Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Фонде развития топливно-энергетического комплекса

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.1996 № 478
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1996 р. N 478

Київ

Про затвердження Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 року N 1336

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2006 року N 617)

Відповідно до статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу (додається).

Уповноважити Міністерство фінансів і Міністерство економіки давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1995 р. N 675 "Про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 13);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 р. N 163 "Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження".

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 37

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1996 р. N 478

ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу

1. Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу (далі - Фонд) утворено з метою забезпечення суспільного виробництва паливно-енергетичними ресурсами.

2. Кошти Фонду використовуються для фінансування будівництва об'єктів виробничого призначення паливно-енергетичного комплексу (насамперед пускових), придбання обладнання для нових очисних і підготовчих вибоїв, фінансування заходів щодо технічного переозброєння підприємств, енергозбереження.

3. Кошти Фонду формуються за рахунок:

відрахувань у розмірі 15 відсотків вартості обсягу реалізації бензину та дизельного пального в роздрібній торгівельній мережі;

відрахувань у розмірі 5 відсотків обсягу реалізації метизів та реалізації на експорт металобрухту, карбаміду і аміаку (з віднесенням їх на собівартість продукції) підприємств металургійної та хімічної промисловості незалежно від форм власності;

різниці між ставками ввізного мита на продукти нафтопереробки і вугілля кам'яне, передбаченими пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1995 р. N 675, і ставками ввізного мита на зазначені продукти та вугілля, що діяли до набрання чинності цією постановою.

4. Платниками відрахувань у розмірі 15 відсотків вартості обсягу реалізації бензину та дизельного пального є суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію бензину та дизельного пального в роздрібній торговельній мережі.

Суми цих відрахувань перераховуються платниками щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, в доход державного бюджету на розділ 45, параграф 1, символ звітності банку - 35.

Платники зазначених відрахувань щоквартально у терміни, визначені для бухгалтерської звітності, подають до державної податкової інспекції за місцем знаходження розрахунок відрахувань за формою додатка N 1.

5. Платниками відрахувань у розмірі 5 відсотків обсягу реалізації метизів та реалізації на експорт металобрухту, карбаміду і аміаку є підприємства металургійної та хімічної промисловості незалежно від форм власності, що реалізують зазначену продукцію.

Суми цих відрахувань перераховуються платниками щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, в доход державного бюджету на розділ 45, параграф 2, символ звітності банку - 36.

Платники зазначених відрахувань щоквартально у терміни, визначені для бухгалтерської звітності, подають до державної податкової інспекції за місцем знаходження розрахунки відрахувань за формою додатка N 2.

6. Суми відрахувань, що підлягають перерахуванню до державного бюджету, визначаються платниками самостійно у порядку, визначеному цим Положенням.

7. Нарахування та сплата сум ввізного мита на продукти нафтопереробки та вугілля кам'яне здійснюється згідно з діючим порядком обкладення митом товарів, що ввозяться на митну територію України. Суми мита перераховуються митними органами до 10 числа кожного місяця в доход державного бюджету на розділ 8, параграф 5 Класифікації доходів і видатків державного і місцевих бюджетів, символ звітності банку - 96.

8. Розподіл коштів Фонду між міністерствами і відомствами паливно-енергетичного комплексу здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, за поданням Мінекономіки.

Мінфін фінансує заходи за поданими міністерствами і відомствами паливно-енергетичного комплексу платіжними дорученнями за розділом 170 Класифікації доходів та видатків державного і місцевих бюджетів.

9. Міністерства і відомства паливно-енергетичного комплексу щомісяця до 8 числа подають Мінфіну звіт про виконання кошторису видатків за бюджетом згідно з формою 2-МДБ, затвердженою Мінфіном.

10. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюється Мінфіном.

11. Використання виділених коштів Фонду підприємствами та організаціями не за цільовим призначенням є підставою для припинення їх видачі.

12. Відповідальність за правильність обчислення і своєчасність перерахування сум відрахувань до державного бюджету покладається на платників та їх службових осіб згідно із законодавством.

13. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю перерахування суми відрахувань до державного бюджету здійснюють органи державної податкової служби згідно із законодавством, а сплати ввізного мита на продукти нафтопереробки і вугілля кам'яне - митні органи.

Облік нарахованих і перерахованих сум до державного бюджету у цілому або в розрізі окремих видів внесків на картках особистих рахунків платників здійснюється державними податковими адміністраціями (інспекціями).

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Положення про Фонд розвитку
паливно-енергетичного комплексу

РОЗРАХУНОК
відрахувань від обсягу реалізації бензину та дизельного пального в роздрібній торгівельній мережі до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

          за          199  р.
    ________________________________________________________
                (платник)
 
************************************************************************
Місяць * Обсяг    * Ставка    * Підлягає * Фактично * Підлягає
    * реалізації, * відрахувань, * сплаті, * сплачено, * доплаті
    * відповідно * у відсотках * млн. крб.* млн. крб. * (повер-
    * до пункту 7 *       *     *      * ненню),
    * Положення, *       *     *      * млн. крб.
    * млн. крб.  *       *     *      *
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
********
Усього
 
Керівник        _________________    __________________
              (підпис)       (розшифрування)
 
Головний бухгалтер   _________________    __________________
              (підпис)        (розшифрування)
 
   ________________
     (дата)
 
     М.П.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Положення про Фонд розвитку
паливно-енергетичного комплексу

РОЗРАХУНОК
відрахувань від обсягу реалізації метизів та реалізації металобрухту, карбаміду і аміаку підприємствами металургійної, хімічної промисловості до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

           за         199 р.
       ____________________________________________
                (платник)
 
************************************************************************
Місяць * Обсяг    * Ставка    * Підлягає * Фактично * Підлягає
    * реалізації, * відрахувань, * сплаті, * сплачено, * доплаті
    * млн. крб.  * у відсотках * млн. крб.* млн. крб. * (повер-
    *       *       *     *      * ненню),
    *       *       *     *      * млн. крб.
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
********
Усього
 
Керівник        _________________    __________________
              (підпис)       (розшифрування)
 
Головний бухгалтер   _________________    __________________
              (підпис)        (розшифрування)
 
   ________________
     (дата)
 
     М.П.

____________ 
 

Опрос