереження.

Рішення регіональних і обласних інспекцій можуть скасовуватися Центральною інспекцією.

15. Центральна інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків і печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Регіональні і обласні інспекції з енергозбереження мають субрахунки, кошторис витрат та печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Головний державний інспектор з енергозбереження та його заступники, державні інспектори з енергозбереження регіонів і областей та їх заступники мають бланки з відповідним написом.
 
 
 

Опрос