Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы обращения с радиоактивными отходами

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Программа от 29.04.1996 № 480
редакция действует с 31.08.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1996 р. N 480

Київ

Деякі питання поводження з радіоактивними відходами

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2009 р. N 323)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1996 року N 1543
,
 від 5 квітня 1999 року N 542
,
 від 28 вересня 2000 року N 1481
,
 від 23 квітня 2001 року N 367
,
 від 25 грудня 2002 року N 2015
,
 від 15 липня 2005 року N 588
,
від 8 квітня 2009 року N 323
,
 від 22 серпня 2012 року N 788

(У тексті постанови назва "Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" у відповідних відмінках замінено назвою "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідних відмінках, а назву "Мінчорнобиль" у відповідних відмінках замінено абревіатурою "МНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 року N 1543) 

На виконання Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що управління у сфері поводження з радіоактивними відходами здійснює Державне агентство з управління зоною відчуження.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

2. Затвердити Положення про державний реєстр радіоактивних відходів і Положення про державний кадастр сховищ та місяць тимчасового зберігання радіоактивних відходів (додаються).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р. N 323)

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
поводження з радіоактивними відходами

Комплексна програма втратила чинність 

(Комлексна програма у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.04.99 р. N 542
,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 р. N 1481
,
від 23.04.2001 р. N 367
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2002 р. N 2015
,
втратила чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р. N 323)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1996 р. N 480

ПОЛОЖЕННЯ
про державний реєстр радіоактивних відходів

1. Державний реєстр радіоактивних відходів (далі - реєстр РАВ) є одним з елементів єдиної державної системи обліку та інвентаризації радіоактивних відходів і являє собою послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

2. Створення і організація ведення реєстру РАВ покладається на ДАЗВ.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

3. Ведення реєстру здійснює Головний інформаційно-аналітичний центр державної системи обліку РАВ на базі Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон", до якого надходить інформація з регіональних центрів обліку РАВ. Регіональні центри діють на базі міжобласних спецкомбінатів об'єднання "Радон" та Державного спеціалізованого підприємства "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

4. Реєстр РАВ ведеться на основі заповнених виробниками РАВ облікових карток (зразок додається), які щоквартально надсилаються ними до регіональних центрів обліку РАВ.

5. Інформація реєстру РАВ надається на безоплатній основі.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

6. Надання інформації об'єднанням громадян, засобам масової інформації здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. З питань ведення реєстру РАВ Державна корпорація "Українське державне об'єднання "Радон" щороку складає звіт, який не пізніше 28 лютого наступного за звітним року подається до Держатомрегулювання та МОЗ.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 р. N 1481
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

8. Особи, які порушують порядок ведення реєстру РАВ (необгрунтована відмова від надання інформації або надання недостовірної інформації, несвоєчасне надання або приховування інформації, порушення порядку зберігання інформації, навмисне знищення інформації), можуть бути притягнуті до відповідальності згідно із законодавством України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку.

9. За своєчасне внесення змін до реєстру відповідають керівники підприємств, установ та організацій - виробників РАВ.

Керівник Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" несе відповідальність за збереження та повноту бази даних реєстру РАВ та своєчасне внесення змін до нього.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

 

 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА
радіоактивних відходів

1. Дані про виробника радіоактивних відходів (далі - РАВ):

1) код підприємства згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________

2) повне найменування підприємства - виробника РАВ _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) вид діяльності, за результатами якої утворюються РАВ (ліквідація радіаційної аварії, закінчення строку служби закритих джерел іонізуючого випромінювання, проведення дезактиваційних робіт
тощо) _______________________________________________________________________________

4) наявність ліцензії, санітарного паспорта або свідоцтва на проведення робіт (назва, номер, дата видачі та закінчення дії, ким видано)
_____________________________________________________________________________________

5) повна адреса підприємства (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)
_____________________________________________________________________________________

6) номер телефону (телефаксу) диспетчерської служби (відповідального за поводження з РАВ)
_____________________________________________________________________________________

7) прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства, номер телефону (телефаксу), електронної пошти _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Загальна характеристика РАВ (зазначається для кожного виду РАВ):

1) тверді РАВ:

вид РАВ (відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання, біологічні відходи, будівельне сміття, ґрунт, віхоть тощо)
_____________________________________________________________________________________

категорія РАВ за критерієм питомої активності (низько-, середньо-, високоактивні згідно з Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України) ________________

кількість РАВ:

          маса РАВ, кг ____________________________________________________________________

          об'єм РАВ, м3 ___________________________________________________________________

          загальна кількість закритих джерел іонізуючого випромінювання, переведених до категорії РАВ, одиниць ________________________________________________________________________

загальна активність РАВ на ___ ____________ 20__ р., Бк ___________________________________

тип РАВ стосовно рівня звільнення від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (коротко-, довгоіснуючі)
_____________________________________________________________________________________

нуклідний склад РАВ (зазначається для кожного виду РАВ):

2) рідкі РАВ:

вид РАВ (відпрацьовані реактиви, дезактиваційні рідини тощо) ______________________________
_____________________________________________________________________________________

категорія РАВ за критерієм питомої активності (низько-, середньо-, високоактивні згідно з Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України) ________________

об'єм РАВ, м3 ________________________________________________________________________

загальна активність РАВ на ___ ____________ 20__ р., Бк ___________________________________

тип РАВ стосовно рівня звільнення від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (коротко-, довгоіснуючі)
_____________________________________________________________________________________

нуклідний склад РАВ (зазначається для кожного виду РАВ):

__________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка заповнює картку)

____________________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.

 

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1996 р. N 480

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державний кадастр сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів

1. Державний кадастр сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів (далі - кадастр) - це зведення систематизованих відомостей про об'єкти, призначені для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів (далі - РАВ), у єдину інформаційну експерту систему даних про місцезнаходження, кількісну та якісну характеристику сховищ РАВ.

2. Кадастр ведеться з метою забезпечення оперативного контролю за місцезнаходженням і переміщенням РАВ, умовами їх зберігання і захоронення, використанням наявних потужностей із зберігання РАВ.

3. Створення і організація ведення кадастру покладаються на ДАЗВ.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

4. Ведення кадастру здійснює Головний інформаційно-аналітичний центр державної системи обліку та інвентаризації РАВ на базі Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон", до якого надходить інформація з регіональних центрів обліку РАВ. Регіональні центри діють на базі міжобласних спецкомбінатів об'єднання "Радон" та Державного спеціалізованого підприємства "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

5. Кадастр ведеться на основі заповнених власниками сховищ РАВ реєстраційних карток (зразок додається), що надсилаються ними до регіональних центрів обліку РАВ.

Для заповнення реєстраційних карток, а також їх подальшого поповнення і оновлення використовуються дані єдиної державної системи обліку та інвентаризації РАВ.

Зміни і доповнення до реєстраційних карток вносяться систематично в міру надходження нових та із збереженням первинних даних.

6. З питань ведення кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів Державна корпорація "Українське державне об'єднання "Радон" щороку складає звіт, який не пізніше 28 лютого наступного за звітним року подається до Держатомрегулювання та МОЗ.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

7. Документація кадастру підлягає безстроковому зберіганню.

8. Керівник Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" несе відповідальність за збереження та повноту даних державного кадастру сховищ радіоактивних відходів.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
сховища (місця тимчасового зберігання) радіоактивних відходів

1. Загальна характеристика сховища (місця тимчасового зберігання) радіоактивних відходів (далі - РАВ):

номер, назва сховища (місця тимчасового зберігання), дата занесення до кадастру
_____________________________________________________________________________________

місцезнаходження сховища / місце тимчасового зберігання (область, район, населений пункт)
_____________________________________________________________________________________

найменування та адреса підприємства - власника сховища (місця тимчасового зберігання)
_____________________________________________________________________________________

код підприємства згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________________

санітарний паспорт (номер, дата видачі та закінчення дії, ким видано)
_____________________________________________________________________________________

ліцензія (свідоцтво) на проведення робіт (номер, дата видачі та закінчення дії, ким видано)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

найменування організації, що здійснює обслуговування ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

повна адреса організації, що здійснює обслуговування (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку) _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону (телефаксу) особи, відповідальної за обслуговування (захоронення і зберігання РАВ)
_____________________________________________________________________________________

інформація про наявність проектної документації на сховище (місце тимчасового зберігання) РАВ із зазначенням у разі її відсутності причин
_____________________________________________________________________________________

площа / розмір відведеної земельної ділянки, м2 ____________________________________________

призначення сховища / місця тимчасового зберігання РАВ (приймання, зберігання, тимчасове зберігання тощо РАВ, джерел іонізуючого випромінювання, високоактивних відходів та інше) _____
_____________________________________________________________________________________

тип сховища (приповерхневе, підземне, колодязного типу тощо) ______________________________
_____________________________________________________________________________________

ізоляція від навколишнього природного середовища (монолітний залізобетон із зовнішньою бітумною ізоляцією, ущільнена глина, покрита поліетиленовою плівкою, свердловина з металевих труб з кришкою, циліндричний резервуар з нержавіючої сталі тощо) ___________________________
_____________________________________________________________________________________

розміри сховища:

          довжина (X), м __________________________________________________________________

          ширина (Y), м ___________________________________________________________________

          глибина/висота (H), м ____________________________________________________________

          площа, зайнята сховищем (S), м2 ___________________________________________________

          об'єм (V), м3 ____________________________________________________________________

для сховища колодязного типу:

          загальна глибина (Hз), м _________________________________________________________

          висота робочої частини сховища (Hр), м ____________________________________________

          діаметр робочої частини сховища (Dр), м ___________________________________________

          об'єм робочої частини сховища (Vр), м3 _____________________________________________

          об'єм робочої частини сховища (Vр), м3 _____________________________________________

мінімальний рівень ґрунтових вод від дна сховища (H), м ____________________________________

режим експлуатації (захоронення, зберігання РАВ, законсервоване сховище)
_____________________________________________________________________________________

технічний стан сховища згідно з висновками акта обстеження N _______ від ___ ____________ 20__ р. (задовільний - придатне для експлуатації; незадовільний - частково придатне для експлуатації; аварійний - непридатне для експлуатації) _________________________________________________

2. Ресурсна характеристика сховища (місця тимчасового зберігання) РАВ:

проектна місткість сховища:

          об'єм (V), м3 ____________________________________________________________________

          кг-екв. Ra ______________________________________________________________________

          активність, Бк ___________________________________________________________________

спосіб зберігання (у контейнерах, навалом) _______________________________________________

проектні розміри сховища:

          довжина (X), м __________________________________________________________________

          ширина (Y), м ___________________________________________________________________

          глибина/висота (H), м ____________________________________________________________

для сховища колодязного типу:

          висота робочої частини (Hр), м ____________________________________________________

          діаметр (Dр), м __________________________________________________________________

резерв місткості сховища:

          об'єм (V), м3 ____________________________________________________________________

          кг-екв. Ra ______________________________________________________________________

          активність, Бк ___________________________________________________________________

3. Загальна характеристика РАВ:

вид діяльності, за результатами якої утворюються РАВ (ліквідація радіаційної аварії, закінчення строку служби закритих джерел іонізуючого випромінювання, проведення дезактиваційних робіт тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

фізичний стан РАВ (тверді, рідкі) ________________________________________________________

склад РАВ (відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання, будівельне сміття, ґрунт, віхоть тощо) _________________________________________________________________________

категорія РАВ за критерієм питомої активності (низько-, середньо-, високоактивні)

____________________________________________________________________________________

маса РАВ, кг _________________________________,_______________________________________

          у тому числі маса відпрацьованих закритих джерел іонізуючого випромінювання (у біозахисті),
кг ___________________________________________________________________________________

кількість відпрацьованих закритих джерел іонізуючою випромінювання, одиниць
_____________________________________________________________________________________

об'єм РАВ, м3 _________________________________________________________________________

загальна активність РАВ, Бк _____________________________________________________________

          у тому числі загальна активність відпрацьованих закритих джерел іонізуючого випромінювання, Бк ___________________________________________________________________

середньорічне надходження РАВ, т _______________________________________________________

середньорічне надходження відпрацьованих закритих джерел іонізуючого випромінювання, одиниць
______________________________________________________________________________________

4. Нуклідний склад сховища:

найменування нуклідів та їх активність (на момент запиту)

кількість U-238+U-235, кг ______________________________________________________________

          у тому числі U-235, кг ____________________________________________________________

5. Екологічна характеристика:

наявність систем контролю і моніторингу радіаційної обстановки в районі розміщення сховища (назва (тип, вид) системи, наявність наглядових свердловин за режимом підземних вод, радіометричних свердловин, свердловин (шурфів, закопушок) для відбору ґрунтів, ємностей для збирання атмосферних опадів тощо) _____________________________________________________

максимальна потужність еквівалентної дози випромінювання на відстані 1 м від поверхні сховища, мкЗв/год станом на ___ ____________ 20__ р.
______________________________________________________________________________________

6. Плановий строк заповнення сховища, місяців ___________________________________________

7. Плановий строк зберігання РАВ (з обслуговуванням сховища або контролем за могильником), місяць/рік ___________________________________________________________________________

__________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка заповнює картку)

____________________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.

 

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2012 р. N 788)

____________ 

Опрос